SlideShare a Scribd company logo
Тема 1. Вступ до предмету. Теоретичні
основи менеджменту.
1.Необхідність та сутність управлінської
діяльності.
2.Предмет науки управління, сутність і зміст
понять “управління”, “менеджмент”, “управлінські
відсносини”.
3.Проблеми розвитку менеджменту підприємств
готельного та ресторанного господарства на
сучасному етапі.
Рекомендована література:
1. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та
практика. Навчальний посібник. – К., 2007. – 427с.
2. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний
бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К., 2006. –
348с.
3.Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент
організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005.
– 860с.
4.Шегда А.В. Менеджмент. Підручник. – К.: Знання, 2004.
– 687с.
5.Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії:
Навчальний посібник. За ред. проф. І.М.Школи. –
Чернівці, 2003. – 596с.
Вступ до предмету. Необхідність та сутність
управлінської діяльності
П р о ц е с у п р а в л і н н яПроцес управління
Соціальні
системи
Інформацій
ні системи
Механічні
системи
Менеджмент- управління соціальними системами
Необхідність та сутність управлінської
діяльності.
Управління - це рух до певної мети
Управління грунтується на інформації
Управління має, як мінімум , два канали
впливу, енергію і засоби впливу на
об'єкт
Необхідність та сутність управлінської
діяльності.
Згідно тлумачного Оксфордського словника
англійської мови,
МЕНЕДЖМЕНТ
спосіб, манера спілкування з людьми;
влада і мистецтво управління;
особливого роду вміння та адміністративні
навички;
орган управління, адміністративна
одиниця;
Органи
управління
Наука
управління
Мистецтво
управління
NB!
Менеджмент – поняття, що стосується
тільки людини
Менеджмент ( управління) – не примус
Менеджмент – не підприємництво
Визначення менеджменту
наука про управління людськими
відносинами
раціональний спосіб управління
організаціями
особлива галузь наукових знань та
професійної спеціалізації управляючих
 функція, вид діяльності, що полягає в
керівництві людьми в організаціях
Визначення менеджменту
П.Друкер:
Управління – це особливий вид
діяльності, який перетворює
неорганізований натовп в
ефективну цілеспрямовану та
продуктивну групу
Визначення менеджменту
Менеджмент – це інтеграційний
процес, за допомогою якого
професійно підготовлені управлінці
створюють підприємства і
управляють ними шляхом
визначення певної мети і реалізації
способів її досягнення
Визначення менеджменту
Предметом науки менеджменту є
відносини управління між
людьми,управлінська діяльність та
організаційно-економічний механізм її
здійснення на рівні головної ланки
економіки-підприємства.
NB!
Менеджмент і управління є близькі, але не
тотожні поняття.
Управління – в широкому смислі – це загальна
система відносин і явищ у природі та
суспільстві, у вузькому – технологія організації
об’єкта управління
Менеджмент – в широкому смислі – це
управління соціальними системами, у вузькому
– управління бізнесом, виробництвом.
Об’єкт і суб ’єкт управління
1.Повинні відповідати один одному, бути сумісними
2. Мати відносну самостійність
3. Повинні взаємодіяти
4. Зацікавленість
об’єкт суб’єкт
 Управлінські відносини – це
усі види виробничих та міжосо -
бистісних стосунків між
працівниками на підприємстві
 Субординація
 Кооперація
Наука управління (менеджмент)
розробляє свою теорію, змістом якої
є
 закони і закономірності,
 принципи,
 функції,
 форми і методи
цілеспрямованості діяльності
людей у процесі управління.
Головними елементами управління є:
 апарат управління;
 механізм управління;
 процес управління;
 засоби,що забезпечують процес
управління;
 шляхи вдосконалення управління.
Особливості ГРГ як об’єкту
управління
Туристична сфера має складну
структуру різнорідних підприємств
Особливості ГРГ як об’єкту
управління
1. Мета туризму як об'єкту управління
вимірюється досить складно
2. Специфіка туристичного продукту
( комплексність, унікальність,
невіддільність від джерела виробництва)
3. Висока залежність від факторів
зовнішнього середовища ( ресурсна
орієнтація, вразливість, сезонність,
тощо)
Особливості ГРГ як об’єкту управління
5 Туристичні послуги значною мірою
мають сезонний характер
6. У сфері гостинності виключна роль
належить людському фактору
Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.

More Related Content

What's hot

планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana8
 
теоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджментутеоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджменту
Марія Пасічник
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
NinaDrokina
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
uliana8
 
стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництваKatyaCher
 
Типи уроків та їх структура
Типи уроків та їх структураТипи уроків та їх структура
Типи уроків та їх структура
Михайло Коханич
 
1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок
Igor68
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу урокуkarnafelka
 
Особливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішеньОсобливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішень
Артем Доробалюк
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
larra47
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
Марія Пасічник
 
Проблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математикиПроблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математики
NataliaGrychko
 
Звіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практикиЗвіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практикиAlla
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
Оксана Кравчук
 
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
labinskiir-33
 
Фізичні таблиці
Фізичні таблиціФізичні таблиці
Фізичні таблиці
Александр Волошен
 
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментутема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментуAnna_30
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культураmetodistinf
 
управлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
uliana8
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina
 

What's hot (20)

планування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
 
теоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджментутеоретичні основи освітнього менеджменту
теоретичні основи освітнього менеджменту
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 
комунікації в менеджменті
комунікації в менеджментікомунікації в менеджменті
комунікації в менеджменті
 
стилі керівництва
стилі керівництвастилі керівництва
стилі керівництва
 
Типи уроків та їх структура
Типи уроків та їх структураТипи уроків та їх структура
Типи уроків та їх структура
 
1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
 
Особливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішеньОсобливості управлінських рішень
Особливості управлінських рішень
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
 
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладувимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
 
Проблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математикиПроблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математики
 
Звіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практикиЗвіт про проходження педагогічної практики
Звіт про проходження педагогічної практики
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
 
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
Периферична нервова система.Соматична та автономна нервова система.
 
Фізичні таблиці
Фізичні таблиціФізичні таблиці
Фізичні таблиці
 
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджментутема 2. Середовище міжнародного менеджменту
тема 2. Середовище міжнародного менеджменту
 
презентація організаційна культура
презентація організаційна культурапрезентація організаційна культура
презентація організаційна культура
 
управлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджментіуправлінські рішення в менеджменті
управлінські рішення в менеджменті
 
лекция тема 1
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
 

Similar to Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.

Сучасна професія - менеджер
Сучасна професія - менеджерСучасна професія - менеджер
Роль самовиховання у професійному формуванні студента
Роль самовиховання у професійному формуванні студентаРоль самовиховання у професійному формуванні студента
Роль самовиховання у професійному формуванні студента
Катерина Білоконь
 
лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021
ssuser100ed4
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
Новинки з економічних наук
Новинки з економічних наукНовинки з економічних наук
Новинки з економічних наук
ApolloST
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяolga_ruo
 
тема 1 то
тема 1 тотема 1 то
тема 1 тоAnna_30
 
Нетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиНетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиbti14
 
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Науково-технічна бібліотека НУХТ
 
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
Igor Naida
 
принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7
mad psychologist
 
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
mad psychologist
 
Управління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головнеУправління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головне
SixSigmaOnline
 
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_uaOleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Viktoriia Oleshko
 
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Алексей Тимошенко
 
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Алексей Тимошенко
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіТатьяна Данько
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіТатьяна Данько
 
Тренінг з правознавства.
Тренінг з правознавства.Тренінг з правознавства.
Тренінг з правознавства.
Marina0808
 

Similar to Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. (20)

Сучасна професія - менеджер
Сучасна професія - менеджерСучасна професія - менеджер
Сучасна професія - менеджер
 
Роль самовиховання у професійному формуванні студента
Роль самовиховання у професійному формуванні студентаРоль самовиховання у професійному формуванні студента
Роль самовиховання у професійному формуванні студента
 
лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021лекція 1 1 2021
лекція 1 1 2021
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
Новинки з економічних наук
Новинки з економічних наукНовинки з економічних наук
Новинки з економічних наук
 
фасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентаціяфасилітативне управління презентація
фасилітативне управління презентація
 
тема 1 то
тема 1 тотема 1 то
тема 1 то
 
Нетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботиНетрадиційні форми методичної роботи
Нетрадиційні форми методичної роботи
 
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
Виставка нових надходжень листопад 2021 р.
 
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
2018 02 15_д1лова_досконал1сть_цін-цільов_ком_підходи__освіта_
 
принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7принципи навчання(1) тема 7
принципи навчання(1) тема 7
 
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
роль самовиховання в професійному зростанні студента. тема 5
 
Управління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головнеУправління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головне
 
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_uaOleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_ua
 
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
трощенко Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
 
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
Kriterii efektivnosti navchannya_батишев.
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
 
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освітіпсихолого педагогічні проблеми управління в освіті
психолого педагогічні проблеми управління в освіті
 
Тренінг з правознавства.
Тренінг з правознавства.Тренінг з правознавства.
Тренінг з правознавства.
 

More from NinaDrokina

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
NinaDrokina
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
NinaDrokina
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
NinaDrokina
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
NinaDrokina
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
NinaDrokina
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
NinaDrokina
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
NinaDrokina
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
NinaDrokina
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
NinaDrokina
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
NinaDrokina
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
NinaDrokina
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
NinaDrokina
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
NinaDrokina
 

More from NinaDrokina (14)

лекция тема 5
лекция тема 5лекция тема 5
лекция тема 5
 
лекция з теми 6
лекция з теми 6лекция з теми 6
лекция з теми 6
 
лекция 4
лекция 4лекция 4
лекция 4
 
лекция тема 3
лекция тема 3лекция тема 3
лекция тема 3
 
лекция тема 2
лекция тема 2лекция тема 2
лекция тема 2
 
презентация лекции 1
презентация лекции 1презентация лекции 1
презентация лекции 1
 
Презентація до теми 2
Презентація до теми 2Презентація до теми 2
Презентація до теми 2
 
Презентація до теми 3
Презентація до теми 3Презентація до теми 3
Презентація до теми 3
 
Презентація до теми 1
Презентація до теми 1Презентація до теми 1
Презентація до теми 1
 
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
 
Тема 5 Реінжинірінг
Тема 5 РеінжинірінгТема 5 Реінжинірінг
Тема 5 Реінжинірінг
 
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГТема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
Тема 6. Оранізаційно-правові форми підприємництва в ГРГ
 
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємстваТема 5. Життєвий цикл підприємства
Тема 5. Життєвий цикл підприємства
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 

Тема 1 Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту.

 • 1. Тема 1. Вступ до предмету. Теоретичні основи менеджменту. 1.Необхідність та сутність управлінської діяльності. 2.Предмет науки управління, сутність і зміст понять “управління”, “менеджмент”, “управлінські відсносини”. 3.Проблеми розвитку менеджменту підприємств готельного та ресторанного господарства на сучасному етапі.
 • 2. Рекомендована література: 1. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К., 2007. – 427с. 2. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К., 2006. – 348с. 3.Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 860с. 4.Шегда А.В. Менеджмент. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687с. 5.Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. За ред. проф. І.М.Школи. – Чернівці, 2003. – 596с.
 • 3. Вступ до предмету. Необхідність та сутність управлінської діяльності П р о ц е с у п р а в л і н н яПроцес управління Соціальні системи Інформацій ні системи Механічні системи Менеджмент- управління соціальними системами
 • 4. Необхідність та сутність управлінської діяльності. Управління - це рух до певної мети Управління грунтується на інформації Управління має, як мінімум , два канали впливу, енергію і засоби впливу на об'єкт
 • 5. Необхідність та сутність управлінської діяльності. Згідно тлумачного Оксфордського словника англійської мови, МЕНЕДЖМЕНТ спосіб, манера спілкування з людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вміння та адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця;
 • 7. NB! Менеджмент – поняття, що стосується тільки людини Менеджмент ( управління) – не примус Менеджмент – не підприємництво
 • 8. Визначення менеджменту наука про управління людськими відносинами раціональний спосіб управління організаціями особлива галузь наукових знань та професійної спеціалізації управляючих  функція, вид діяльності, що полягає в керівництві людьми в організаціях
 • 9. Визначення менеджменту П.Друкер: Управління – це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу
 • 10. Визначення менеджменту Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці створюють підприємства і управляють ними шляхом визначення певної мети і реалізації способів її досягнення
 • 11. Визначення менеджменту Предметом науки менеджменту є відносини управління між людьми,управлінська діяльність та організаційно-економічний механізм її здійснення на рівні головної ланки економіки-підприємства.
 • 12. NB! Менеджмент і управління є близькі, але не тотожні поняття. Управління – в широкому смислі – це загальна система відносин і явищ у природі та суспільстві, у вузькому – технологія організації об’єкта управління Менеджмент – в широкому смислі – це управління соціальними системами, у вузькому – управління бізнесом, виробництвом.
 • 13. Об’єкт і суб ’єкт управління 1.Повинні відповідати один одному, бути сумісними 2. Мати відносну самостійність 3. Повинні взаємодіяти 4. Зацікавленість об’єкт суб’єкт
 • 14.  Управлінські відносини – це усі види виробничих та міжосо - бистісних стосунків між працівниками на підприємстві  Субординація  Кооперація
 • 15. Наука управління (менеджмент) розробляє свою теорію, змістом якої є  закони і закономірності,  принципи,  функції,  форми і методи цілеспрямованості діяльності людей у процесі управління.
 • 16. Головними елементами управління є:  апарат управління;  механізм управління;  процес управління;  засоби,що забезпечують процес управління;  шляхи вдосконалення управління.
 • 17. Особливості ГРГ як об’єкту управління Туристична сфера має складну структуру різнорідних підприємств
 • 18.
 • 19. Особливості ГРГ як об’єкту управління 1. Мета туризму як об'єкту управління вимірюється досить складно 2. Специфіка туристичного продукту ( комплексність, унікальність, невіддільність від джерела виробництва) 3. Висока залежність від факторів зовнішнього середовища ( ресурсна орієнтація, вразливість, сезонність, тощо)
 • 20. Особливості ГРГ як об’єкту управління 5 Туристичні послуги значною мірою мають сезонний характер 6. У сфері гостинності виключна роль належить людському фактору