Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN ...
Axe logistice ale discuţiilor profesionale:
 utilitatea ediţiilor bibliografiei naţionale ca suport informaţional, metodo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Comunicat final clubul bibliografilor

160 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicat final clubul bibliografilor

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA CLUBUL BIBLIOGRAFILOR BIBLIOARTIS COMUNICAT PE MARGINEA ŞEDINŢEI DIN 20 DECEMBRIE 2013 Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM (DIB) Camera Naţională a Cărţii (CNC) Genericul şedinţei: 55 de ani de la apariţia primului număr al bibliografiei naţionale Participanţi: La şedinţa Clubului BiblioArtis au participat 63 de persoane, reprezentanţi ai bibliotecilor universitare, publice, de colegii, şcolare, specializate, academice, ai Camerei Naţionale a Cărţii, Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău. Majoritatea publicului constituind specialişti-bibliografi, constatăm cu satisfacţie şi prezenţa managerilor superiori, metodiştilor, şefilor de departamente. Din punct de vedere teritorial menţionăm prezenţa specialiştilor din Chişinău şi Bălţi. Componentele şedinţei:  inaugurare (mesaje prezentate de către Zinaida Sochircă, director general DIB, Valentina Chitoroagă, director general CNC;  prezentarea echipelor participante (cea mai impunătoare prezenţă fiind consemnată din partea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; organizatorii le exprimă şi pe această cale mulţumiri pentru interesul profesional manifestat)  discursuri, comunicări (prezentate de către V. Chitoroagă, R. Cozonac, L. Corghenci, M. Diaconu)  dezbateri profesionale (C. Caterev, Iu. Tătărescu, E. Harconiţă, T. Ambroci, M. Vatamanu, R. Vasilachi, E.Macrinici etc.)  lansarea ediţiei speciale a „Revistei Camerei Naţionale a Cărţii”, prilejuită de consemnarea a 55 de ani de la apariţia primelor numere ale bibliografiei naţionale (V. Chitoroagă, L. Corghenci)  prezentări de publicaţii bibliografice, editate pe parcursul anului 2013 (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM)  donaţii pentru Colecţia Referinţe a DIB din partea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău (mulţumiri din partea organizatorilor!)  urătura echipei DIB pentru bravii bibliografi ai ţării!
  2. 2. Axe logistice ale discuţiilor profesionale:  utilitatea ediţiilor bibliografiei naţionale ca suport informaţional, metodologic şi educaţional  comoditatea accesării ediţiilor BN on-line (construcţia clară, explicită a paginii WEB CNC)  necesitatea de a include baza de date a BN în listele utile de adrese, propuse prin intermediul paginilor WEB ale bibliotecilor - http://www.bookchamber.md/ rom.php?%20%20%20%20%20&page=nbc_publications  a recomanda bibliotecilor de a integra în listele adreselor utile, a utiliza în activităţile bibliografice Index Translationum – baza de date ale traducerilor, gestionată sub egida UNESCO - http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.html  a analiza problema reflectării în „Cronica articolelor de revistă” a revistelor ştiinţifice instituţionale (de ex., editate de către instituţiile de învăţământ superior etc.), implicând în acest sens bibliotecile universitare (elaborarea unui proiect naţional)  completarea descrierilor bibliografice ale revistelor ştiinţifice (în „Cronica serialelor”) cu informaţia privind categoria atribuită acestora de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare  elaborarea şi promovarea în mediul ştiinţific a importanţei atribuirii codurilor de identificare a documentelor, a prezentării acestora (responsabilitatea CNC)  necesitatea diseminării în mediul de cercetare a cerinţelor privind prezentarea elementelor părţilor componente ale documentelor (foaia de titlu, verso-ul acesteia), amplasarea codurilor de identificare etc. Impactul şedinţei Clubului „BiblioArtis”  a fost creat un mediu benefic de comunicare profesională, întrunind bibliografi, manageri de bibliotecă etc.  cunoaşterea în detalii/promovarea/omagiu fenomenului „bibliografia naţională”  consemnarea evenimentului bibliografic al anului 2013 – 55 de ani de la editarea primelor numele ale bibliografiei naţionale  sugestii, recomandări pe marginea eficientizării publicaţiilor bibliografiei naţionale  cunoaşterea „roadelor bibliografice” ale anului 2013  exprimarea tendinţei de îmbunătăţire a schimbului de publicaţii bibliografice. Elaborat: Ludmila Corghenci 23 decembrie 2013

×