Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTH...
 alte subiecte, ce se înscriu în tema generală a reuniunii ştiinţifice.
Termen final de înregistrare (cu sau fără comunic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Concept symposia 2017

75 views

Published on

Concept symposia 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Concept symposia 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ediţia a 9-a, 2017 “BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0” Data organizării: 24 februarie 2017 Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic Locaţie: Chişinău, Republica Moldova, Aula Magnifică, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova bloc 3, etaj 4 (str. Vlaicu Pârcălab nr. 52) Sunt invitaţi de a participa: bibliotecari din structurile info-bibliotecare universitare, din bibliotecile de colegii şi şcolare, cadre didactico-ştiinţifice, bibliotecari din alte reţele ale Sistemului Naţional de Biblioteci, de la Camera Naţională a Cărţii, reprezentanţi ai ministerelor de resort, Centrelor de Informare şi Documentare, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, specialişti-invitaţi din alte ţări, precum şi alte persoane interesate. Scop:  crearea unui mediu benefic pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu pentru a comunica, a discuta, a disemina experienţele şi gândurile  accentuarea dimensiunii informaţionale în structura instituţiei de învăţământ  cunoaşterea/promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de către biblioteci  încurajarea noilor direcţii de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării  promovarea soluţiilor inovatoare de management organizaţional şi inovaţioanl  promovarea bunelor experienţe: organizare, relaţii, logistică, lobbyng…  augmentarea imaginii, importanţei, impactului funcţionării bibliotecii în comunitatea servită  promovarea/cunoaşterea experienţelor reprezentative ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic. Forme de organizare: şedinţă în plen, ateliere, prezentări de publicaţii, Gala partenerilor DIB. Subiecte puse în discuţie în cadrul Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia 2017:  repoziţionarea bibliotecii din învăţământ în comunitatea servită;  integrarea noilor tehnologii în activitatea bibliotecilor din învăţământ diversificarea serviciilor/produselor oferite de biblioteca universitară;  dezvoltarea colecţiilor pe suport digital (baze de date;  parteneriate/proiecte pentru dezvoltarea serviciilor şi produselor instituţiei info- bibliotecare;  abordări inovaţionale şi creative în relaţiile cu partenerii universitari.  managementul inovaţional al bibliotecii;
  2. 2.  alte subiecte, ce se înscriu în tema generală a reuniunii ştiinţifice. Termen final de înregistrare (cu sau fără comunicare): 12 februarie 2017 Informaţii importante:  durata prezentării comunicării: 10-12 min.  editarea culegerii materialelor Symposia I n v e s t i g a t i o B i b l i o t h e c a  pentru informaţii-contact: biblioteca@ulim.md  urmăriţi informaţiile suplimentare: library.ulim.md

×