SlideShare a Scribd company logo
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII
OFERTE EDUCAŢIONALE PENTRUL ANUL 2017
Notă: Instruirile vor fi organizate în dependență de numărul de persoane înregistrate. Înregistrarea va fi efectuată on-line. Data organizării va fi
comunicatăsuplimentar.
Pentru informații:
Tel.: 022 240070
Vera Osoianu, e-mail: bnrmvo2012@gmail.com
Ludmila Corghenci, e-mail: lcorghenci@bnrm.md
Nr d/r Denumirea cursului Descrierea succintă a cursului Număr
ore
Formatori Formabili
1. Cursuri tematice multidisciplinare
(solicitare de autorizare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional,
certificat al Ministerului Educaţiei)
1.1 Statistici de bibliotecă:
demers managerial,
evaluativ şi de
advocacy
Percepţia bibliotecii în comunitate. Pledoaria pentru biblioteci
începe cu personalul. Relaţii cu APL/fondatori, parteneri reali şi
potenţiali. Biblioteca – actor activ în comunitate.
Indicatori statistici de reper şi relaţionali: standarde, conţinut,
utilizare.
24 Elena
Pintilei,
Vera
Osoianu,
Victoria
Popa
Responsabili
pentru
statistica
bibliotecară.
Managerii de
bibliotecă
1.2 Managementul
aplicativ şi resursele
documentare ale
bibliotecii (politici,
componente,
tehnologii)
Management aplicativ privind resursele de bibliotecă. Strategii şi
politici de dezvoltare a resurselor bibliotecii publice. Componenţa
colecţiilor de bibliotecă. Resurse electronice. Digitizarea
documentelor. Acces Deschis: avantaje şi oportunităţi. Evidenţa
colecţiilor
24 Aliona
Muntean
Responsabilii
pentru
colecţiile de
bibliotecă
1.3 Cultura informaţiei şi a
învăţării
Cultura informaţiei şi a învăţării în contextul ODD. Obiective şi
componente ale culturii informaţiei şi a învăţării. Accesarea
informaţiei. Evaluarea informaţiei. Utilizarea etică şi corectă a
informaţiei. Bibliotecarul şi prevenirea plagiatului.
24 Ludmila
Corghenci
Angajaţi din
domeniile
relaţii cu
publicul,
informaţionale
1.4 Patrimoniul
documentar: politic,
tehnici şi tehnologii de
păstrare, restaurare,
valorificare
Accesul la patrimoniul documentar. Colecţii naţionale. Tehnologii
de asigurare a durabilităţii documentelor patrimoniale în timp şi
spaţiu
24 Valentina
Granaci
Responsabilii
pentru
patrimoniul
documentar
1.5 Biblioterapia –
încurajarea şi
stimularea persoanei
prin lectură
Biblioteca, lectura, informaţia – influenţa asupra utilizatorului în
condiţii de criză socială şi individuală. Consilierea în condiţiile de
bibliotecă. Procesul biblioterapeutic
24 Ecaterina
Dmitric,
Victoria
Vasilică
Angajaţi din
domeniul
relaţiilor cu
publicul ori
altele
2. Cursuri de specializare
(solicitare de autorizare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional,
certificat al Ministerului Educaţiei)
2.1 Modernizarea
sistemului de activitate
metodologică
Repertoriul şi profilul metodologic al centrelor biblioteconomice
teritoriale. Consolidarea profesională a reţelei. Cunoașterea
cadrului de reglementare actualizat; interacțiunea dintre centrele
biblioteconomice de nivel național, departamental, teritorial;
profilul de activitate metodologică; profilul metodistului.
40 Vera
Osoianu,
Ludmila
Corghenci,
Ecaterina
Dmitric,
Valentina
Popa
Metodişti, alţi
responsabili
de activitatea
metodologică,
responsabili
de biblioteci
din cadrul
secțiilor de
cultură
2.2 Managementul
serviciilor pentru
utilizatori în contextul
conceptului de
bibliotecă modernă
Diversificarea/personalizarea serviciilor ca factor de imagine și
impact. Implementarea și utilizarea tehnologiilor în eficientizarea
proceselor funcționale și servirea utilizatorilor
24 Ecaterina
Dmitric
Irina Cozlov
Larisa
Palamarciu
c
Bibliotecari
implicaţi în
relaţii directe
cu publicul
2.3 Catalogarea şi
indexarea
documentelor.
Modificări în
Clasificarea Zecimală
Identificarea bibliografică a documentelor tradiţionale şi
electronice. Descrierea bibliografică a documentelor on-line.
Indexarea documentelor. Aplicaţii noi în CZU la nivel internaţional
24 Ala Panici
Valentin
Chitoroagă
Angajaţi din
serviciile
Catalogarea şi
prelucrarea
informaţiei
2.4 Biblioteca publică –
agent inteligent de
informare generală
Serviciul de informare al bibliotecii moderne. Informaţii cu valoare
adăugată. Servicii moderne de informare bibliografică. Produse
informaţional-bibliografice. Informare comunitară. Servicii de
referinţe electronice
24 Nume
rezervat
Angajaţi ai
serviciilor
informaţional-
bibliografice
3. Cursuri de modernizare a cunoştinţelor şi deprinderilor1
(certificat al Centrului de Formare Continuă din cadrul BNRM)
3.1 Cultura organizaţională
şi comunicarea
instituţională
Caracteristicile culturii organizaţionale inovaţionale. Componente
ale CO. Cultura organizaţională şi inovaţiile. Funcţii şi efectele CO.
8 ore Elena
Pintilei,
Svetlana
Barbei,
Ludmila
Corghenci
Managerii
superiori şi
funcţionali
(şefi servicii,
centre, oficii)
3.2 Neticheta – codul
social al Internetului
Dezvoltarea competențelor privind comunicarea în spațiul
digital. Reguli de comunicare on-line. Reguli privind
comentariile pe Web. Protecția informațiilor în spațiul virtual.
Biblioteconomia virtuală.
8 ore Vera
Osoianu
Bibliotecari
din
bibliotecile
publice
3.3 Programe utilitare
(arhivatoare,
chestionare on-line,
programe de imagini
etc.)
Aplicaţii practice 8 ore Victoria
Popa,
Ecaterina
Dmitric
Persoane
interesate
3.4 Elaborarea,
prezentarea
referinţelor
bibliografice. Citarea
resurselor de
informare
Elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice în
conformitate cu prevederile standardului SM ISO 690-2012
„Informare şi Documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor
bibliografice şi citarea resurselor de informare”
8 ore Ludmila
Corghenci
Formatorii
centrelor de
formare
continuă
3.5 Cultura managerială:
componente,
conţinuturi, deprinderi
Asigurarea dezvoltării competitive a bibliotecii. Componentele
culturii manageriale puternice. Viziune managerială modernă.
Impactul „culturii electronice”.
8 ore Elene
Pintilei,
Ludmila
Corghenci
Managerii
superiori şi
funcţionali
1 Aceste teme pot fi modificate şi completate în funcţie de necesităţile comunităţii profesionale, provocate de schimbările mediilor
interne şi externe.
3.6 Creativitatea
bibliotecarilor:
identificare, dezvoltare
şi valorificare
Etapele procesului creator în bibliotecă. Factori de stimulare. Cum
valorificăm creativitatea bibliotecarilor
8 ore -//-// Formatorii
centrelor de
formare
continuă
3.7 Leadership în
bibliotecă. Liderul
eficient
Definirea şi importanţa leadershipului. Portret de bibliotecar -
leader. Leadershipul echipei.
8 ore -//-// Persoane
interesate
3.8 Standardizarea
activităţii bibliotecare
Ciclu de traininguri. De ex., „Cum se aplică noul standard privind
indicatorii de performanţă a activităţii bibliotecii – SM ISO 11620-
2016”
Elaborat: Ludmila Corghenci
2 februarie 2017,

More Related Content

What's hot

Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Cerneauscaite irina
Cerneauscaite irinaCerneauscaite irina
Cerneauscaite irinaDIB ULIM
 
Knoll Adolf, Kroupa Petr.
Knoll Adolf, Kroupa Petr. Knoll Adolf, Kroupa Petr.
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul ClujStrategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
Biblioteci Bihorene
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
National Library of Republic of Moldova
 
Ecaterina Zasmenco.
Ecaterina Zasmenco.Ecaterina Zasmenco.
Evan Tracz.
Evan Tracz.Evan Tracz.
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...DIB ULIM
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 

What's hot (20)

Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa... Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informa...
 
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
 
Cerneauscaite irina
Cerneauscaite irinaCerneauscaite irina
Cerneauscaite irina
 
Knoll Adolf, Kroupa Petr.
Knoll Adolf, Kroupa Petr. Knoll Adolf, Kroupa Petr.
Knoll Adolf, Kroupa Petr.
 
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul ClujStrategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
 
Ecaterina Zasmenco.
Ecaterina Zasmenco.Ecaterina Zasmenco.
Ecaterina Zasmenco.
 
Evan Tracz.
Evan Tracz.Evan Tracz.
Evan Tracz.
 
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integr...
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Infomării la ...
 
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
Activităţi inovaţionale axate pe integrarea informaţională. (Experiența Cen...
 
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
Competențele bibliotecarilor din Republica Moldova în contextul tendințelor g...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
Comunicat final pe marginea lucrărilor cursului specializat „Modernizarea act...
 
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
Comunicat final Conferinte Zonale - 2019
 
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
 

Viewers also liked

A cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitateaA cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitatea
National Library of Republic of Moldova
 
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
 PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ... PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
Formarea profesională continuă
Formarea profesională continuăFormarea profesională continuă
Formarea profesională continuă
National Library of Republic of Moldova
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
National Library of Republic of Moldova
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
National Library of Republic of Moldova
 

Viewers also liked (20)

A cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitateaA cui este responsabilitatea
A cui este responsabilitatea
 
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
Simpozionul anul bibliologic 2016 (1)
 
PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
 PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ... PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
PLAN CALENDARISTIC AL ACȚIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL ...
 
Statistica
StatisticaStatistica
Statistica
 
Conferinte zonale
Conferinte zonaleConferinte zonale
Conferinte zonale
 
Agenda formiabili
Agenda formiabiliAgenda formiabili
Agenda formiabili
 
Comunicare cnmb
Comunicare cnmbComunicare cnmb
Comunicare cnmb
 
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloaceBiblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
 
Competente
CompetenteCompetente
Competente
 
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilorServiciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
 
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
 
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
Sș ab elogiu
 
Formarea profesională continuă
Formarea profesională continuăFormarea profesională continuă
Formarea profesională continuă
 
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
 
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
 
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRMPrezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
 
Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”Simpozionul științific „anul bibliologic”
Simpozionul științific „anul bibliologic”
 
Bnd moldavica
Bnd moldavicaBnd moldavica
Bnd moldavica
 

Similar to Oferte educationale bnrm (2)

Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
DIB ULIM
 
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Curiculum Vitae
Curiculum VitaeCuriculum Vitae
Curiculum Vitae
Elena Stratan
 
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatiiCultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
DIB ULIM
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
CBN Moldova
 
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
DIB ULIM
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014DIB ULIM
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
DIB ULIM
 
Animatie
AnimatieAnimatie
Animatie
Lazar Viorica
 

Similar to Oferte educationale bnrm (2) (20)

Conferinţe Zonale 2014...
                           Conferinţe Zonale 2014...                           Conferinţe Zonale 2014...
Conferinţe Zonale 2014...
 
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
 
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
 
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
Elena Harconita,Lina Mihaluţa. Cultura tehnologică 1
 
Curiculum Vitae
Curiculum VitaeCuriculum Vitae
Curiculum Vitae
 
CV
CVCV
CV
 
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatiiCultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii
 
Bilanturi conferinte zonale
Bilanturi conferinte zonaleBilanturi conferinte zonale
Bilanturi conferinte zonale
 
C:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\Comunicat
C:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\ComunicatC:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\Comunicat
C:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\Comunicat
 
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” Bălți: de la succesul instituțional...
 
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
Manualul practic „Biblioteconomie și științe ale informării” - publicația ca...
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
 
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...Silvia Ciobanu: •	Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
Silvia Ciobanu: • Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de...
 
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
Elena Harconita, Lina Mihaluta. Impactul Bibliotecii universitare asupra viit...
 
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
 
Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014Comunicat final symposia 2014
Comunicat final symposia 2014
 
Ungheni anul bib
Ungheni anul bibUngheni anul bib
Ungheni anul bib
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
 
Animatie
AnimatieAnimatie
Animatie
 

More from National Library of Republic of Moldova

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
National Library of Republic of Moldova
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
National Library of Republic of Moldova
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
National Library of Republic of Moldova
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
National Library of Republic of Moldova
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
National Library of Republic of Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
National Library of Republic of Moldova
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articol
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Imaginea bibliotecii
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Biblioteca ...
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 

Recently uploaded

O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
CjraeBacau
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
SimiSasu
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
EuSimina
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
savinioana
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
CjraeBacau
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
FlorinaTrofin
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
SimiSasu
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
MarioButnaru
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
gabrielchiritoi
 

Recently uploaded (15)

O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
O clasa fara bullying - stratrgii de ]00
 
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptxRomania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
Romania-in-Perioada-Comunista-Gheoghiu-Dej-Si-Nicolae.pptx
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptxProiect Mihai Eminescu poet national .pptx
Proiect Mihai Eminescu poet national .pptx
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdfRaport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
Raport proiect transfrontalier Culori fermecate.pdf
 
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdfDezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
Dezvoltarea_cognitiva_la_copiii_cu_defic.pdf
 
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIAPARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
PARTENERIAT TRANSFRONTALIER REPUBLICA MOLDOVA-ROMÂNIA
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
Accelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptxAccelerator de particule elementare.pptx
Accelerator de particule elementare.pptx
 
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informaticaCăutarea binară într-un vector proiect informatica
Căutarea binară într-un vector proiect informatica
 
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power pointCircuitul Apei in Natura prezentare power point
Circuitul Apei in Natura prezentare power point
 

Oferte educationale bnrm (2)

 • 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII OFERTE EDUCAŢIONALE PENTRUL ANUL 2017 Notă: Instruirile vor fi organizate în dependență de numărul de persoane înregistrate. Înregistrarea va fi efectuată on-line. Data organizării va fi comunicatăsuplimentar. Pentru informații: Tel.: 022 240070 Vera Osoianu, e-mail: bnrmvo2012@gmail.com Ludmila Corghenci, e-mail: lcorghenci@bnrm.md Nr d/r Denumirea cursului Descrierea succintă a cursului Număr ore Formatori Formabili 1. Cursuri tematice multidisciplinare (solicitare de autorizare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, certificat al Ministerului Educaţiei) 1.1 Statistici de bibliotecă: demers managerial, evaluativ şi de advocacy Percepţia bibliotecii în comunitate. Pledoaria pentru biblioteci începe cu personalul. Relaţii cu APL/fondatori, parteneri reali şi potenţiali. Biblioteca – actor activ în comunitate. Indicatori statistici de reper şi relaţionali: standarde, conţinut, utilizare. 24 Elena Pintilei, Vera Osoianu, Victoria Popa Responsabili pentru statistica bibliotecară. Managerii de bibliotecă 1.2 Managementul aplicativ şi resursele documentare ale bibliotecii (politici, componente, tehnologii) Management aplicativ privind resursele de bibliotecă. Strategii şi politici de dezvoltare a resurselor bibliotecii publice. Componenţa colecţiilor de bibliotecă. Resurse electronice. Digitizarea documentelor. Acces Deschis: avantaje şi oportunităţi. Evidenţa colecţiilor 24 Aliona Muntean Responsabilii pentru colecţiile de bibliotecă 1.3 Cultura informaţiei şi a învăţării Cultura informaţiei şi a învăţării în contextul ODD. Obiective şi componente ale culturii informaţiei şi a învăţării. Accesarea informaţiei. Evaluarea informaţiei. Utilizarea etică şi corectă a informaţiei. Bibliotecarul şi prevenirea plagiatului. 24 Ludmila Corghenci Angajaţi din domeniile relaţii cu publicul, informaţionale
 • 2. 1.4 Patrimoniul documentar: politic, tehnici şi tehnologii de păstrare, restaurare, valorificare Accesul la patrimoniul documentar. Colecţii naţionale. Tehnologii de asigurare a durabilităţii documentelor patrimoniale în timp şi spaţiu 24 Valentina Granaci Responsabilii pentru patrimoniul documentar 1.5 Biblioterapia – încurajarea şi stimularea persoanei prin lectură Biblioteca, lectura, informaţia – influenţa asupra utilizatorului în condiţii de criză socială şi individuală. Consilierea în condiţiile de bibliotecă. Procesul biblioterapeutic 24 Ecaterina Dmitric, Victoria Vasilică Angajaţi din domeniul relaţiilor cu publicul ori altele 2. Cursuri de specializare (solicitare de autorizare de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, certificat al Ministerului Educaţiei) 2.1 Modernizarea sistemului de activitate metodologică Repertoriul şi profilul metodologic al centrelor biblioteconomice teritoriale. Consolidarea profesională a reţelei. Cunoașterea cadrului de reglementare actualizat; interacțiunea dintre centrele biblioteconomice de nivel național, departamental, teritorial; profilul de activitate metodologică; profilul metodistului. 40 Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Valentina Popa Metodişti, alţi responsabili de activitatea metodologică, responsabili de biblioteci din cadrul secțiilor de cultură 2.2 Managementul serviciilor pentru utilizatori în contextul conceptului de bibliotecă modernă Diversificarea/personalizarea serviciilor ca factor de imagine și impact. Implementarea și utilizarea tehnologiilor în eficientizarea proceselor funcționale și servirea utilizatorilor 24 Ecaterina Dmitric Irina Cozlov Larisa Palamarciu c Bibliotecari implicaţi în relaţii directe cu publicul 2.3 Catalogarea şi indexarea documentelor. Modificări în Clasificarea Zecimală Identificarea bibliografică a documentelor tradiţionale şi electronice. Descrierea bibliografică a documentelor on-line. Indexarea documentelor. Aplicaţii noi în CZU la nivel internaţional 24 Ala Panici Valentin Chitoroagă Angajaţi din serviciile Catalogarea şi prelucrarea informaţiei
 • 3. 2.4 Biblioteca publică – agent inteligent de informare generală Serviciul de informare al bibliotecii moderne. Informaţii cu valoare adăugată. Servicii moderne de informare bibliografică. Produse informaţional-bibliografice. Informare comunitară. Servicii de referinţe electronice 24 Nume rezervat Angajaţi ai serviciilor informaţional- bibliografice 3. Cursuri de modernizare a cunoştinţelor şi deprinderilor1 (certificat al Centrului de Formare Continuă din cadrul BNRM) 3.1 Cultura organizaţională şi comunicarea instituţională Caracteristicile culturii organizaţionale inovaţionale. Componente ale CO. Cultura organizaţională şi inovaţiile. Funcţii şi efectele CO. 8 ore Elena Pintilei, Svetlana Barbei, Ludmila Corghenci Managerii superiori şi funcţionali (şefi servicii, centre, oficii) 3.2 Neticheta – codul social al Internetului Dezvoltarea competențelor privind comunicarea în spațiul digital. Reguli de comunicare on-line. Reguli privind comentariile pe Web. Protecția informațiilor în spațiul virtual. Biblioteconomia virtuală. 8 ore Vera Osoianu Bibliotecari din bibliotecile publice 3.3 Programe utilitare (arhivatoare, chestionare on-line, programe de imagini etc.) Aplicaţii practice 8 ore Victoria Popa, Ecaterina Dmitric Persoane interesate 3.4 Elaborarea, prezentarea referinţelor bibliografice. Citarea resurselor de informare Elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice în conformitate cu prevederile standardului SM ISO 690-2012 „Informare şi Documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare” 8 ore Ludmila Corghenci Formatorii centrelor de formare continuă 3.5 Cultura managerială: componente, conţinuturi, deprinderi Asigurarea dezvoltării competitive a bibliotecii. Componentele culturii manageriale puternice. Viziune managerială modernă. Impactul „culturii electronice”. 8 ore Elene Pintilei, Ludmila Corghenci Managerii superiori şi funcţionali 1 Aceste teme pot fi modificate şi completate în funcţie de necesităţile comunităţii profesionale, provocate de schimbările mediilor interne şi externe.
 • 4. 3.6 Creativitatea bibliotecarilor: identificare, dezvoltare şi valorificare Etapele procesului creator în bibliotecă. Factori de stimulare. Cum valorificăm creativitatea bibliotecarilor 8 ore -//-// Formatorii centrelor de formare continuă 3.7 Leadership în bibliotecă. Liderul eficient Definirea şi importanţa leadershipului. Portret de bibliotecar - leader. Leadershipul echipei. 8 ore -//-// Persoane interesate 3.8 Standardizarea activităţii bibliotecare Ciclu de traininguri. De ex., „Cum se aplică noul standard privind indicatorii de performanţă a activităţii bibliotecii – SM ISO 11620- 2016” Elaborat: Ludmila Corghenci 2 februarie 2017,