Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elena Pintilei.

602 views

Published on

Biblioteca Națională a Republicii Moldova : Obiective strategice 2017-2020

 • Be the first to comment

Elena Pintilei.

 1. 1. 2017-2020 Elena Pintilei Director general 29.03.2017
 2. 2. VIZIUNEA Până la 2020, BNRM va dispune de patrimoniul documentar protejat, integrat în programele și activitățile de dezvoltare durabilă: educaționale, sociale, economice, turistice și de mediu; ca centru informaţional, ştiinţific şi cultural, va activa ca parte integrantă a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, accesibil pentru toată lumea exterioară; va dezvolta o gama largă de servicii/produse pentru utilizatori; va fi mai vizibilă în societate; va avea impact mai puternic asupra dezvoltării rețelei naționale de Biblioteci; va menține poziția de lider național în domeniu.
 3. 3. Profesionalism Performanță Orientare spre utilizator Respect Creativitate & Inovare Colaborare
 4. 4. S Valoarea colecțiilor Diversificarea serviciilor Dimensiune națională Relații de colaborarte Localizarea instituției O Recunoașterea la nivel european Oportunitatea istorică Dezvoltarea Societăţii Informaționale Acces la noi tehnologii Schimbarea rolului bibliotecii în societate T Climatul social-economic instabil Nivelul scăzut al salarizării Prestigiul profesiei Reducerea nr. de utilizatori W Resurse limitate Condiții de conservare Nivelul de informatizare Nivelul de coordonare Îmbătrănirea colectivului SWOT
 5. 5. 1 2 3 4 5 6 Colecții. Acces Servicii/ Produse Conținuturi digitale Cercetare. Dezvoltare Managementul instituțional Resurse. Infrastructura D I R E C Ț I I
 6. 6. 1. Dezvoltarea, conservarea și protejarea patrimoniului documentar și garantarea accesului pentru generațiile viitoare 2. Dezvoltarea serviciilor și produselor de calitate în funcție de necesitățile societății DIRECȚII STRATEGICE 6. Optimizarea managementului instituțional orientat spre performanță 4. Consolidarea statutului de Centru Biblioteconomic Național 3. Dezvoltarea conținuturilor digitale și extinderea platformelor informaționale 5. Dezvoltarea unei infrastructuri compatibile cu cerințele societății informaționale și a cunoașterii
 7. 7. DEZVOLTAREA CONȚINUTURILOR DIGITALE ȘI EXTINDEREA PLATFORMELOR INFORMAȚIONALE Dezvoltarea colecțiilor digitale în cadrul Bibliotecii Digitale ”Moldavica” Consolidarea și extinderea platformei Catalogului Național Colectiv SIBIMOL
 8. 8. Dezvoltarea, extinderea și crearea noilor colecții digitale în cadrul Bibliotecii Digitale ”Moldavica” Dezvoltarea parteneriatelor pentru extinderea BND Moldavica Analiza conținutului digital disponibil și evaluarea necesităților de transformare, creare și extindere a colecțiilor digitale Asigurarea continuității de parteneriat cu organizațiile TEL şi EUROPEANA Elaborarea concepției și crearea proiectului Platformei informaționale BND Moldavica Asigurarea pe termen lung (sau nelimitat) a disponibilităţii materialelor digitale, prin transferul acestora (migrarea) la noile formate unice şi platforme tehnologice Optimizarea aspectelor structurale, descriptive și logistice ale BND Moldavica, îmbunățirea cadrului normativ specific pentru conținutul digital
 9. 9. Consolidarea, reformarea și extinderea platformei Catalogului Național Colectiv Partajat SIBIMOL Integrarea instituțiilor infodocumentare pasibile de crearea CNCP Conexiunea și integrarea sistemelor informaționale ale instituțiilor pasibile, pentru extinderea platformei a CNCP Amplificarea calității inregistrărilor bibliografice, de autoritate prezente in sistem Istruirea personalului instituțiilor documentare, implicate în acțiuni de integrare
 10. 10. CONSOLIDAREA STATUTULUI DE CENTRU BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL Eficientizarea coordonării și consolidării în cadrul SNB Moderni- zarea sistemului de formare continuă a biblioteca- rilor Susținerea procesului de advocacy pentru bibliotecile moderne Răspândi- rea la nivel naţional a modelelor de bune practici Eficientizarea comunicării profesionale
 11. 11. Eficientizarea coordonării și consolidării în cadrul SNB Dezvoltarea/ Promovarea Strategiei Bibliotecilor Publice Teritoriale 2017-2020 Implementarea/promovarea prevederilor noii Legii cu privire la Biblioteci Contribuţii la elaborarea/implementarea Conceptului de bibliotecă modernă Actualizarea cadrului de reglementare şi normativ a funcţionării bibliotecilor publice teritoriale Dezvoltarea/impllementarea continuă a sistemului on-line de statistică de bibliotecă Asistență consultativă în vederea elaborării Profilului de activitate metodologică a fiecărui centru biblioteconomic
 12. 12. Moderni- zarea sistemului de formare continuă a biblioteca- rilor Instituționalizarea Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării Elaborarea proiectului Regulamentului sistemului FPC Formarea Formatorilor BNRM Dezvoltarea a 3 programe de formare continuă on-line
 13. 13. Susținerea procesului de advocacy pentru bibliotecile moderne Elaborarea Politicii de advocacy Identificarea și fidelizarea partenerilor relevanți Utilizarea Obiectiveleor de Dezvoltare Durabilă în activităţile de advocacy Formarea continuă a bibliotecarilor în advocacy
 14. 14. Sprijinirea diversificării/personalizării serviciilor moderne de bibliotecă Crearea/asigurarea funcţionalităţii unei platforme naţionale a serviciilor moderne Crearea/asigurarea funcţionalităţii unei platforme naţionale a serviciilor moderne
 15. 15. Eficientizarea comunicării profesionale Crearea Centrului de resurse on-line (Repozitoriul tematic în Biblioteconomie, Informare şi Documentare) Elaborarea/Diseminarea în cadrul SNB a unui buletin electronic gen „BiblioNews” Încurajarea/monitorizarea paginilor pe rețelele sociale, a blogurilor, site-urilor web, conturilor Skype și adreselor email de fiecare bibliotecă publică Transformarea reuniunilor ştiinţifico- metodologice ale BNRM în medii atractive şi participative de comunicare profesională Centrarea pe îmbunătăţirea achiziţiilor (pe divers suport) pentru Biblioteca de Biblioteconomie
 16. 16. Vă mulţumesc !

×