SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate – garantul supraviețuirii
Vera Osoianu
Dezbaterile în jurul bibliotecii și a bibliotecarului, care au avut loc în majoritatea localităților
din Republica Moldova în contextul implementării Legii privind sistemul unitar de salarizare
în sectorul bugetar, intrată în vigoare cu începere de la 1 decembrie 2018 au demonstrat că
imaginea bibliotecii în comunitate este mult diferită de cea pe care o doresc bibliotecarii și
respectiv decât cea necesară pentru a asigura rezistența în timp a bibliotecii.
Promovarea bibliotecii, a resurselor și a serviciilor oferite a fost dintotdeauna partea
vulnerabilă a profesioniștilor din biblioteconomie și științele informării. Studiile
demonstrează, că aceasta este o problemă specifică comunității bibliotecare internaționale.
Evident era de așteptat căva veni o vreme când aceastăstarede lucruri se va răsfrângeasupra
domeniului. În ultimii ani, poziția bibliotecii, ca serviciu public, este tot mai alarmantă și
această stare ține într-o încordare permanentă lumea bibliotecară.
Este și motivul pentru care anul 2019 a fost declarat anul promovării imaginii bibliotecii în
comunitate. Această prioritate națională are menirea să dea o nouă dimensiune activităților
de promovare a bibliotecii ca bază pentru știință, cultură, cunoaștere și valorilor de bază ale
democrației. La zece ani după prima campanie de promovare a imaginii, cea din anul 2009,
era timpul unei contabilizări. Constatăm din start că din anul 2009 până în anul 2019 numărul
bibliotecilor s-aredus cu 47 șifenomenul reducerilor este dejaun minus de imagine. Oscădere
constatăm și în numărul bibliotecarilor, din bibliotecile publice teritoriale, de la 2504 în anul
2009 la 2386 în anul 2017, respectiv minus 118 bibliotecari. Numărul total de personal din
Sistemul Național de Biblioteci a fost în anul 2017 de 4307 cu 354 mai puțini decât în 2009
(4661). Cifrele invocate sunt un prim argument despre imaginea bibliotecii în comunitățile
servite. Un calcul simplu demonstrează că bibliotecarii constituie aproximativ 0,12% din
populația țării, o cifră destul de mică pentru ca bugetul central și bugetele locale să le asigure
o remunerare onorabilă, dar enorm de mare dacă luăm în calcul impactul asupra dezvoltării
comunităților și a persoanelor în parte pe care o are biblioteca.
Cu toate problemele și toate reducerile, care au avut loc în ultimii ani, în linii mari am fi putut
constata o ușoară ameliorare a imaginii bibliotecii, dacă nu interveneau dezbaterile din jurul
implementării legii noi a salarizării, care au coincis în timp cu inițiativa de a declara anul 2019
anul imaginii.
Dezbaterile pe marginea salarizării bibliotecarilor, potrivit legii noi au scos în relief o totală
neînțelegere a rostului bibliotecii în secolul XXI, când bibliotecarul trebuie să cunoască limbi
străine, tehnologii moderne, management, să învețe și să știe cum să le implementeze, să
elaboreze proiecte și să facă transfer de cunoștințe și competențe asupra utilizatorilor
bibliotecii. Niște intelectuali de formare enciclopedică, implicați în proiecte de interes
comunitar, care integrează comunitatea în spațiul virtual au ajuns în situația umilă de a cerși
salariul, care era stipulat într-o lege atât de așteptată. Deci, pe acest fondal, bibliotecarii au
început promovarea imaginii bibliotecii în comunitate. Este un semnal convingător, că
bibliotecarii trebuie să dea o nouă dimensiune și să înceapă o luptă cu turații maxime pentru
consolidarea imaginii pozitive a bibliotecii.
Piloni principali pe care se sprijină biblioteca sunt: spațiile, resursele, serviciile, personalul –
toate acestea cu țintă bine definită – satisfacerea necesităților utilizatorilor și a populației
țintă. Toate acestea împreună formează imaginea bibliotecii de instituție prietenoasă, utilă și
indispensabilă comunității.
Acțiunile decidenților localiau demonstrat că celetrei ipostaze aleimaginii:ideală,de oglindă,
și reală nu se intersectează și, practic, există separat. Or , dacă imaginea ideală este imaginea
spre care tinde instituția și oglindește scopurile fundamentale ale activității, iar imaginea de
oglindă – reflectă părerile bibliotecarilor despre cât de atrăgătoare este biblioteca pentru
utilizatori, reputația bibliotecii, atenția de care se bucură din partea organelor de decizie și a
populației; imaginea reală – oglindește atitudinea adevărată a diferitor categorii de cetățeni
față de bibliotecă, nivelul de corespundere a calității servirii așteptărilor acestora, înțelegerea
importanței bibliotecii pentru comunitate.
Discuțiile, care au implicat salarizarea bibliotecarilor scot în relief faptul că în activitățile
viitoare trebuie de pus un accent mai evidențiat pe bibliotecar - ca vector al imaginii. Or,
anume imaginea reală este cea care poate apropia biblioteca și bibliotecarul de comunitate.
Potrivit practicii, căile de generare și promovare a bibliotecii includ: contactul direct,
informația transmisă de utilizatori, marketing și publicitate, etc.
În șirul mijloacelor de promovare aimaginii un loc tot mai distinctocupă spațiulvirtual. Potrivit
ultimului Barometru al Opiniei Publice ( 2018, mai), zilnic:
citesc ziare 9% de respondenți
ascult radioul 39%
privesc televizorul 77%
citesc cărți 10%.
În același timp, Internetul este utilizat zilnic de 55% de respondenți. Datele Barometrului
Opiniei Publice 2019, publicate recent, arată niște cifre și mai mici la toate capitolele. Greu de
spus ce fac persoanele chestionate în restul timpului (diferența dintre ultimii doi ani).
Bibliotecarul trebuie să fie acolo unde este utilizatorul real și potențial iar datele
demonstrează că prezența în spațiul virtual este în continuă creștere. Respectiv, cel mai
eficient mijloc de promovare a imaginii bibliotecii este spațiul virtual.
Conform datelor statistice din anul 2017, la nivel de sistem național de biblioteci din totalul
de 2720 biblioteci, 1545 sau 56,6% sunt conectate internet.
În mediul bibliotecilor publice teritoriale situație este mai bună. Din totalul de 1338 biblioteci
-1057 sau 78.99% sunt conectate la INTERNET. Situația relativ bună din mediul bibliotecilor
publice teritoriale se datorează participării acestora în Programul Fundației Bill și Melinda
Gates Biblioteci Globale, proiect finalizat la sfârșitul anului 2018.
Sarcinile principale ale promovării bibliotecii includ următoarele:
 Biblioteca să poată fi găsită mai ușor și să fie vizibilă. Diseminarea informațiilor
de contact, actualizarea permanentă și diseminarea informații despre
bibliotecă.
 Catalogul și serviciile electronice. Creșterea numărului de tranzacții
electronice.
 Atenționarea și invitarea publicului larg la activitățile și evenimentele
bibliotecii. Motivarea și atragerea utilizatorilor.
Conținuturile reprezintă valoarea principală în activitățile pe promovare. Există trei aspecte
principale ale componentei conținuturilor, care implică:
 Beneficii pentru bibliotecă: Crearea și consolidarea imaginii, îmbunătățirea
reputației, contactele cu auditoriul, formarea cererii de servicii
 Trafic util: texte tematice, originalitate, tabele.
 Beneficii pentru utilizatori: actualitate , credibilitate, diversitate, creativitate
etc.
În prezentarea conținuturilor, un rol deosebit revine selectării imaginilor. Acestea trebuie să
fie de calitate,săcorespundă unui stil,sărespecte drepturile de autor etc. Un interes deosebit
reprezintă fotografiile originale, unicat și nici de cum cele descărcate din diverse instrumente
web.
Instrumentele promoționale, care pot fi utilizate de biblioteci pentru a-și promova serviciile
și resursele includ: medii digitale, cum ar fi site-ul bibliotecii, liste de e-mail, bloguri; pagini și
conturi pe rețele sociale; materiale imprimate, cum ar fi postere, manuale; evenimente,
precum tururi de orientare, ateliere de lucru; alte instrumente, cum ar fi publicațiile
bibliotecilor, concursuri, broșuri, corespondență directă, aplicații Web 2.0
Unul din elementele esențiale ale comunicării virtuale este site-ul bibliotecii, resursă care
conține toate informațiile importante și utile pentru comunitate. Un site web bun ajută la
concentrarea informațiilor, serviciilor și a resurselor pe aceiași interfață, deoarece este o
legătură directă între bibliotecă și utilizatorii săi și serviciile pe care încearcă să le promoveze.
De asemenea, oferă un canal de comunicare cu clienții vizați.
Unele mijloace media pot fi inter-funcționale; de exemplu, instrumente tradiționale, cum ar fi
pliante, broșuri și postere, pot fi folosite pentru a promova evenimente și programe, care sunt
instrumente de promovare în sine. Buletinele informative pot prezenta noile evoluții, și, de
asemenea, pot scoate în evidență serviciile noi. Publicul țintă poate fi direcționat ușor și
eficient prin Internet. Aceste serviciisunt eficientedin punct de vedere alcosturilor, deoarece
necesită investiții reduse în resurse și ajung direct la clientul vizat.
Harta Bibliotecilor Lumii prezintă cifra de aproximativ 2.3 milioane de biblioteci și peste 1,5
milioane de bibliotecari existente în lume la ora actuală. Și aceasta în condițiile când încă nu
toate țările s-au înregistrat pe hartă și contribuie cu conținuturi proprii. Deci, biblioteca este
un serviciu public foarte răspândit și prețuit în întreaga lume. În acest număr figurează și cele
2720 de biblioteci din Republica Moldova. Ele sunt acum și trebuie să rămână pe harta
republicii și pe harta bibliotecilor lumii. Rezistența în timp a acestora depinde și de imaginea
lor, de perceperea importanței bibliotecii în mediul populației și a decidenților.

More Related Content

What's hot

Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Servicii pentru comunitate
Servicii pentru comunitateServicii pentru comunitate
Servicii pentru comunitate
Delia Pantea
 
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publiceGhidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Delia Pantea
 

What's hot (19)

Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
Vera Osoianu. "Tendințe și priorități în activitatea bibliotecilor "
 
Materiale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilorMateriale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilor
 
Biblioteca factor cheie în educația culturii informaționale
Biblioteca  factor cheie în educația culturii informaționaleBiblioteca  factor cheie în educația culturii informaționale
Biblioteca factor cheie în educația culturii informaționale
 
Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile de in...
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publiceTendinte si prioritati in activitatea bib publice
Tendinte si prioritati in activitatea bib publice
 
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
Program Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 29 noiembrie...
 
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeBiblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
 
Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă ...
Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă ...Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă ...
Conferințe Zonale - 2019. Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric. Imaginea pozitivă ...
 
Servicii pentru comunitate
Servicii pentru comunitateServicii pentru comunitate
Servicii pentru comunitate
 
Popa
PopaPopa
Popa
 
Tipologia serviciilor...
Tipologia serviciilor...Tipologia serviciilor...
Tipologia serviciilor...
 
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
Soluții inovatoare privind prestarea serviciilor de către bibliotecile public...
 
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitaleGhidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale
 
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
Vera Osoianu-Bibliotecile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ...
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
 
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publiceGhidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
 

Similar to Imaginea bibliotecii

Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din româniaServicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
Biblioteci Bihorene
 
Bascacov xenia
Bascacov xeniaBascacov xenia
Bascacov xenia
DIB ULIM
 

Similar to Imaginea bibliotecii (20)

Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Cz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publicăCz 2013 biblioteca publică
Cz 2013 biblioteca publică
 
Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din româniaServicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
Servicii pentru comunitate in bibliotecile publice din românia
 
Apelul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci
Apelul Forumului Managerilor din Sistemul Național de BiblioteciApelul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci
Apelul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Imaginea bibliotecii în comunitatea localăpp
Imaginea bibliotecii în comunitatea localăppImaginea bibliotecii în comunitatea localăpp
Imaginea bibliotecii în comunitatea localăpp
 
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul LecturiiDirectorii și inițiative pentru Anul Lecturii
Directorii și inițiative pentru Anul Lecturii
 
Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...Biblioteca şi tehnologiile...
Biblioteca şi tehnologiile...
 
Prezentare strategie
Prezentare strategiePrezentare strategie
Prezentare strategie
 
Argument
ArgumentArgument
Argument
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Biblioteca între tendințe generale, viziuni globale și priorități naționale -...
Biblioteca între tendințe generale, viziuni globale și priorități naționale -...Biblioteca între tendințe generale, viziuni globale și priorități naționale -...
Biblioteca între tendințe generale, viziuni globale și priorități naționale -...
 
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
 
Bascacov xenia
Bascacov xeniaBascacov xenia
Bascacov xenia
 
Ab 2011
Ab 2011Ab 2011
Ab 2011
 
Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Lucia Brehoi. Servicii educative și pe placu...
Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Lucia Brehoi. Servicii educative și pe placu...Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Lucia Brehoi. Servicii educative și pe placu...
Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Lucia Brehoi. Servicii educative și pe placu...
 
Comunicare cnmb
Comunicare cnmbComunicare cnmb
Comunicare cnmb
 
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice terit...
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articol
 
Fncl 2014
Fncl 2014Fncl 2014
Fncl 2014
 

More from National Library of Republic of Moldova

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Biblioteca ...
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Carte
CarteCarte
Carte
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
 

Imaginea bibliotecii

 • 1. Imaginea pozitivă a bibliotecii în comunitate – garantul supraviețuirii Vera Osoianu Dezbaterile în jurul bibliotecii și a bibliotecarului, care au avut loc în majoritatea localităților din Republica Moldova în contextul implementării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, intrată în vigoare cu începere de la 1 decembrie 2018 au demonstrat că imaginea bibliotecii în comunitate este mult diferită de cea pe care o doresc bibliotecarii și respectiv decât cea necesară pentru a asigura rezistența în timp a bibliotecii. Promovarea bibliotecii, a resurselor și a serviciilor oferite a fost dintotdeauna partea vulnerabilă a profesioniștilor din biblioteconomie și științele informării. Studiile demonstrează, că aceasta este o problemă specifică comunității bibliotecare internaționale. Evident era de așteptat căva veni o vreme când aceastăstarede lucruri se va răsfrângeasupra domeniului. În ultimii ani, poziția bibliotecii, ca serviciu public, este tot mai alarmantă și această stare ține într-o încordare permanentă lumea bibliotecară. Este și motivul pentru care anul 2019 a fost declarat anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate. Această prioritate națională are menirea să dea o nouă dimensiune activităților de promovare a bibliotecii ca bază pentru știință, cultură, cunoaștere și valorilor de bază ale democrației. La zece ani după prima campanie de promovare a imaginii, cea din anul 2009, era timpul unei contabilizări. Constatăm din start că din anul 2009 până în anul 2019 numărul bibliotecilor s-aredus cu 47 șifenomenul reducerilor este dejaun minus de imagine. Oscădere constatăm și în numărul bibliotecarilor, din bibliotecile publice teritoriale, de la 2504 în anul 2009 la 2386 în anul 2017, respectiv minus 118 bibliotecari. Numărul total de personal din Sistemul Național de Biblioteci a fost în anul 2017 de 4307 cu 354 mai puțini decât în 2009 (4661). Cifrele invocate sunt un prim argument despre imaginea bibliotecii în comunitățile servite. Un calcul simplu demonstrează că bibliotecarii constituie aproximativ 0,12% din populația țării, o cifră destul de mică pentru ca bugetul central și bugetele locale să le asigure o remunerare onorabilă, dar enorm de mare dacă luăm în calcul impactul asupra dezvoltării comunităților și a persoanelor în parte pe care o are biblioteca. Cu toate problemele și toate reducerile, care au avut loc în ultimii ani, în linii mari am fi putut constata o ușoară ameliorare a imaginii bibliotecii, dacă nu interveneau dezbaterile din jurul implementării legii noi a salarizării, care au coincis în timp cu inițiativa de a declara anul 2019 anul imaginii. Dezbaterile pe marginea salarizării bibliotecarilor, potrivit legii noi au scos în relief o totală neînțelegere a rostului bibliotecii în secolul XXI, când bibliotecarul trebuie să cunoască limbi străine, tehnologii moderne, management, să învețe și să știe cum să le implementeze, să elaboreze proiecte și să facă transfer de cunoștințe și competențe asupra utilizatorilor bibliotecii. Niște intelectuali de formare enciclopedică, implicați în proiecte de interes comunitar, care integrează comunitatea în spațiul virtual au ajuns în situația umilă de a cerși salariul, care era stipulat într-o lege atât de așteptată. Deci, pe acest fondal, bibliotecarii au început promovarea imaginii bibliotecii în comunitate. Este un semnal convingător, că
 • 2. bibliotecarii trebuie să dea o nouă dimensiune și să înceapă o luptă cu turații maxime pentru consolidarea imaginii pozitive a bibliotecii. Piloni principali pe care se sprijină biblioteca sunt: spațiile, resursele, serviciile, personalul – toate acestea cu țintă bine definită – satisfacerea necesităților utilizatorilor și a populației țintă. Toate acestea împreună formează imaginea bibliotecii de instituție prietenoasă, utilă și indispensabilă comunității. Acțiunile decidenților localiau demonstrat că celetrei ipostaze aleimaginii:ideală,de oglindă, și reală nu se intersectează și, practic, există separat. Or , dacă imaginea ideală este imaginea spre care tinde instituția și oglindește scopurile fundamentale ale activității, iar imaginea de oglindă – reflectă părerile bibliotecarilor despre cât de atrăgătoare este biblioteca pentru utilizatori, reputația bibliotecii, atenția de care se bucură din partea organelor de decizie și a populației; imaginea reală – oglindește atitudinea adevărată a diferitor categorii de cetățeni față de bibliotecă, nivelul de corespundere a calității servirii așteptărilor acestora, înțelegerea importanței bibliotecii pentru comunitate. Discuțiile, care au implicat salarizarea bibliotecarilor scot în relief faptul că în activitățile viitoare trebuie de pus un accent mai evidențiat pe bibliotecar - ca vector al imaginii. Or, anume imaginea reală este cea care poate apropia biblioteca și bibliotecarul de comunitate. Potrivit practicii, căile de generare și promovare a bibliotecii includ: contactul direct, informația transmisă de utilizatori, marketing și publicitate, etc. În șirul mijloacelor de promovare aimaginii un loc tot mai distinctocupă spațiulvirtual. Potrivit ultimului Barometru al Opiniei Publice ( 2018, mai), zilnic: citesc ziare 9% de respondenți ascult radioul 39% privesc televizorul 77% citesc cărți 10%. În același timp, Internetul este utilizat zilnic de 55% de respondenți. Datele Barometrului Opiniei Publice 2019, publicate recent, arată niște cifre și mai mici la toate capitolele. Greu de spus ce fac persoanele chestionate în restul timpului (diferența dintre ultimii doi ani). Bibliotecarul trebuie să fie acolo unde este utilizatorul real și potențial iar datele demonstrează că prezența în spațiul virtual este în continuă creștere. Respectiv, cel mai eficient mijloc de promovare a imaginii bibliotecii este spațiul virtual. Conform datelor statistice din anul 2017, la nivel de sistem național de biblioteci din totalul de 2720 biblioteci, 1545 sau 56,6% sunt conectate internet. În mediul bibliotecilor publice teritoriale situație este mai bună. Din totalul de 1338 biblioteci -1057 sau 78.99% sunt conectate la INTERNET. Situația relativ bună din mediul bibliotecilor publice teritoriale se datorează participării acestora în Programul Fundației Bill și Melinda Gates Biblioteci Globale, proiect finalizat la sfârșitul anului 2018.
 • 3. Sarcinile principale ale promovării bibliotecii includ următoarele:  Biblioteca să poată fi găsită mai ușor și să fie vizibilă. Diseminarea informațiilor de contact, actualizarea permanentă și diseminarea informații despre bibliotecă.  Catalogul și serviciile electronice. Creșterea numărului de tranzacții electronice.  Atenționarea și invitarea publicului larg la activitățile și evenimentele bibliotecii. Motivarea și atragerea utilizatorilor. Conținuturile reprezintă valoarea principală în activitățile pe promovare. Există trei aspecte principale ale componentei conținuturilor, care implică:  Beneficii pentru bibliotecă: Crearea și consolidarea imaginii, îmbunătățirea reputației, contactele cu auditoriul, formarea cererii de servicii  Trafic util: texte tematice, originalitate, tabele.  Beneficii pentru utilizatori: actualitate , credibilitate, diversitate, creativitate etc. În prezentarea conținuturilor, un rol deosebit revine selectării imaginilor. Acestea trebuie să fie de calitate,săcorespundă unui stil,sărespecte drepturile de autor etc. Un interes deosebit reprezintă fotografiile originale, unicat și nici de cum cele descărcate din diverse instrumente web. Instrumentele promoționale, care pot fi utilizate de biblioteci pentru a-și promova serviciile și resursele includ: medii digitale, cum ar fi site-ul bibliotecii, liste de e-mail, bloguri; pagini și conturi pe rețele sociale; materiale imprimate, cum ar fi postere, manuale; evenimente, precum tururi de orientare, ateliere de lucru; alte instrumente, cum ar fi publicațiile bibliotecilor, concursuri, broșuri, corespondență directă, aplicații Web 2.0 Unul din elementele esențiale ale comunicării virtuale este site-ul bibliotecii, resursă care conține toate informațiile importante și utile pentru comunitate. Un site web bun ajută la concentrarea informațiilor, serviciilor și a resurselor pe aceiași interfață, deoarece este o legătură directă între bibliotecă și utilizatorii săi și serviciile pe care încearcă să le promoveze. De asemenea, oferă un canal de comunicare cu clienții vizați. Unele mijloace media pot fi inter-funcționale; de exemplu, instrumente tradiționale, cum ar fi pliante, broșuri și postere, pot fi folosite pentru a promova evenimente și programe, care sunt instrumente de promovare în sine. Buletinele informative pot prezenta noile evoluții, și, de asemenea, pot scoate în evidență serviciile noi. Publicul țintă poate fi direcționat ușor și eficient prin Internet. Aceste serviciisunt eficientedin punct de vedere alcosturilor, deoarece necesită investiții reduse în resurse și ajung direct la clientul vizat. Harta Bibliotecilor Lumii prezintă cifra de aproximativ 2.3 milioane de biblioteci și peste 1,5 milioane de bibliotecari existente în lume la ora actuală. Și aceasta în condițiile când încă nu toate țările s-au înregistrat pe hartă și contribuie cu conținuturi proprii. Deci, biblioteca este un serviciu public foarte răspândit și prețuit în întreaga lume. În acest număr figurează și cele 2720 de biblioteci din Republica Moldova. Ele sunt acum și trebuie să rămână pe harta
 • 4. republicii și pe harta bibliotecilor lumii. Rezistența în timp a acestora depinde și de imaginea lor, de perceperea importanței bibliotecii în mediul populației și a decidenților.