SlideShare a Scribd company logo
SIMPOZIONUL TIIN IFIC „ANULȘ Ț
BIBLIOLOGIC “ – UN
“BRAINSTORMING” DE UN SFERT
DE VEAC
Vera Osoianu, BNRM
bnrmvo2012@gmail.com
EVENIMENT - ELOGIU
REMARCĂ DE ÎNCEPUT!
 S AB nu poate fi scos din irul formelorȘ ș
specifice sistemului de asigurare
metodologică a  activităţii
bibliotecare, organizate la nivel:
na ional, departamental, teritorial.ț
 Zi aniversară
 A da Cezarului ce-i al Cezarului!
 1991- 2015
 25 edi iiț
 Peste 400 de prezentări
 Profesioni ti de cea maiș
înaltă calificare din ară iț ș
de peste hotare
PARTICIPAN IȚ
 Peste 2500
 Reprezentan i din toateț
re elele de biblioteciț
S AB – PLATFORMĂ DE PROMOVARE AȘ
POLITICII STATULUI ÎN DOMENIU
S AB – PLATFORMĂ DE ASIGURARE AȘ
UNITĂ II NA IONALE ÎN DOMENIUȚ Ț
S AB – FAR DE ORIENTARE ÎN:Ș
 Politici
 Strategii
 Tendin eț
 Experien eț
 Idei inova ionaleț
 Practici de calitate
S AB – PLATFORMĂ DE COMUNICAREȘ
PROFESIONALĂ I DISEMINARE A TOTȘ
CE ÎNSEAMNĂ VALOARE ÎN DOMENIUL
S ABȘ CA OGLINDĂ A EVOLU IEIȚ
 Biblioteci
 Resurse
 Legături de colaborare cu biblioteci din alte ăriț
 Rela ii cu organiza ii interna ionale de profilț ț ț
 Parteneriate
 Modele de idezvoltare
EDIFICAREA MODELULUI
BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL
 deideologizarea activită iiț
 decentralizarea
 elaborarea modelului strategic de dezvoltare
 trecerea de la CBB la CZU
 elaborarea cadrului de reglementare
 crearea bazei terminologice
 schimbarea paradigmelor
JOCUL PARADIGMELOR
 bibliotecar – custode de căr iț
↓
 bibliotecar – promotor de informa iiț
↓
 bibliotecar – promotor de servicii
↓
TEME-GENERIC RELEVANTE (1)
 Programul PHARE. Iniţiativele Consiliului
Europei pentru bibliotecile publice”
 „Drepturile omului: probleme de acces
la informaţie şi la colecţii în Republica
Moldova”.
 „Profesiunea de bibliotecar în
societatea de tranziţie”.
 „Biblioteca Naţională a Franţei – un
proiect şi un model pentru mileniul III”.
 „Învăţământul biblioteconomic superior
în Republica Moldova la 40 de ani”.
TEME-GENERIC RELEVANTE (2)
 „Fundaţia SOROS-Moldova şi impactul ei
asupra bibliotecarilor şi bibliotecilor din
Moldova”.
 „Reforma bibliotecară după 10 ani: bilanţuri
şi strategii de viitor”,
 Utilizarea indicatorilor de performanţă
 Actualizarea descrierii bibliografice şi a
clasificării documentelor.
 Bibliologia Moldovei la începutul mileniului
III”.
 „Bibliotecile, colaborarea şi cooperarea din
perspectiva globalizării”.
TEME-GENERIC RELEVANTE (3)
 „Biblioteca – centru strategic în
democratizarea societăţii”.
 „Bibliotecile Moldovei în contextul trecerii
de la Societatea Informaţională la
Societatea Cunoaşterii”.
 „Situaţia actuală şi proiectele de
perspectivă ale domeniului bibliotecar”.
 „Vectorii, problemele şi proiectele
Bibliotecii Europene”
 „Implementarea tehnologiilor
informaţionale în bibliotecile Moldovei:
situaţia la zi”.
INVITA I DIN SUAȚ
DAVID CASE, BIBLIOTECA
UNIVERSITĂŢII OHIO (SUA)
S ABȘ 1997
comunicarea „Zece principii
ale bibliotecilor americane”.
ROBERT R.NEWLEN, BIBLIOTECA DE
DREPT, BIBLIOTECA CONGRESULUI,
SUA.
S AB 2000Ș
COMUNICARE: BIBLIOTECA
CONGRESULUI I MODELE DEȘ
COLABORARE INTERNA IONALĂȚ
BERNARD MARGOLIS, DIRECTORUL
BIBLIOTECII PUBLICE BOSTON,
S AB 2003Ș
comunicarea „Managementul
schimbării în bibliotecă”.
Aleisha Woodward,
ataşatul cultural al Ambasadei SUA în
Republica Moldova.
S AB 2003Ș
HERMINA ANGHELESCU,
WAYNE STATE UNIVERSITY
S AB 2003Ș
Laura Kasari Hahmann,
responsabil de resursele informaţionale la Ambasada SUA în
Varşovia,
S AB 2007Ș
Comunicarea
„Blogs. Social bookmarking and tagging”
TRIBUNĂ PENTRU INI IATIVAȚ
GLOBAL LIBRARIES
EVAN TRACZ,
DIRECTOR IREX MOLDOVA,
S AB 2012, 2013,2014,2015Ș
MODELUL BIBLIOTECONOMIC
AMERICAN
 „American dream”
 Postulat „tu trebuie să înve i, să munce ti i să ob iiț ș ș ț
rezultate”
 Argument suprem - bibliotecile din Finlanda
 Finlanda – lider european în dezvoltarea serviciilor
bibliotecare
 Biblioteca – cel mai bun serviciu public
 Bibliotecile finlandeze – cel mai bun serviciu public 2013
 Global Libraries ca oportunitate de apropiere de modelul
american
INVITA I DIN ROMÂNIAȚ
Traian Brad, directorul
Bibliotecii Judeţene
“Octavian Goga” din Cluj-
Napoca
DIMITRIE POPTĂMAŞ,
DIRECTORUL BIBLIOTECII
JUDEŢENE MUREŞ
NEDELCU OPREA,
DIRECTORUL BIBLIOTECII
JUDEŢENE „V. A. URECHIA”
GALAŢI
MARIUS DOBRESCU,
DIRECTORUL ADJUNCT AL
BIBLIOTECII NAŢIONALE A
ROMÂNIEI
GHEORGHE BULUŢĂ,
DIRECTORUL BIBLIOTECII
MUNICIPALE „M. SADOVEANU”,
BUCUREŞTI
ION MĂRUNŢELU,
ŞEF SERVICIU BIBLIOTECI DE LA MINISTERUL CULTURII,
BUCUREŞTI.
PARTENERI
 Ambasada SUA în Moldova
 Asociaţia Bibliotecilor Americane
 Biroul de Informare al Consiliului Europei în
Moldova
 Ministerului Culturii al României
 Biblioteca Naţională a României
 Fundaţia SOROS Moldova
PARTENERI
 Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă
Informaţională a USM
 BNC “Ion Creangă”
 BM „B. P. Hasdeu”
 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova
 Societatea Bibliofililor
 Academia de Ştiinţe, Muzeul Naţional de
Istorie, Muzeul Naţional de Etnografie,şi
Istorie Naturală, etc.
SȘ ANUL BIBLIOLOGIC 1991:DIN
PROGRAM
 Biblioteca publică: organizare i func ionareș ț
L. Corghenci, V. Osoianu, Biblioteca Na ională ț
 Organizarea procesului de servire a cititorilor copii în
bibliotecile Republicii Moldova
C. Balaban, Biblioteca de Stat pentru copii “Ion Creangă”
 Serviciul de bibliotecă pentru minorită ile na ionale înț ț
municipiul Chi inăuș
L. Kulikovschi, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”
 Reformarea învă ămîntului superior în domeniulț
bibliografiei i tiin ei înformării în Republica Moldovaș ș ț
N. urcan, Facultatea Biblioteconomie a Universită ii de StatȚ ț
din Moldova
S AB =PORTRETUL DE GRUP ALȘ
GENERA IEI 1991-2016Ț
 “au creat i elaborat, i-auș ș
concretizat munca în lucrări i proiecteș
care vor rămâne în istoria bibliologiei
na ionale”.ț
Tatiana Costiuc
 1991 – 2015
 Genera ia de aurț a profesiei
 Motto pentru genera ia viitoareț
 „să meargă permanent înainte, să nu se
oprească la cele realizate, să devină din ce
în ce mai buni”.

More Related Content

What's hot

Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
National Library of Republic of Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
DIB ULIM
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
DIB ULIM
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
DIB ULIM
 

What's hot (20)

Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3Comunicat final anul bibliologic 2016 3
Comunicat final anul bibliologic 2016 3
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare în Biblioteconomie și Științ...
 
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
Elena Harconița, Rodica Sobieski-Camerzan.
 
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
Agenda anului bibl 2017 var finala 15.03.18 (1) 1
 
Biblioteca ...
Biblioteca ...Biblioteca ...
Biblioteca ...
 
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
Vera Osoianu - Implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiective...
 
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
Plamadeala Ana - Biblioteca din Învăţămînt: Dinamism, Acces, Dezvoltare, Tra...
 
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
Comunicat final „Anul Bibliologic 2016” din 29 martie 2017
 
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V... Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
Anul 2020 - Anul Lecturii: experiențe inovative ale bibliotecilor. OSOIANU V...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
Comunicat final pe marginea lucrărilor Conferințelor Zonale 2021
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
Comunicat final pe marginea lucrărilor Simpozionului Anul bibliologic 2019-20...
 
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
Achiziții noi în Colecția Centrului de Informare și Documentare în Biblioteco...
 
Bnd moldavica
Bnd moldavicaBnd moldavica
Bnd moldavica
 
Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017Comunicat final Conferințe zonale 2017
Comunicat final Conferințe zonale 2017
 
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
Biblioteca Publică și principalii piloni de susținere. Bibliotecarii - ambasa...
 
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
Mediul virtual şi serviciile modernizate oferite de Biblioteca Naţională a R...
 
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii MoldovaNatalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 

Viewers also liked

Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
DIB ULIM
 
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
National Library of Republic of Moldova
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
National Library of Republic of Moldova
 
Formarea profesională continuă
Formarea profesională continuăFormarea profesională continuă
Formarea profesională continuă
National Library of Republic of Moldova
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
National Library of Republic of Moldova
 

Viewers also liked (20)

Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
Bordian Elena - Standardizarea în Biblioteconomie, Informare, Documentare: ...
 
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
Corghenci conferinta nationala a managerilro de biblioteci 2 dec 2015
 
Sș ab elogiu
Sș ab  elogiuSș ab  elogiu
Sș ab elogiu
 
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitarăValoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară
 
Prezentare internet
Prezentare internetPrezentare internet
Prezentare internet
 
Citate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecăCitate despre bibliotecă
Citate despre bibliotecă
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
Ifla dezvoltarea profesionala continua romana[1]
 
Agenda formiabili
Agenda formiabiliAgenda formiabili
Agenda formiabili
 
Comunicare cnmb
Comunicare cnmbComunicare cnmb
Comunicare cnmb
 
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
Studiul pan european asupra bibliotecilor publice romania ro(1)
 
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloaceBiblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
Biblioteca si TIC: integrare, misiune, functii, mijloace
 
Formarea profesională continuă
Formarea profesională continuăFormarea profesională continuă
Formarea profesională continuă
 
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari“Motor de căutare” pentru bibliotecari
“Motor de căutare” pentru bibliotecari
 
Competente
CompetenteCompetente
Competente
 
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilorServiciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
Serviciile bibliotecilor publice în percepţia cetăţenilor
 
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianuStudiu tendinte 2017-v-osoianu
Studiu tendinte 2017-v-osoianu
 
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
Fncl.2015. bilanțurile ediției a cincea.
 
Statistica
StatisticaStatistica
Statistica
 
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRMPrezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
Prezentare serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM
 

Similar to Simpozionul științific „anul bibliologic”

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
 Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
	Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...	Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
 Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturiiValentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Program symposia 2014
Program symposia 2014Program symposia 2014
Program symposia 2014
DIB ULIM
 
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
 

Similar to Simpozionul științific „anul bibliologic” (20)

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „ANUL BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT D...
 
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
STRATAN, Elena. Centrul Biblioteconomic USARB: realizări 2018, perspective 20...
 
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
 
Comunicat seminar
Comunicat seminarComunicat seminar
Comunicat seminar
 
 Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
	Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...	Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
 Creaţie. Inovaţie. Performanţă: 12 octombrie – 70 de ani de la fondarea Bib...
 
Elena Harconița, Valentina Topalo, Elena Stratan. Bibliotecarul – om de cultu...
Elena Harconița, Valentina Topalo, Elena Stratan. Bibliotecarul – om de cultu...Elena Harconița, Valentina Topalo, Elena Stratan. Bibliotecarul – om de cultu...
Elena Harconița, Valentina Topalo, Elena Stratan. Bibliotecarul – om de cultu...
 
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
Elena CRISTIAN. Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului n...
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016 Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ, ediția, 2016
 
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
 
Zilele Bibliotecarului
Zilele BibliotecaruluiZilele Bibliotecarului
Zilele Bibliotecarului
 
Osoianu biblioteca
Osoianu bibliotecaOsoianu biblioteca
Osoianu biblioteca
 
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturiiValentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu Promovarea cartii si lecturii
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
 
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
Intrări noi în colecția Centrului de Informare și Documentare în Bibliologie...
 
E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013E dmitric28-03-2013
E dmitric28-03-2013
 
Program Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a II-a ...
Program Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a II-a ...Program Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a II-a ...
Program Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a II-a ...
 
Program symposia 2014
Program symposia 2014Program symposia 2014
Program symposia 2014
 
Intrări de specialitate 2014
Intrări de specialitate 2014Intrări de specialitate 2014
Intrări de specialitate 2014
 
Program
ProgramProgram
Program
 
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
Prezervarea şi promovarea valorilor bibliofile în biblioteca universitară din...
 

More from National Library of Republic of Moldova

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
National Library of Republic of Moldova
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
National Library of Republic of Moldova
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
National Library of Republic of Moldova
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
National Library of Republic of Moldova
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
National Library of Republic of Moldova
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
National Library of Republic of Moldova
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
National Library of Republic of Moldova
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
National Library of Republic of Moldova
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
National Library of Republic of Moldova
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
National Library of Republic of Moldova
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
National Library of Republic of Moldova
 

More from National Library of Republic of Moldova (20)

citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
citate despre lectură, carte, bibliotecă, bibliotecar, studii privind importa...
 
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
1.zici.docx Ziua Internațională a Cititului Împreună
 
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docxLECTURA ȘI CIFRELE.docx
LECTURA ȘI CIFRELE.docx
 
Biblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docxBiblioteci școlare.docx
Biblioteci școlare.docx
 
Despre impact.docx
Despre impact.docxDespre impact.docx
Despre impact.docx
 
Norvegia BN.docx
Norvegia BN.docxNorvegia BN.docx
Norvegia BN.docx
 
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtualBiblioteca Națională Digitală -  steag de cultură ăn spațiul virtual
Biblioteca Națională Digitală - steag de cultură ăn spațiul virtual
 
Pnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articolPnlc. totaluri articol
Pnlc. totaluri articol
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 maiV.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
V.f. paradigma bibliotecii de dupa. 21 mai
 
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupaV.f. paradigma bibliotecii de dupa
V.f. paradigma bibliotecii de dupa
 
Biblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirusBiblioteca si coronavirus
Biblioteca si coronavirus
 
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)Ordin 291 din_10.03.20 (1)
Ordin 291 din_10.03.20 (1)
 
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
U.v.directorii profesionale anul lecturii 2020 (2)
 
Norvegia. bnn
Norvegia. bnnNorvegia. bnn
Norvegia. bnn
 
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
Final comunicat final-conferinte-zonale-2019 (1)
 
Imaginea bibliotecii
Imaginea biblioteciiImaginea bibliotecii
Imaginea bibliotecii
 
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
Agenda zilelor stiintei modificata 1 noiembrie 2018
 
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operantIulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
Iulian filip. școala de întrebări m,anuscris operant
 
Carte
CarteCarte
Carte
 
Lectura
LecturaLectura
Lectura
 

Simpozionul științific „anul bibliologic”

 • 1. SIMPOZIONUL TIIN IFIC „ANULȘ Ț BIBLIOLOGIC “ – UN “BRAINSTORMING” DE UN SFERT DE VEAC Vera Osoianu, BNRM bnrmvo2012@gmail.com
 • 3. REMARCĂ DE ÎNCEPUT!  S AB nu poate fi scos din irul formelorȘ ș specifice sistemului de asigurare metodologică a  activităţii bibliotecare, organizate la nivel: na ional, departamental, teritorial.ț  Zi aniversară  A da Cezarului ce-i al Cezarului!
 • 4.  1991- 2015  25 edi iiț
 • 5.  Peste 400 de prezentări  Profesioni ti de cea maiș înaltă calificare din ară iț ș de peste hotare
 • 6. PARTICIPAN IȚ  Peste 2500  Reprezentan i din toateț re elele de biblioteciț
 • 7. S AB – PLATFORMĂ DE PROMOVARE AȘ POLITICII STATULUI ÎN DOMENIU
 • 8. S AB – PLATFORMĂ DE ASIGURARE AȘ UNITĂ II NA IONALE ÎN DOMENIUȚ Ț
 • 9. S AB – FAR DE ORIENTARE ÎN:Ș  Politici  Strategii  Tendin eț  Experien eț  Idei inova ionaleț  Practici de calitate
 • 10. S AB – PLATFORMĂ DE COMUNICAREȘ PROFESIONALĂ I DISEMINARE A TOTȘ CE ÎNSEAMNĂ VALOARE ÎN DOMENIUL
 • 11. S ABȘ CA OGLINDĂ A EVOLU IEIȚ  Biblioteci  Resurse  Legături de colaborare cu biblioteci din alte ăriț  Rela ii cu organiza ii interna ionale de profilț ț ț  Parteneriate  Modele de idezvoltare
 • 12. EDIFICAREA MODELULUI BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL  deideologizarea activită iiț  decentralizarea  elaborarea modelului strategic de dezvoltare  trecerea de la CBB la CZU  elaborarea cadrului de reglementare  crearea bazei terminologice  schimbarea paradigmelor
 • 13. JOCUL PARADIGMELOR  bibliotecar – custode de căr iț ↓  bibliotecar – promotor de informa iiț ↓  bibliotecar – promotor de servicii ↓
 • 14. TEME-GENERIC RELEVANTE (1)  Programul PHARE. Iniţiativele Consiliului Europei pentru bibliotecile publice”  „Drepturile omului: probleme de acces la informaţie şi la colecţii în Republica Moldova”.  „Profesiunea de bibliotecar în societatea de tranziţie”.  „Biblioteca Naţională a Franţei – un proiect şi un model pentru mileniul III”.  „Învăţământul biblioteconomic superior în Republica Moldova la 40 de ani”.
 • 15. TEME-GENERIC RELEVANTE (2)  „Fundaţia SOROS-Moldova şi impactul ei asupra bibliotecarilor şi bibliotecilor din Moldova”.  „Reforma bibliotecară după 10 ani: bilanţuri şi strategii de viitor”,  Utilizarea indicatorilor de performanţă  Actualizarea descrierii bibliografice şi a clasificării documentelor.  Bibliologia Moldovei la începutul mileniului III”.  „Bibliotecile, colaborarea şi cooperarea din perspectiva globalizării”.
 • 16. TEME-GENERIC RELEVANTE (3)  „Biblioteca – centru strategic în democratizarea societăţii”.  „Bibliotecile Moldovei în contextul trecerii de la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii”.  „Situaţia actuală şi proiectele de perspectivă ale domeniului bibliotecar”.  „Vectorii, problemele şi proiectele Bibliotecii Europene”  „Implementarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile Moldovei: situaţia la zi”.
 • 17. INVITA I DIN SUAȚ
 • 18. DAVID CASE, BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII OHIO (SUA) S ABȘ 1997 comunicarea „Zece principii ale bibliotecilor americane”.
 • 19. ROBERT R.NEWLEN, BIBLIOTECA DE DREPT, BIBLIOTECA CONGRESULUI, SUA. S AB 2000Ș COMUNICARE: BIBLIOTECA CONGRESULUI I MODELE DEȘ COLABORARE INTERNA IONALĂȚ
 • 20. BERNARD MARGOLIS, DIRECTORUL BIBLIOTECII PUBLICE BOSTON, S AB 2003Ș comunicarea „Managementul schimbării în bibliotecă”.
 • 21. Aleisha Woodward, ataşatul cultural al Ambasadei SUA în Republica Moldova. S AB 2003Ș
 • 22. HERMINA ANGHELESCU, WAYNE STATE UNIVERSITY S AB 2003Ș
 • 23. Laura Kasari Hahmann, responsabil de resursele informaţionale la Ambasada SUA în Varşovia, S AB 2007Ș Comunicarea „Blogs. Social bookmarking and tagging”
 • 24. TRIBUNĂ PENTRU INI IATIVAȚ GLOBAL LIBRARIES
 • 25. EVAN TRACZ, DIRECTOR IREX MOLDOVA, S AB 2012, 2013,2014,2015Ș
 • 26. MODELUL BIBLIOTECONOMIC AMERICAN  „American dream”  Postulat „tu trebuie să înve i, să munce ti i să ob iiț ș ș ț rezultate”  Argument suprem - bibliotecile din Finlanda  Finlanda – lider european în dezvoltarea serviciilor bibliotecare  Biblioteca – cel mai bun serviciu public  Bibliotecile finlandeze – cel mai bun serviciu public 2013  Global Libraries ca oportunitate de apropiere de modelul american
 • 27. INVITA I DIN ROMÂNIAȚ
 • 28. Traian Brad, directorul Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” din Cluj- Napoca
 • 30. NEDELCU OPREA, DIRECTORUL BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA” GALAŢI
 • 31. MARIUS DOBRESCU, DIRECTORUL ADJUNCT AL BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
 • 33. ION MĂRUNŢELU, ŞEF SERVICIU BIBLIOTECI DE LA MINISTERUL CULTURII, BUCUREŞTI.
 • 34. PARTENERI  Ambasada SUA în Moldova  Asociaţia Bibliotecilor Americane  Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova  Ministerului Culturii al României  Biblioteca Naţională a României  Fundaţia SOROS Moldova
 • 35. PARTENERI  Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM  BNC “Ion Creangă”  BM „B. P. Hasdeu”  Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova  Societatea Bibliofililor  Academia de Ştiinţe, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Etnografie,şi Istorie Naturală, etc.
 • 36. SȘ ANUL BIBLIOLOGIC 1991:DIN PROGRAM  Biblioteca publică: organizare i func ionareș ț L. Corghenci, V. Osoianu, Biblioteca Na ională ț  Organizarea procesului de servire a cititorilor copii în bibliotecile Republicii Moldova C. Balaban, Biblioteca de Stat pentru copii “Ion Creangă”  Serviciul de bibliotecă pentru minorită ile na ionale înț ț municipiul Chi inăuș L. Kulikovschi, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”  Reformarea învă ămîntului superior în domeniulț bibliografiei i tiin ei înformării în Republica Moldovaș ș ț N. urcan, Facultatea Biblioteconomie a Universită ii de StatȚ ț din Moldova
 • 37. S AB =PORTRETUL DE GRUP ALȘ GENERA IEI 1991-2016Ț  “au creat i elaborat, i-auș ș concretizat munca în lucrări i proiecteș care vor rămâne în istoria bibliologiei na ionale”.ț Tatiana Costiuc
 • 38.  1991 – 2015  Genera ia de aurț a profesiei  Motto pentru genera ia viitoareț  „să meargă permanent înainte, să nu se oprească la cele realizate, să devină din ce în ce mai buni”.