Mijloacele de recondi ţionare a serviciilor prestate de bibliotecile publice. Tehnologiile Web 2.0 şi serviciile Bibliotec...
Sumar Rolul bibliotecii publice faţă de utilizatori 1 Servicii tradiţionale vs moderne 2 Biblioteca 2.0 un mijloc de reco...
Rolul bibliotecii publice <ul><li>Centru cultural </li></ul><ul><li>Centru de informare general ă şi specială </li></ul><...
Obligaţii faţă de utilizator <ul><li>Biblioteca este un sistem de servicii în sprijinul utilizatorului şi abordează primir...
Serviciile bibliotecii: e xtras din Manifestul bibliotecilor publice IFLA/UNESCO  <ul><li>„ Serviciile bibliotecii publ...
Servicii tradiţionale vs moderne <ul><li>Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradi...
<ul><li>Î n materie de func ţ ii ş i servicii, perspectiva biblioteci i s e modific ă  î n mod esen ţ ial. </li></ul>...
<ul><li>Daca la î nceput Biblioteca era perceput ă prin sintagma de resurs ă de aplicare a principiilor simpliste &quot...
<ul><li>Biblioteca trebuie să asigure func ţ ii de suport pentru asigurarea colabor ă rii î ntre utilizatori prin platfo...
Tipuri de servicii de bibliotecă pentru utilizatori <ul><li>Consultarea colec ţiilor </li></ul><ul><li>Împrumut la domici...
Serviciile Bibliotecii 2.0 <ul><li>Aplicaţiile Web 2.0 nu este o tehnologie în sens propriu, ci mai ales o regrupare de se...
Principii Biblioteca 2.0 Inovare Comunicare Creare Colaborare Conectare Biblioteca 2.0
Ce reprezintă serviciile 2.0 /biblioteca 2.0 <ul><li>Biblioteca fără bariere </li></ul><ul><li>Biblioteca invită la partic...
De ce sunt necesare serviciile 2.0? <ul><li>Pentru a satisface nevoile de informare ale nativilor digitali </li></ul><ul><...
Primii pa şi spre implementare <ul><li>Automatizarea bibliotecilor </li></ul><ul><li>Planificarea serviciilor 2.0 </li><...
<ul><li>Cele mai solicitate servicii 2.0 utilizate pentru biblioteci sunt: wiki-urile, blog-urile, reţelele de socializare...
<ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Amazon http: //amazon.com. </li></ul><ul><li>WorldCat http://www.worldcat.org </li><...
Primele implementări în bibliotecile din RM <ul><li>Din practica BM “B.P.Hasdeu”, după raportul de activitate a anului 201...
<ul><li>Departamentul “Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie” al BNRM, funcţiile cărora ţin de coordonarea activităţi...
<ul><li>Site-ul http://www.slideshare.net  oferă posibilitatea postării prezentărilor PowerPoint, documentelor Word şi P...
<ul><li>Bibliotecile din teritoriu s-au antrenat şi ele în activităţile de asimilare a tehnologiilor Web 2.0 şi implementa...
Etapele de parcurgere pentru încadrarea în mediul 2.0 Deţinerea unui site personal; Catalog online Dotarea bibliotecilor ...
Probleme <ul><li>În sec XXI o bibliotecă nu mai poate fi concepută în afara reţelei globale Internet. Problema tehnologiil...
Concluzii <ul><li>Instrumentele Web 2.0 au apărut în urma evoluţiei tehnologiilor informaţionale şi nimic nu putem face fă...
Referinţe bibliografice <ul><li>Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare / Asoc. Bibliotecarilor...
www.themegallery.com MULŢUMESC ecaterinadm @yahoo.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mijloace de recondiționare ale serviciilor prestate de bibliotecile publice. Tehnologiile web 2,0 și serviciul biblioteca 2,0

2,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mijloace de recondiționare ale serviciilor prestate de bibliotecile publice. Tehnologiile web 2,0 și serviciul biblioteca 2,0

 1. 1. Mijloacele de recondi ţionare a serviciilor prestate de bibliotecile publice. Tehnologiile Web 2.0 şi serviciile Biblioteca 2.0 Ecaterina Dmitric
 2. 2. Sumar Rolul bibliotecii publice faţă de utilizatori 1 Servicii tradiţionale vs moderne 2 Biblioteca 2.0 un mijloc de recondiţionare a serviciilor moderne de bibliotecă 3 C oncluzii 4
 3. 3. Rolul bibliotecii publice <ul><li>Centru cultural </li></ul><ul><li>Centru de informare general ă şi specială </li></ul><ul><li>Centru de studiu şi educaţional </li></ul><ul><li>Centru social </li></ul>
 4. 4. Obligaţii faţă de utilizator <ul><li>Biblioteca este un sistem de servicii în sprijinul utilizatorului şi abordează primirea şi orientarea utilizatorului, formarea lui, accesul şi regăsirea informaţiei. </li></ul><ul><li>Biblioteca modernă trebuie să ofere servicii corespunzătoare necesit ăţilor utilizatorilor </li></ul><ul><li>Biblioteca trebuie sã fie interesatã (prin intermediul compartimentului de marketing al produselor şi serviciilor) permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor bibliotecarului, astfel încât acesta sã se afle „în serviciul utilizatorului&quot;, contactul bibliotecar- utilizator având o importanţã strategicã în asigurarea calitãţii produselor şi serviciilor. </li></ul>
 5. 5. Serviciile bibliotecii: e xtras din Manifestul bibliotecilor publice IFLA/UNESCO <ul><li>„ Serviciile bibliotecii publice sunt prestate în baza principiilor egalităţii accesului pentru toţi, indiferent de vârstă , rasă, sex, confesiune, naţionalitate, limbă ori statut social. </li></ul><ul><li>Serviciile bibliotecii trebuie să fie adaptate la diversele necesităţi ale comunităţilor din zonele rurale şi din cele urbane” </li></ul>
 6. 6. Servicii tradiţionale vs moderne <ul><li>Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradiţionale pe care biblioteca publică le oferă publicului în mod obişnuit (împrumutul, consultarea de documente , etc ), cât şi serviciile noi pe care biblioteca le poate dezvolta o dată cu introducerea noilor tehnologii bazate pe Internet în activitatea şi operaţiunile ei zilnice, atât pentru bibliotecar cât şi pentru utilizator. </li></ul><ul><li>Schimbările tehnologice care se produc în societate afectează toate domeniile vieţii şi biblioteca face faţă prin aşi diversifica serviciile pe care le oferă. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Î n materie de func ţ ii ş i servicii, perspectiva biblioteci i s e modific ă î n mod esen ţ ial. </li></ul><ul><li>Dac ă p â n ă la î nceputul erei digitale utilizatorul era un simplu consumator de con ţ inut, odata cu evolu ţ ia tehnologic ă rela ţ ia bibliotec ă – utilizator devin e una de partenariat. </li></ul><ul><li>Pentru î nceput biblioteca devine produc ă tor de con ţ inut (prin paginile web produse, documentele distribuite î n sistem open acces, etc), pentru ca î n prezent s ă joace din ce î n ce mai mult rolul expertului tematic (ca individ prin blogul propriu) sau chiar de bibliotecar (prin servicii le 2.0) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Daca la î nceput Biblioteca era perceput ă prin sintagma de resurs ă de aplicare a principiilor simpliste &quot;caut ă &quot; ş i &quot;acceseaz ă &quot;, implicit c ă z â nd î n umbra marilor servicii de cautare web (Google) acum ea trebuie s ă fie vazut ca ş i un nivel superior de existen ţă a bibliotecii tradi ţ ionale î n ideea de facilitator al interac ţ iunii ş i colabor ă rii î ntre utilizatori. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Biblioteca trebuie să asigure func ţ ii de suport pentru asigurarea colabor ă rii î ntre utilizatori prin platforme proprii (pagină web ş i/sau integrare cu platforme exterioare ( instrumente web 2.0 ) î n scopul formarii de comunit ăţ i (pe specialit ăţ i, interese, etc.) î n jurul colec ţ iilor gestionate. </li></ul><ul><li>O asemenea structur ă de servicii adi ţ ionale serve ş te î n fapt drept diferen ţ iator, î ndep ă rt â nd biblioteca de sintagma de depozit de informa ţ ie ş i motor de c ă utare transform â nd-o in ceea ce trebuie s ă fie, un centru de distribuire a informa ţ iei, indiferent de form ă , mediu sau loca ţ ie. </li></ul>
 10. 10. Tipuri de servicii de bibliotecă pentru utilizatori <ul><li>Consultarea colec ţiilor </li></ul><ul><li>Împrumut la domiciliu </li></ul><ul><li>Împrumut interbibliotecar </li></ul><ul><li>Serviciul de referinţe </li></ul><ul><li>Activităţi culturale </li></ul><ul><li>Servicii de acces (baze </li></ul><ul><li>de date, doc. electronice, </li></ul><ul><li>programe de calculator </li></ul><ul><li>etc.) </li></ul><ul><li>Servicii speciale </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>Servicii directe (faţă în faţă) / Tradiţionale <ul><li>Catalogul electronic </li></ul><ul><li>Site-ul bibliotecii (etapa Web1.0) </li></ul><ul><li>Expoziţii virtuale </li></ul><ul><li>Documente full-text (biblioteca digitală) </li></ul><ul><li>Biblioteca 2.0 (Aplicaţiile Web 2.0 </li></ul><ul><li>OPAC 2.0 </li></ul><ul><li>etc </li></ul>Servicii indirecte (de la distanţă) / Moderne
 11. 11. Serviciile Bibliotecii 2.0 <ul><li>Aplicaţiile Web 2.0 nu este o tehnologie în sens propriu, ci mai ales o regrupare de servicii şi aplicaţii, realizate graţie dezvoltării pe Internet a numeroase instrumente aplicative. </li></ul><ul><li>Web 2.0 + Biblioteca = B iblioteca 2.0 </li></ul>
 12. 12. Principii Biblioteca 2.0 Inovare Comunicare Creare Colaborare Conectare Biblioteca 2.0
 13. 13. Ce reprezintă serviciile 2.0 /biblioteca 2.0 <ul><li>Biblioteca fără bariere </li></ul><ul><li>Biblioteca invită la participare </li></ul><ul><li>Organizarea serviciilor de bibliotecă axate pe utilizator </li></ul><ul><li>Editarea pentru toată lumea: bloguri şi wiki </li></ul><ul><li>Managementul informaţiei: RSS şi sindicalizare de conţinut </li></ul><ul><li>Organizarea de cunoştinţe: Folksonomie </li></ul><ul><li>Informaţii la cerere: Personalizare </li></ul>
 14. 14. De ce sunt necesare serviciile 2.0? <ul><li>Pentru a satisface nevoile de informare ale nativilor digitali </li></ul><ul><li>Pentru a înţelege mai bine utilizatorii 2.0 </li></ul><ul><li>Pentru a ţine pasul în profesia pe care o deţinem </li></ul><ul><li>Pentru a inova şi renova serviciile bibliotecii </li></ul><ul><li>Pentru a forma comunităţile de utilizatori în jurul bibliotecii </li></ul><ul><li>Pentru a transforma bibliotecile în domenii relevante pentru utilizatorii 2.0 </li></ul><ul><li>Pentru a face bibliotecile mai dversificate </li></ul><ul><li>Pentru a facilita “Biblioteca disponibilă” peste tot şi în toate timpurile </li></ul><ul><li>Pentru a susţine principiul liberului acces la resurse de cercetare şi educaţionale </li></ul><ul><li>Pentru a ne simţi bibliotecari competenţi </li></ul>
 15. 15. Primii pa şi spre implementare <ul><li>Automatizarea bibliotecilor </li></ul><ul><li>Planificarea serviciilor 2.0 </li></ul><ul><li>Instruirea personalului </li></ul><ul><li>Un pas important înainte de a implementa tehnologiile 2.0 este important ca personalul de bibliotecă să studieze şi să evalueze instrumentele web 2.0 adecvate. </li></ul><ul><li>Odată cu dezvoltarea webului 1.0 bibliotecile s-au făcut remarcate prin deţinerea site-urilor personale, catalogului electronic, deţinerea de baze de date locale sau online. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea webului 2.0 oferă posibilitatea de a lărgi serviciile bibliotecii şi a fi mai apropape de utilizatorii 2.0. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Cele mai solicitate servicii 2.0 utilizate pentru biblioteci sunt: wiki-urile, blog-urile, reţelele de socializare,fluxurile RSS, reţelele video şi foto, Google, IM/Chat, Podcast, Marcaje, Reţele gaming (virtual word – servicii pentru bibliotecile pentru copii) </li></ul><ul><li>Printre instrumentele 2.0 utile bibliotecii un loc aparte îl are şi OPAC 2.0. Un serviciu de succes care este adoptat de bibliotecile din ţările dezvoltate. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>Amazon http: //amazon.com. </li></ul><ul><li>WorldCat http://www.worldcat.org </li></ul><ul><li>OpenBib: http://www.openbib.org </li></ul><ul><li>Library Thing: http:// www.libra ry thi n g. com </li></ul><ul><li>Şi varianta română http :// ro.librarything.com / , dar încă este în proces de lucru </li></ul>
 18. 18. Primele implementări în bibliotecile din RM <ul><li>Din practica BM “B.P.Hasdeu”, după raportul de activitate a anului 2010, echipa Hasdeu şi-a propu s realizarea unui plan de implementare a serviciilor bazate pe Web 2.0, şi demonstr ează că tinde să devină şi poate fi numită Bibliotecă 2.0 . Implementarea serviciilor bazate pe Web 2.0 la BM a inclus acţiuni ca: elaborarea unui program de instruire a bibliotecarilor şi efectuarea lui, însoţind procesul cu postări pe blogul Echipa Hasdeu, cu publicarea articolelor cu tematica respectivă în revistele BiblioPolis , Magazin bibliologic ş.a.; cu acordarea consultaţiilor bibliotecarilor. </li></ul><ul><li>Datele statistice arată că cele mai utilizate instrumente web 2.0 sunt: </li></ul><ul><ul><li>B logurile BM (28 la număr) , cu 2 2 72 de postări pe parcursul anului de referinţă şi 154 695 de vizite ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Youtube, cu 267 de videoclipuri, vizualizate de 5 360 de ori; </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr, cu 2 915 de imagini vizualizate de 3 400 de ori. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Departamentul “Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie” al BNRM, funcţiile cărora ţin de coordonarea activităţii bibliotecare din Republica Moldova, gestionează un blog, începând din aprilie 2010. </li></ul><ul><li>Scopul blogului www.clubbibwordpress.com a fost creat pentru toată comunitatea bibliotecară din RM care oferă informaţii din domeniul biblioteconomiei şi a fost accesat de peste 31500 accesări. </li></ul><ul><li>Blogul de biblioteconomie ş i ş tiin ţ a inform ă rii a fost conceput ca un spaţiu virtual de informare şi comunicare profesională. Este o form ă de comunicare foarte rapidă si eficientă de a fi la current cu noutăţile şi evenimentele breslei bibliotecare, cu mi ş carea de idei î n domeniu, cu practicile de calitate, apari ţ iile editoriale recente etc. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Site-ul http://www.slideshare.net oferă posibilitatea postării prezentărilor PowerPoint, documentelor Word şi PDF, documentelor video etc. Este o posibilitate de a crea o mini bibliotec ă de specialitate on line , tot gestionată de departamentul “Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie” </li></ul><ul><li>Tot o inovare de acest gen a fost ideea dnei Alla Andrieş din serviciul “Dezvoltare în biblioteconomie” de a implementa dicţionarul online de terminologie standardizată în domeniul inform aţi onal, biblioteconomi c ş i editorial . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Bibliotecile din teritoriu s-au antrenat şi ele în activităţile de asimilare a tehnologiilor Web 2.0 şi implementare în activitatea bibliotecilor. </li></ul><ul><li>Bibliotec a Public ă Raional ă „M.Sadoveanu” Str ăş eni : http://bibmsadoveanu.wordpress.com/ . </li></ul><ul><li>Biblioteca Public ă Raional ă „D.Cantemir” Ungheni: http://bprungheni.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>Bibliotec a Public ă Raional ă „M.Sadoveanu” Soroca: http://regv.wordpress.com/ , </li></ul><ul><li>Biblioteca Public ă Bravicea , Călăraşi : http://bibliotecabravicea.wordpress.com/ ; </li></ul><ul><li>Biblioteca Public ă Bilicenii Vechi , Sângerei: http://bvbiblioteca.wordpress.com/ . </li></ul><ul><li>Biblioteca Publică Orăşenească Ialoveni: http://www.bibialoveni.com.md/ </li></ul><ul><li>Bibliotec a Public ă Crihana Veche , Cahul ( http://bpcrihanaveche.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>Biblioteca Publică Sadova, Călăraşi http://bibsadova.wordpress.com/ </li></ul>
 22. 22. Etapele de parcurgere pentru încadrarea în mediul 2.0 Deţinerea unui site personal; Catalog online Dotarea bibliotecilor cu calculatoare, echipament tehnologic necesar Serviciile Biblioteca 2.0 integrate pe site-ul bibliotecii PC Web1.0 Web 2.0
 23. 23. Probleme <ul><li>În sec XXI o bibliotecă nu mai poate fi concepută în afara reţelei globale Internet. Problema tehnologiilor în RM rămâne a fi o problemă majoră în ceea ce priveşte conectarea şi oferirea serviciilor biblioteca 2.0 către utilizatori. </li></ul><ul><li>Datele statistice 2010 arată: </li></ul><ul><li>Numărul total de biblioteci publice – 1380 </li></ul><ul><li>Biblioteci care deţin calculatoare – 234 (17 %) </li></ul><ul><li>Conectate la Internet – 147 (10.7 %) </li></ul><ul><li>Biblioteci care dispun de site personal - 47 </li></ul><ul><li>Foarte puţine biblioteci dispun de catalog electronic online </li></ul><ul><li>Profesionaliştii IT afirmă că blogul şi practic instrumentele web 2.0 pentru dezvoltarea căruia nu sunt necesare, în mod special, cunoştinţe de programare. </li></ul><ul><li>Pentru bibliotecile mici din spaţiul rural, instrumentele web 2.0 oferă posibilitatea de a se conecta cu utilizatorii 2.0 fără a a vea un site personal, o soluţie ar fi blogul, reţelele sociale care sunt de mare popularitate printre utilizatorii 2.0. </li></ul>
 24. 24. Concluzii <ul><li>Instrumentele Web 2.0 au apărut în urma evoluţiei tehnologiilor informaţionale şi nimic nu putem face fără o schimbare în atitudine, rolul resurselor umane fiind fundamentală; </li></ul><ul><li>Visul unei Biblioteci 2.0 este posibilă cu bibliotecarii profesionali, entuziasmaţi, sensibili schimbărilor, cu abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale; </li></ul><ul><li>Serviciul Biblioteca 2.0 oferă crearea unei biblioteci orientate spre cererea utilizatorului şi o modalitate de a ajunge la cerinţele lui; </li></ul><ul><li>Serviciile bibliotecii au un rol important în susţinerea şi dezvoltarea unei societăţi democratice. </li></ul>
 25. 25. Referinţe bibliografice <ul><li>Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare / Asoc. Bibliotecarilor din R. Moldova. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2007. – 92 p. </li></ul><ul><li>G hidul serviciilor oferite de bibliotecile publice din comunităţile rurale şi oraşele mici. Realizat în cadrul proiectului Biblioteca publica - furnizor de servicii pentru comunitate . Proiect finan ţ at de Biroul Bancii Mondiale în România prin Programul de Granturi Mici , Bucuresti, 2007 . Disponibil: </li></ul><ul><li>http://ro-gateway.ro/node/318971/comfile/download/Ghid%20servicii%20BP.pdf </li></ul><ul><li>Osoianu, Vera. “ Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare”: rezultatele Anului Bibliologic 2010. Disponibil: http://www.slideshare.net/cdbclub/ab-2010-rezultate </li></ul><ul><li>Raport de activitate a BM “B.P.Hasdeu” în anul 2010 </li></ul><ul><li>Raport statistic centralizator privind activitatea bibliotecilor publice în anul 2010 </li></ul>
 26. 26. www.themegallery.com MULŢUMESC ecaterinadm @yahoo.com

×