Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupul IMPACT - Valentina Popa

77 views

Published on

Grupul IMPACT - Valentina Popa, șef Centru BNRM
Prezentare susținută în cadrul Atelierului „Proiectele Anului Biblioteconomic 2018: strategii, direcții prioritare de activitate”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grupul IMPACT - Valentina Popa

  1. 1. GRUPUL IMPACT Victoria POPA, BNRM 1 noiembrie 2017, Chișinău
  2. 2. Scopul Grupului Scopul Grupului este de a promova inovația și bunele practici de colectare și utilizare a datelor statistice, precum și utilizarea acestora în activitățile de promovare a bibliotecii.
  3. 3. Membrii grupului au fost selectați potrivit unor criterii esențiale în domeniu, incluzând • cunoașterea valorii calimetrice a datelor; • cunoașterea standardelor și normelor aplicate; • cunoașterea tehnicilor de interpretare a datelor.
  4. 4. Membrii grupului se vor implica în dezvoltarea competențelor necesare bibliotecarilor • utilizarea statisticilor în evaluarea activității, demersul managerial, • dezvoltarea și promovarea bibliotecii, • crearea imaginii pozitive în mediul comunitar, etc.
  5. 5. Obiective pe termen scurt și mediu • formarea culturii interpretării datelor; • formarea profesională continuă pe segmentul statisticii de bibliotecă; • încurajarea proceselor de studiere a standardelor ISO declarate naționale; • promovarea practicilor de calitate în domeniul statisticii;
  6. 6. Obiective pe termen lung • Colectarea exhaustivă a statisticii naționale de bibliotecă în baza sistemului on-line. • Furnizarea datelor calitative pentru dezvoltarea politicilor privind activitatea rețelei bibliotecilor publice. • Utilizarea datelor colectate în scopuri de advocacy la nivel local, național și internațional. • Dezvoltarea unor parteneriate eficiente cu organizații din domeniul statisticii.
  7. 7. Pagina facebook a Grupului Impact

×