Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanulásszervezés II/2. Csoportmunka, hálózati munka, frontális oktatás

487 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanulásszervezés II/2. Csoportmunka, hálózati munka, frontális oktatás

 1. 1. Tanulásszervezés II/2.Csoportmunka, hálózati munka, frontális oktatás Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet PEDB-510 Informatika az oktatásban 2. pedagógia BA, oktatási asszisztens 2013. március 21.
 2. 2. Csoportmunkakettőnél több tanuló dolgozik együtt a közös cél érdekében,közös tanulási feladatok megoldásána tanárnak támogató és/vagy résztvevő szereplőszervezése, menedzselése, tanulási feladatok megoldása nemcsak azonos térben és időbenIKT alkalmazás abban az esetben is ha csoport tagjai nemaktívak az adott pillanatbanaszinkron kommunikáció módosítja a szerepet és nagyobbfelelősséget, tdatosságot igényel
 3. 3. CsoportmunkaIKT támogatás nélkül is hatékony szervezési forma, de azIKT támogatás minőségbeli változást jelenthetforrások és mások által készített, a közös tanulási feladathozreleváns produktumok gyűjtése és megosztásaa csoportmunkában való közös tevékenység naplózása, acsoportmunkához kapcsolódó „digitális lábnyomok” alapjánreprodukálhatóság, más tanulásszervezés alapjaa csoporttagok együttműködésének támogatása, szinkron ésaszinkron kommunikáció, illetve közös tér és más tér esetén;csoportmunka szervezésének támogatása:információmenedzsment
 4. 4. Csoportmunka információáramlása közös onlinefelülethasználattal, térben független csoporttagokkal
 5. 5. Hálózati munkaa hálózatelméletek oktatási alkalmazására épülrésztvevők között nincsenek kitüntetett szerepek, apedagógus oktatásszervező és kreatív tanulási környezetetbiztosító feladatait a csoport facilitátorai látják elmegvalósulhat online támogatás nélkül is, de azinformációáramlás ilyen mértéke csak onlinekommunikációs megoldásokkal képzelhető elnem szükséges a személyes találkozás, vagy a szinkron éstérben azonos kommunikáció, de esetenként pozitív lehet
 6. 6. Hálózati munkaa hálózati munka jelentősen különbözik az onlineeszközökkel támogatott csoportmunkától: a szerepek meghatározása, a folyamat menedzselése és átláthatósága érdekében szervezett kisméretű csoportok, a tanár szerepe, a tanulási folyamat produktumainak a korábbi eredményekhez viszonyított helyzeteIKT alkalmazások biztosítják a megfelelő hálózati struktúrátés kapcsolódást, kommunikációt
 7. 7. Részlet a hálózati munka felhőalapúinformációáramlásának folyamatából
 8. 8. Frontális oktatásegy nagyobb tanulóközösség párhuzamos információs éskommunikációs tevékenységét egy, ritkább esetben kétszemély irányítja"a frontális munka esetén a tanulók együtt, vagyis térben ésidőben egy helyen és egyszerre ugyanahhoz, a külső, vagy acsoportból átmenetileg kilépett személyektől származóinformációforráshoz kapcsolódnak"az információs folyamatok nagyrészt előre, apedagógusszerepben közreműködő személy általmegtervezett formában kerülnek megvalósulásra
 9. 9. Frontális oktatásegy nagyobb tanulóközösség párhuzamos információs éskommunikációs tevékenységét egy, ritkább esetben kétszemély irányítja"a frontális munka esetén a tanulók együtt, vagyis térben ésidőben egy helyen és egyszerre ugyanahhoz, a külső, vagy acsoportból átmenetileg kilépett személyektől származóinformációforráshoz kapcsolódnak"az információs folyamatok nagyrészt előre, apedagógusszerepben közreműködő személy általmegtervezett formában kerülnek megvalósulásra
 10. 10. Frontális oktatása tanulói szerepben részt vevők az információkhoz atanulásszervezési megoldás időtartama alatt (előtt és után)állandóan és zavarmentesen hozzáférjenekIKT alkalmazás: biztosított reprodukálás, formálható digitális alap résztvevői tevékenyég és kommunikáció a folyamatban interaktívitás egymással és a tanárralsokféle megvalósulási lehetőség: kiemelt szereplő által irányított párhuzamos egyéni munka irányított, korlátozott kooperációval működő csoportmunka
 11. 11. Frontális tanulásszervezésinformációáramlási modellje
 12. 12. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.hutwitter: #pedb510 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×