Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A tevékenységközpontú nyílt oktatás helye és szerepe a felsőoktatásban

I. Nyílt Oktatás Konferencia
2015. június 24. Eger, EKF Líceum
http://nyiltoktatas2015.uni-eger.hu/program/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A tevékenységközpontú nyílt oktatás helye és szerepe a felsőoktatásban

 1. 1. ATEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ NYÍLT OKTATÁS HELYE ÉS SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN Ollé János Eszterházy Károly Főiskola Oktatáselméleti, Oktatástervezési és Módszertani Tudásközpont I. Nyílt Oktatás Konferencia 2015. június 24. Eger, EKF Líceum
 2. 2. tanítani könnyű, de jól tanítani már nagyon nehéz
 3. 3. eL tananyagfejlesztés = tartalomközpontú oktatási kultúra
 4. 4. A NYÍLT OKTATÁS ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI 3/1. a XIX. századi iskola digitális másolata bárki számára elérhető instruktív, tartalomközpontú online felület vélt vagy valós motivációra, feladattudatra, önszabáyozásra épülő gépesített távoktatás magányos tanulási lehetőség a személyre szabott tanulási ütemezés és a kényelem illúziójával
 5. 5. A NYÍLT OKTATÁS ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI 3/2. interaktív és nyitott oktatási folyamat a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő: az oktatás célja, az oktatás tartalma, menete, szervezési módok és munkaformák, alkalmazott eszközök, elvárt eredmények és értékelési megoldások
 6. 6. A NYÍLT OKTATÁS ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI 3/3. tevékenységközpontú szemlélet kurzus =/= tananyag, kurzus = közösség! erős heterogén csoport - differenciált tanulásszervezés tényleges aktivitást, produktivitást igénylő tanulási feladatok moduláris tanulási objektumok, variálhatóság közösségi tartalommegosztás és tartalomkezelés
 7. 7. MIÉRT FONTOS A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ SZEMLÉLET? motiválás - aktivizálás - megerősítés didaktikai ciklusa dinamikus motivációs bázis: differenciált tartalom és sokszínű tevékenységrepertorár vs. a digitális környezet vélt motivációs hatása nem várjuk el az önszabályozást és feladattudatot azoktól, akiknek szerény az ilyen tapasztalata vs. a lemorzsolódás mértéke és oka egyensúlyba kerül a “minőségi tartalom” vélt szerepe az oktatási kultúrában
 8. 8. OKTATÁSTERVEZÉS ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS 1. kire bízzuk a tanulási feladatok megszervezését, a folyamatszabályozást? (a tanulás felelőssége) 2. milyen a tartalom kidolgozottsága és belső szerkezete? (forrás vs. tananyag) 3. milyen az oktatási célstruktúra? (mi a célunk a tartalommal? a tartalom cél vagy eszköz?)
 9. 9. OKTATÁSTERVEZÉS ÉS TARTALOMFEJLESZTÉS oktatástervezési kategóriák, tananyagtípusok alkalmazkodó tanulás tananyagcsoport szabályozott tanulás tananyagcsoport önálló, felfedezéses tanulás tananyagcsoport spontán tananyagfejlesztés = spontán oktatás kockázata szabályozás - tartalom - cél
 10. 10. mutasd meg a nyílt kurzusod, megmondom a pedagógiai kultúrád évszámát a nyílt kurzus disszeminációs kockázat - és nem csak a tartalom minősége miatt
 11. 11. MIÉRTVAN SZÜKSÉGE A FELSŐOKTATÁSNAK NYÍLT KURZUSOKRA? saját hallgatóink kiszervezett permanens külső gyakorlata? intézményi disszemináció és társadalmi felelősségvállalás? nemzetköziesítés? speciális hallgatócsoportok online támogatása?
 12. 12. a XXI. századi technológia önmagában még nem jelent XXI. századi oktatási kultúrát
 13. 13. Ollé János Eszterházy Károly Főiskola Oktatáselméleti, Oktatástervezési és Módszertani Tudásközpont I. Nyílt Oktatás Konferencia 2015. június 24. Eger, EKF Líceum prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast twitter:@ollejanos

×