Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

738 views

Published on

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 23.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

 1. 1. Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.
 2. 2. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő: ○ az oktatás célja, ○ az oktatás tartalma, ○ menete, szervezési módok és munkaformák ○ alkalmazott eszközök, ○ elvárt eredmények és értékelési megoldások ● felnőttképzés: a megküzdő és motivált felnőtt ideálja
 3. 3. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● előnyök és fejlesztési potenciál: ○ a tanulók önreflexiójának, tanuláshoz való viszonyának értelmezése ○ konkrét fejlesztési, fejlődési célok megfogalmazása ○ tanulási feladatokkal való megküzdés inspirálása ○ a közös tartalom kiindulásként, szintetizálásként ● “hátrány”: fejlett pedagógiai kultúra és (innovatív?) szemlélet szükséges
 4. 4. MOOC ● massive ● open ● online ● course ● online, kontakt tevékenység nélküli kurzus ● téma köré szerveződő közösség ● coursera.org, udacity.com, edx.org, canvas.net ● hazai pilot kísérlet: virtualis-egyetem.hu ● coursera.org/course/ictinprimary
 5. 5. http://www.openeducationeuropa.eu/hu/european_scoreboard_moocs
 6. 6. Módszertan / tanárszerep ● kurzustípusonként jelentős különbségek ○ aktív résztvevő ○ facilitátor, szervező ○ hagyományos tartalomszolgáltató ● hatékonyság: ○ kongruens szerepértelmezés és tevékenység ○ oktatási asszisztensek, segítők, szerepfelosztás
 7. 7. Módszertan / kommunikáció ● nyílt kurzus = bárki részt vehet, vagy bárki bekapcsolódhat, vagy bárki tag lehet? ● elsősorban kurzusfelület(ek)hez, közösségi felületek csoportjaihoz kötött ● rendszeres, központi kommunikáció mellett nagyfokú egyéni szabadság ● nemzeti kiscsoportok ● esetenként hálózati kommunikációs jelenségek
 8. 8. Módszertan / oktatási tartalom ● a kurzus ütemezéséhez igazodó központi tartalom ● hagyományos, iskolás, megtanító tartalom ● tetszőleges tartalommegosztás - közösségi tartalomértékelés ● fontos a tartalomcsere, tartalomgyűjtés, tartalomról szóló diskurzus ● a tartalomnak részben a kurzustevékenység is forrása
 9. 9. Módszertan / értékelés ● kurzustípusonként jelentős különbségek ● célzott gyakorló feladatok ● szummatív értékelő feladatok automatizált vagy egyéni javítással ● érdemi tanári konzultáció a feladatmegodásról ● csoportos, közösségi visszacsatolás természetessége ● szummatív minősítés meglepő igénye
 10. 10. MOOC értelmezések ● realista konnektivizmus? ● globális tudásközösségek? ● web2 kultúra megkésett megkezdése? ● MOOC hype ● magyar MOOC? - oktatásmódszertani indikátor ● oktatásszervezése nem mindenben = nyílt oktatás ● érdeklődő, nyitott tanulók vs. szerepértelmezések
 11. 11. Felnőttképzési problématérkép ● direkt marketing tevékenység ● tudáshozzáférés biztosítása - szociális küldetés? ● költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés ● “kihelyezett nyílt nap” ● PR vs.“alacsony megértésű reklámképzés cunami”? ● adatbányászati elemzések (piactérkép) ● rejtett belső minőségbiztosító hatás ● amerikai túlsúly - feltörekvő Európa ● bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség) ● bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció)
 12. 12. MOOC előnyök ● globális kommunikációs közösségekre optimalizált ● intézményes oktatási területen túli célok, tartalom, résztvevők, szervezés ● több, mint kurzus: aktuálisan magas minőségű közösség, heterogén csoport ● eltérő tanulói elvárások ellenére hatékony lehet ● oktatási keret, ami kreatívan alakítható ● specifikus tartalom
 13. 13. http://www.moocmooc.com/ http://bit.ly/1tyoHCg
 14. 14. MOOC hátrányok ● divat, hype görbe fázisok ● a tanulás illúziója - tanulástörténeti negatív tapasztalat lehetősége ● hagyományos szerepértelmezések - csalódás ● lemorzsolódási arány tervezetlensége ● hagyományos képzésekkel történő összehasonlítása (kompetenciafejlesztés, tanusítvány, minőség, stb)
 15. 15. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.

×