Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

More Related Content

Slideshows for you

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

 1. 1. Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.
 2. 2. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő: ○ az oktatás célja, ○ az oktatás tartalma, ○ menete, szervezési módok és munkaformák ○ alkalmazott eszközök, ○ elvárt eredmények és értékelési megoldások ● felnőttképzés: a megküzdő és motivált felnőtt ideálja
 3. 3. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● előnyök és fejlesztési potenciál: ○ a tanulók önreflexiójának, tanuláshoz való viszonyának értelmezése ○ konkrét fejlesztési, fejlődési célok megfogalmazása ○ tanulási feladatokkal való megküzdés inspirálása ○ a közös tartalom kiindulásként, szintetizálásként ● “hátrány”: fejlett pedagógiai kultúra és (innovatív?) szemlélet szükséges
 4. 4. MOOC ● massive ● open ● online ● course ● online, kontakt tevékenység nélküli kurzus ● téma köré szerveződő közösség ● coursera.org, udacity.com, edx.org, canvas.net ● hazai pilot kísérlet: virtualis-egyetem.hu ● coursera.org/course/ictinprimary
 5. 5. http://www.openeducationeuropa.eu/hu/european_scoreboard_moocs
 6. 6. Módszertan / tanárszerep ● kurzustípusonként jelentős különbségek ○ aktív résztvevő ○ facilitátor, szervező ○ hagyományos tartalomszolgáltató ● hatékonyság: ○ kongruens szerepértelmezés és tevékenység ○ oktatási asszisztensek, segítők, szerepfelosztás
 7. 7. Módszertan / kommunikáció ● nyílt kurzus = bárki részt vehet, vagy bárki bekapcsolódhat, vagy bárki tag lehet? ● elsősorban kurzusfelület(ek)hez, közösségi felületek csoportjaihoz kötött ● rendszeres, központi kommunikáció mellett nagyfokú egyéni szabadság ● nemzeti kiscsoportok ● esetenként hálózati kommunikációs jelenségek
 8. 8. Módszertan / oktatási tartalom ● a kurzus ütemezéséhez igazodó központi tartalom ● hagyományos, iskolás, megtanító tartalom ● tetszőleges tartalommegosztás - közösségi tartalomértékelés ● fontos a tartalomcsere, tartalomgyűjtés, tartalomról szóló diskurzus ● a tartalomnak részben a kurzustevékenység is forrása
 9. 9. Módszertan / értékelés ● kurzustípusonként jelentős különbségek ● célzott gyakorló feladatok ● szummatív értékelő feladatok automatizált vagy egyéni javítással ● érdemi tanári konzultáció a feladatmegodásról ● csoportos, közösségi visszacsatolás természetessége ● szummatív minősítés meglepő igénye
 10. 10. MOOC értelmezések ● realista konnektivizmus? ● globális tudásközösségek? ● web2 kultúra megkésett megkezdése? ● MOOC hype ● magyar MOOC? - oktatásmódszertani indikátor ● oktatásszervezése nem mindenben = nyílt oktatás ● érdeklődő, nyitott tanulók vs. szerepértelmezések
 11. 11. Felnőttképzési problématérkép ● direkt marketing tevékenység ● tudáshozzáférés biztosítása - szociális küldetés? ● költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés ● “kihelyezett nyílt nap” ● PR vs.“alacsony megértésű reklámképzés cunami”? ● adatbányászati elemzések (piactérkép) ● rejtett belső minőségbiztosító hatás ● amerikai túlsúly - feltörekvő Európa ● bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség) ● bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció)
 12. 12. MOOC előnyök ● globális kommunikációs közösségekre optimalizált ● intézményes oktatási területen túli célok, tartalom, résztvevők, szervezés ● több, mint kurzus: aktuálisan magas minőségű közösség, heterogén csoport ● eltérő tanulói elvárások ellenére hatékony lehet ● oktatási keret, ami kreatívan alakítható ● specifikus tartalom
 13. 13. http://www.moocmooc.com/ http://bit.ly/1tyoHCg
 14. 14. MOOC hátrányok ● divat, hype görbe fázisok ● a tanulás illúziója - tanulástörténeti negatív tapasztalat lehetősége ● hagyományos szerepértelmezések - csalódás ● lemorzsolódási arány tervezetlensége ● hagyományos képzésekkel történő összehasonlítása (kompetenciafejlesztés, tanusítvány, minőség, stb)
 15. 15. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.

×