SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Nyílt oktatás online környezetben:
a MOOC kultúrája és
tanulásszervezése
Ollé János
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 23.
A nyílt oktatás didaktikai értelmezése
● a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő:
○ az oktatás célja,
○ az oktatás tartalma,
○ menete, szervezési módok és munkaformák
○ alkalmazott eszközök,
○ elvárt eredmények és értékelési megoldások
● felnőttképzés: a megküzdő és motivált felnőtt ideálja
A nyílt oktatás didaktikai értelmezése
● előnyök és fejlesztési potenciál:
○ a tanulók önreflexiójának, tanuláshoz való
viszonyának értelmezése
○ konkrét fejlesztési, fejlődési célok megfogalmazása
○ tanulási feladatokkal való megküzdés inspirálása
○ a közös tartalom kiindulásként, szintetizálásként
● “hátrány”: fejlett pedagógiai kultúra és (innovatív?)
szemlélet szükséges
MOOC
● massive
● open
● online
● course
● online, kontakt tevékenység nélküli kurzus
● téma köré szerveződő közösség
● coursera.org, udacity.com, edx.org, canvas.net
● hazai pilot kísérlet: virtualis-egyetem.hu
● coursera.org/course/ictinprimary
http://www.openeducationeuropa.eu/hu/european_scoreboard_moocs
Módszertan / tanárszerep
● kurzustípusonként jelentős különbségek
○ aktív résztvevő
○ facilitátor, szervező
○ hagyományos tartalomszolgáltató
● hatékonyság:
○ kongruens szerepértelmezés és tevékenység
○ oktatási asszisztensek, segítők, szerepfelosztás
Módszertan / kommunikáció
● nyílt kurzus = bárki részt vehet, vagy bárki
bekapcsolódhat, vagy bárki tag lehet?
● elsősorban kurzusfelület(ek)hez, közösségi felületek
csoportjaihoz kötött
● rendszeres, központi kommunikáció mellett nagyfokú
egyéni szabadság
● nemzeti kiscsoportok
● esetenként hálózati kommunikációs jelenségek
Módszertan / oktatási tartalom
● a kurzus ütemezéséhez igazodó központi tartalom
● hagyományos, iskolás, megtanító tartalom
● tetszőleges tartalommegosztás - közösségi
tartalomértékelés
● fontos a tartalomcsere, tartalomgyűjtés, tartalomról
szóló diskurzus
● a tartalomnak részben a kurzustevékenység is forrása
Módszertan / értékelés
● kurzustípusonként jelentős különbségek
● célzott gyakorló feladatok
● szummatív értékelő feladatok automatizált vagy egyéni
javítással
● érdemi tanári konzultáció a feladatmegodásról
● csoportos, közösségi visszacsatolás természetessége
● szummatív minősítés meglepő igénye
MOOC értelmezések
● realista konnektivizmus?
● globális tudásközösségek?
● web2 kultúra megkésett megkezdése?
● MOOC hype
● magyar MOOC? - oktatásmódszertani indikátor
● oktatásszervezése nem mindenben = nyílt oktatás
● érdeklődő, nyitott tanulók vs. szerepértelmezések
Felnőttképzési problématérkép
● direkt marketing tevékenység
● tudáshozzáférés biztosítása - szociális küldetés?
● költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés
● “kihelyezett nyílt nap”
● PR vs.“alacsony megértésű reklámképzés cunami”?
● adatbányászati elemzések (piactérkép)
● rejtett belső minőségbiztosító hatás
● amerikai túlsúly - feltörekvő Európa
● bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség)
● bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció)
MOOC előnyök
● globális kommunikációs közösségekre optimalizált
● intézményes oktatási területen túli célok, tartalom,
résztvevők, szervezés
● több, mint kurzus: aktuálisan magas minőségű
közösség, heterogén csoport
● eltérő tanulói elvárások ellenére hatékony lehet
● oktatási keret, ami kreatívan alakítható
● specifikus tartalom
http://www.moocmooc.com/
http://bit.ly/1tyoHCg
MOOC hátrányok
● divat, hype görbe fázisok
● a tanulás illúziója - tanulástörténeti negatív tapasztalat
lehetősége
● hagyományos szerepértelmezések - csalódás
● lemorzsolódási arány tervezetlensége
● hagyományos képzésekkel történő összehasonlítása
(kompetenciafejlesztés, tanusítvány, minőség, stb)
prezentáció: slideshare.net/ollejanos
podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast
blog.ollejanos.hu
facebook.com/dr.olle.janos
twitter:@ollejanos #andm127
Ollé János
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 23.

More Related Content

What's hot

Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenInnovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenDr. Ollé János
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanDr. Ollé János
 
Oktatáselmélet az információs társadalomban
Oktatáselmélet az információs társadalombanOktatáselmélet az információs társadalomban
Oktatáselmélet az információs társadalombanDr. Ollé János
 
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképessége
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképességeA moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképessége
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképességeDr. Ollé János
 
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségeiA digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségeiDr. Ollé János
 
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlata
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlataA digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlata
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlataDr. Ollé János
 
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásban
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásbanDigitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásban
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásbanDr. Ollé János
 
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növeléséreTükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növeléséreDr. Ollé János
 
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Dr. Ollé János
 
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...Dr. Ollé János
 
Digitális reform-pedagógia
Digitális reform-pedagógiaDigitális reform-pedagógia
Digitális reform-pedagógiaDr. Ollé János
 
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...Dr. Ollé János
 
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Dr. Ollé János
 
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésében
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésébenEszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésében
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésébenDr. Ollé János
 
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalma
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalmaA pedagógiai tervezés és az oktatás tartalma
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalmaDr. Ollé János
 
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...Dr. Ollé János
 
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképeA tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképeDr. Ollé János
 
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaA konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaDr. Ollé János
 
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatásKomplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatásDr. Ollé János
 
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszereTanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszereDr. Ollé János
 

What's hot (20)

Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetbenInnovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
Innovatív oktatás-módszertan tradicionális képzési környezetben
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
 
Oktatáselmélet az információs társadalomban
Oktatáselmélet az információs társadalombanOktatáselmélet az információs társadalomban
Oktatáselmélet az információs társadalomban
 
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképessége
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképességeA moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképessége
A moodle plugin funkcionalitás oktatás-módszertani versenyképessége
 
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségeiA digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
 
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlata
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlataA digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlata
A digitális tananyagfejlesztés módszertana, technológiája és gyakorlata
 
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásban
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásbanDigitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásban
Digitális kompetencia és digitális oktatási kultúra a felsőoktatásban
 
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növeléséreTükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
Tükrözött osztályterem módszer az oktatás hatékonyságának növelésére
 
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
 
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-le...
 
Digitális reform-pedagógia
Digitális reform-pedagógiaDigitális reform-pedagógia
Digitális reform-pedagógia
 
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
Az oktatástervezés és a tanulásélmény-tervezés paradigmaváltása a digitális t...
 
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
 
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésében
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésébenEszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésében
Eszme és valóság: lehetőségek és kihívások az egyetemi kultúra fejlesztésében
 
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalma
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalmaA pedagógiai tervezés és az oktatás tartalma
A pedagógiai tervezés és az oktatás tartalma
 
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...
A tükrözött osztályterem, mint tanulásszervezési módszer a felsőoktat...
 
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképeA tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
A tanítás és tanulás folyamatának problématérképe
 
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaA konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
 
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatásKomplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
Komplex távoktatási és eLearning megoldások III. Nyílt oktatás
 
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszereTanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere
Tanítás és tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere
 

Viewers also liked

大前研一,聰明人必做的十件事
大前研一,聰明人必做的十件事大前研一,聰明人必做的十件事
大前研一,聰明人必做的十件事guestdeaac8e
 
Somos uno celebracion ibe callao 2016
Somos uno celebracion ibe callao 2016Somos uno celebracion ibe callao 2016
Somos uno celebracion ibe callao 2016IBE Callao
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...Dr. Ollé János
 
Tanítási-tanulási stratégiák
Tanítási-tanulási stratégiákTanítási-tanulási stratégiák
Tanítási-tanulási stratégiákDr. Ollé János
 
Pavilion Update September October 2009
Pavilion Update September October 2009Pavilion Update September October 2009
Pavilion Update September October 2009MattKEnglehart
 
Online tanulási környezet
Online tanulási környezetOnline tanulási környezet
Online tanulási környezetDr. Ollé János
 
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalataiAz eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalataiDr. Ollé János
 
Trendek az oktatás-informatikában
Trendek az oktatás-informatikábanTrendek az oktatás-informatikában
Trendek az oktatás-informatikábanDr. Ollé János
 
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...Dr. Ollé János
 
TLCTL - Chapter 3
TLCTL - Chapter 3TLCTL - Chapter 3
TLCTL - Chapter 3Yaantjeeh
 
Plágium és altruizmus az információs társadalomban
Plágium és altruizmus az információs társadalombanPlágium és altruizmus az információs társadalomban
Plágium és altruizmus az információs társadalombanDr. Ollé János
 
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016IBE Callao
 
Iskolakultúra az információs társadalomban
Iskolakultúra az információs társadalombanIskolakultúra az információs társadalomban
Iskolakultúra az információs társadalombanDr. Ollé János
 
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?Dr. Ollé János
 
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudományPedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudományDr. Ollé János
 
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetben
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetbenOktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetben
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetbenDr. Ollé János
 

Viewers also liked (17)

大前研一,聰明人必做的十件事
大前研一,聰明人必做的十件事大前研一,聰明人必做的十件事
大前研一,聰明人必做的十件事
 
Somos uno celebracion ibe callao 2016
Somos uno celebracion ibe callao 2016Somos uno celebracion ibe callao 2016
Somos uno celebracion ibe callao 2016
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás- és tanulásszervezési kérdések a felső...
 
Tanítási-tanulási stratégiák
Tanítási-tanulási stratégiákTanítási-tanulási stratégiák
Tanítási-tanulási stratégiák
 
Pavilion Update September October 2009
Pavilion Update September October 2009Pavilion Update September October 2009
Pavilion Update September October 2009
 
Online tanulási környezet
Online tanulási környezetOnline tanulási környezet
Online tanulási környezet
 
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalataiAz eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
Az eLearning intézményi bevezetésének tapasztalatai
 
Curriculum Vitae Of
Curriculum Vitae OfCurriculum Vitae Of
Curriculum Vitae Of
 
Trendek az oktatás-informatikában
Trendek az oktatás-informatikábanTrendek az oktatás-informatikában
Trendek az oktatás-informatikában
 
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...
Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt onl...
 
TLCTL - Chapter 3
TLCTL - Chapter 3TLCTL - Chapter 3
TLCTL - Chapter 3
 
Plágium és altruizmus az információs társadalomban
Plágium és altruizmus az információs társadalombanPlágium és altruizmus az információs társadalomban
Plágium és altruizmus az információs társadalomban
 
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016
Tomando decisiones sabias joven ibe callao oct 2016
 
Iskolakultúra az információs társadalomban
Iskolakultúra az információs társadalombanIskolakultúra az információs társadalomban
Iskolakultúra az információs társadalomban
 
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?
Kukkoló társadalom - avagy van-e még függöny virtuális ablakunkon?
 
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudományPedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány
Pedagógia, oktatáskutatás, neveléstudomány
 
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetben
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetbenOktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetben
Oktatási módszerek és tanulásszervezés virtuális környezetben
 

Similar to Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változása
Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változásaAz oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változása
Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változásaDr. Ollé János
 
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...Dr. Ollé János
 
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalmaA tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalmaDr. Ollé János
 
E-módszertani kísérletek
E-módszertani kísérletekE-módszertani kísérletek
E-módszertani kísérletekDr. Ollé János
 
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munkaA hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munkaDr. Ollé János
 
Hálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatásHálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatásstkata
 
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világábanLehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világábanDr. Ollé János
 
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...Dr. Ollé János
 
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaTanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaDr. Ollé János
 
Tanítás és tanulás a 21
Tanítás és tanulás a 21Tanítás és tanulás a 21
Tanítás és tanulás a 21pedmie2011osz
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...Dr. Ollé János
 
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúra
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúraA „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúra
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúraDr. Ollé János
 
Innovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertetőInnovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertetőITStudy Ltd.
 
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenA digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenDr. Ollé János
 
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változásaInformációs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változásaDr. Ollé János
 
korszerű internethasználat-tanfolyam
korszerű internethasználat-tanfolyamkorszerű internethasználat-tanfolyam
korszerű internethasználat-tanfolyamZoltán Kern
 
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning felé
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning feléKulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning felé
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning feléaczelka
 
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...Dr. Ollé János
 
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPongi5
 

Similar to Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése (20)

Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változása
Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változásaAz oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változása
Az oktatás tartalmáról szóló gondolkodás változása
 
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...
A felsőoktatás lehetőségei, küldetései és kihívásai a mesterséges intelligenc...
 
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalmaA tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
A tanulási – tanítási folyamat tervezése, az oktatás tartalma
 
E-módszertani kísérletek
E-módszertani kísérletekE-módszertani kísérletek
E-módszertani kísérletek
 
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munkaA hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
 
Hálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatásHálózat alapú oktatás
Hálózat alapú oktatás
 
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világábanLehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
Lehetőségek, korlátok, tapasztalatok a nyílt oktatás világában
 
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...
Konnektivista oktatásmódszertannal támogatott online hálózati munka komm...
 
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusaTanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa
 
Tanítás és tanulás a 21
Tanítás és tanulás a 21Tanítás és tanulás a 21
Tanítás és tanulás a 21
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
 
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúra
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúraA „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúra
A „digitális nemzedék” sajátosságaihoz igazodó pedagógiai kultúra
 
Innovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertetőInnovatív tanár képzési ismertető
Innovatív tanár képzési ismertető
 
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenA digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
 
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változásaInformációs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
 
V 03 p2
V 03 p2V 03 p2
V 03 p2
 
korszerű internethasználat-tanfolyam
korszerű internethasználat-tanfolyamkorszerű internethasználat-tanfolyam
korszerű internethasználat-tanfolyam
 
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning felé
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning feléKulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning felé
Kulcsár Zsolt: Az Integratív e-learning felé
 
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...
Miért szükséges és miért hasznos az ikt eszközök alkalmazása a felső...
 
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandóPedagógiai tervezés és értékelés beadandó
Pedagógiai tervezés és értékelés beadandó
 

More from Dr. Ollé János

Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...Dr. Ollé János
 
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanMesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanDr. Ollé János
 
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanMesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanDr. Ollé János
 
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekben
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekbenA mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekben
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekbenDr. Ollé János
 
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...Dr. Ollé János
 
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...Dr. Ollé János
 
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPT
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPTA felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPT
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPTDr. Ollé János
 
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertanDigitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertanDr. Ollé János
 
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképeA digitális pedagógia története, jelene és jövőképe
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképeDr. Ollé János
 
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDigitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDr. Ollé János
 
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzésNeveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzésDr. Ollé János
 
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiA digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiDr. Ollé János
 
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...Dr. Ollé János
 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók
A különleges bánásmódot igénylő tanulókA különleges bánásmódot igénylő tanulók
A különleges bánásmódot igénylő tanulókDr. Ollé János
 
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekbenAktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekbenDr. Ollé János
 
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúra
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúraTanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúra
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúraDr. Ollé János
 

More from Dr. Ollé János (17)

Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
 
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanMesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
 
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásbanMesterséges intelligencia a felsőoktatásban
Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban
 
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekben
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekbenA mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekben
A mesterséges intelligencia felhasználása az oktatási programfejlesztésekben
 
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...
7 kihívás és a realitás: A mesterséges intelligencia lehetőségei és korlátjai...
 
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...
A mesterséges intelligencia lehetőségei az oktatási programok és az e-learnin...
 
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPT
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPTA felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPT
A felsőoktatás-pedagógia és a ChatGPT
 
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertanDigitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
 
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképeA digitális pedagógia története, jelene és jövőképe
A digitális pedagógia története, jelene és jövőképe
 
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDigitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
 
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzésNeveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés
Neveléstudomány vagy pedagógia? - “Egy kis hazai” tudományszociológiai elemzés
 
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiA digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
 
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...
Oktatástervezési alapelvek érvényesülése a microlearning típusú digitális tan...
 
A pedagógus
A pedagógusA pedagógus
A pedagógus
 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók
A különleges bánásmódot igénylő tanulókA különleges bánásmódot igénylő tanulók
A különleges bánásmódot igénylő tanulók
 
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekbenAktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
 
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúra
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúraTanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúra
Tanítási-tanulási folyamat értelmezése, informális tanulás, tanulási kultúra
 

Nyílt oktatás online környezetben a mooc kultúrája és tanulásszervezése

 • 1. Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.
 • 2. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő: ○ az oktatás célja, ○ az oktatás tartalma, ○ menete, szervezési módok és munkaformák ○ alkalmazott eszközök, ○ elvárt eredmények és értékelési megoldások ● felnőttképzés: a megküzdő és motivált felnőtt ideálja
 • 3. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése ● előnyök és fejlesztési potenciál: ○ a tanulók önreflexiójának, tanuláshoz való viszonyának értelmezése ○ konkrét fejlesztési, fejlődési célok megfogalmazása ○ tanulási feladatokkal való megküzdés inspirálása ○ a közös tartalom kiindulásként, szintetizálásként ● “hátrány”: fejlett pedagógiai kultúra és (innovatív?) szemlélet szükséges
 • 4. MOOC ● massive ● open ● online ● course ● online, kontakt tevékenység nélküli kurzus ● téma köré szerveződő közösség ● coursera.org, udacity.com, edx.org, canvas.net ● hazai pilot kísérlet: virtualis-egyetem.hu ● coursera.org/course/ictinprimary
 • 6. Módszertan / tanárszerep ● kurzustípusonként jelentős különbségek ○ aktív résztvevő ○ facilitátor, szervező ○ hagyományos tartalomszolgáltató ● hatékonyság: ○ kongruens szerepértelmezés és tevékenység ○ oktatási asszisztensek, segítők, szerepfelosztás
 • 7. Módszertan / kommunikáció ● nyílt kurzus = bárki részt vehet, vagy bárki bekapcsolódhat, vagy bárki tag lehet? ● elsősorban kurzusfelület(ek)hez, közösségi felületek csoportjaihoz kötött ● rendszeres, központi kommunikáció mellett nagyfokú egyéni szabadság ● nemzeti kiscsoportok ● esetenként hálózati kommunikációs jelenségek
 • 8. Módszertan / oktatási tartalom ● a kurzus ütemezéséhez igazodó központi tartalom ● hagyományos, iskolás, megtanító tartalom ● tetszőleges tartalommegosztás - közösségi tartalomértékelés ● fontos a tartalomcsere, tartalomgyűjtés, tartalomról szóló diskurzus ● a tartalomnak részben a kurzustevékenység is forrása
 • 9. Módszertan / értékelés ● kurzustípusonként jelentős különbségek ● célzott gyakorló feladatok ● szummatív értékelő feladatok automatizált vagy egyéni javítással ● érdemi tanári konzultáció a feladatmegodásról ● csoportos, közösségi visszacsatolás természetessége ● szummatív minősítés meglepő igénye
 • 10. MOOC értelmezések ● realista konnektivizmus? ● globális tudásközösségek? ● web2 kultúra megkésett megkezdése? ● MOOC hype ● magyar MOOC? - oktatásmódszertani indikátor ● oktatásszervezése nem mindenben = nyílt oktatás ● érdeklődő, nyitott tanulók vs. szerepértelmezések
 • 11. Felnőttképzési problématérkép ● direkt marketing tevékenység ● tudáshozzáférés biztosítása - szociális küldetés? ● költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés ● “kihelyezett nyílt nap” ● PR vs.“alacsony megértésű reklámképzés cunami”? ● adatbányászati elemzések (piactérkép) ● rejtett belső minőségbiztosító hatás ● amerikai túlsúly - feltörekvő Európa ● bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség) ● bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció)
 • 12. MOOC előnyök ● globális kommunikációs közösségekre optimalizált ● intézményes oktatási területen túli célok, tartalom, résztvevők, szervezés ● több, mint kurzus: aktuálisan magas minőségű közösség, heterogén csoport ● eltérő tanulói elvárások ellenére hatékony lehet ● oktatási keret, ami kreatívan alakítható ● specifikus tartalom
 • 14. MOOC hátrányok ● divat, hype görbe fázisok ● a tanulás illúziója - tanulástörténeti negatív tapasztalat lehetősége ● hagyományos szerepértelmezések - csalódás ● lemorzsolódási arány tervezetlensége ● hagyományos képzésekkel történő összehasonlítása (kompetenciafejlesztés, tanusítvány, minőség, stb)
 • 15. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.