Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 30.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése

 1. 1. A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 30.
 2. 2. conversationprism.com
 3. 3. conversationprism.com
 4. 4. web20guru.wikispaces.com/Web+2.0+Resources
 5. 5. Kommunikációs eszközrendszer ● nem a konkrét alkalmazás, a funkció a lényeges ● digitális tolltartó ● nem teljes eszközrendszer, csak alapfunkciók ● életkorfüggetlen ● digitális állampolgárság eszközrendszere
 6. 6. ● közösség, közösségszervezés ● keretrendszer, online rendszer ● blog, mikroblog ● kooperatív, kollaboratív, társas megosztás ● kép, képmegosztás, inforgrafika ● videó, streaming, podcast, animáció ● prezentáció, fogalomtérkép ● geolokációs információk és szolgáltatás ● virtuális környezet
 7. 7. közösség, közösségszervezés
 8. 8. LMS, LCMS, online LMS, ePortfolió
 9. 9. blogok, mikroblogok
 10. 10. kooperatív, kollaboratív, társas megosztás
 11. 11. képmegosztás, infografika
 12. 12. videó, streaming, podcast, animáció
 13. 13. prezentáció, fogalomtérkép
 14. 14. geolokációs információk és szolgáltatás
 15. 15. virtuális környezet
 16. 16. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 30.

×