Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sosiaalinen media ja sen pedagoginen käyttö Miikka Salavuo, 9.11.2011
Tulevaisuuden  taidotTulevaisuusvaikeastiennustettavissaMiten valmistaanuoriatuntemattomaan?
Tulevaisuuden  taidotIso osa työstäkorkeanosaamistasontietotyötäMuutokseen pitääosata valmistautua
Tulevaisuuden  taidotKyky toimia”kaaoksessa”Kyky oppiamuutoksenkeskelläMuutoskyky,dynaamisuus
Tulevaisuuden   taidotYrittäjämäinen otetyöhönLuovuus,innovatiivisyysKyky ajatellatoisinMukautuva ajattelu       ...
Tulevaisuuden  taidotVerkostoituminenHeimoutuminenParveutuminenSosiaalinen työssäoppiminen
Tulevaisuuden  taidot NYKYPÄIVÄN TAITOJA!
Työelämän taidot     TEHTÄVÄ OPPILAILLE: Kysykää vanhemmiltanne mitä taitoja he    tarvitsevat työssään päivittäin?
Tulevaisuuden pedagogiikkaPanostettava metataitoihin Elinikäisen oppimisen taitoihin Oppimaan oppimiseen Kriittisen ajatte...
Tulevaisuuden pedagogiikkaOma-aloitteisuuteenMoninaisiinvuorovaikutustaitoihinInformaatiotaitoihinTiedonhankinta   -käsi...
Koulu jaoppimiskulttuuri Koulutuksen uudistamiseen vaikuttavat yhtä lailla kulttuuriset tekijät, vallalla olevat toimintat...
Sosiaalinen media
Sosiaalinen media?
Sosiaalinen media?
Sosiaalinen media?       Välineiden avulla toteutetaan        kulttuurin toimintatapoja
Sosiaalinen media?
Sosiaalinen media?
Sosiaalinen media?        Ideoita        AjatuksiaTuodaan esiin  Näkökulmia        Kokemuksiaja ...
Sosiaalinen  media?Sosiaalisen median avullatoiminta voi ollaavoimempaa,sosiaalisempaa,toimijalähtöistä jaläsnäolo näkyvä...
Sosiaalisen median  pedagogiikkaaOpetuksen tulisi olla aina pedagogisestiperusteltua.Näin myös sosiaalisen median osalta!...
Sosiaalisen median pedagogiikkaaOppiminenon prosessiEi tuote
Sosiaalisen median pedagogiikkaaOppimistakäynnistäviäprosesseja tapahtuujatkuvasti,erityisesti aktiivisenvuorovaikutteise...
Sosiaalisen median pedagogiikkaaSosiaalinen mediavoi aktivoidaoppilaitatoteuttamaanpedagogisestimielekkäitä prosesseja
Sosiaalisen median  pedagogiikkaaSisällöt siltiolennaisia:Oppiminenilmenee kykynäliittää opittaviasisältöjäolemassaolevii...
Sosiaalisen median pedagogiikkaaTarvitaan taitoja jamotivaatiota oppiaparemmin myöskoulun ukopuolella
Sosiaalisen median pedagogiikkaaSosiaalinen mediavoi parhaimmillaanyhdistää oppimiseneri kontekstejatoisiinsa niinkonkree...
Suunnittelu- ja arviointiprosessin vaiheet              2  .            IdeologiatS       ...
s               Tulevaisuuden taitoja  *Huom! taidot esimerkkejä!                    ...
Pedagogis-didaktiset menetelmät           Pedagogiikan ideologiat*Huom! menetelmät &ideologia esimerkkejä!   ...
s           Oppimista tukevat välineet  *Huom! välineet esimerkkejä!                Yhteisöalus...
s
BlogitKirjoittaminen           VerkostoituminenVuorovaikutus           KehittelyJulkaiseminen     ...
Wikit    Yhdessä    tekemistä    Omistajuus    Omat    näkökulmat    Joukkovoima
Wikit    Yhdessä    tekemistä    Omistajuus    Omat    näkökulmat    Joukkovoima
Oppisisällöt välineinä*Huom! sisällöt esimerkkejä!                 Uusien sisältöjen           ...
s        Arviointi ohjaa oppimista              Arvo yhteisölle            Vuorovaikutus ...
Pedagoginenoppimisympäristö
Pedagoginen  oppimisympäristöOppilaiden asiantuntijuusesiin: myös käsitykset,näkökulmat >esim. profiilitKäsitysten testau...
Pedagoginen oppimisympäristöVastavuoroinenosallistuminenKäsitysten, ideoiden,ajatusten näkyväksituominenTiedonrakentamine...
Pedagoginen oppimisympäristöLuova, oma-aloitteinen,itseohjautuva toimintaSisäinen motivaatioItsenäinen ajattelu   demok...
Kiitos!http://miikkasalavuo.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalisen median pedagoginen käyttö

1,140 views

Published on

Luento Helsingin kaupungin mediakeskuksessa opettajille 9.11.2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalisen median pedagoginen käyttö

 1. 1. Sosiaalinen media ja sen pedagoginen käyttö Miikka Salavuo, 9.11.2011
 2. 2. Tulevaisuuden taidotTulevaisuusvaikeastiennustettavissaMiten valmistaanuoriatuntemattomaan?
 3. 3. Tulevaisuuden taidotIso osa työstäkorkeanosaamistasontietotyötäMuutokseen pitääosata valmistautua
 4. 4. Tulevaisuuden taidotKyky toimia”kaaoksessa”Kyky oppiamuutoksenkeskelläMuutoskyky,dynaamisuus
 5. 5. Tulevaisuuden taidotYrittäjämäinen otetyöhönLuovuus,innovatiivisyysKyky ajatellatoisinMukautuva ajattelu http://www.flickr.com/photos/pleeker
 6. 6. Tulevaisuuden taidotVerkostoituminenHeimoutuminenParveutuminenSosiaalinen työssäoppiminen
 7. 7. Tulevaisuuden taidot NYKYPÄIVÄN TAITOJA!
 8. 8. Työelämän taidot TEHTÄVÄ OPPILAILLE: Kysykää vanhemmiltanne mitä taitoja he tarvitsevat työssään päivittäin?
 9. 9. Tulevaisuuden pedagogiikkaPanostettava metataitoihin Elinikäisen oppimisen taitoihin Oppimaan oppimiseen Kriittisen ajattelun taitoihin Mukautuvaan ajatteluun http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/234942843/
 10. 10. Tulevaisuuden pedagogiikkaOma-aloitteisuuteenMoninaisiinvuorovaikutustaitoihinInformaatiotaitoihinTiedonhankinta -käsittely -suodatus -jakaminen
 11. 11. Koulu jaoppimiskulttuuri Koulutuksen uudistamiseen vaikuttavat yhtä lailla kulttuuriset tekijät, vallalla olevat toimintatavat ja käytössä olevat välineet!
 12. 12. Sosiaalinen media
 13. 13. Sosiaalinen media?
 14. 14. Sosiaalinen media?
 15. 15. Sosiaalinen media? Välineiden avulla toteutetaan kulttuurin toimintatapoja
 16. 16. Sosiaalinen media?
 17. 17. Sosiaalinen media?
 18. 18. Sosiaalinen media? Ideoita AjatuksiaTuodaan esiin Näkökulmia Kokemuksiaja jaetaan Löydöksiä Tuotoksia Ristiriitoja Argumentteja Osaamista
 19. 19. Sosiaalinen media?Sosiaalisen median avullatoiminta voi ollaavoimempaa,sosiaalisempaa,toimijalähtöistä jaläsnäolo näkyvämpää. http://www.flickr.com/photos/rosemilkinabottle/4389308634/
 20. 20. Sosiaalisen median pedagogiikkaaOpetuksen tulisi olla aina pedagogisestiperusteltua.Näin myös sosiaalisen median osalta!ks. http://miikkasalavuo.fi/2011/03/02/sosiaalisen-median-pedagoginen-miellekartta-esityksena/
 21. 21. Sosiaalisen median pedagogiikkaaOppiminenon prosessiEi tuote
 22. 22. Sosiaalisen median pedagogiikkaaOppimistakäynnistäviäprosesseja tapahtuujatkuvasti,erityisesti aktiivisenvuorovaikutteisentoiminnan aikana http://www.flickr.com/photos/familymwr
 23. 23. Sosiaalisen median pedagogiikkaaSosiaalinen mediavoi aktivoidaoppilaitatoteuttamaanpedagogisestimielekkäitä prosesseja
 24. 24. Sosiaalisen median pedagogiikkaaSisällöt siltiolennaisia:Oppiminenilmenee kykynäliittää opittaviasisältöjäolemassaoleviinkäsityksiin
 25. 25. Sosiaalisen median pedagogiikkaaTarvitaan taitoja jamotivaatiota oppiaparemmin myöskoulun ukopuolella
 26. 26. Sosiaalisen median pedagogiikkaaSosiaalinen mediavoi parhaimmillaanyhdistää oppimiseneri kontekstejatoisiinsa niinkonkreettisesti kuinkognitionkin tasolla
 27. 27. Suunnittelu- ja arviointiprosessin vaiheet 2 . IdeologiatS 3 .U Pedagogiset tavoitteet TU Opetus- ON 1 . välineet Menetelmät TN EI Tulevaisuuden Oppisisällöt UT taidot TT KonkreettisetE menetelmät UL Arviointi SU 4 .
 28. 28. s Tulevaisuuden taitoja *Huom! taidot esimerkkejä! Yrittäjämäinen ote työhön Abstrakti ajattelu Kyky toimia ”kaaoksessa” Luova ajattelu Kyky ajatella toisin Viestintätaidot Muutoskyky Tulevaisuuden Teknologiataidot Uuden oppimiskyky Tiedonhaku Dynaamisuus Informaation luokittelu taidot Kyky omistaa työ Tiedon suodatus Oma-aloitteisuus Tiedon jakaminen Itseohjautuvuus Heimoutuminen Tiedon yhdistely Verkostoitumistaidot Kyky toimia globaalissa maailmassa 1. Valitaan lähtökohdaksi niitä taitoja, joita tulevaisuudessa katsotaan tarvittavan
 29. 29. Pedagogis-didaktiset menetelmät Pedagogiikan ideologiat*Huom! menetelmät &ideologia esimerkkejä! Ilmiöpohjaisuus Merkitysneuvottelut Argumentointi Käytäntöyhteisöt Yhteisen näkemyksen muodostaminen Asiantuntijuuden hyödyntäminen Näkymätön oppiminen Yhteistoiminnallisuus Verkostoituminen Tiedonrakentelu Osallistuva oppiminen Luovuusajattelu Tutkiva oppiminen Informaali + formaali Argumentointi Oppijakeskeisyys Tilannesidonnaisuus Ideologiat Pedagogiikka Menetelmät Kyseleminen Sisäinen motivaatio Dialogisuus Informaation arviointi Tarvelähtöinen oppiminen Elinikäinen oppiminen Selittäminen Oppimisen omistajuus Itseohjautuvuus Ongelmaperustainen oppiminen Kansainvälisyys Mobiili oppiminen Ubiikki oppiminen Laajemmat oppijayhteisöt Monimediaisuus Asiantuntijoiden osallistaminen Luokkahuoneen rajojen häiventäminen 2. Valitaan ne pedagogiset menetelmät, taustateoriat ja ideologiat ja aktivoivat menetelmät, joita hyödyntämällä pyritään tukemaan tulevaisuuden taitojen kehittymistä
 30. 30. s Oppimista tukevat välineet *Huom! välineet esimerkkejä! Yhteisöalustat Kynä & paperi Facebook Aktiivitaulut Blogit Oppimisalustat (Moodle, Fronter..) Google Docs Opetusvälineet Verkkovideo Mobiililaitteet Wikit Tietokoneet Twitter Taulutietokoneet 3a. Valitaan välineet ja niiden käyttötavat. Niitä hyödyntäen toteutetaan pedagogiseen ajatteluun perustuvia didaktisia menetelmiä, sekä käynnistetään & toteutetaan tulevaisuuden taitojen kehittymisen kannalta merkityksellisiä prosesseja
 31. 31. s
 32. 32. BlogitKirjoittaminen VerkostoituminenVuorovaikutus KehittelyJulkaiseminen TiedottaminenTiedonrakentaminen Median esittäminenNäkökulmatJäsentäminen
 33. 33. Wikit Yhdessä tekemistä Omistajuus Omat näkökulmat Joukkovoima
 34. 34. Wikit Yhdessä tekemistä Omistajuus Omat näkökulmat Joukkovoima
 35. 35. Oppisisällöt välineinä*Huom! sisällöt esimerkkejä! Uusien sisältöjen liittäminen aiempiin käsityksiin Re-miksaus Oppikirjat Hakuteokset Sisältöjen yhdistely WWW-lähteet Sisältöjen tuottaminen Oppisisällöt Omat wikit Sosiaaliset tiedonlähteet Tiedon rakentaminen Opettajan omat materiaalit3b. Määritellään sisältöjen rooli.Ts. miten paljon oppilaat tuottavat, hakevat vs. opettaja tarjoaa? Minkä muotoisia sisältöjähyödynnetään? Miten sisältöjä hyödnnetään?On olennaista, että sisällöt tukevat tavoitteiden mukaista opiskelua & metataitojen kehittymistä.
 36. 36. s Arviointi ohjaa oppimista Arvo yhteisölle Vuorovaikutus Aktiivisuus Älykkäät järjestelmät Kontribuutiot Sovellusten tilastot Mitä? Miten? Prosessit Arviointi Opettaja havainnoi Oivallukset Vertaisarviointi Altruismi Itsearviointi Uuden luominen 4. Valitaan arviointimenetelmät ja arvioinnin kohteet siten, että kyetään arvioimaan nimenomaan metataitojen kehittymistä. Tiedotetaan arvioinnista osallisille.
 37. 37. Pedagoginenoppimisympäristö
 38. 38. Pedagoginen oppimisympäristöOppilaiden asiantuntijuusesiin: myös käsitykset,näkökulmat >esim. profiilitKäsitysten testaus &selkiytyminen>esim. blogit, twitterYksilöiden arvo verkostossaUniikki asiantuntijuus!
 39. 39. Pedagoginen oppimisympäristöVastavuoroinenosallistuminenKäsitysten, ideoiden,ajatusten näkyväksituominenTiedonrakentaminenverkostoissaYhteisten merkitystenluominen
 40. 40. Pedagoginen oppimisympäristöLuova, oma-aloitteinen,itseohjautuva toimintaSisäinen motivaatioItsenäinen ajattelu demokratiaToimijalähtöinentuottaminenVerkostojen luominen
 41. 41. Kiitos!http://miikkasalavuo.fi

×