Liikkeelle!-oppimisympäristö

707 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Liikkeelle!-oppimisympäristö

  1. 1. Liikkeelle! 1. Liikkeelle!-hanke pyrkii vastaamaan koulujen tarpeeseen ottaa helposti käyttöön uusia pedagogisia työkaluja, joissa hyödynnetään autenttisissa käyttötilanteissa mm. ubiikkia teknologiaa. 2. Tavoitteena on tuottaa autenttinen oppimisympäristö ja toimintamalli, joka tukee yhteistoiminnallista oppimista. 3. Eräs tärkeä tavoite on testata sosiaalisen median käyttöä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kanavana. 4. Liikkeelle!-oppimispolku oman koulun lähiympäristöön. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 1 Oppimisympäristöko
  2. 2. Oppimisympäristökuvaaja 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 2 Oppimisympäristöko
  3. 3. Oppimistoiminnan kuvaus (malli) 1. Ilmiön havaitseminen ja jakaminen Opettaja antaa oppilailleen yleisen teeman Esimerkkipolkuun on esim. maantiedossa teeman energia. integroitu kuvataide ja Ryhmät saavat tehtäväkseen etsiä ilmiö maantieto. kameralla lähiympäristöstään. Oppilaat tekevät ryhmissä digitaalisen dokumentin. Ryhmät valitsevat yhden kuvan/klipin esitettäväksi toisille. Vaiheen tavoitteena on rohkaista opiskelijoita esittämään omia ( intuitiivisia käsityksiään ja tulkintojaan tietoisen tarkastelun ja yhteisöllisen pohdinnan kohteiksi. Luokka perustaa Liikkeelle!-alustalle , tai muulle karttapohjalle oman projektin. Oppilaat tallentavat kuvansa kartalle. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 3 Oppimisympäristöko
  4. 4. Oppimistoiminnan kuvaus 2. Taustatutkimus Ryhmät valitsevat dokumenttiensa alustavan aiheen, miettien mitä ”elokuva” koskee ja mihin kysymyksiin he pyrkivät etsimään vastauksia, näkökulmia tai vastaväitteitä. Dokumentin alustava otsikko voi olla esimerkiksi: Energia XXXX- lukiossa pakkas-aamuna 8.1.2008.. Oppilaat etsivät tietoa eri lähteistä sekä kirjaavat taustatutkimuksensa Wikiin. Omia dokumentteja tehdessään oppilaat luovat tietoa, saaden Wikit linkitetään käytetylle alustalle. samalla itse sitä tutkimuksensa eli dokumenttinsa kohteesta. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 4 Oppimisympäristöko
  5. 5. Oppimistoiminnan kuvaus 3. Synopseista dokumentiksi • Oppilaat tutustuvat ilmiöön sekä kirjallisuuden että lähi ympäristön tutkimisen ja dokumentoinnin avulla. • Opettaja auttavat oppilaita etsimällä ja pyytämällä mukaan sopivia henkilöitä (viranomaisia, kunnallispoliitikkoja tai asiantuntijoita), jotka voivat antaa oppilaille tietoa ja osallistua dokumenttiin. • Oppilaat joutuvat miettimään olettamuksiaan, hypoteesia, selityksiä ja tulkintoja dokumenttinsa aineistoksi. • Oppilaat tekevät dokumentistaan yksinkertaisin kuvakäsikirjoituksen eli synopsin. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 5 Oppimisympäristöko
  6. 6. Oppimistoiminnan kuvaus 4. Kriittinen arviointi Videota kuvatessaan oppilaat joutuvat pohtimaan tuotostaan katsojan kannalta: • Välittääkö video tietoa? • Onko se riittävän selkeä? • Onko sen sisältämä tieto todenmukaista? • Mitä tarkoittaa todenmukainen? Vastaavasti muut oppilaat, katsojat, voivat opettajan johdolla arvioida [Kuvateksti tähän tarvittaessa] sisältöä kriittisesti ja antaa siitä palautetta. Viedään videot (alle 5 min) alustalle. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 6 Oppimisympäristöko
  7. 7. Dokumentin teosta Liikkeelle!- polulla • Tutkivassa oppimisessa oppimisprosessia tarkastellaan oppimisen ja tiedonrakentamisen välisenä vuorovaikutussuhteena. Kun oppilas ratkaisee ymmärrykseensä liittyviä ongelmia, niin hänelle syntyy uusia ajatuksia eli uutta tietoa. Tästä tiedosta voidaan luoda yhteisöllisen työskentelyn kohteeksi soveltuvia uusia käsitteellisiä luomuksia (Hakkarainen ym.2004, 296 – 297; Hartikainen, 2007, 31). • Dokumenttien teon kannalta on mielenkiintoista se, että tutkiva oppiminen perustuu ajatukseen, jonka mukaan uuden tiedon luominen tieteessä, taiteessa tai keksimisessä on psykologian näkökulmasta samanlainen prosessi kuin aikaisemmin luodun tiedon syvällinen ymmärtäminen. Oppimista voidaan verrata tutkimusprosessiin jonka kautta saadaan uutta tietoa ja ymmärrystä tutkimuksen kohteesta. (Hakkarainen ym.2004, 298; Hartikainen, 2007, 32). 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 7 Oppimisympäristöko
  8. 8. Liikkeelle!-hanke Kiteytettynä: Opittavat ajattelutaidot: Yhteisölliseen toimintaan perustuva autenttinen, ”TVT: llä” tuettu oppimisympäristö kehittää yhteisöllisen informaation käsittelyä, autenttisten ympäristöjen havainnointia ja dokumentointia sekä oman toiminnan reflektointia. Yhteistoiminnallinen toiminta kehittää tutkivan oppimisen taitoja, nuorten osallisuuden vahvistamista. Audiovisuaalinen media ja tietokoneen käyttö antaa kokemuksia jaetusta asiantuntijuudesta, joka toteutuu esimerkiksi eri toimijoiden välisessä yhteistyössä ja nuorten media-asiantuntemuksen käyttämisessä. Toiminta mallintaa aitoa dokumentin tekoprosessia . 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 8 Oppimisympäristöko
  9. 9. Liikkeelle!-oppimisympäristön kuvaajat Oppijoina ja toimijoina oppimisympäristössä ovat peruskoulun tai lukion oppilaat sekä opettaja, jotka toimivat autenttisissa tai niiden kaltaisissa tilanteissa eli suhteessa ns. todelliseen tilanteeseen jossa toimintaa todellisuudessa tapahtuu ja jossa opittua voidaan hyödyntää. Opittavat ajattelutaidot: Yhteisölliseen toimintaan perustuva autenttinen, ”TVT: llä” tuettu oppimisympäristö kehittää yhteisöllisen informaation käsittelyä, autenttisten ympäristöjen havainnointia ja dokumentointia sekä oman toiminnan reflektointia. Pedagogiset menetelmät: Oppilaat suorittavat oppimisympäristössä tutkivaan oppimiseen pohjautuvia tehtäviä ja toimivat aktiivisina tiedon tuottajina paikkatietoa keräten. Koottu data viedään kartta-alustalle, ja kouluryhmien keräämään dataa voidaan vertailla esimerkiksi sijainnin tai ajankohdan suhteen. Työkalut, tietolähteet jne. : • Liikkeelle!-alusta ( toimijat voivat luoda oppimispelejä?) • karttatyökalu, jossa on koulun lähialueen kartta • karttapohjaiseen mobiilioppimiseen kehitetty sovellus • Medialaboratorio tai sen kaltainen teknologia • Blogi, Wiki • Web 2.0 työkalut myös tietolähteinä (vertais- ja asiantuntia apua & toimijoiden tietoaineiston säilyttämispaikkana) Fyysinen ympäristö, kaikki eri tilat: em. lisäksi Heurekan Liikkeelle!-polku ja koulujen oma lähiympäristö. 30.1.2009 Hannele Nissinen 2009 9 ”Takaisin” Oppimisympäristöko

×