Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter opiskelu- ja opetustoiminnassa

3,976 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Twitter opiskelu- ja opetustoiminnassa

 1. 1. Twitter opiskelussa ja opetuksessa Miikka Salavuo miikkasalavuo.fi 02/2010
 2. 2. Pedagogisia lähtökohtia
 3. 3. I’m e=mc2 learning to fly hei, tämän voisi.. Mä osaan bit.ly/ php:tä qwerty123 Toiminta, asiantuntijuus, ideat, osaaminen näkyväksi!
 4. 4. Tutkimus BBC:n lentoradoista: tinyurl.com.. sivuilla teoria.. yhteenveto täällä.. Hyvä php -opas: Tutkin linkki: matoja.. Hajautetun asiantuntijuuden ja työn hyödyntäminen
 5. 5. Kontaktit etsivät, suodattavat ja analysoivat informaatiota. Sinä teet samaa heille.
 6. 6. Käyttömahdollisuuksia
 7. 7. Jakaminen
 8. 8. Linkit Kuvat Omat blogiviestit Uutiset Videot Mielipiteet Muiden blogiviestit Tiedotteet Ideat Jakaminen Tapahtumat Kommentit Kysymykset Yhteenvedot Vastaukset
 9. 9. ➡Tiedotus ➡Tapahtumat ➡Tehtävät yms
 10. 10. ➡Oma-aloitteinen tiedonhankinta ➡Informaation analysointi ja suodattaminen, ➡Löydetyn informaation kiteyttäminen 140 merkkiin
 11. 11. ➡Palaute reply-toiminnon avulla ➡Kaikilta kaikille yhteisössä ➡Useammat opiskelijat saavat ajatuksiaan esille ➡Aivoriihet #hashtageilla omaksi keskusteluksi
 12. 12. ➡Avunpyynnöt, myös suorina viesteinä (direct message) ➡Kysymysten esittäminen ➡ Löydösten raportointi: kaikki raportoivat löytämistään tietolähteistä (vrt. rss- syöte).
 13. 13. ➡Yhteenvedot lähteistä tai oppitunneista. Mitä opin, mistä artikkeli kertoi tms. ➡Itsereflektointia! ➡Kommentteja voi organisoida #hashtagien avulla
 14. 14. Esimerkkejä käytöstä opetustilanteissa
 15. 15. ➡Kysymysten esittäminen, joihin saa vastauksia myös muilta oppijoilta ➡Argumentit tai vastakysymykset niin opettajille kuin kanssaoppijoillekin ➡Kommentit opettajan esittämiin asioihin ➡Opettaja voi seurata ja vastata tarvittaessa
 16. 16. ➡Keskusteluja voidaan heijastaa opetuksen käynnissä ollessa tykillä / älytaululla ➡Osallistujat tuovat esiin aukkoja ryhmän ymmärryksessä, tai uusia oivalluksia. ➡Pakko kiteyttää ja harjoitella kiteyttämistä. ➡Lauseet kieltenopetuksessa: Viestejä vieraalla kielellä (esim #ruotsintunti), vaikka jakaen oppilaita rooleihin (@joku ruotsalainen artisti). ➡Ketjumaiseen keskustelu-, ideointi ja argumentointitoimintaan Qaiku voi toimia paremmin
 17. 17. Twitter-sovelluksia ➡WWW-selain twitter.com - osoitteessa riittää useimmille, mutta sovellukset voivat helpottaa aktiivikäyttäjää ➡Useilla sivustoilla on -nappi, josta linkin tai esim. kuvan voi julkaista suoraan Twitteriin. ➡Powertwitter - selaimen lisäplugin, joka mm. lyhentää linkit ➡Tweetdeck, Twhirl, Twitterfeed, ➡Osa sovelluksista osaa näyttää myös Facebookin uutisvirran ➡Tweetworks voi auttaa ryhmätyössä
 18. 18. Lähteitä ja linkkejä : http://www.emergingedtech.com/2010/02/100-ways-to-teach-with-twitter/ http://teachpaperless.blogspot.com/2009/05/best-practices-in-twitter-enhanced-high.html http://www.onlinecolleges.net/2009/06/08/50-ways-to-use-twitter-in-the-college-classroom/ http://www.slideshare.net/slahdenp/mikroblogit-opetuksessa-ja-ohjauksessa (Sanna Brauer)

×