Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen oppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen

4,194 views

Published on

Published in: Education

Sosiaalinen oppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen

  1. 1. Sosiaalinen oppiminen jaasiantuntijuuden jakaminen Miikka Salavuo 10.2.2011 Henrysome
  2. 2. Hajautettuasiantuntijuus Jokainen on asiantuntija. Tuskin olisit heitä muuten palkannut.
  3. 3. Hajautettu asiantuntijuusTieto on verkostoissa.
  4. 4. HajautettuasiantuntijuusLöydä se.
  5. 5. Hajautettuasiantuntijuus
  6. 6. Hajautettuasiantuntijuus Tuo se esiin
  7. 7. Hajautettuasiantuntijuus
  8. 8. HajautettuasiantuntijuusValjasta se.
  9. 9. Hajautettuasiantuntijuus
  10. 10. Hajautettuasiantuntijuus
  11. 11. Asiantuntijuus Syntyy Ilmenee Liikkuu Kehittyy
  12. 12. Hajautettu asiantuntijuus Vapauta aktiivinenvuorovaikutus http://www.flickr.com/photos/denismessie
  13. 13. Hajautettu asiantuntijuusKysymyksetIdeatNäkökulmatOivallukset
  14. 14. Hajautettu asiantuntijuusAsiantuntija-ekosysteemissäjokaisella merkitysja vastuu.
  15. 15. Hajautettu asiantuntijuus Miksei asiantuntijuutta aina jaeta? En mä ole niin hyvä Meillä tehdään töitä! Ei ole välineitä Olen tehnyt niin paljon hommia tän eteenEi meillä näin oo tehty Mitä pitäisi jakaa? Ei kuulu toimenkuvaani
  16. 16. Miten?Kulttuuri Toimintatavat Välineet
  17. 17. Sosiaalinenoppiminen Aktiivista toimintaa, jossa hyödynnetään hajautettua asiantuntijuutta ja hiljaista tietoa
  18. 18. Sosiaalinenoppiminen Avointa jakamista, ideointia, kehittämistä Kollektiivisen tietoisuuden kasvu jatkuvan vuorovaikutuksen myötä
  19. 19. Sosiaalinenoppiminen Tieto ei ole stabiilia. Siksi koulutukset eivät riitä.
  20. 20. Sosiaalinenoppiminen The need for social learning increases as higher-valued complex work requires passion, creativity, and initiative.-Harold Jarche
  21. 21. Sosiaalinen oppiminenKoulutuksistajatkuvaanvuorovaikutteiseenoppimiseen http://www.flickr.com/photos/vlsergey
  22. 22. Sosiaalinenoppiminen Oppimista tapahtuu koko ajan.
  23. 23. Sosiaalinenoppiminen Aktivoidaan ja tuodaan se esiin yhdistämällä oppijoita.
  24. 24. Sosiaalinenoppiminen Oppiminen on parhaimmillaan tarvelähtöistä ja sisäisesti motivoitunutta toimintaa.
  25. 25. Sosiaalinenoppiminen Verkostoituminen Heimoutuminen Parveutuminen
  26. 26. Sosiaalinenoppiminen argumentoi sparraa etsii kyselee jakaa inspiroi kaikuu motivoi suuntaa
  27. 27. Sosiaalinenoppiminen Serendipiteetti: tie yllättäviin oivalluksiin, myös organisaation ulkopuolelta.
  28. 28. SosiaalinenoppiminenOppimisen taidotOma-aloitteisuusItseohjautuvuusLuomisen vapaus
  29. 29. Miten?Kulttuuri Toimintatavat Välineet
  30. 30. Miten?:KulttuuriAvoimuus, jakamisen,kyselemisen ja auttamisenkulttuuri. Ihmishierarkiat pois.
  31. 31. Miten?:Toimintatavat Julkaisemisesta rutiinia Vuorovaikutustilanteita Tukea oma-aloitteisuudelle Tukea luovalle ajattelulle
  32. 32. Miten?:VälineetToimijalähtöisyysTarvelähtöisyysVuorovaikutteisuusSerendipiteettiUbiikkius

×