Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rodin: El pensador

14,796 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rodin: El pensador

 1. 1. El pensador Documentació general a) Catalogació: - Autor: Auguste Rodin - Títol: El pensador - Cronologia: 1880-1900 - Localització: Museu Rodin (París) - Estil: impressionisme b)Anàlisi material: - Dimensions: 1,98 m x 1,29 m x1,34 m - Material: bronze - Tècnica: fosa - Tipologia: sedent - Formes: exempta - Cromatisme: monocroma - Estat de conservació: bo
 2. 2. François-Auguste-René Rodin(París, 1840 – Meudon 1917) fou un dels mésreconeguts escultors de tots els temps. Va serrebutjat per ingressar a lEscola de Belles Artsde París. Viatjà a Itàlia lany 1875 on restàimpressionat per lobra de Miquel Àngel.També era admirador de l‘art gòtic i varecórrer les catedrals de França el 1877. Laseva obra més ambiciosa va ser lanomenada“La Porta de linfern" on va encabir les sevesobres més conegudes: "El pensador" (1880) "Elbes" (1886) i "El fill pròdig" (1889). També vafer estàtues dels escriptors Víctor Hugo iBalzac (1897). Molt cèlebre és el conjuntescultòric "Els burgesos de Calais".La seva obra prefigura lescultura modernista iel realisme, també el simbolisme, el vigor i elclassicisme hi són sempre presents. Va teniruna influència enorme en els escultors del segleXX.“Viquipèdia”
 3. 3. Algunes característiques de l’estil de Rodin:• Valora el volum dotat de vida. Les escultures han de transmetre el sentiment que les anima. Per aconseguir-ho usa actituds, gestos, jocs de llum i ombra…• Dona més importància a l’aparença de les formes que a les formes mateixes. Sovint utilitza uns contorns no nítids, sensació fugissera. Fa servir la tècnica del non finito (inacabat).• Factura impressionista: efectes acusats de llums i ombres, superfícies rugoses…• Busca l’expressió per sobre del naturalisme (intensitat de la vida interior…)e) Els seu llenguatge artístic és completament nou i oposat a l’academicisme. Va treballar el fang, la pedra, el marbre, el bronze...
 4. 4. Les seves escultures erenconsiderades massa reals,massa properes, massa vives,amb massa caràcter; endefinitiva, massa "modernes"per a una societatacostumada a lidealacadèmic de bellesa.
 5. 5. L’home dels nas trencat, 1875 L’any 1877 Rodin va presentar al Saló de París aquesta escultura. Els crítics l’acusaren d’haver tret motlle d’un home viu.L’edat de bronze 1877
 6. 6. El seu mètode de treball combina elements antics imoderns.Rodin disposava dun taller, com els mestres medievals irenaixentistes, on comptava amb la col·laboració de treballadorsespecialitzats, i, al mateix temps, utilitzava la fotografia, un artrealment nou a la seva època, per documentar el procés creatiu ireflexionar sobre aspectes concrets del seu treball.
 7. 7. Els Burgesos de Calais 1884-86 Rodin va projectar suprimir el sòcol de lestàtua i col·locar-la arran de terra, cosa que infringia les normes de lestatuària monumental. Tanmateix, ell ho considerava fonamental per aconseguir que lobra resultés més contundent, perquè transmetés millor la misèria i el sacrificiLes tres ombres del drama que visqueren aquests personatges.1889-1902 Adam 1881Bronzes Le Monument à Balzac 1893-1897
 8. 8. Representa alssis burgesos queel 1347, a l’inicide la Guerra delsCent Anysoferiren lesseves vides persalvar alshabitants de laciutat de Calais,assetjadaanglesos. Els Burgesos de Calais 1895
 9. 9. Les tres ombres. Tècnica impressionista en l’escultura per la rugositat deles superfícies i la multiplicació dels plànols, la tendència al dinamisme i lamodificació voluntària de les anatomies, així aconsegueix uns efectes dellum canviants.
 10. 10. 1881, Adam
 11. 11. 1889, Ídol etern
 12. 12. Escultor expressionista1898, Balzac
 13. 13. Escultor simbolista LES MARBRES La catedral La mà de Déu, 1896El petó 1886 La Danaide 1886
 14. 14. Anàlisi formal: Descripció
 15. 15. Concebut perpresidir la Portade l’Infern(550 x 380 cm) Les Tes Ombres són 3 figures d’ Adam, des de 3 punts de vista diferents, que amb el braç esquerre assenyalen el Pensador.
 16. 16. Composició: línies diagonals, formant ziga-zaga (evoca llampec i tempesta. Interior?)Braç esquerre damunt genoll esquerre, mà dreta sosté el cap, i el colze també sobre genoll esquerre
 17. 17. Volums, llum, expressivitat, textura Home nu Actitud reflexiva Músculs en Gran realisme tensió transmeten la tensió física que ens fa percebre Vol simbolitzar el pensament Peus i mans l’actitud de torturat en adonar-se del exagerats pensar tràgic destí de la humanitat Involucra tot el seu cos enGran l’acció deexpressivitat pensaren eltractament (sensació dedel cos, Impressionisme vida il’actitud...Tancada en Factura poc polida i com a moviment)ella mateixa conseqüència fortes ombres
 18. 18. Aparent actitud reflexiva i molt neguit interiorPosició sedent mà dreta subjectant el cap mà esquerra damunt dels genoll És la imatge d’un home pensant, elevant-se per sobre de la seva condició colze dret recolzat en la d’animal i donant llum cama esquerra als seus pensaments.
 19. 19. InterpretacióEl pensador representa un home pensant. Primer va voler ser Dante, destinat ala Porta de l’Infern, inspirada en la seva ”Divina Comèdia”, en la primera partd’aquesta obra, dividida en tres: Infern, Purgatori i Paradís.
 20. 20. Per alguns el Pensador és l’home que volelevar-se per sobre de la condiciód’animal, i que, inspirat per un centelleig,dóna llum al primer pensament humà.El tractament de El pensador com unhome d’aspecte més aviat rude, ambmans i peus grans, com els d’un obrermanual, la musculatura exagerada, fanpensar en un home no acostumat al’activitat intel·lectual, i és per això queel fet de pensar li requereix un esforçextraordinari. Ha d’asseure’s, s’ha deconcentrar, ha d’involucrar tot el seucos en aquest acte: pensa amb les mans,els tors, l’esquena...
 21. 21. El pensador havia de presidir la Porta de l’Infern. Inicialment havia de ser Dante mirant l’infern.Porta de l’infern 1880Inspirada en “La Divina Comèdia” de Dant.Porta pel Museu d’Arts Decoratives de París. Mesurava6 metres d’alçada.
 22. 22. Què pensa el Pensador de Rodin? Potser en la miserable condició de lobrer(classe a la que representa?) en temps de Rodin. La multitud torturada que omplela Porta seria el símbol del proletariat?Substitueix el centre del Judici Final de Miquel Àngel, Crist representat com unrobust atleta, per un obrer manual, símbol dels nous temps? Anunci de laalliberació dels treballadors? En tot cas representa la fi de la concepció clàssicade l’art.Les figures dantesques de la Portade l’infern queien en l’abisme, igualque a l’obra de M. Àngel (1537-1541)Volia retornar a l’escultura laintegritat estilística perdudadesprés de la mort de MiquelÀngel, quan l’escultura s’haviareduït a l’academicisme i per tanthavia entrat en decadència.
 23. 23. Dante
 24. 24. La Porta consta:-D’un podi, (part de baix)-una culminació (part de dalt)-i un conjunt de rectangles dediferents mides, replets de figuresplenes de dinamisme.Els rectangles centrals representen lametàfora de la mort amb la caiguda al’abisme, l’inútil intent de rebel·lar-sedels homes i el descens a la tomba.Mentre la figura de la vida intentapujar en els rectangles laterals, peròés condemnada a caure un cop i unaltre. Les tres ombres rematen laporta.
 25. 25. Rodin treballà en la Porta de l’Infern finsque va morir. Va ser la seva obra mestrai també una inesgotable fontd’inspiració, que trobava en les imatgesde l’infern descrites per Dante.Les paraules escrites al fris resumeixenla simbologia de la Porta:“Deixeu que tota esperança es dissolguiquan entreu aquí”El tema tractat és: l’home estàcondemnat a sofrir per les sevesdebilitats i culpes, només per existir.Aquest serà etern turment de lahumanitat. El Pensador, al centre de tot,està profundament concentrat i semblaincapaç de desxifrar l’enigma del’existència humana.
 26. 26. Baptisteri. Porta del Paradís 1401. Porta de l’infern Ghiberti. Florència 1880. Museu Rodin. ParisPorta de l’infern 1880Museu d’Orsay. Paris
 27. 27. FuncióLa Porta l’encarregà elMuseu d’Arts Decorativesde París, el 1880.El projecte incloïa 186figures i no va arribar aacabar-se. En aquest peròvan sorgir moltesescultures consideradesobres mestresindependents com El Bes,Adam i Eva.Volia donar monumentsmoderns a la ciutat.
 28. 28. Models i influències: Rodin estudià l’escultura clàssica i Miquel Àngel Profeta Jeremies. M Àngel. Capella Sixtina. VaticàSepulcre de Llorenç de Mèdici.Florència, de Miquel Àngel
 29. 29. L’Ugolino i els seus fills (1861), deJ.B. Carpeaux, escultor francés,sembla que va ser una altraescultura que influí a Rodin.Rodin és considerat el granrenovador de l’esculturacontemporània.Va tenir gran influència enl’escultura del modernisme i elsimbolisme, de principis del segleXX. Això es deu al seu tractamentde la matèria i al seu gust per lesformes arrodonides.
 30. 30. Jessie LipscombCharles, Hippolyte Aubry Rodin devant la Porte de Charles AubryRodin travaillant le buste lEnfer se refletant Rodin en chapeaudu Père Eymard dans un miroir haute-forme1863 1887 vers 1864
 31. 31. El Museu Rodin, de Paríshttp://www.musee-rodin.fr/
 32. 32. La Passió de Camille ClaudelFrança (1988).Director: Bruno Nuytten.La vida de lescultora Camille Claudel és una història desoledat provocada per la contradicció entre una dona queestimava la llibertat i el rebuig a la societat que li va tocarviure. Va néixer el 1864, al si duna família benestant, esva dedicar a lescultura, i va morir en un sanatori mentalel 1943, després de trenta anys de reclusió. El film secentra en els seus anys de treball com a escultora i enlapassionat romanç que va mantenir amb Auguste Rodin,així com en la incomprensió de què va ser objecte per partde la seva família i sobretot de la seva mare.

×