Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Braque: Paisatge a l'Estaque

 1. 1. Paisatge de l’Estaque Documentació general Catalogació: Autor: Georges Braque (1892-1963) Títol: Paisatge de l’Estaque Cronologia: 1908 Localització: Kuntmuseum (Berna) Estil: cubisme analític Anàlisi material: Dimensions. 81 cm x 65 cm Suport: tela Tècnica: oli http://www.xtec.es/~jarrimad/contemp/braque.html
 2. 2. Descripció formal “El verd d’unes petites plantes, situades a la parta inferior del quadre, introdueix l’espectador en ………” (Explica tot el que hi veus i la manera com està representat allò que descrius)
 3. 3. Anàlisi formal: Elements plàstics Important línia i Tons més freds a color definidores la part de dalt. de les qualitats permanents dels Traç gruixut, objectes contorns objectes ben marcats. Clarobscur pràcticament Petites desaparegut pinzellades: fan vibrar la Paleta apagada: superfície. blau verdós predomina, L’austeritat dels accentuant la colors vol centrar irrealitat l’atenció en la puresa de les Marrons i tons formes. càlids a la part de baix. Aquesta paleta apagada estructura les formes del paisatge en cossos geomètrics.
 4. 4. Composició Conserva cert efecte de Manca font profunditat. lluminosa externa No a la perspectiva Els objectes tradicional irradien la seva pròpia llum L'espai se suggereix amb una trama de Quadre tancat plans en si mateix, perpendiculars no té horitzó. Format per un conjunt d’objectes, disposats ordenadament
 5. 5. L’estructura Barreja de arquitectònica formes i reduïda a prismes fons. rectangulars Cases, Ombrejat per elements plasmar el volum, de la donant als natura... objectes aparença reduïts a plana i alhora figures tridimensional polièdriques (quadrats, rectangles, “No n’hi ha prou prismes, de fer veure el trapezis...) que s’ha pintat; s’ha de fer tocar” Volums com (Braque) el cristall de quars, Cada objecte superposats desplegat però necessita un conservant desplaçament, per l’autonomia tant una seqüència temporal.
 6. 6. Georges Braque (1892-1963) Pintor i escultor rellevant del segle XX francès que, juntament amb Picasso, desenvolupà el cubisme. Va créixer a Le Havre i estudià a l’Escola de Belles Arts d’aquesta ciutat. Va treballar com a decorador, però mai deixà de pintar. Començà com a impressionista, però aviat adoptaria el fauvisme. Fou influenciat per Gauguin i per l’exposició del Saló de Tardor de 1905. Obres fauvistes de Braque, exhibides el 1907, amb èxit, al Saló dels Independents de París. També començà a rebre una gran influència de Cézanne.
 7. 7. Estil Naixement del Cubisme Personalitats destacades del moviment Paul Cézanne L'any 1907 es celebra una gran exposició retrospectiva de l'obra d’aquest artista i causà un gran impacte en els ambients artístics i en Braque G. Braque Paisatges de l’Estaque 1907 P. Picasso Les demoselles d’Avignon 1907 Guillaume Apollinaire crític, poeta, col·leccionista i promotor de les avantguardes Henry Khanweiler galerista i negociant que tingué l'astúcia, arriscada, d’adquirir les obres, de Braque i Picasso. Retrat de Picasso, a mesura que Henry Khanweiler. 1910 s'anaven realitzant
 8. 8. Les demoiselles d'Avignon Picasso el pintà l’any 1907 i representa una escena del bordell del carrer d'Avinyó. Per alguns suposa el naixement del cubisme Abandonà tots els convencionalismes pictòrics: el modelat, la profunditat i l’espai i les figures s’aplanen, fonent-se. Els rostres sintetitzen la visió frontal i lateral. El punt de vista ja no és únic i immòbil, com a la pintura tradicional, sinó que els punts de vista es multipliquen.
 9. 9. Interpretació L’Exposició antològica de Cézanne del 1907 impressionà a Braque tant com per fer-li canviar el seu concepte sobre la pintura. Es fascinà per la geometria dels postimpressionistes, i començà a pintar paisatges a la seva casa de l’Estaque. També influí en el naixement del cubisme el coneixement de l’art primitiu africà que arribava a Europa a principis del segle XX. “A partir de l'any 1909 P. Picasso i G. Braque decidiren treballar plegats i compartir experiments i troballes. Els preocupava més arribar a un nou llenguatge pictòric que no pas el valor estètic dels seus quadres, i això els portà a centrar- se en motius banals del seu entorn quotidià: bodegons amb ampolles, gerres, diaris o instruments musicals i retrats d'amics i coneguts. El seu objectiu era desenvolupar un mètode pictòric essencialment realista, que prescindís de la descripció naturalista dels detalls per cercar l'estructura bàsica dels objectes en l'espai.” La proposta cubista implica oferir a l'espectador una composició d'imatges de diferents punts de vista de l'objecte. http://www.edu365.cat/batxillerat/art/cubisme/el_cubisme.htm
 10. 10. Els quadres de Braque del període 1908–1913 començaren a reflectir el seu nou interès per la geometria i la perspectiva simultània. Va realitzar un estudi intens dels efectes de la llum i la perspectiva i els mitjans tècnics que els pintors usaven per representar aquests efectes, posant en qüestió les convencions artístiques establertes. En els seus paisatges de pobles, per exemple, Braque reduïa sovint una estructura arquitectònica a una forma geomètrica aproximada a un cub, tot i fent les ombres de forma que semblés alhora plana i tridimensional. D'aquesta manera Braque atreia l'atenció a la essència de la il·lusió òptica i la representació artística. A principis de 1909, Braque començà a treballar al costat de Pablo Picasso que havia estat desenvolupant una aproximació similar a la pintura. Ambdós artistes produïren obres de colors neutralitzats i patrons complexos de formes planes, anomenades avui com Cubisme analític. El 1912, començaren a experimentar amb el collage. La seva producció en col·laboració continuà fins al 1914 quan Braque s'allistà a l'exèrcit francès, deixant París per lluitar en la Primera Guerra Mundial. Natura morta (1909) Picasso Fàbrica d'Horta d'Ebre (1909) Picasso
 11. 11. Braque presentà al "Salon d'Automne de 1908" els paisatges pintats a L'Estaque, el jurat les rebutjà tot i que Henri Matisse, considerat l'iniciador del moviment "fauve", pertanyia a aquest jurat. El crític d'art Louis de Vauxcelles, el 14 de novembre de 1908 en la revista «Gil Blas», les descrigué com des bizarreries cubiques (unes coses estranyes de forma cúbica) i donà així nom al que seria el moviment "cubista". El quadre que ens ocupa pertany per tant al cubisme analític, i es una de les moltes obres de recerca experimental de Braque Braque hagué d'exposar els seus en els nous caminis pictòrics paisatges a la galeria del marxant Henry Khanweiler. moviment. iniciats per aquest
 12. 12. Viaducte de l’Estaque (1908) Braque Camí prop de l’Estaque (1908) Braque Cases de l’Estaque (1908) Braque Precubisme Al setembre de 1907 Braque s’està una temporada Cubisme cezannià a l’Estaque (localitat pròxima a Marsella). Les (1907- 1909) obres d’aquesta moment s’allunya de la brillantor És caracteritza per la tendència a cromàtica fauve i anuncia una nova concepció les construccions simplificades i geomètriques espacial fonamentada en Cézanne.
 13. 13. Noia amb Mandolina (1910) Picasso Retrat d’Ambroise Vollard Cubisme hermètic (1910) Picasso (1911-1912) Es la fase més difícil del cubisme, els colors es limiten Cubisme analític a la gamma de torrats, grisos (1910-1912) i negres, i els objectes s'han l’objecte s’analitza i es desfà i el fragmentat tant que gairebé color es redueix, s’apaga i s’utilitza queden destruïts la gamma de grisos, ocres i verdosos Dona amb guitarra (1911) Picasso
 14. 14. Ampolla i peixos (1910) Georges Braque Cubisme analític (hermètic) El portuguès 1912. Georges Braque (1910-1912) Els personatges retratats es descomponen en fragments i Home amb violí (1912) es relacionen amb el fons per Georges Braque superposició i transparència
 15. 15. El collage s’aplica a partir de 1911 i és una de les aportacions més importants del cubisme Natura morta amb reixa de cadira (1912) Picasso
 16. 16. Cubisme sintètic Violí i pipa "Le (1913-1914) Quotidien" El pintor substituïa els (1913) Georges petits fragments per plans Braque més amplis i la gamma de colors es fa més rica No analitzen tant l’objecte, sinó que trien el més significatiu de cadascun Guitarra (1913) Picasso Diari, ampolla i paquet de tabac (1914) Georges Braque
 17. 17. 1912. Natura morta i Bach 1913. Guitarra
 18. 18. Braque va ser malferit durant la guerra, i quan continuà la seva carrera artística el 1917, es va apartar de la ruda abstracció del cubisme. Treballant tot sol, desenvolupà un estil més personal, caracteritzat per superfícies texturitzades i de colors brillants, i —tot seguint el seu trasllat a la costa de Normandia - la reaparició de la figura humana. Va pintar moltes natures mortes durant aquest temps, mantenint l'èmfasi en l'estructura. Durant la seva recuperació va fer una gran amistat amb l'artista cubista Juan Gris. El 1947 coneix Nicolàs Staël i mantenen una relació d'amistat. Va continuar treballant durant la resta de la seva vida, produint una quantitat considerable de pintures, gràfica, i escultures, totes de gran qualitat contemplativa. Va morir el 31 d‘agost de 1963 a París. 1942.Peix negre 1944. Billard
 19. 19. 1929. Natura morta 1939. Artista i model 1925.Fruit on tablecloth
 20. 20. 1939. Estudi 1949. Estudi V 1956. Ocells del Louvre
 21. 21. 1957. Ocell de foc
 22. 22. Funció El cubisme és un corrent que s’allunyà molt de la pintura clàssica, presentant la realitat no com ho faria un mirall, sinó com el pintor sabia que era aquesta. Aquesta aportació influí considerablement en les generacions posteriors. Per tant la funció d’aquesta obra i altres semblants va ser obrir el camí cap a noves formes d’experimentació i de treball pictòric. A Braque es deuen alguns descobriments fonamentals de l’art contemporani: -El plantejament del problema pictòric en termes d’espai. -Els pigments barrejats amb sorra. -Les imitacions de fusta i marbre. -La inserció al quadre de tipus d’impremta, lletres, nombres i signes. La tècnica del papier collé, que també utilitzà, i que donà lloc als collages, la va agafar d’una obra de Picasso. Per un altre costat ja quedà clar que la natura és una cosa, i l’expressió artística una altra de diferent. L’art ja no tracta de reflectir la realitat des del punt de vista naturalista, sinó altres coses, diferents segons cada artista i corrent en particular.
 23. 23. Models i influències L’exposició retrospectiva de Cézanne, del 1907, fou un fet clau en l’evolució del cubisme. En Braque la influència es nota sobretot en els paisatges de l’Estaque, on també havia pintat Cézanne en la dècada de 1980, iniciant la seva idea de que a la natura tot podia ser reduït a formes geomètriques. Aquests paisatges varen ser la base de l’obra cubista de Braque, pintada entre 1907 i 1914, i que fou el punt de partida d’altres artistes com Juan Gri8s, Robert Delaunay o Fernand Léger. També és clau la influència recíproca produïda aquests anys entre l’obra de Picasso i Braque.
 24. 24. Juan Gris Juan José Victoriano González És un altre pintor cubista del moment Tauler de dames i cartes (1915) Fantômas (1915) Ampolla d'Anís el Mono (1914)

×