Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament

Descolonització i
subdesenvolupament
           C.Aranda & J.Manero
La descolonització
http://www.historiasiglo20.org/GF/descolonizacion.htm  C.Aranda & J.Manero
Després de la IIª Guerra Mundial
               La crisi dels imperis colonials


Que va tenir com a causes       Que va dur a les          Va fer emergir l’anomenat
                   antigues colònies a
                                          Tercer Món
 1.- L’evidència que els
 “blancs” podien ser          La independència               Prooccidental
                                   amb tres
 vençuts.                               tendències   Procomunista
                     a la qual van accedir
 2.- Moviments              per tres vies               No alineats
 nacionalistes dels països
 colonitzats.                                 provoquen la
 3.- Anticolonialisme de la      - La guerra
                    - La negociació         La conferència de     Nehru,
 població europea.                                        Tito, Zou
 4.- Voluntat política dels      - La combinació de        Bandung (1955)
                                                 Enlai,
 EUA i l’URSS             totes dues                         Nasser...
                                 que va assumir cinc punts:
      tot i que no va resoldre
                             1.- Respecte a la sobirania i a la
                             integritat nacionals.
    - La dependència de les              2.- La igualtat de les races i de nacions.
    antigues metròpolis o de              3.- El principi de no-agressió.
    les noves potències                4.- La no-ingerència en assumptes
    (neocolonialisme) .                interns d’altres països.
                             5.- La coexistència pacífica.
   - El subdesenvolupament
                                               C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973


 Etapes i principals fets de la descolonització

 Àsia
     Indonèsia  Holanda
 1947 Sud-est asiàtic (Vietnam) França
     Índia Gran Bretanya

 Àfrica
1950-1965  Egipte, Sudan Gran Bretanya
       Líbia, Tunísia, Marroc.... Algèria (1962)
                          França
       Àfrica negra ( Kenya, Nigèria...)
                      Gran Bretanya
       Angola, Moçambic... Namíbia (1990)Portugal
                               C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
Independència de l’Índia

  Partit del Congrés, fundat el 1885, reivindicava la independència. Va
  créixer molt sota lideratge de Nehru i Mahatma Gandhi, amb incorporació
  de pagesos i classes populars urbanes.

 Mahatma Gandhi: teoria de lluita i resistència
              No violència
             Desobediència civil

 Moviment de les masses hindús de resistència i
 enfrontament al domini britànic.

 1942 P. Congrés il·legalitat i fortament reprimit.

 Mohammed Ali Jinnah creà la Lliga Musulmana, volia
 crear un Estat propi, musulmà.

 1945: C. Attlee primer ministre britànic, partidari
 de la descolonització. Inicia les negociacions, amb
 lord Mounbatten, darrer virrei.
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Independencia_indio
                                 C.Aranda & J.Manero
El virrei, el P del Congrés i la Lliga Musulmana acorden el procés de cessió.

15 agost de 1947 l’Índia es declarà independent, quedant dividida l’antiga
colònia en: Unió Índia, amb majoria hindú, i Pakistan, musulmà.
Nehru rep a Lord Mountbatten
                                    C.Aranda & J.Manero
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Independència d’Indonèsia

Colònia holandesa ocupada pels japonesos durant la II Guerra Mundial. Ahmet
Sukarno, fundador del Partit Nacional Indonesi, proclamà la independència quan
Japó es rendí (agost 1945). Holanda hi envià tropes, però les pressions
internacionals dugueren a l’inici de negociacions a l’Haia. El desembre de 1949
Holanda reconegué la independència d’Indonèsia.
                                  C.Aranda & J.Manero
La guerra de Vietnam
         1a La guerra de Vietnam

          1946           1954
               França
         Guerra de descolonització
          Moviment independentista
          Viet-minh (Ho Chi Minh)


            Derrota francesa
            Dien-Bien-Phu


            Acords de Ginebra (1954)


           Divisió del Vietnam
          Nord comunista (Hanoi)
          Sud Capitalista (Saigon)
                  C.Aranda & J.Manero
2a La guerra de Vietnam

 1957            1975
      EE.UU.

Vietnam del Sud
   Dictadura militar capitalista
     Ajuda militar americana
         500.000 soldats

Vietnam del Nord
  Règim comunista (Viet-Minh)
  Guerrilla comunista al sud (Viet-cong)
Moment clau:
   1968 Ofensiva del Têt

 1973 Retirada americana
 1975 Derrota del Sud i
 unificació del Vietnam
             C.Aranda & J.Manero
La guerra de Vietnam
Sobre la Guerra del Vietnam
http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm
                                   C.Aranda & J.Manero
La guerra de Vietnam
Sobre la Guerra del Vietnam
http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm
                                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
El naixement de la República Popular Xina

La Xina es converteix en república

1911: Revolució antidinàstica i antiimperialista derrocà l’últim emperador, Pu
Yi, i proclamà la República de la Xina. L’ideòleg i primer president va ser:
Sun Yat-zen fundador del Guomindang (P. del Poble) democràtic liberal.
Molts territoris eren independents, presidits pels senyors de la guerra,
enfrontats constantment.
1927-1937: Chiang Kai-shek, cap del govern i del partit, implantà una
dictadura sense fer cap reforma.
                                   C.Aranda & J.Manero
1921: Fundació del Partit Comunista Xinès a Xangai, enfrontat al govern.
Chiang Kai-shek ordenà la seva persecució i extermini. Passen a la clandestinitat.

Mao Zedong, líder dels comunistes, cerca suport camperols. Forts a Canton.
1934: forta repressió del govern. Marxa dels comunistes del sud al nord i
interior, la Llarga Marxa, unes 100.000 persones que redorreren 10.000 km a
peu entre 1934-35.
                                  C.Aranda & J.Manero
La invasió japonesa i la revolució comunista

1937: Japó envaí gran part de Xina. Guomindang i comunistes units als
aliats per derrotar-los. Després de la caiguda de Japó el 1945, a la Xina
tornà la guerra civil.

1947: Gran ofensiva comunista des del nord i zones rurals. 1 d’octubre de
1949 ocuparen Pequín, proclamant la República Popular de la Xina. Nou
país incorporat al bloc comunista. El Guomindang i Chiang Kai-shek crearen
una república nacionalista a Formosa (Taiwan), fins avui.
                                 C.Aranda & J.Manero
El règim comunista xinès va iniciar una sèrie de transformacions:
-S’acabà amb la propietat privada
-Reformaren els costums ancestrals vinculats a la religió, el matrimoni, la
família i la dona.
-Iniciaren un procés de reforma de l’escriptura, simplificant-la.
-Tota l’estructura política la controlava el Partit Comunista, i perseguia els
dissidents.
-Miraren de mantenir el debat i evitar la burocratització del règim.
-S’orientaren cap els països del Tercer Món.
-El 1954 ocuparen el Tibet.
                                    C.Aranda & J.Manero
Del model soviètic al capitalisme
La República Popular de la Xina, nascuda en plena guerra freda, no fou
reconeguda per la majoria de països occidentals, es decantà cap a l’URSS.
Adaptà el model soviètic: col·lectivització de la terra i prioritat indústria
pesant. No funcionà, creant-se un dèficit alimentari i descontent popular.

1958: Ruptura entre Xina i l’URSS. Mao anuncià el gran salt endavant: el
pagesos els protagonistes de la revolució. Es crea la comuna. En elles es
combinava l’agricultura, l’artesania tradicional i les petites indústries.
L’bjectiu era mobilitzar tota la població (riquesa humana).
                                    C.Aranda & J.Manero
Resultats catastròfics del gran salt endavant, tensions i crítiques internes.
1965: Revolució Cultural, que enfrontà dos sectors:
    - Mao i els partidaris de radicalitzar la revolució
    - Els que volien una política de conciliació i enfortir l’economia (Deng
     Xiaoping)
La Revolució durà fins el 1969, i costà milers de víctimes. Mao guanyà la
batalla, i organitzà la guàrdia roja, amb les masses juvenils.

1976: Mort Mao, Deng Xiaoping acaba amb la Revolució Cultural. Incorpora
pràctiques econòmiques capitalistes, però sense canviar el règim polític.
                                     C.Aranda & J.Manero
Deng Xiaoping
(1904-1997)

 C.Aranda & J.Manero
El procés de descolonització del món àrab

Els conflictes al Pròxim Orient: la creació de l’Estat d’Israel

Fi I Guerra Mundial     Desaparició Imperi Turc

Nova situació a l’Orient Mitjà    Estats independents (Turquia, Iran i Iraq)
                   Egipte (presència militar britànica: Suez)
                   Protectorats internacionals:
                     França        Síria i Líban
                     Gran Bretanya     Palestina

Fi II Guerra Mundial       Holocaust jueu     Necessitat reagrupar-se
els jueus. Volen anar a Palestina, territori àrab, habitat per 600.000 jueus.
1945: Haganah (milícia jueva)     Agitació i atemptats contra Gran Bretanya

1947: Resolució de l’ONU      partició de Palestina en dos Estats


            Estat jueu         Estat palestí
            (30% població)       (70% població)
            (55% territori)      (45% territori)

    http://es.geocities.com/quierosabertodo/israel/index.html    C.Aranda & J.Manero
El 15 de maig de 1948, Ben Gurion, cap
del govern provisional jueu, proclamà
unilateralment l’Estat d’Israel, sense el
reconeixement internacional.
                      C.Aranda & J.Manero
Els conflictes àrabo-israelians

            Dispersió comunitat jueva


     Antisemitisme
                          provoca

     Necessitat d’un Estat


         Emigració jueva a Palestina

         200.000 fins l’any 1947


Això provoca
la partició en
2 Estats per


     Creació de l’Estat d’Israel (1948)
     Creació de l’Estat d’Israel (1948)
          Proclamat i presidit per

              David Ben Gurion
                       C.Aranda & J.Manero
Els conflictes àrabo-israelians

          1948-49: La Lliga Àrab
                      Egipte, Síria, Líban,
                      Transjordània, Iraq,
             Ataca Israel
                      Iemen i Aràbia S.
  Aquesta primera guerra acaba amb la:

  Victòria israelita    Ocupació de Palestina
               (Menys Cisjordània i Gaza)


La derrota de la Lliga Àrab té conseqüències:

A Egipte, Nasser enderroca la monarquia i proclama
la república (1952). El 1953 aconseguí que britànics
abandonin Sudan. El 1956 nacionalitzà el Canal de
Suez.

Altres països àrabs van anar aconseguint la
independència en els anys posteriors (pàg. 255).

Sorgí un moviment panarabista, que tenia un
objectiu comú en l’oposició a Israel.
                        C.Aranda & J.Manero
Els conflictes àrabo-israelians


   Els països àrabs no acceptaren la nova
   situació de 1949. Milers de palestins
   abandonaren les seves terres. No tenien
   Estat propi. L’Orient Pròxim es convertí en
   zona de tensió i enfrontament internacional.
   En aquest context esclatà la 2a guerra.   1956: Crisi de Suez

Guerra anglo-francesa contra Nasser
      A causa de
           nacionalització del canal
 Israel intervé al costat d’anglesos i francesos
   Israel ocupa el Sinaí

Aquesta segona guerra acaba amb la:

   Intervenció de l’URSS, EE.UU. I ONU
   Els cascos blaus ocupen el Sinaí   C.Aranda & J.Manero
Els conflictes àrabo-israelians

    1967: Guerra dels Sis Dies

 Atac d’Israel       ocupa

          Gaza, Cisjordània, Sinaí i
 provoca
          els Alts del Golan (Síria)

Expulsió de palestins
                L’OAP (Yasser Arafat)
            Crearan      1964


    1973: Guerra del Yom Kippur
   Atac de Síria i Egipte
   Contraatac d’Israel   (amb ajuda dels
   EE.UU)
  Aquesta quarta guerra acaba amb la:
 Intervenció de l’ONU (proposà iniciar negociacions)

  L’OPEP provoca la crisi del petroli
                      C.Aranda & J.Manero
El problema palestí

Palestins   víctimes principals (sense terres, camps de refugiats , sota
autoritat d’Israel... Sense Estat propi). Es crearen diferents organitzacions.
Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), dirigida per Yasser
Arafat, el 1964.Accions terroristes contra Israel i col·laboradors.
Suport països àrabs, refugi dirigents...
Reacció d’Israel: atac al Líban i a camps de
refugiats palestins.

Als anys 70 l’OAP canvia de tàctica, abandona el
terrorisme i es reconeguda per l’ONU el 1974.


       Golda Meir governà Israel de
       1969 a 1974. Intentà negociar
       amb els països àrabs. La
       matança de Munic el 1972 ho va
       frustrar (pàg. 256-257)
                                 C.Aranda & J.Manero
Acords diplomàtics

 1978: Signen els acords de Camp
 David on Anwar al-Sadat, president
 d’Egipte, reconeix l’Estat d’Israel i
 aquest abandona el Sinaí.
 Sadat, Jimmy Carter i Menajem
 Beguin, a la fotoLa intifada o guerra de les pedres

El 1987 l’OAP promou la insurrecció civil dels territoris ocupats per Israel.
                                     C.Aranda & J.Manero
El 1991 s’inicien negociacions a la Conferència de Madrid. La demanda
palestina: “pau per territoris” va dur als

Acords d’Oslo el 1995, on s’acordà crear dues zones autònomes palestines:
Cisjordània i Gaza, governades per l’autoritat nacional palestina. Era l’etapa de
transició cap a la creació de l’Estat Palestí.

Els incompliments d’Israel donaren lloc a la Segona intifada (2000) i al
creixement d’organitzacions radicals: Gihad Islàmica i Hamàs. (Cercar-ne
informació)
 La Declaració de principis, signada a
 Washington el 1993 en presència de
 Isaac Rabin, Primer ministre israelià,
 de Yaseer Arafat, President del comitè
 executiu de l‘OAP i de Bill Clinton,
 President dels EE.UU., posà una base
 per un autogovern palestí temporal de
 5 anys que havia d'acabar amb la
 creació d'un Estat palestí a Cisjordània
 i Gaza.
 El procés d'Oslo es completà al maig
 de 1994, amb l'Acord de Gaza i
 Jericó. Finalment, l'acord interí sobre
 Cisjordània i la Franja de Gaza se
 signà a Washington el 1995, preveia
 les primeres eleccions del Consell
 Legislatiu Palestí i una retirada militar
                                    C.Aranda & J.Manero
 negociada.
La independència del Magrib

MARROC I TUNÍSIA protectorats de FRANÇA. Ficció de govern indígena

                    (Soldà de Marroc i Bei de Tunísia)
                       Moviments nacionalistes

                    (Istiqlal al Marroc i Neo Destur a
                    Tunísia)
Primer repressió francesa, després
                   1956: independència del Marroc,
negociació, arribant a acordar
                   rei Mohamed V
                   1957: independència de Tunísia.
                   Bourguiba expulsà el Bei, es
                   proclamà la República de Tunisia.
                               C.Aranda & J.Manero
Independència d’Algèria
Territori agrícola molt important per França, poblat per
molts francesos.
1954: Ben Bella i un grup de nacionalistes fundà el Front
d’Alliberament Nacional (FLN), que inicià una insurrecció
el mateix any. França hi envià un fort contingent militar.
La guerra fou criticada internacionalment, i pels matixos
francesos (Sartre). Crisi política, De Gaulle al poder el
1958, que reconegué el dret a l’autodeterminació del poble
algelià el 1959. La població francesa de la colònia es
revoltà, però fou vençuda i es reconegué la independència
(referèndum a la metròpoli). El juliol de 1962 es proclamà
la República Popular i Democràtica d’Algèria, presidida   Ahmed Ben Bella
per Ben Bella, amb trets socialistes.
 Desfile de les tropes del FLN argelino
                                  C.Aranda & J.Manero
Espanya tenia 4 territoris a l’Àfrica: Ifni, Sàhara Occ., Guinea Equatorial i Rif
(Nord Marroc). El 1956 s’accepta que el Rif s’incorpori al regne del Marroc i el
1969 Ifni també. El 1968 Guinea Equatorial s’independitzà. El Sàhara continuà
unit a Espanya fins el 1975 en que fou cedit a Marroc i Mauritània, que hi
renuncià. El Front Polisario proclamà la República Àrab Saharauí Democràtica,
incitant el conflicte amb el Marroc, fins avui.
La descolonització
subsahariana
           C.Aranda & J.Manero
La descolonització subsahariana

Independència països africans entre 1955 i 1965.

Àfrica  britànica: La majoria de territoris independència pactada:
   -  1957: Ghana (Nkrumah)
   -  1960: Nigèria.
   -  1961: Sierra Leone i Tanganyika.
   -  1962: Uganda.

La independència de Kenya fou violenta. Insurrecció del grup Mau-Mau (1950-53)
provocà uns 40.000 mots. Independència el 1963 sota Jomo Kenyatta.
Jomo Kenyatta i el seu primer govern
                                   C.Aranda & J.Manero
Àfrica francesa

Madagascar: 1947, l’única insurrecció popular, sufocada amb duresa.

1958: De Gaulle (president de la República Francesa) proposà crear la
Comunitat Francesa, amb 2 opcions:

  a) Autonomia dins la Comunitat. Acceptat per la majoria: Costa d’Ivori,
Senegal, Gabon, Mali, Txad... Al final no funcionà. El 1960 independents.

  b) Independència, sense cap ajut francès. Només Guinea ho va votar.
Líder: Sékou Touré.
            Keita, Modibo, primer     Celebració de la independència
            president de Mali       a Senegal     C.Aranda & J.Manero
Congo Belga: fou un dels llocs més conflictius. El 1958 el Moviment
Nacional del Congo, dirigit per Patrice Lumumba, reclamà la independència.
Bèlgica l’acceptà el 1960, però també donà suport al moviment separatista
de Moïse Tshombé, a la rica zona minera de Katanga. Lumumba fou
assassinat el 1961. Esclatà la guerra civil i l’Onu hi hagué d’intervenir. El
1965 Mobutu donà un cop d’estat instaurant el seu poder en tots dos
territoris. El 1966 el país pren el nom de Zaire.

                             Mobutu amb el
                             president Nixon. Va
                             governar
                             dictatorialment, però
                             va rebre el suport de
                             la majoria de líders
                             occidentals.
                                  C.Aranda & J.Manero
La tardana descolonització de l’Àfrica Austral

Sud-àfrica: 1961 independència de Gran Bretanya, pels colons blancs.
Consoliden un règim d’apartheid (segregació racial) respecte a la població
majoritària negra (70%). La lluita per posar-hi fi durà 30. Paper decisiu Nelson
Mandela i el seu partit Congrés Nacional Africà. El 1990 s’inicià el procés, per
la pressió i les sancions internacionals. S’alliberà a Mandela, es derogaren les
lleis discriminatòries i es redactà una nova constitució. 1994: primeres
eleccions multiracials. Victòria de Mandela i el seu partit.
              Frederik de Klerk amb Nelson Mandela   C.Aranda & J.Manero
Rhodèsia del Nord es convertí en Zàmbia el 1964.

Rhodèsia del Sud: els blancs proclamaren la independència i van instaurar-hi
un règim d’apartheid, mantingut fins al 1980, quan la majoria negra agafaren
el poder i es convertí en Zimbabwe.
                                  C.Aranda & J.Manero
Les colònies portugueses van ser les últimes a independitzar-se. El 1961
s’estengué la revolta a totes les colònies. La dictadura de Salazar s’erosionà
amb les guerres colonials. Es produí la Revolució dels Clavells el 1974, en la
qual un grup d’oficials colonials instauraren la democràcia.
El nou govern d’Angola donà suport als moviments
independentistes de Namíbia, sota el control de
Sud-àfrica, la qual aconseguí la independència el
1990, després de les primeres eleccions lliures.

                                  C.Aranda & J.Manero
Bandung i el naixement del Tercer Món
Líderes afro-asiáticos en la
Conferencia de Bandung, 1955  Nasser, Nehru y Tito en Brioni,
                1961

                            C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973

Característiques del subdesenvolupament

 1.-Alt nivell de creixement
 demogràfic
 2.-Subalimentació i nutrició
 insuficient
 3.-Baix nivell d’industrialització
 4.-Baix nivell de producció
    Renda per càpita molt baixa
                          C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973


Característiques del subdesenvolupament

 5.-Hipertròfia del sector terciari
    Burocratització de l’Estat
    Petits oficis
    Molt atur
 6.-Accelerat creixement de les
   ciutats.
   Mancances d’infraestructura
 7.-Mancança de serveis sanitaris i
   socials
  Analfabetisme
                          C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973
Característiques del subdesenvolupament

8.-Grans diferències de
riquesa entre grups socials
9.-Tensions polítiques.
Freqüent inestabilitat.
Corrupció
No hi ha llibertats
democràtiques
Sovintegen les guerres civils
10.-Intervenció de les
potències en els afers interns
11.-Problemes d’identitat
nacional i territorials
    Guerres ètniques
    Conflictes entre països


                           C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973

El Tercer Món vist pel fotògraf Sebastià Salgado


            Etiòpia, Sudan
                          C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973

El Tercer Món vist per S. Salgado

              Etiòpia, Sudan
                      C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973

El Tercer Món vist per S. Salgado
              Mali
                        C.Aranda & J.Manero
El món de postguerra 1945-1973

El Tercer Món vist per S. Salgado
                  Mèxic
                       C.Aranda & J.Manero
1 of 50

Recommended

Unitat 11 la guerra freda nou - mr by
Unitat 11  la guerra freda nou - mrUnitat 11  la guerra freda nou - mr
Unitat 11 la guerra freda nou - mrjordimanero
19.5K views33 slides
Unitat 13 un món dividit en blocs.ca by
Unitat 13  un món dividit en blocs.caUnitat 13  un món dividit en blocs.ca
Unitat 13 un món dividit en blocs.cajordimanero
674 views47 slides
La Guerra Freda by
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra FredaCarles Olmedo Quirós
53.3K views44 slides
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament by
Unitat 12  descolonització i subdesenvolupamentUnitat 12  descolonització i subdesenvolupament
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupamentjordimanero
1.7K views50 slides
Unitat 9 els moviments totalitaris by
Unitat 9  els moviments totalitarisUnitat 9  els moviments totalitaris
Unitat 9 els moviments totalitarisjordimanero
2.4K views49 slides
Unitat 12 2017 18 by
Unitat 12 2017 18Unitat 12 2017 18
Unitat 12 2017 18jordimanero
2.5K views32 slides

More Related Content

What's hot

Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20 by
Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20jordimanero
8.5K views32 slides
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18 by
Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18jordimanero
12.9K views32 slides
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014 by
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-201410. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014martav57
4.5K views134 slides
11 La Segona Guerra Mundial by
11 La Segona Guerra Mundial11 La Segona Guerra Mundial
11 La Segona Guerra MundialAntoni Aixalà
2.4K views18 slides
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament by
Unitat 12  descolonització i subdesenvolupamentUnitat 12  descolonització i subdesenvolupament
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupamentjordimanero
15.7K views51 slides
La Guerra Civil Espanyola by
La Guerra Civil EspanyolaLa Guerra Civil Espanyola
La Guerra Civil Espanyolaprofessor_errant
9.5K views27 slides

What's hot(18)

Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20 by jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20Unitat 10  la segona guerra mundial 2019-20
Unitat 10 la segona guerra mundial 2019-20
jordimanero8.5K views
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18 by jordimanero
Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18
jordimanero12.9K views
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014 by martav57
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-201410. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
martav574.5K views
11 La Segona Guerra Mundial by Antoni Aixalà
11 La Segona Guerra Mundial11 La Segona Guerra Mundial
11 La Segona Guerra Mundial
Antoni Aixalà2.4K views
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament by jordimanero
Unitat 12  descolonització i subdesenvolupamentUnitat 12  descolonització i subdesenvolupament
Unitat 12 descolonització i subdesenvolupament
jordimanero15.7K views
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part by Julia Valera
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Julia Valera10K views
Periodeentregue rres by Libertango
Periodeentregue rresPeriodeentregue rres
Periodeentregue rres
Libertango1.3K views
Unitat 11 la guerra freda - 2017-18 by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - 2017-18Unitat 11  la guerra freda - 2017-18
Unitat 11 la guerra freda - 2017-18
jordimanero2.9K views
Segona Guerra Mundial (1939-45). by Marcel Duran
Segona Guerra Mundial (1939-45).Segona Guerra Mundial (1939-45).
Segona Guerra Mundial (1939-45).
Marcel Duran3.7K views
Unitat 6 gran guerra -2011-12 by jordimanero
Unitat 6  gran guerra -2011-12Unitat 6  gran guerra -2011-12
Unitat 6 gran guerra -2011-12
jordimanero86.8K views
Resumt11 by jcorbala
Resumt11Resumt11
Resumt11
jcorbala1.9K views
Unitat 8 bloc 3 segona part2 by sole toribio
Unitat 8 bloc 3 segona part2Unitat 8 bloc 3 segona part2
Unitat 8 bloc 3 segona part2
sole toribio547 views
Unitat 11 la guerra freda - 2014-15 by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - 2014-15Unitat 11  la guerra freda - 2014-15
Unitat 11 la guerra freda - 2014-15
jordimanero7.4K views

Viewers also liked

Unitat 3. Els Kouros I Les Kore by
Unitat 3. Els Kouros I Les KoreUnitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les Koretomasggm
1.2K views2 slides
Unitat 13. Un món dividit en blocs by
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocsCarme Aranda- Mònica Navarro
2.7K views47 slides
Art romànic by
Art romànicArt romànic
Art romànicCarme Aranda- Mònica Navarro
10.8K views35 slides
(Arquitectura gótica) by
(Arquitectura gótica)(Arquitectura gótica)
(Arquitectura gótica)MVictoria Landa Fernandez
5.6K views87 slides
6.Gerrers De Riace by
6.Gerrers De Riace6.Gerrers De Riace
6.Gerrers De RiaceCarme Aranda- Mònica Navarro
8.2K views17 slides
Diadumen (Policlet) by
Diadumen (Policlet)Diadumen (Policlet)
Diadumen (Policlet)Carme Aranda- Mònica Navarro
3.2K views15 slides

Viewers also liked(20)

Unitat 3. Els Kouros I Les Kore by tomasggm
Unitat 3. Els Kouros I Les KoreUnitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
tomasggm1.2K views

Similar to Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament

Descolonització i subdesenvolupament by
Descolonització i subdesenvolupamentDescolonització i subdesenvolupament
Descolonització i subdesenvolupamentEduard Costa
377 views51 slides
Unitat 11. Lla guerra freda by
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Carme Aranda- Mònica Navarro
9.4K views38 slides
9 postguerra 45-73_2011 by
9 postguerra 45-73_20119 postguerra 45-73_2011
9 postguerra 45-73_2011Armand Figuera
705 views45 slides
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18 by
Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18jordimanero
8K views32 slides
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014 by
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-201412. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014martav57
1.3K views139 slides
Descolonització i Tercer Món by
Descolonització i Tercer MónDescolonització i Tercer Món
Descolonització i Tercer Mónhistorialavilaroja
3.8K views102 slides

Similar to Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament(20)

Descolonització i subdesenvolupament by Eduard Costa
Descolonització i subdesenvolupamentDescolonització i subdesenvolupament
Descolonització i subdesenvolupament
Eduard Costa377 views
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18 by jordimanero
Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18Unitat 12  descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
Unitat 12 descolonitzacio i subdesenvolupament-2017-18
jordimanero8K views
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014 by martav57
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-201412. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014
12. DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN 1BAT. 2013-2014
martav571.3K views
Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT. by martav57
Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT.Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT.
Tema 12 descolonització i Tercer Món 1BAT.
martav574.2K views
Descolonització by neusgr
DescolonitzacióDescolonització
Descolonització
neusgr1.8K views
Reconstrucció d'europa i guerra freda by Carmen Barrero
Reconstrucció d'europa i guerra fredaReconstrucció d'europa i guerra freda
Reconstrucció d'europa i guerra freda
Carmen Barrero798 views
Unitat 11 la guerra freda - mr by jordimanero
Unitat 11  la guerra freda - mrUnitat 11  la guerra freda - mr
Unitat 11 la guerra freda - mr
jordimanero2.3K views
La Guerra Freda by neusgr
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra Freda
neusgr520 views
La guerra freda i la política de blocs by Eduard Costa
La guerra freda i la política de blocsLa guerra freda i la política de blocs
La guerra freda i la política de blocs
Eduard Costa694 views
Història de l'escola Sant Martí: el món. by sisemarti
Història de l'escola Sant Martí: el món.Història de l'escola Sant Martí: el món.
Història de l'escola Sant Martí: el món.
sisemarti221 views
PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME by ireedeeb
PRIMERS ANYS DEL FRANQUISMEPRIMERS ANYS DEL FRANQUISME
PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME
ireedeeb497 views
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939) by anhidi_1978
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
anhidi_1978991 views
Presentación unitat 8 by sole toribio
Presentación unitat 8 Presentación unitat 8
Presentación unitat 8
sole toribio771 views
La descolonització i el tercer món (4ºeso) by Txema Gs
La descolonització i el tercer món (4ºeso)La descolonització i el tercer món (4ºeso)
La descolonització i el tercer món (4ºeso)
Txema Gs1K views
La fi dels imperis colonials by Eva María Gil
La fi dels imperis colonialsLa fi dels imperis colonials
La fi dels imperis colonials
Eva María Gil2.1K views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

1.3r ESO. L'Islam by
1.3r ESO. L'Islam1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'IslamCarme Aranda- Mònica Navarro
15.4K views30 slides
3.3r ESO. La ciutat medieval. by
3.3r ESO. La ciutat medieval.3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.Carme Aranda- Mònica Navarro
127.2K views31 slides
2.3r ESO. Europa feudal. by
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.Carme Aranda- Mònica Navarro
27.7K views30 slides
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial by
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Carme Aranda- Mònica Navarro
8.5K views29 slides
Unitat 8: El crac del 29 by
Unitat 8: El crac del 29Unitat 8: El crac del 29
Unitat 8: El crac del 29Carme Aranda- Mònica Navarro
7.5K views49 slides
Unitat 7: La Revolució Russa by
Unitat 7: La Revolució RussaUnitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució RussaCarme Aranda- Mònica Navarro
9.8K views46 slides

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Recently uploaded

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 views98 slides

Recently uploaded(8)

Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament

 • 3. Després de la IIª Guerra Mundial La crisi dels imperis colonials Que va tenir com a causes Que va dur a les Va fer emergir l’anomenat antigues colònies a Tercer Món 1.- L’evidència que els “blancs” podien ser La independència Prooccidental amb tres vençuts. tendències Procomunista a la qual van accedir 2.- Moviments per tres vies No alineats nacionalistes dels països colonitzats. provoquen la 3.- Anticolonialisme de la - La guerra - La negociació La conferència de Nehru, població europea. Tito, Zou 4.- Voluntat política dels - La combinació de Bandung (1955) Enlai, EUA i l’URSS totes dues Nasser... que va assumir cinc punts: tot i que no va resoldre 1.- Respecte a la sobirania i a la integritat nacionals. - La dependència de les 2.- La igualtat de les races i de nacions. antigues metròpolis o de 3.- El principi de no-agressió. les noves potències 4.- La no-ingerència en assumptes (neocolonialisme) . interns d’altres països. 5.- La coexistència pacífica. - El subdesenvolupament C.Aranda & J.Manero
 • 4. El món de postguerra 1945-1973 Etapes i principals fets de la descolonització Àsia Indonèsia Holanda 1947 Sud-est asiàtic (Vietnam) França Índia Gran Bretanya Àfrica 1950-1965 Egipte, Sudan Gran Bretanya Líbia, Tunísia, Marroc.... Algèria (1962) França Àfrica negra ( Kenya, Nigèria...) Gran Bretanya Angola, Moçambic... Namíbia (1990)Portugal C.Aranda & J.Manero
 • 6. Independència de l’Índia Partit del Congrés, fundat el 1885, reivindicava la independència. Va créixer molt sota lideratge de Nehru i Mahatma Gandhi, amb incorporació de pagesos i classes populars urbanes. Mahatma Gandhi: teoria de lluita i resistència No violència Desobediència civil Moviment de les masses hindús de resistència i enfrontament al domini britànic. 1942 P. Congrés il·legalitat i fortament reprimit. Mohammed Ali Jinnah creà la Lliga Musulmana, volia crear un Estat propi, musulmà. 1945: C. Attlee primer ministre britànic, partidari de la descolonització. Inicia les negociacions, amb lord Mounbatten, darrer virrei. http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Independencia_indio C.Aranda & J.Manero
 • 7. El virrei, el P del Congrés i la Lliga Musulmana acorden el procés de cessió. 15 agost de 1947 l’Índia es declarà independent, quedant dividida l’antiga colònia en: Unió Índia, amb majoria hindú, i Pakistan, musulmà. Nehru rep a Lord Mountbatten C.Aranda & J.Manero
 • 9. Independència d’Indonèsia Colònia holandesa ocupada pels japonesos durant la II Guerra Mundial. Ahmet Sukarno, fundador del Partit Nacional Indonesi, proclamà la independència quan Japó es rendí (agost 1945). Holanda hi envià tropes, però les pressions internacionals dugueren a l’inici de negociacions a l’Haia. El desembre de 1949 Holanda reconegué la independència d’Indonèsia. C.Aranda & J.Manero
 • 10. La guerra de Vietnam 1a La guerra de Vietnam 1946 1954 França Guerra de descolonització Moviment independentista Viet-minh (Ho Chi Minh) Derrota francesa Dien-Bien-Phu Acords de Ginebra (1954) Divisió del Vietnam Nord comunista (Hanoi) Sud Capitalista (Saigon) C.Aranda & J.Manero
 • 11. 2a La guerra de Vietnam 1957 1975 EE.UU. Vietnam del Sud Dictadura militar capitalista Ajuda militar americana 500.000 soldats Vietnam del Nord Règim comunista (Viet-Minh) Guerrilla comunista al sud (Viet-cong) Moment clau: 1968 Ofensiva del Têt 1973 Retirada americana 1975 Derrota del Sud i unificació del Vietnam C.Aranda & J.Manero
 • 12. La guerra de Vietnam Sobre la Guerra del Vietnam http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm C.Aranda & J.Manero
 • 13. La guerra de Vietnam Sobre la Guerra del Vietnam http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm C.Aranda & J.Manero
 • 17. El naixement de la República Popular Xina La Xina es converteix en república 1911: Revolució antidinàstica i antiimperialista derrocà l’últim emperador, Pu Yi, i proclamà la República de la Xina. L’ideòleg i primer president va ser: Sun Yat-zen fundador del Guomindang (P. del Poble) democràtic liberal. Molts territoris eren independents, presidits pels senyors de la guerra, enfrontats constantment. 1927-1937: Chiang Kai-shek, cap del govern i del partit, implantà una dictadura sense fer cap reforma. C.Aranda & J.Manero
 • 18. 1921: Fundació del Partit Comunista Xinès a Xangai, enfrontat al govern. Chiang Kai-shek ordenà la seva persecució i extermini. Passen a la clandestinitat. Mao Zedong, líder dels comunistes, cerca suport camperols. Forts a Canton. 1934: forta repressió del govern. Marxa dels comunistes del sud al nord i interior, la Llarga Marxa, unes 100.000 persones que redorreren 10.000 km a peu entre 1934-35. C.Aranda & J.Manero
 • 19. La invasió japonesa i la revolució comunista 1937: Japó envaí gran part de Xina. Guomindang i comunistes units als aliats per derrotar-los. Després de la caiguda de Japó el 1945, a la Xina tornà la guerra civil. 1947: Gran ofensiva comunista des del nord i zones rurals. 1 d’octubre de 1949 ocuparen Pequín, proclamant la República Popular de la Xina. Nou país incorporat al bloc comunista. El Guomindang i Chiang Kai-shek crearen una república nacionalista a Formosa (Taiwan), fins avui. C.Aranda & J.Manero
 • 20. El règim comunista xinès va iniciar una sèrie de transformacions: -S’acabà amb la propietat privada -Reformaren els costums ancestrals vinculats a la religió, el matrimoni, la família i la dona. -Iniciaren un procés de reforma de l’escriptura, simplificant-la. -Tota l’estructura política la controlava el Partit Comunista, i perseguia els dissidents. -Miraren de mantenir el debat i evitar la burocratització del règim. -S’orientaren cap els països del Tercer Món. -El 1954 ocuparen el Tibet. C.Aranda & J.Manero
 • 21. Del model soviètic al capitalisme La República Popular de la Xina, nascuda en plena guerra freda, no fou reconeguda per la majoria de països occidentals, es decantà cap a l’URSS. Adaptà el model soviètic: col·lectivització de la terra i prioritat indústria pesant. No funcionà, creant-se un dèficit alimentari i descontent popular. 1958: Ruptura entre Xina i l’URSS. Mao anuncià el gran salt endavant: el pagesos els protagonistes de la revolució. Es crea la comuna. En elles es combinava l’agricultura, l’artesania tradicional i les petites indústries. L’bjectiu era mobilitzar tota la població (riquesa humana). C.Aranda & J.Manero
 • 22. Resultats catastròfics del gran salt endavant, tensions i crítiques internes. 1965: Revolució Cultural, que enfrontà dos sectors: - Mao i els partidaris de radicalitzar la revolució - Els que volien una política de conciliació i enfortir l’economia (Deng Xiaoping) La Revolució durà fins el 1969, i costà milers de víctimes. Mao guanyà la batalla, i organitzà la guàrdia roja, amb les masses juvenils. 1976: Mort Mao, Deng Xiaoping acaba amb la Revolució Cultural. Incorpora pràctiques econòmiques capitalistes, però sense canviar el règim polític. C.Aranda & J.Manero
 • 23. Deng Xiaoping (1904-1997) C.Aranda & J.Manero
 • 24. El procés de descolonització del món àrab Els conflictes al Pròxim Orient: la creació de l’Estat d’Israel Fi I Guerra Mundial Desaparició Imperi Turc Nova situació a l’Orient Mitjà Estats independents (Turquia, Iran i Iraq) Egipte (presència militar britànica: Suez) Protectorats internacionals: França Síria i Líban Gran Bretanya Palestina Fi II Guerra Mundial Holocaust jueu Necessitat reagrupar-se els jueus. Volen anar a Palestina, territori àrab, habitat per 600.000 jueus. 1945: Haganah (milícia jueva) Agitació i atemptats contra Gran Bretanya 1947: Resolució de l’ONU partició de Palestina en dos Estats Estat jueu Estat palestí (30% població) (70% població) (55% territori) (45% territori) http://es.geocities.com/quierosabertodo/israel/index.html C.Aranda & J.Manero
 • 25. El 15 de maig de 1948, Ben Gurion, cap del govern provisional jueu, proclamà unilateralment l’Estat d’Israel, sense el reconeixement internacional. C.Aranda & J.Manero
 • 26. Els conflictes àrabo-israelians Dispersió comunitat jueva Antisemitisme provoca Necessitat d’un Estat Emigració jueva a Palestina 200.000 fins l’any 1947 Això provoca la partició en 2 Estats per Creació de l’Estat d’Israel (1948) Creació de l’Estat d’Israel (1948) Proclamat i presidit per David Ben Gurion C.Aranda & J.Manero
 • 27. Els conflictes àrabo-israelians 1948-49: La Lliga Àrab Egipte, Síria, Líban, Transjordània, Iraq, Ataca Israel Iemen i Aràbia S. Aquesta primera guerra acaba amb la: Victòria israelita Ocupació de Palestina (Menys Cisjordània i Gaza) La derrota de la Lliga Àrab té conseqüències: A Egipte, Nasser enderroca la monarquia i proclama la república (1952). El 1953 aconseguí que britànics abandonin Sudan. El 1956 nacionalitzà el Canal de Suez. Altres països àrabs van anar aconseguint la independència en els anys posteriors (pàg. 255). Sorgí un moviment panarabista, que tenia un objectiu comú en l’oposició a Israel. C.Aranda & J.Manero
 • 28. Els conflictes àrabo-israelians Els països àrabs no acceptaren la nova situació de 1949. Milers de palestins abandonaren les seves terres. No tenien Estat propi. L’Orient Pròxim es convertí en zona de tensió i enfrontament internacional. En aquest context esclatà la 2a guerra. 1956: Crisi de Suez Guerra anglo-francesa contra Nasser A causa de nacionalització del canal Israel intervé al costat d’anglesos i francesos Israel ocupa el Sinaí Aquesta segona guerra acaba amb la: Intervenció de l’URSS, EE.UU. I ONU Els cascos blaus ocupen el Sinaí C.Aranda & J.Manero
 • 29. Els conflictes àrabo-israelians 1967: Guerra dels Sis Dies Atac d’Israel ocupa Gaza, Cisjordània, Sinaí i provoca els Alts del Golan (Síria) Expulsió de palestins L’OAP (Yasser Arafat) Crearan 1964 1973: Guerra del Yom Kippur Atac de Síria i Egipte Contraatac d’Israel (amb ajuda dels EE.UU) Aquesta quarta guerra acaba amb la: Intervenció de l’ONU (proposà iniciar negociacions) L’OPEP provoca la crisi del petroli C.Aranda & J.Manero
 • 30. El problema palestí Palestins víctimes principals (sense terres, camps de refugiats , sota autoritat d’Israel... Sense Estat propi). Es crearen diferents organitzacions. Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), dirigida per Yasser Arafat, el 1964. Accions terroristes contra Israel i col·laboradors. Suport països àrabs, refugi dirigents... Reacció d’Israel: atac al Líban i a camps de refugiats palestins. Als anys 70 l’OAP canvia de tàctica, abandona el terrorisme i es reconeguda per l’ONU el 1974. Golda Meir governà Israel de 1969 a 1974. Intentà negociar amb els països àrabs. La matança de Munic el 1972 ho va frustrar (pàg. 256-257) C.Aranda & J.Manero
 • 31. Acords diplomàtics 1978: Signen els acords de Camp David on Anwar al-Sadat, president d’Egipte, reconeix l’Estat d’Israel i aquest abandona el Sinaí. Sadat, Jimmy Carter i Menajem Beguin, a la foto La intifada o guerra de les pedres El 1987 l’OAP promou la insurrecció civil dels territoris ocupats per Israel. C.Aranda & J.Manero
 • 32. El 1991 s’inicien negociacions a la Conferència de Madrid. La demanda palestina: “pau per territoris” va dur als Acords d’Oslo el 1995, on s’acordà crear dues zones autònomes palestines: Cisjordània i Gaza, governades per l’autoritat nacional palestina. Era l’etapa de transició cap a la creació de l’Estat Palestí. Els incompliments d’Israel donaren lloc a la Segona intifada (2000) i al creixement d’organitzacions radicals: Gihad Islàmica i Hamàs. (Cercar-ne informació) La Declaració de principis, signada a Washington el 1993 en presència de Isaac Rabin, Primer ministre israelià, de Yaseer Arafat, President del comitè executiu de l‘OAP i de Bill Clinton, President dels EE.UU., posà una base per un autogovern palestí temporal de 5 anys que havia d'acabar amb la creació d'un Estat palestí a Cisjordània i Gaza. El procés d'Oslo es completà al maig de 1994, amb l'Acord de Gaza i Jericó. Finalment, l'acord interí sobre Cisjordània i la Franja de Gaza se signà a Washington el 1995, preveia les primeres eleccions del Consell Legislatiu Palestí i una retirada militar C.Aranda & J.Manero negociada.
 • 33. La independència del Magrib MARROC I TUNÍSIA protectorats de FRANÇA. Ficció de govern indígena (Soldà de Marroc i Bei de Tunísia) Moviments nacionalistes (Istiqlal al Marroc i Neo Destur a Tunísia) Primer repressió francesa, després 1956: independència del Marroc, negociació, arribant a acordar rei Mohamed V 1957: independència de Tunísia. Bourguiba expulsà el Bei, es proclamà la República de Tunisia. C.Aranda & J.Manero
 • 34. Independència d’Algèria Territori agrícola molt important per França, poblat per molts francesos. 1954: Ben Bella i un grup de nacionalistes fundà el Front d’Alliberament Nacional (FLN), que inicià una insurrecció el mateix any. França hi envià un fort contingent militar. La guerra fou criticada internacionalment, i pels matixos francesos (Sartre). Crisi política, De Gaulle al poder el 1958, que reconegué el dret a l’autodeterminació del poble algelià el 1959. La població francesa de la colònia es revoltà, però fou vençuda i es reconegué la independència (referèndum a la metròpoli). El juliol de 1962 es proclamà la República Popular i Democràtica d’Algèria, presidida Ahmed Ben Bella per Ben Bella, amb trets socialistes. Desfile de les tropes del FLN argelino C.Aranda & J.Manero
 • 35. Espanya tenia 4 territoris a l’Àfrica: Ifni, Sàhara Occ., Guinea Equatorial i Rif (Nord Marroc). El 1956 s’accepta que el Rif s’incorpori al regne del Marroc i el 1969 Ifni també. El 1968 Guinea Equatorial s’independitzà. El Sàhara continuà unit a Espanya fins el 1975 en que fou cedit a Marroc i Mauritània, que hi renuncià. El Front Polisario proclamà la República Àrab Saharauí Democràtica, incitant el conflicte amb el Marroc, fins avui.
 • 36. La descolonització subsahariana C.Aranda & J.Manero
 • 37. La descolonització subsahariana Independència països africans entre 1955 i 1965. Àfrica britànica: La majoria de territoris independència pactada: - 1957: Ghana (Nkrumah) - 1960: Nigèria. - 1961: Sierra Leone i Tanganyika. - 1962: Uganda. La independència de Kenya fou violenta. Insurrecció del grup Mau-Mau (1950-53) provocà uns 40.000 mots. Independència el 1963 sota Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta i el seu primer govern C.Aranda & J.Manero
 • 38. Àfrica francesa Madagascar: 1947, l’única insurrecció popular, sufocada amb duresa. 1958: De Gaulle (president de la República Francesa) proposà crear la Comunitat Francesa, amb 2 opcions: a) Autonomia dins la Comunitat. Acceptat per la majoria: Costa d’Ivori, Senegal, Gabon, Mali, Txad... Al final no funcionà. El 1960 independents. b) Independència, sense cap ajut francès. Només Guinea ho va votar. Líder: Sékou Touré. Keita, Modibo, primer Celebració de la independència president de Mali a Senegal C.Aranda & J.Manero
 • 39. Congo Belga: fou un dels llocs més conflictius. El 1958 el Moviment Nacional del Congo, dirigit per Patrice Lumumba, reclamà la independència. Bèlgica l’acceptà el 1960, però també donà suport al moviment separatista de Moïse Tshombé, a la rica zona minera de Katanga. Lumumba fou assassinat el 1961. Esclatà la guerra civil i l’Onu hi hagué d’intervenir. El 1965 Mobutu donà un cop d’estat instaurant el seu poder en tots dos territoris. El 1966 el país pren el nom de Zaire. Mobutu amb el president Nixon. Va governar dictatorialment, però va rebre el suport de la majoria de líders occidentals. C.Aranda & J.Manero
 • 40. La tardana descolonització de l’Àfrica Austral Sud-àfrica: 1961 independència de Gran Bretanya, pels colons blancs. Consoliden un règim d’apartheid (segregació racial) respecte a la població majoritària negra (70%). La lluita per posar-hi fi durà 30. Paper decisiu Nelson Mandela i el seu partit Congrés Nacional Africà. El 1990 s’inicià el procés, per la pressió i les sancions internacionals. S’alliberà a Mandela, es derogaren les lleis discriminatòries i es redactà una nova constitució. 1994: primeres eleccions multiracials. Victòria de Mandela i el seu partit. Frederik de Klerk amb Nelson Mandela C.Aranda & J.Manero
 • 41. Rhodèsia del Nord es convertí en Zàmbia el 1964. Rhodèsia del Sud: els blancs proclamaren la independència i van instaurar-hi un règim d’apartheid, mantingut fins al 1980, quan la majoria negra agafaren el poder i es convertí en Zimbabwe. C.Aranda & J.Manero
 • 42. Les colònies portugueses van ser les últimes a independitzar-se. El 1961 s’estengué la revolta a totes les colònies. La dictadura de Salazar s’erosionà amb les guerres colonials. Es produí la Revolució dels Clavells el 1974, en la qual un grup d’oficials colonials instauraren la democràcia. El nou govern d’Angola donà suport als moviments independentistes de Namíbia, sota el control de Sud-àfrica, la qual aconseguí la independència el 1990, després de les primeres eleccions lliures. C.Aranda & J.Manero
 • 43. Bandung i el naixement del Tercer Món Líderes afro-asiáticos en la Conferencia de Bandung, 1955 Nasser, Nehru y Tito en Brioni, 1961 C.Aranda & J.Manero
 • 44. El món de postguerra 1945-1973 Característiques del subdesenvolupament 1.-Alt nivell de creixement demogràfic 2.-Subalimentació i nutrició insuficient 3.-Baix nivell d’industrialització 4.-Baix nivell de producció Renda per càpita molt baixa C.Aranda & J.Manero
 • 45. El món de postguerra 1945-1973 Característiques del subdesenvolupament 5.-Hipertròfia del sector terciari Burocratització de l’Estat Petits oficis Molt atur 6.-Accelerat creixement de les ciutats. Mancances d’infraestructura 7.-Mancança de serveis sanitaris i socials Analfabetisme C.Aranda & J.Manero
 • 46. El món de postguerra 1945-1973 Característiques del subdesenvolupament 8.-Grans diferències de riquesa entre grups socials 9.-Tensions polítiques. Freqüent inestabilitat. Corrupció No hi ha llibertats democràtiques Sovintegen les guerres civils 10.-Intervenció de les potències en els afers interns 11.-Problemes d’identitat nacional i territorials Guerres ètniques Conflictes entre països C.Aranda & J.Manero
 • 47. El món de postguerra 1945-1973 El Tercer Món vist pel fotògraf Sebastià Salgado Etiòpia, Sudan C.Aranda & J.Manero
 • 48. El món de postguerra 1945-1973 El Tercer Món vist per S. Salgado Etiòpia, Sudan C.Aranda & J.Manero
 • 49. El món de postguerra 1945-1973 El Tercer Món vist per S. Salgado Mali C.Aranda & J.Manero
 • 50. El món de postguerra 1945-1973 El Tercer Món vist per S. Salgado Mèxic C.Aranda & J.Manero