Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 9: Els moviments totalitaris

 • Login to see the comments

Unitat 9: Els moviments totalitaris

 1. 1. Els moviments totalitaris C.Aranda & J.Manero
 2. 2. Antecedents: L’aparició dels moviments totalitaris La crisi de la democràcia Entre 1919 i 1939 Inestabilitat, fragilitat de la democràcia A causa de Èxit del comunisme a Rússia Influència en el moviment obrer europeu Dificultats econòmiques de postguerra i depressió dels anys 30 Base del triomf dels totalitarismes Conservadors Nacionalistes Mussolini, 1922 Racistes Hitler, 1933 Amb el suport de les classes dominants, per por al comunisme i als partits de masses C.Aranda & J.Manero
 3. 3. Entre 1919 i 1939 Règims democràtics Règims autoritaris Europa queda dividida en Règims feixistes Aïllar l’URSS i l’URSS C.Aranda & J.Manero
 4. 4. Les doctrines totalitàriesEs caracteritzen per: 1. La subordinació dels individus a l’Estat Estat totalitari - Unitari, centralista - Sense democràcia - L’Estat controla la societat tot subordinat Institucions de masses a l’Estat 2. La desigualtat dels individus no hi ha igualitarisme masclisme, racisme, (els homes no són iguals) anti-demòcrates 3. Existència i exaltació d’una elit i un líder carismàtic 5 Duce, Führer Culte a la personalitat C.Aranda & J.Manero
 5. 5. Les doctrines totalitàries4. Exaltació nacionalista Nació superior Justificació de polítiques expansionistes imperialisme, bel·licisme teoria de l’Espai Vital5. Rebuig a la raó i exaltació irracional dels sentiments confiança absoluta Intolerància i fanatisme en el líder6. Exaltació de la violència / Utilització de forces paramilitars Darwinisme social C.Aranda & J.Manero
 6. 6. 7. Concepció antiparlamentària, antimarxista i anticapitalista (en els seus orígens)8. Règims de partit únic9. Econòmicament, defensa de l’Estat corporatiu model intermig propietat privada, control estatalcapitalisme - comunisme AUTARQUIA, nacionalisme econòmic C.Aranda & J.Manero
 7. 7. El feixisme italià C.Aranda & J.Manero
 8. 8. Itàlia després de la Gran Guerra Insatisfacció pels acords de pau Fort sentiment nacionalista reivindicatiu. “Victòria mutilada Itàlia no obté tot allò que demana Terres irredemptes Imperi Gran inestabilitat política. Governs de coalició liberals Els governs no actuen, burgesia perd poder no solucionen els problemes burgesia molt descontenta Crisi social i econòmica situació econòmica dura (inflació, pèrdua poder adquisitiu) Reivindicacions obreres 1919-20 Vagues, ocupacions... Marea Roja burgesia té por a una revolució bolxevic Vitorio Manuel III C.Aranda & J.Manero
 9. 9. Situació complicada, molts volen un Govern Fort Els governs no actuen, no solucionen els problemes Per frenar les reivindicacions socialistes i comunistes, B. Mussolini crea Els fasci di combattimento (1919) Violència contra partits i organitzacions d’esquerra ràpidament reben recolzament patrons 1921, Partit Nacional Feixista com a grup paramilitar té les Esquadres d’Acció (Camises Negres) feixistes més forts, debiliten el moviment obrer sectors poderosos, conservadors, classe mitjana... PRO-FEIXISTES C.Aranda & J.Manero
 10. 10. Programa del PNF senzill i demagògic- Ideologia autoritària- Subordinació a l’Estat- Acció i força per solucionar els problemes- Annexionisme i reivindicacionisme exterior- Alguns elements revolucionaris: - Repartiment de terres - Acabar amb la lluita de classes - Crear impostos sobre el capital elements revolucionaris - S. Universal també per les dones després descartats - Republicanisme L’arribada al poder agost 1922 sindicats convoquen vaga general Estat dèbil Feixistes demostren la serva força Feixistes fan fracassar la vaga C.Aranda & J.Manero
 11. 11. octubre 1922 feixistes demanen al govern duresa amb els sindicats Mussolini anuncia una demostració de força La Marxa sobre Roma Èxit relatiu El 28 d’octubre de 1922 Víctor Manuel III nomena Mussolini cap del govern (mesura legal, gràcies a les pressions del rei i l’exèrcit)Octubre 1922, Mussolini cap de govern, continuant amb la legalitat liberal - Presideix un govern de coalició, amb 4 ministres del PNF - Rep del Parlament poders extraordinaris per un any - Fasci, passen a ser una milícia voluntària de l’Estat C.Aranda & J.Manero
 12. 12. La Marxa sobre Roma C.Aranda & J.Manero
 13. 13. La creació d’un règim totalitari1922, 1923 Manteniment vida parlamentària, Manteniment pluralitat de partits i sindicats Mussolini espera el moment oportú per conquerir l’Estat des de dins1924 Assassinat de Matteotti (opositor socialista) Final ficció liberal Convocatòria d’eleccions amb una nova llei electoral El guanyador obtindrà la majoria absoluta (2/3 escons) Feixistes L’Estat tolerarà a més la coacció feixista més forts Victòria aclaparadora del PNF Realment pot començar a crear-se un Estat Totalitari C.Aranda & J.Manero
 14. 14. cap de governMussolini assumeix plens poders el 1925 secretari d’EstatComença la creacióde l’Estat totalitari serà nomenat Duce controla totalment el poder Duce Identificats amb l’Estat Partit Feixista càrrecs polítics són membres del PNF “Camises negres” Símbols de la Roma ImperialProhibició dels partits i sindicats (1926)Sense llibertats individualsPremsa controladaPolicia política perseguia els opositorsAdministració depurada C.Aranda & J.Manero
 15. 15. Mussolini manté algunes institucions per exemple la monarquia aconseguir més recolzamenttambé creà de noves en aquest sentit Pactes del Laterà amb Pius XI (1929) Aquest Concordat reconeix: Control Església d’educació i matrimonis La Santa Seu obté la Ciutat del VaticàGran Consell Feixista (1928) Proposa candidats a diputats i càrrecs importantsCambra dels Fasci i les Corporacions És una mena de parlament controlat pel PNF Mussolini, “Tot a l’Estat, res fora de l’Estat” C.Aranda & J.Manero
 16. 16. Política exterior d’expansió: ocupació territoris. Bel·licisme, relacionat amb un fort sentiment nacionalista i imperialista Propaganda de l’ocupació dEtiòpia el 1935 C.Aranda & J.Manero
 17. 17. Política econòmica Capitalisme d’Estat. L’Estat és àrbitre, controla, mana, intervé... tot i acceptar la propietat privada. Autarquia (autosuficiència) i Proteccionisme (control del comerç exterior i protecció a la indústria pròpia). Batalla de la lira (aconseguir una moneda forta) Impuls a la producció industrial. Institut per a la Reconstrucció Industrial: l’Estat controla sectors com elèctric, siderúrgic, naval... Grans obres públiques (autopistes, urbanisme, dessecació aiguamolls...) fre a l’atur. Orientació militarista de la indústria, estancament ind. lleugera i de béns de consum. Al camp (agricultura). Impulsa l’augment de la producció (“batalla del gra”) No realitzà la reforma agràriaA la llarga, el nivell de vida dels italians baixarà C.Aranda & J.Manero
 18. 18. Mussolini planificantFactoria de cotxes Mussolini a la “batalla del gra” C.Aranda & J.Manero
 19. 19. Corporativisme. Unir a obrers i patrons per superar la lluita de classes. Creació de 22 corporacions (sectors econòmics) Cada corporació dirigida per un organisme amb presència de patrons, obrers i representants de l’Estat. Aquest organisme planifica. 1927, Carta del Lavoro Regula les relacions laborals. Prohibeix vagues i sindicats. Només és legal el sindicalisme feixista C.Aranda & J.Manero
 20. 20. Política social Volia controlar i dirigir tota la societat (afiliació al partit o sindicat) Opera Nazionale Balilla (nens entre 4 i 14 anys), Joventuts Feixistes, Opera Nazionale Dopolavoro (organitzava adults fora del treball). Control de l’Educació, des de Primària fins la Universitat. Catolicisme religió oficial, divorci prohibit, ensenyament religiós. Forta censura en: llibres, ràdio, publicitat, cinema... Impregnats dels “valors feixistes” C.Aranda & J.Manero
 21. 21. Inauguració de Cinecittá C.Aranda & J.Manero
 22. 22. El feixisme rebutja el pacifismePer sobre de tot, en allò que fa referència al futur de la humanitat (...), elfeixisme no creu en la possibilitat ni en la utilitat de la pau perpètua. Rebutja,doncs, el pacifisme, que amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant elssacrificis. Només la guerra pot elevar totes les energies humanes al màxim de tensiói imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la virtut dafrontar-la (...).Per tant, una doctrina que es basa en el postulat prèviament establert de la pau ésaliena al feixisme (...). El feixisme transporta aquest esperit antipacifista fins i tota la vida italià (...). Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932Negació de la teoria i la pràctica democràtiquesA més de combatre el socialisme, el feixisme ataca tot el conjunt de les ideologiesdemocràtiques, i les rebutja tant des del punt de vista de les seves premissesteòriques com de les seves aplicacions i instrumentalitzacions pràctiques. El feixismenega que el nombre, pugui dirigir les societats humanes; nega que aquest nombrepugui governar mitjançant una consulta periòdica; afirma la desigualtat irremeiable,fecunda i beneficiosa dels homes, que no es pot anivellar mitjançant un fet mecànic iextrínsec com és el sufragi universal. Es poden definir com a règims democràticsaquells en què, de tant en tant, es dóna al poble la il·lusió de ser sobirà, però laveritable i efectiva sobirania resideix en altres forces (...). Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932. C.Aranda & J.Manero
 23. 23. Política exterior imperialista C.Aranda & J.Manero
 24. 24. El nazisme alemany C.Aranda & J.Manero
 25. 25. El nazisme alemanyDesprés de abdicació del kàiser Guillem IIla Gran Guerra Democràtica, Liberal República de Weimar Presidida per Ebert (socialista) Marcada inestabilitat (crisi permanent) Econòmicament Políticament Fracàs Absolut C.Aranda & J.Manero
 26. 26. Econòmicament Endeutament Gran Guerra Crisi econòmica Reparacions de Guerra (Hiper Inflació, Atur) Millora Pla Dawes 1924-1929 Efectes catastròfics Hiperinflació, atur Crac del 29 Economia molt dèbil Devaluació del marc: 1 dòlar = 1 milió de marcs. El marc més barat que el paper de paret. Hindemburg C.Aranda & J.Manero
 27. 27. Políticament - Manca tradició Liberal República de Weimar Atacada per - Règim imposat molt inestable dreta i esquerra - Debilitat governs atacada - Crisi econòmica Esquerra - 1918, Intent de Revolució (Munich) - 1919, Revolució Espartaquista Dreta - Por a la Revolució - Desig de Revenja - Tradició Nacionalista Conservadora 1920, cop de força de Kapp 1923, putsch de Munich (Hitler) Alemanya - Perill Guerra Civil Molts conservadors demanen - Perill Revolució un Govern Fort C.Aranda & J.Manero
 28. 28. El naixement del partit Nazi i l’arribada al poder 1919, Munich, Partit dels Obrers Alemanys A. Drexler 1920, Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys, NSDAP1921, NSDAP dirigit per Hitler Austríac Gran Orador reorganitza el partit Agitador Social crea les SA Veterà Gran Guerra Sense Formació SA, Camises Brunes Grup Paramilitar Salutació Romana Creu Gammada C.Aranda & J.Manero
 29. 29. NSDAP lent creixement 1923, Primer Congrés a Munich Jornada Nacional a Nuremberg programa polític Antisemita Antimarxista Denuncia Versalles inconcret Nacionalisme expansiu molt radical Abolició beneficis grans empreses vol mobilitzar les masses1923, Alemanya no paga reparacions de guerra i França ocupa el Rhur Hitler creu que pot ocupar el poder Putsch de Munich C.Aranda & J.Manero
 30. 30. Putsch de Munich fracàs empresonament de Hitler a la presó, escriu Mein Kampf Hitler, heroi extrema dreta, obté més poder 1925, creació de les SS, guàrdia personal del Führer1924-1929 millora NSDAP creixement lentíssim situació econòmicaa partir augment brutal desastre econòmic NSDAP 1929 de votants i afiliats descontentament social radicalització política violència al carrer C.Aranda & J.Manero
 31. 31. Milions de vots del NSDAP Data eleccions Nombre d’aturats 5-3-1933 17 15 31-7-1932 13 11 6-11-1932 9 14-9-1930 7 5 3 1 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Milions de votants1932: 196 diputats nazis i 100 comunistes (polarització política)Alarma de les forces més conservadores, per l’ascens del comunisme.Suport de classes mitjanes, pagesos arruïnats i obrers desesperats per la misèria i l’atur. C.Aranda & J.Manero
 32. 32. Hitler aprofita la situació propaganda (ràdio) violència SS, SA (control carrer) més recolzament (a tots els nivells) gran inestabilitat política, molts reclamen un govern fort succeint-se governs i eleccionseleccions 1932 NSDAP, 230 escons (primer partit) 30 de gener de 1933, Hindemburg nomena Hitler canceller Hilter arriba al poder legalment Hilter presideix un govern de coalició amb únicament 3 ministres nazis Jura la constitució C.Aranda & J.Manero
 33. 33. Hindemburg i Hitler Incendi del Reichstag Febrer de 1933 C.Aranda & J.Manero
 34. 34. augment propagandaHitler Convoca noves eleccions més violència SS, SA març 1933 més pressió a l’oposició prohibeixen l’oposició23 Febrer 1933 incendi del Reichtag excusa per augmentar la repressió contra l’esquerra 28 Febrer 1933 Decret de Protecció de la Nació i l’Estat Hitler inicia el camí de la creació de l’Estat Totalitari - Suspensió llibertats - Suspensió control judicial detencions - Augment penes de mort C.Aranda & J.Manero
 35. 35. 1928. Acte nazi.Cartell anticomunista i propaganda de les S.A.Bombarders alemanys. C.Aranda & J.Manero
 36. 36. nazis, 43% vots Eleccions març 1933 esquerres, 30% vots les SA pressionen al mateix Parlament 23 març 1933 vota llei de plens poders per a Hitler durant 4 anys HitlerAgost 1934 mort de Hindemburg serà canceller i president es proclama Führer i Reichführer C.Aranda & J.Manero
 37. 37. L’Estat Nazi C.Aranda & J.Manero
 38. 38. L’Estat nazi Líder: Hitler (Führer) IIIr ReichPartit únic Prohibició partits i sindicats Eliminació llibertats individuals Culte a la personalitat Control dels mitjans de Propaganda comunicació, cultura i educació J. Goebbels Estat policial Gestapo SS Himmler C.Aranda & J.Manero
 39. 39. Durant 1934 Dissolució de partits i sindicats El NSDAP Només autoritzats El Front del Treball Nacionalsocialista Depurada lAdministració pública Acomiadament per raons polítiques i racials Estat unitari Poder judicial deixa de ser independent i centralitzat Tribunals per delictes polítics Suprimits els poders dels Länder Eliminada Assassinats Röhm i 300 l’oposició dins del dirigents de les SA partit Nit dels Ganivets Llargs C.Aranda & J.Manero
 40. 40. C.Aranda & J.Manero
 41. 41. Hitler i Goering. GoebbelsGoebbels fou el cap depropaganda del règim. Sesuprimí la llibertat d’expressió is’imposà la doctrina nazi a totsels medis. C.Aranda & J.Manero
 42. 42. Control ideològic i social Unitat ideològica No llibertat intel·lectual ni artística Depuració de professors Censura a les aules i als llibres de text Joventuts Hitlerianes ...Reducció paper dona: tres “k”(kinder, Kirche, Kücke) Nazificació Repressió brutal C.Aranda & J.Manero
 43. 43. Política econòmica Intervencionisme i autarquia H. GöeringObjectiu Convertir Alemanya en gran potència i en Estat autosuficient Desenvolupant Pla quadriennal d’autoproveïment Indústria de substitució Control de preus i salaris Obres públiques, indústria pesant, química i armamentística Resultats molt desiguals 1939 segona potència industrial Gran diferència entre equipaments i bens de consum Salaris baixos i jornades llargues El gran capital en sortí Anul·lats els drets sindicals reforçat C.Aranda & J.Manero
 44. 44. Els Jocs Olímpics de Berlín de 1936 van ser l’aparador del nazisme al món.L’estètica neoclàssica coincidia amb l’ideal de bellesa ari, també coincidentamb el realisme socialista del moment. http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo C.Aranda & J.Manero
 45. 45. Política exteriorImplantar un nou ordre a Europa sota el ExpansionismeDomini germànic. Repulsa del Tractat de Versalles Construcció d’un Gran Reich: tots els territoris de parla alemanya i els pobles eslaus “inferiors” “Espai vital” 1935. Concentració nazi a Nuremberg C.Aranda & J.Manero
 46. 46. Política racial Raça Ària provoca antisemitisme 1938 Lleis de Nuremberg “Nit dels vidres trencats” Persecució sistemàtica holocaust Heinrinch Himmler, el sinistre reichsführer de les SS, seria l’encarregat de portar a terme el genocidi jueu. C.Aranda & J.Manero
 47. 47. C.Aranda & J.Manero
 48. 48. Repressió contra les minories, grups socials, dissidents Dissidents polítics Racisme Jueus, homosexuals, ètnies minoritàries Política de neteja ètnica (raça ària) Decrets antisemites Camps de concentració “Solució final” amb el decret “Nit i boira” (7 desembre 1941)“Totes aquelles persones l’existència de les quals pot ser perillosaper al Reich han de desaparèixer sense deixar rastre en la nit i laboira del desconegut” C.Aranda & J.Manero
 49. 49. El règim nazi ens porta a... La Segona Guerra Mundial Els horrors del nazisme C.Aranda & J.Manero

×