SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Composició IV
Wassily Kandinsky
Composició IV
Documentació general
  Catalogació:
                    Anàlisi material:
  Autor: Wasily Kandinsky (1866
                    Dimensions: 1,59 m x 2,5 m
  1944)
                    Suport: tela
  Títol: Composició IV (o Batalla)
                    Tècnica: oli
  Cronologia: 1911
  Localització: Kunstammlung
  Nordrhein-Westfalen, a Düsseldorf
  Estil: art abstracte
Wasily Kandinsky (Moscou,     1866 – Neully-sur-Seine, 1944)

Fou el pintor precursor de l'abstracció pictòrica i un teòric de l’art, amb el qual
es considera comença l’abstracció lírica.
Estudià lleis a Moscou, i el 1896 marxà a Munic a estudiar art. Hi obrí una escola
i fundà un grup d’avantguarda. Les pintures dels primers anys del segle són fetes
amb espàtula i passen de ser apagades a colors molt vius. Pintà temes fantàstics,
basats en les tradicions russes o l’Edat Mitjana alemanya. Fou una època
d’experimentació i començaren a ser pintures abstractes.

El 1902 exposà amb el grup Secessió de Berlín i viatjà a Itàlia, Holanda, Àfrica i
torna a Rússia. El 1904 exposà al Saló de Tardor de París.
1902. Old town II              1908. Tardor a Bavira
S’interessà per les icones medievals i l’art popular rus.
Entre 1903 i 1907 viatjà per Europa i el nord d’Àfrica.
Pinta paisatges i escenes urbanes, i quadres que exalten
el folklore rus.
L’any 1907 inicia un gran canvi pictòric i coneix els
membres del Die Brücke. L’any 1907 inicia un gran canvi
pictòric i coneix els membres del Die Brücke
(EXPRESSIONISTES)
Paisatge d’hivern (1909)       Ernst Ludwig Kirchner
Kandinsky, Primera aquarel·la abstracta (1910?) Llapis, tinta xinesa i aquarel·la sobre
        paper. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París.
Obra sense tema que només mostra taques multicolors. Marca l’inici d’obres fetes amb
        línies, colors i formes, però sense cap relació amb la realitat exterior.
Context històric

“Eren els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial, la primera dècada del segle
XX, una de les èpoques més complexes de la història de la pintura. Anys de calma
tensa a Europa: els conflictes bèl·lics havien quedat relegats a la perifèria de les
colònies. Anys d’avenços tecnològics espectaculars – l’electricitat, els antibiòtics, la
ràdio i el telègraf, l’automòbil - però també de consciència de crisi . Crisi en el
sentit de canvi, de transformació: un món nou havia de sorgir a partir de
l’esfondrament del que hi havia.
Des del punt de vista científic, en aquests anys es trasbalsà la visió del món que
s’havia anat construint des del Renaixement : l’univers estable, fix i immòbil definit
per les lleis de Newton desaparegué com a sistema de referència . Amb la teoria
de la relativitat d’Einstein (1905) i la teoria de l’àtom de Rutherford (1912),
matèria, espai i temps passen a ser magnituds variables, l’univers, és un flux
constant en el qual no es poden establir referències objectives. En la física
clàssica, la massa d’un cos constituïa una magnitud fixa i invariable, però segons la
teoria de la relativitat, la massa d’un cos en moviment no es constant, sinó que
augmenta a mesura que augmenta la velocitat a la que aquest cos es mou. D’altra
banda, aquesta mateixa massa no era el tot compacte que percebem a través dels
sentits, sinó un conjunt de partícules unides per relacions de força...”

Vegeu pàgina indicada

    http://www.edu365.cat/batxillerat/art/expressio/el_quadre_exp.htm
El 1911 publicà “De lo espiritual en el arte”, on exposa totes les seves teories sobre
l’art. El 1912 fa la seva primera exposició individual a Berlín. Pinta temes violents i
apocalíptics originats en les imatges religioses populars alemanyes i russes.

Judici Final (1912)
Composició IV (1911)            Descripció
Descripció: Conjunt de línies i colors, independents, formant un entortolligat
de línies que expressen amb els colors un violent moviment a l’esquerra del
quadre, i a la dreta trobem una suavitat de formes amb una gamma de colors
més harmònica, sensació de tranquil·litat. Al centre dues línies negres,
verticals i gruixudes, que travessen el quadre de dalt a baix.
Anàlisi formal: Elements plàstics              El predomini del
 Una simfonia de color i formes               color és total i
                               absolut i ens
                               obliga a mirar d’un
                               costat a l’altre del
                               quadre

                               Colors vius i molt
                               contrastats.
                      Groc, verd i
              Blau fort al  violat
Domini de les tonalitats  centre
groguenques amb disputa
amb els blaus, vermells i         Es volen crear acords cromàtics que
verds.
                      produïssin en l’espectador sentiments
                      d’equilibri i dissonància
La línia ocupa un paper bàsic,      La línia negra és també
junt amb el punt (el punt en       protagonista, amb el color
moviment dóna lloc a la línia).
   Traços forts, segurs, que marquen     Predominen les línies rectes,
   formes entre reals i abstractes.     verticals i diagonals, les
                        corbes en algunes parts
«El color és el mitjà per exercir una influència directa sobre l’ànima»
«el color és la tecla»
«l’ull, el martellet»
«l’ànima és el piano amb moltes cordes»
«l’artista és la mà que fa vibrar l’ànima humana»
                           (Wasily Kandinsky)
Senyals
          Composició
pictogràfiques   Clara consciència compositiva: dues parts
Costa dret
entortolligament de línies  Centre de la composició      Costa esquerra
esmolades i dentades     dues línies negres, verticals i  tranquil·litat que ve
que expressen amb els    gruixudes que travessen de dalt  donada per la suavitat
colors un violent      a baix              de les formes i per una
moviment                            més harmònica gamma de
                                color
Tot sura en un espai sense de gravetat
Les formes es dilueixen en un mar de colors contrastats de contorns fluids                                     Clar
                                     dinamisme
                                     Colors i línies
                                     s’organitzen
                                     com  si  es
                                     tractés d’una
                                     dansa.

                                     Segons
                                     disposició de
                                     colors   i
                                     grafismes,
                                     sensació  de
                                     repòs    o
                                     dinàmica   Harmonia de colors, formes i línies
   Cada color, un so
   Mirar el quadre és igual que escoltar una simfonia musical de colors i formes.
   Cada nota aquí es converteix en un to, una línia, una forma.
Difícil fer les
línies estructurals:
taques de color


Al ser bàsicament
abstracte, la
perspectiva
desapareix.

Taques i línies es
troben en la
superfície,
disposades segons
li sembla al pintor

No imita la
realitat

No focus de llum,   Expressivitat: expressa la sensació del pintor, per
sí simbologia dels   exemple al escoltar música (Wagner) que tradueix
colors (groc:     les notes i ritmes musicals a colors i línies.
cridaner, blau:
intens)        Vol representar un nou món, de colors i formes, ple
            d’expressivitat.
Interpretació

Composició IV mostra una sèrie de línies, colors i formes desconnectades
de la realitat. Està dominat per colors molt vius, que expressen un estat
emocional. Cada color comunica un sentiment i equival a un so. Música i
pintura estan unides, tal com deia Kandinsky en el seu llibre “Sobre el què
és espiritual en l’art” (1911). Els colors i les formes eren per a ell els
mitjans més purs per expressar una emoció. Per aconseguir aquesta
essència de l’art es situà, com amb la música, davant d’una sèrie de
formes immaterials. Va buscar un ritme, la construcció abstracta, el
dinamisme del color. Les obres d’aquesta època, que contrasten amb les
posteriors, més geomètriques, s’anomenen “període dramàtic”, i conserven
sovint, com és el cas de Composició IV, ressons figuratius, relacionats amb
els seus primers temes de llegendes, genets, muntanyes, batalles i religió.

Kandinsky fou l’iniciador de l’art abstracte, el qual s’estendrà per Europa i
EE.UU. després de la II Guerra Mundial. La seva pintura eruptiva i lírica
prefigura el dibuix informal dels anys 50. Ell allibera del tot el color dels
seus lligams amb l’objecte. La seva aportació a l’art abstracte és tant
teòrica com pràctica.
Interpretació       Castell damunt d’un turó de color blau
                                      Dues
                                      figures
                                      vestides
Dos cosacs a
cavall lluiten
amb els seus
sables per
sobre l’arc                                 Muntanya
de Sant                                   de perfil
Martí                                    dentat Barques
 amb
 remers

                                       Parella
                                       d’amants

              Tres cosacs amb    Dues llances
 Arc de Sant Martí
 entre unes muntanyes    barrets vermells i
              dues llances

      Una llegenda medieval ? – Una batalla apocalíptica ?
     Kandinsky afirmà que no pretenia donar al seu quadre un caràcter
     narratiu, però la majoria d’elements són identificables.
L’obra d’art no ha de ser bella sinó vertadera
La intenció de Kandinsky era la de provocar en l’espectador un impacte emocional
a partir de la contemplació de les taques de colors i les formes

“L’observador ha d’aprendre a mirar el quadre com a representació
gràfica d’un estat d’ànim i no pas com a representació de certs
objectes”.

Kandinsky, Rückblicke. Der Sturm, Berlín 1913
A partir de 1909 realitza
             tres extenses sèries de
             quadres que anomena:
             Impressions, Improvisacions i
             Composicions.
 Impressions        Improvisacions         Composicions
IMPRESSIÓ: Impressió    IMPROVISACIÓ:        COMPOSICIÓ:
directa a partir de la   Impressió          resultat d’una
natura, de l’exterior.   inconscient que       elaboració lenta a
              sorgeix           partir d’impressions i
              espontàniament del      improvisacions
              món interior de       prèvies
              l’artista.
Impressió – Parc - (1911)
1912.Black Spot
Improvisació XIV (1910)
Improvisació VII (1910)
      Improvisació 28 (1912)
Composicions
 Llenguatge calculat i precís com la música i les matemàtiques
Composició VIII (1923)
COMPOSICIÓ IV . 1911.
          Kunstammlung Nordrhein-
          Westfalen, Düsseldorf.
             Tate Gallery. Londres
  Dibuix per a
 Composició IV,
  1911, Musée
 Centre Georges
Pompidou, París
1913
                 Composició VI
                 Composició VII
Fragment per la Composició VII
L’any 1911, conjuntament
                 Franz Marc    amb el seu amic Franz
                 La vaca groga  Marc fundà el grup
                 (1911)
                          d’artistes anomenat "Der
                          Blaue Reiter" " El Genet
                          Blau “.
                          Defensen la possibilitat
                          d’un art abstracte sense
                          referències a la realitat
                          visual.

                     Der Blau Reiter
                     almanac publicat l’1 de gener de 1911
Franz Marc Cavalls blaus (1911)
De lo espiritual en el arte (1911)
És una anàlisi dels efectes expressius del color i la seva correspondència
 amb les formes abstractes. Els colors s’agrupen en grups oposats que
       corresponen als contrastos de complementaris.

           Punto y Línea sobre el plano (1926)
 És el resultat de les seves reflexions teòriques i dels apunts de classe
 dels anys de treball com a professor. Analitza la correspondència entre
 els elements del dibuix i els seus efectes: una línia vertical és càlida i
l’horitzontal és freda, la diagonal expressa moviment; si és ascendent és
  vitalitat; si és descendent, decadència. L’ horitzontal és la mort, el
       principi passiu; la vertical, la vida, el principi actiu.Kandisnsky estableix relacions entre la música i la pintura: dels colors diu que el
blau clar era la flauta, el fosc el violoncel, i el més fosc el contrabaix. El groc
es torna agut i no pot baixar i fer-se profund, el blau al revés. L’equilibri ideal
es troba en el verd... La calma... No es mou en cap direcció, no demana res...
Després de la Revolució de 1917 tornà a Moscou, la seva ciutat natal, on col·laborà
amb el govern revolucionari. Fou professor de l'Acadèmia de Belles Arts de Moscou.
Decebut pel control que aquest exercia sobre els artistes, tornà a Alemanya. El
1922 treballà com a professor a la Bauhaus (Dessau) de W. Gropius. La seva obra
pictòrica va fent-se cada cop més perfeccionista, perdent la vivesa i espontaneïtat
anteriors, però conservant les seves qualitats líriques. Apareixen quadrats,
quadrilàters, cons, cercles, ovals...                             El 1933 s’establí a
                             París, on continuà la
                             seva feina artística.
                             Morí als 78 anys, el
                             1944, a Neully-sur-
                             Seine.
 1919, En gris
                               1932, Fixed fly
1922.Sense títol

        1923.On white II
1925.In the blue
 1925, Yellow, red
    and blue
1928.The Great Gate of Kiev
            1935, Successió
1936, Composició XI
                     1936.Corba dominant
Models i influències

L’obra de Kandinsky va estar molt influenciada per la música, com hem vist,
ja que en aquest art hi trobà una gran llibertat compositiva, que va voler
traslladar a la pintura. Aquesta va ser la raó de que per a Kandinsky el més
important era l’harmonia pictòrica dels dos elements bàsics: color i línia. El
tema (contingut) passava a segon terme o desapareixia.

La seva obra ha influït a tots els artistes que han treballat en el camp no
figuratiu (sense relació amb la realitat material o sensorial).
 J. Pollock: Número 1.    F. Kline: Sense títol

More Related Content

What's hot

Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiBoccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiCarme Aranda- Mònica Navarro
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONAntonio Núñez
 
Fitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensadorFitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensadorJulia Valera
 
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòrica
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòricaLA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòrica
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòricapablo simon g
 
Fitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemanyFitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemanyJulia Valera
 
Fitxa 73 la vicaria
Fitxa 73 la vicariaFitxa 73 la vicaria
Fitxa 73 la vicariaJulia Valera
 

What's hot (20)

Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiBoccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
 
Monet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. ImpressióMonet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. Impressió
 
Van Gogh: Nit estrellada
Van Gogh: Nit estrelladaVan Gogh: Nit estrellada
Van Gogh: Nit estrellada
 
Sopa Campbell
Sopa CampbellSopa Campbell
Sopa Campbell
 
Bourgeois: Maman
Bourgeois: MamanBourgeois: Maman
Bourgeois: Maman
 
Dalí: Persistència de la memòria
Dalí: Persistència de la memòriaDalí: Persistència de la memòria
Dalí: Persistència de la memòria
 
Rodin: El pensador
Rodin: El pensadorRodin: El pensador
Rodin: El pensador
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
 
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló AlemanyMies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
 
Cézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartesCézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartes
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
La Vicaria de Fortuny
La Vicaria de FortunyLa Vicaria de Fortuny
La Vicaria de Fortuny
 
Fitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensadorFitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensador
 
Fortuny: La vicaria
Fortuny: La vicariaFortuny: La vicaria
Fortuny: La vicaria
 
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòrica
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòricaLA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòrica
LA VICARIA, Anàlisi d’una obra pictòrica
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
Fitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemanyFitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemany
 
Warhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell'sWarhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell's
 
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
Frank Lloyd Wright: Casa KaufmannFrank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
 
Fitxa 73 la vicaria
Fitxa 73 la vicariaFitxa 73 la vicaria
Fitxa 73 la vicaria
 

Viewers also liked (20)

Wassily kandinsky para niños
Wassily kandinsky para niñosWassily kandinsky para niños
Wassily kandinsky para niños
 
Cuento infantil vida Kandinsky
Cuento infantil vida KandinskyCuento infantil vida Kandinsky
Cuento infantil vida Kandinsky
 
Andy warhol presentació power (2)
Andy warhol presentació power (2)Andy warhol presentació power (2)
Andy warhol presentació power (2)
 
14 Guernica
14 Guernica14 Guernica
14 Guernica
 
07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtat07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtat
 
Fitxa 7 guerrers de riace
Fitxa 7 guerrers de riaceFitxa 7 guerrers de riace
Fitxa 7 guerrers de riace
 
Atenea àptera o atenea niké
Atenea àptera o atenea nikéAtenea àptera o atenea niké
Atenea àptera o atenea niké
 
06 louise bourgeois
06 louise bourgeois06 louise bourgeois
06 louise bourgeois
 
Warhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell'sWarhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell's
 
32 d casa kaufman
32 d casa kaufman32 d casa kaufman
32 d casa kaufman
 
Sopa campbell’s
Sopa campbell’sSopa campbell’s
Sopa campbell’s
 
Picasso
PicassoPicasso
Picasso
 
Escultura Grega
Escultura GregaEscultura Grega
Escultura Grega
 
El Neoclassicisme
El NeoclassicismeEl Neoclassicisme
El Neoclassicisme
 
Composició iv
Composició ivComposició iv
Composició iv
 
Pintura barroca
Pintura barrocaPintura barroca
Pintura barroca
 
L'ansietat
L'ansietatL'ansietat
L'ansietat
 
Altar De PèRgam Mb
Altar De PèRgam MbAltar De PèRgam Mb
Altar De PèRgam Mb
 
Chillida.Elogi de l'aigua
Chillida.Elogi de l'aiguaChillida.Elogi de l'aigua
Chillida.Elogi de l'aigua
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 

Similar to Kandinsky: Composició IV (20)

Composició IV
Composició IVComposició IV
Composició IV
 
16 Tableau II
16 Tableau II16 Tableau II
16 Tableau II
 
Mondrian: Tableau II
Mondrian: Tableau IIMondrian: Tableau II
Mondrian: Tableau II
 
2.Matisse. Ratlla Verda
2.Matisse. Ratlla Verda2.Matisse. Ratlla Verda
2.Matisse. Ratlla Verda
 
E Munch El Crit
E Munch El CritE Munch El Crit
E Munch El Crit
 
Matisse: La ratlla verda
Matisse: La ratlla verdaMatisse: La ratlla verda
Matisse: La ratlla verda
 
Mondrian: Tableau II
Mondrian: Tableau IIMondrian: Tableau II
Mondrian: Tableau II
 
Impressonisme cursm09/10
Impressonisme cursm09/10Impressonisme cursm09/10
Impressonisme cursm09/10
 
La Expressivitat Del Color
La Expressivitat Del ColorLa Expressivitat Del Color
La Expressivitat Del Color
 
14 El Crit
14 El Crit14 El Crit
14 El Crit
 
L'habitació vermella. Henri Matisse
L'habitació vermella. Henri MatisseL'habitació vermella. Henri Matisse
L'habitació vermella. Henri Matisse
 
Postimpressionisme
PostimpressionismePostimpressionisme
Postimpressionisme
 
Cézanne
CézanneCézanne
Cézanne
 
Els jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. CézanneEls jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. Cézanne
 
P. Picasso: Guernica
P. Picasso: GuernicaP. Picasso: Guernica
P. Picasso: Guernica
 
Jugadors de Cartes
Jugadors de CartesJugadors de Cartes
Jugadors de Cartes
 
Romanticisme
RomanticismeRomanticisme
Romanticisme
 
Abstracció
AbstraccióAbstracció
Abstracció
 
avantguardes s. XX
avantguardes s. XXavantguardes s. XX
avantguardes s. XX
 
10.de kooning
10.de kooning10.de kooning
10.de kooning
 

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
 

More from Carme Aranda- Mònica Navarro (20)

Arquitectura del Renaixement
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del Renaixement
 
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
 
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
 
4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya
 
Art gòtic
Art gòticArt gòtic
Art gòtic
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Unitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocs
 
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupamentUnitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
 
Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda
 
1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'Islam1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'Islam
 
3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.
 
2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.
 
Unitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitaris
 
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
 
Unitat 8: El crac del 29
Unitat 8: El crac del 29Unitat 8: El crac del 29
Unitat 8: El crac del 29
 
Unitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució RussaUnitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució Russa
 
Unitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran GuerraUnitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran Guerra
 
Unitat 5: L'imperialisme
Unitat 5: L'imperialismeUnitat 5: L'imperialisme
Unitat 5: L'imperialisme
 
Unitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrerUnitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrer
 
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalismeUnitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
 

Recently uploaded

El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfLUDOCLIO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓmamingabb
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdfEl_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
El_holocausto_aula_2023_IES_PLA_DE_NADAL.pdf
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

Kandinsky: Composició IV

 • 2. Composició IV Documentació general Catalogació: Anàlisi material: Autor: Wasily Kandinsky (1866 Dimensions: 1,59 m x 2,5 m 1944) Suport: tela Títol: Composició IV (o Batalla) Tècnica: oli Cronologia: 1911 Localització: Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, a Düsseldorf Estil: art abstracte
 • 3. Wasily Kandinsky (Moscou, 1866 – Neully-sur-Seine, 1944) Fou el pintor precursor de l'abstracció pictòrica i un teòric de l’art, amb el qual es considera comença l’abstracció lírica. Estudià lleis a Moscou, i el 1896 marxà a Munic a estudiar art. Hi obrí una escola i fundà un grup d’avantguarda. Les pintures dels primers anys del segle són fetes amb espàtula i passen de ser apagades a colors molt vius. Pintà temes fantàstics, basats en les tradicions russes o l’Edat Mitjana alemanya. Fou una època d’experimentació i començaren a ser pintures abstractes. El 1902 exposà amb el grup Secessió de Berlín i viatjà a Itàlia, Holanda, Àfrica i torna a Rússia. El 1904 exposà al Saló de Tardor de París. 1902. Old town II 1908. Tardor a Bavira
 • 4. S’interessà per les icones medievals i l’art popular rus. Entre 1903 i 1907 viatjà per Europa i el nord d’Àfrica. Pinta paisatges i escenes urbanes, i quadres que exalten el folklore rus. L’any 1907 inicia un gran canvi pictòric i coneix els membres del Die Brücke. L’any 1907 inicia un gran canvi pictòric i coneix els membres del Die Brücke (EXPRESSIONISTES) Paisatge d’hivern (1909) Ernst Ludwig Kirchner
 • 5. Kandinsky, Primera aquarel·la abstracta (1910?) Llapis, tinta xinesa i aquarel·la sobre paper. Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, París. Obra sense tema que només mostra taques multicolors. Marca l’inici d’obres fetes amb línies, colors i formes, però sense cap relació amb la realitat exterior.
 • 6. Context històric “Eren els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial, la primera dècada del segle XX, una de les èpoques més complexes de la història de la pintura. Anys de calma tensa a Europa: els conflictes bèl·lics havien quedat relegats a la perifèria de les colònies. Anys d’avenços tecnològics espectaculars – l’electricitat, els antibiòtics, la ràdio i el telègraf, l’automòbil - però també de consciència de crisi . Crisi en el sentit de canvi, de transformació: un món nou havia de sorgir a partir de l’esfondrament del que hi havia. Des del punt de vista científic, en aquests anys es trasbalsà la visió del món que s’havia anat construint des del Renaixement : l’univers estable, fix i immòbil definit per les lleis de Newton desaparegué com a sistema de referència . Amb la teoria de la relativitat d’Einstein (1905) i la teoria de l’àtom de Rutherford (1912), matèria, espai i temps passen a ser magnituds variables, l’univers, és un flux constant en el qual no es poden establir referències objectives. En la física clàssica, la massa d’un cos constituïa una magnitud fixa i invariable, però segons la teoria de la relativitat, la massa d’un cos en moviment no es constant, sinó que augmenta a mesura que augmenta la velocitat a la que aquest cos es mou. D’altra banda, aquesta mateixa massa no era el tot compacte que percebem a través dels sentits, sinó un conjunt de partícules unides per relacions de força...” Vegeu pàgina indicada http://www.edu365.cat/batxillerat/art/expressio/el_quadre_exp.htm
 • 7. El 1911 publicà “De lo espiritual en el arte”, on exposa totes les seves teories sobre l’art. El 1912 fa la seva primera exposició individual a Berlín. Pinta temes violents i apocalíptics originats en les imatges religioses populars alemanyes i russes. Judici Final (1912)
 • 8. Composició IV (1911) Descripció Descripció: Conjunt de línies i colors, independents, formant un entortolligat de línies que expressen amb els colors un violent moviment a l’esquerra del quadre, i a la dreta trobem una suavitat de formes amb una gamma de colors més harmònica, sensació de tranquil·litat. Al centre dues línies negres, verticals i gruixudes, que travessen el quadre de dalt a baix.
 • 9. Anàlisi formal: Elements plàstics El predomini del Una simfonia de color i formes color és total i absolut i ens obliga a mirar d’un costat a l’altre del quadre Colors vius i molt contrastats. Groc, verd i Blau fort al violat Domini de les tonalitats centre groguenques amb disputa amb els blaus, vermells i Es volen crear acords cromàtics que verds. produïssin en l’espectador sentiments d’equilibri i dissonància
 • 10. La línia ocupa un paper bàsic, La línia negra és també junt amb el punt (el punt en protagonista, amb el color moviment dóna lloc a la línia). Traços forts, segurs, que marquen Predominen les línies rectes, formes entre reals i abstractes. verticals i diagonals, les corbes en algunes parts
 • 11. «El color és el mitjà per exercir una influència directa sobre l’ànima» «el color és la tecla» «l’ull, el martellet» «l’ànima és el piano amb moltes cordes» «l’artista és la mà que fa vibrar l’ànima humana» (Wasily Kandinsky)
 • 12. Senyals Composició pictogràfiques Clara consciència compositiva: dues parts Costa dret entortolligament de línies Centre de la composició Costa esquerra esmolades i dentades dues línies negres, verticals i tranquil·litat que ve que expressen amb els gruixudes que travessen de dalt donada per la suavitat colors un violent a baix de les formes i per una moviment més harmònica gamma de color
 • 13. Tot sura en un espai sense de gravetat Les formes es dilueixen en un mar de colors contrastats de contorns fluids Clar dinamisme Colors i línies s’organitzen com si es tractés d’una dansa. Segons disposició de colors i grafismes, sensació de repòs o dinàmica Harmonia de colors, formes i línies Cada color, un so Mirar el quadre és igual que escoltar una simfonia musical de colors i formes. Cada nota aquí es converteix en un to, una línia, una forma.
 • 14. Difícil fer les línies estructurals: taques de color Al ser bàsicament abstracte, la perspectiva desapareix. Taques i línies es troben en la superfície, disposades segons li sembla al pintor No imita la realitat No focus de llum, Expressivitat: expressa la sensació del pintor, per sí simbologia dels exemple al escoltar música (Wagner) que tradueix colors (groc: les notes i ritmes musicals a colors i línies. cridaner, blau: intens) Vol representar un nou món, de colors i formes, ple d’expressivitat.
 • 15. Interpretació Composició IV mostra una sèrie de línies, colors i formes desconnectades de la realitat. Està dominat per colors molt vius, que expressen un estat emocional. Cada color comunica un sentiment i equival a un so. Música i pintura estan unides, tal com deia Kandinsky en el seu llibre “Sobre el què és espiritual en l’art” (1911). Els colors i les formes eren per a ell els mitjans més purs per expressar una emoció. Per aconseguir aquesta essència de l’art es situà, com amb la música, davant d’una sèrie de formes immaterials. Va buscar un ritme, la construcció abstracta, el dinamisme del color. Les obres d’aquesta època, que contrasten amb les posteriors, més geomètriques, s’anomenen “període dramàtic”, i conserven sovint, com és el cas de Composició IV, ressons figuratius, relacionats amb els seus primers temes de llegendes, genets, muntanyes, batalles i religió. Kandinsky fou l’iniciador de l’art abstracte, el qual s’estendrà per Europa i EE.UU. després de la II Guerra Mundial. La seva pintura eruptiva i lírica prefigura el dibuix informal dels anys 50. Ell allibera del tot el color dels seus lligams amb l’objecte. La seva aportació a l’art abstracte és tant teòrica com pràctica.
 • 16. Interpretació Castell damunt d’un turó de color blau Dues figures vestides Dos cosacs a cavall lluiten amb els seus sables per sobre l’arc Muntanya de Sant de perfil Martí dentat Barques amb remers Parella d’amants Tres cosacs amb Dues llances Arc de Sant Martí entre unes muntanyes barrets vermells i dues llances Una llegenda medieval ? – Una batalla apocalíptica ? Kandinsky afirmà que no pretenia donar al seu quadre un caràcter narratiu, però la majoria d’elements són identificables.
 • 17. L’obra d’art no ha de ser bella sinó vertadera La intenció de Kandinsky era la de provocar en l’espectador un impacte emocional a partir de la contemplació de les taques de colors i les formes “L’observador ha d’aprendre a mirar el quadre com a representació gràfica d’un estat d’ànim i no pas com a representació de certs objectes”. Kandinsky, Rückblicke. Der Sturm, Berlín 1913
 • 18. A partir de 1909 realitza tres extenses sèries de quadres que anomena: Impressions, Improvisacions i Composicions. Impressions Improvisacions Composicions IMPRESSIÓ: Impressió IMPROVISACIÓ: COMPOSICIÓ: directa a partir de la Impressió resultat d’una natura, de l’exterior. inconscient que elaboració lenta a sorgeix partir d’impressions i espontàniament del improvisacions món interior de prèvies l’artista.
 • 19. Impressió – Parc - (1911) 1912.Black Spot
 • 20. Improvisació XIV (1910) Improvisació VII (1910) Improvisació 28 (1912)
 • 21. Composicions Llenguatge calculat i precís com la música i les matemàtiques Composició VIII (1923)
 • 22. COMPOSICIÓ IV . 1911. Kunstammlung Nordrhein- Westfalen, Düsseldorf. Tate Gallery. Londres Dibuix per a Composició IV, 1911, Musée Centre Georges Pompidou, París
 • 23. 1913 Composició VI Composició VII Fragment per la Composició VII
 • 24. L’any 1911, conjuntament Franz Marc amb el seu amic Franz La vaca groga Marc fundà el grup (1911) d’artistes anomenat "Der Blaue Reiter" " El Genet Blau “. Defensen la possibilitat d’un art abstracte sense referències a la realitat visual. Der Blau Reiter almanac publicat l’1 de gener de 1911 Franz Marc Cavalls blaus (1911)
 • 25. De lo espiritual en el arte (1911) És una anàlisi dels efectes expressius del color i la seva correspondència amb les formes abstractes. Els colors s’agrupen en grups oposats que corresponen als contrastos de complementaris. Punto y Línea sobre el plano (1926) És el resultat de les seves reflexions teòriques i dels apunts de classe dels anys de treball com a professor. Analitza la correspondència entre els elements del dibuix i els seus efectes: una línia vertical és càlida i l’horitzontal és freda, la diagonal expressa moviment; si és ascendent és vitalitat; si és descendent, decadència. L’ horitzontal és la mort, el principi passiu; la vertical, la vida, el principi actiu. Kandisnsky estableix relacions entre la música i la pintura: dels colors diu que el blau clar era la flauta, el fosc el violoncel, i el més fosc el contrabaix. El groc es torna agut i no pot baixar i fer-se profund, el blau al revés. L’equilibri ideal es troba en el verd... La calma... No es mou en cap direcció, no demana res...
 • 26. Després de la Revolució de 1917 tornà a Moscou, la seva ciutat natal, on col·laborà amb el govern revolucionari. Fou professor de l'Acadèmia de Belles Arts de Moscou. Decebut pel control que aquest exercia sobre els artistes, tornà a Alemanya. El 1922 treballà com a professor a la Bauhaus (Dessau) de W. Gropius. La seva obra pictòrica va fent-se cada cop més perfeccionista, perdent la vivesa i espontaneïtat anteriors, però conservant les seves qualitats líriques. Apareixen quadrats, quadrilàters, cons, cercles, ovals... El 1933 s’establí a París, on continuà la seva feina artística. Morí als 78 anys, el 1944, a Neully-sur- Seine. 1919, En gris 1932, Fixed fly
 • 27. 1922.Sense títol 1923.On white II
 • 28. 1925.In the blue 1925, Yellow, red and blue
 • 29. 1928.The Great Gate of Kiev 1935, Successió 1936, Composició XI 1936.Corba dominant
 • 30. Models i influències L’obra de Kandinsky va estar molt influenciada per la música, com hem vist, ja que en aquest art hi trobà una gran llibertat compositiva, que va voler traslladar a la pintura. Aquesta va ser la raó de que per a Kandinsky el més important era l’harmonia pictòrica dels dos elements bàsics: color i línia. El tema (contingut) passava a segon terme o desapareixia. La seva obra ha influït a tots els artistes que han treballat en el camp no figuratiu (sense relació amb la realitat material o sensorial). J. Pollock: Número 1. F. Kline: Sense títol