Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV

20,585 views

Published on

NOVA VERSIÓ REVISADA I ACTUALITZADA PAU 2016
Anàlisi i comentari de la pintura “Composició IV” del pintor d’origen rus Wassili Kandinsky seguint les pautes de l’esquema proposat per l’anàlisi d’una obra pictòrica PAU 2016.
La presentació inclou "links" actualitzats amb pàgines web, vídeos i d'altres presentacions que permeten ampliar la informació sobre l'obra.
Nota: Es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació.

Published in: Education
 • Be the first to comment

KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV

 1. 1. Antonio Núñez (2016)
 2. 2. W. KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV (1911)
 3. 3. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) COMPOSICIÓ IV El nostre anàlisi s’estructura: 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR, ESTIL 3.- L’ANÀLISI FORMAL 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 5.- ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES WASSILY KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
 4. 4. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Nom de l’obra - Autor - Estil - Cronologia - Tècnica i suport - Localització - Dimensions Wassily Kandinsky Abstracte 1911 Oli sobre tela Düsseldorf (Alemanya) 1,59 x 2,50 m. Composició IV (la Batalla) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) Primera aproximació
 5. 5. 2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL EPOCA A començaments del segle XX els nous descobriments científics i tècnics, la difusió de noves ideologies, els problemes socials derivats de la industrialització i una situació política a Europa marcada per l'existència de blocs armats i la tensió entre les grans potències provoquen canvis en les idees i els estils de vida que faran del segle XX quelcom diferent de les èpoques anteriors. És en tot aquest context sorgiran les anomenades avantguardes del segle XX. És un moment en que l’Art i els artistes es troben davant d’un desafiament gegantí: Inventar noves formes amb les quals poder expressar aquest món de conflictes i canvis. 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC Els artistes del segle XX es mostraran receptius amb molts d’aquest problemes, i reflectiran en les seves creacions, de manera conscient o inconscient , els trets culturals, morals i polítics que configuren el pensament d’aquest segle. A més és un moment en que el que els artistes ja no intenta solament reflectir la realitat, sinó que també intentaran expressar de forma plàstica les seves pròpies vivències inferiors i la seva pròpia visió subjectiva de la realitat.
 6. 6. AUTOR Wassily Kandinsky està considerat com el pioner en la creació de l’art abstracte. Abandonà la carrera de dret per començar una trajectòria artística que el durà a convertir-se en una de les figures claus de l’art del segle XX. Wassili KANDINSKY (Moscou 1866, Paris 1944) En començar la 1ª Guerra Mundial va tornar a Moscou. Kandinsky plasmarà la seva revolució pictòrica en dos llibres: 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC Va ser cofundador junt amb Franz Marc del grup expressionista alemany Der Blaue Reier (El genet blau) arribant posteriorment a l’abstracció. Però allà, la seva no adhesió al principis artístics del regim comunista, portaran a Kandisku a tornar a Alemanya on va exercir com a professor a l’escola Bauhaus. A l’escola Bauhaus Kandinsky va desenvolupar en la seva obra un estil abstracte de tendència geomètrica. “De l’espiritual en l’art” (1912) “Punt i línia damunt del pla” (1926)
 7. 7. ESTIL L’abstracció és estil artístic que prescindeix dels elements figuratius i dóna més importància a les línies i els colors. Abstracte 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC Primera aquarel·la abstracte (1910) És una obra que no presenta cap tema i que sols mostra un conjunt de línies i taques multicolors. És la primera d’una sèries d’obres realitzades sols amb línies, formes i colors i que no mostren cap relació amb la realitat exterior.
 8. 8. 1910 -1920 ABSTRACCIÓ LÍRICA 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC En l’ obra abstracta de Kandinsky es poden diferenciar dues etapes: 1921 - 1944 ESCOLA DE LA BAUHAUS Durant aquest període Kandinsky realitza quadres amb un gran rigor geomètric. El que més l'interessa són els efectes emotius que produeix el color. (Composició IV és d’aquesta etapa ) Etapa en la que relaciona música i pintura. Etapa en la que relaciona música i pintura. En aquesta etapa el color és el protagonista absolut. Els elements bàsics són el punt i la línia, els quals combina amb colors primaris i complementaris.
 9. 9. 3.- L’ANÀLISI FORMAL Composició IV és un quadre no figuratiu, ple de color, que presenta una forta abstracció, però en el que, no obstant, encara podem entreveure elements que remeten, per les seves formes, a objectes de la natura. DESCRIPCIÓ Esquerra: Dos genets semblen estar lluitant damunt l’arc iris. Dues barques amb rems. Centre allò que sembla ser un castell culmina una muntanya blava. Davant la qual tres cavallers (cosacs) subjecten dos standarts. Dreta: figures estirades a terra Muntanya dentada 3.- L'ANÀLISI FORMAL
 10. 10. A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS Composició IV és una simfonia de color i formes Tot i la pervivència d’elements figuratius, a “Composició IV” el predomini del color és total i absolut i ens obliga a mirar d’un costat a l’altre del quadre . Els colors són vius i molt contrastats. Els colors càlids com els grocs, ataronjats i vermells, conviuen amb els freds, com el blau o el verd, formant un conjunt harmoniós Hi ha una voluntat manifesta de crear acords cromàtics que produeixin en l’espectador sentiments d’equilibri i dissonància La línia negra també hi és present , limitant, en ocasions les masses de color 3.- L'ANÀLISI FORMAL
 11. 11. La pinzellada és solta i ample. També amb traços forts i segurs, hi ha unes línies negres, que remarquen formes entre reals i abstractes. 3.- L'ANÀLISI FORMAL
 12. 12. 3.- L'ANÀLISI FORMAL LLUM No hi ha un focus de llum concret. La lluminositat del quadre prové de la pròpia intensitat i lluminositat dels colors emprats.
 13. 13. C0MPOSICIÓ La composició s’articula en dues parts clarament diferenciades a partir de les dues línies negres centrals que travessen el quadre de dalt a baix ESQUERRA DRETA Dinamisme serenitat 3.- L'ANÀLISI FORMAL L’obra presenta un gran dinamisme en la part esquerra que contrasta amb la serenitat que caracteritza la part dreta. No obstant això, la força i la lliure disposició amb que Kandinsky disposa els colors sobre la tela ambdues parts s’entrellacen, dotant a la pintura d’un caràcter unitari.
 14. 14. La pintura també present una composició oberta o centrífuga, les formes i colors representats sembles que puguin estendre més enllà dels límits del quadre. L’obra també presenta una composició superficial, donada la poca profunditat que presenta. 3.- L'ANÀLISI FORMAL L’Obra presenta una representació de l’espai pràcticament pla: Gairebé no hi ha profunditat.. Pràcticament tot està en el mateix pla. L'escassa profunditat que podem observar en aquesta obra, es generada per l'alternança entre els colors càlids (apropen) i els freds (allunyen) També contribueixen a donar aquesta sensació d’una certa profunditat les línies diagonals que hi apareixen tant a la part dreta com l’esquerra.
 15. 15. RITME El moviment sorgeix de la combinació de diferents tipologies de línies, horitzontals, verticals, corbes , amb un clar domini de la diagonal, que proporciona al cuadre un ritme ascendent d’esquerra a dreta. També per la utilització de contrastos de colors: Kandinsky crea doncs, un joc rítmic ple de contrastos emocionals TEMPS Representació d’un moment instantani ple de dinamisme. 3.- L'ANÀLISI FORMAL L’obra presenta un marcat dinamisme Expansió dels colors càlids oposada a la contracció del freds, que provoquen moviments centrífugs i centrípets.
 16. 16. TEMA (ICONOGRAFIA) Dos cosacs a cavall lluiten amb els seus sables per sobre l’arc de Sant Martí Barques amb rems Arc de Sant Martí entre unes muntanyes Tres cosacs amb barrets vermells i amb dues llances o estendards Parella d’amants estirats Castell damunt d’un turó de color blau Personatges Muntanya de perfil dentat 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) Tot i que l’obrà presenta una forta abstracció, el quadre encarà hi podem observar elements, que per les seves formes, remeten a objectes de la natura.
 17. 17. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) El mateix Kandinsky, va afirmar que no pretenia donar al seu quadre un caràcter narratiu, que la seva intenció era provocar en l’espectador un impacte emocional a partir de la contemplació de les taques de color i de les formes. Però aquestes referències no són més que ressons figuratius, relacionats amb els temes que Kandinsky havia conreat a les seves primeres pintures: llegendes, genets, muntanyes, batalles... Doncs... el que realment mostra Composició IV és una sèrie de línies, colors i formes desconnectades de la realitat que expressen un estat emocional. “L’observador ha d'aprendre a mirar el quadre com una representació gràfica d’un estat d'ànim, i no pas com a representació de certs objectes.” Kandinsky Berlin 1913
 18. 18. Així doncs, el tema que presenta el quadre NO és realment una història o llegenda d’una batalla entre cavallers en un país de fades, sinó, que el tema que és representa veritablement és... L’enfrontament del color groc amb el color blau i la línia recta amb la línia corba. Els colors, les formes i les línies són per Kandinky els mitjans més purs per expressar una emoció. Formes, colors i línies es és barregen per transmetre o provocar en l’espectador un estat emocional. Un conflicte, una lluita, una confrontació entre elements pictòrics abstractes 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ)
 19. 19. SIGNIFICAT Per parlar del significat d’aquesta obra hem de fer referència a la seva formació musical. Kandinsky vol que l’espectador es limiti a la contemplació estètica de les línies i dels colors disposats damunt la tela, amb l’objectiu d’incidir directament en la seva sensibilitat. Per tant el que Kandinsky realment ha volgut pintar és UN “PAISSATGE” DE SENSACIONS , utilitzant colors, en lloc de notes musicals. Kandinski considerava que els colors podien produir vibracions emotives al igual que fan les notes musicals. Per ell, cada color provoca una emoció i equival a un so. Aquests paral·lelisme que Kandinsky estableix entre pintura i música, (per ell la més espiritual de totes les arts) és manifesta inclús, en la manera com anomenarà les seves obres: Impressions, Improvisacions o Composicions Uns noms que reben, al igual que les peces musicals, segons el grua d’elaboració i el temps emprat en la seva realització. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ)
 20. 20. En el cas de aquesta Composició IV, representa la manera de sentir interior de l’artista, de forma raonada, i amb una intencionalitat expressiva meditada prèviament, ben diferent, de les “Impressions” o les “Improvisacions” que tenen un caràcter més espontani. Aquesta obra és doncs, un fidel reflex de les teories que Kandinky, va expressar en el seu llibre “De l’espiritual en l’art” (1912). 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ)
 21. 21. FUNCIÓ La funció d’aquesta obra és estètica, decorativa i provocativa ( pretén provocar una reacció emotiva en el espectador) . ENCÀRREC Aquesta obra va ser realitzada per voluntat de l’artista, essent una de les deu grans “Composicions” que va realitzar. Kandinsky vol que l’espectador es limiti a la contemplació de les línies i dels colors disposats damunt de la tela, amb l’objectiu d’incidir directament en la seva sensibilitat. “L’observador ha d’aprendre a mirar el quadre com a representació gràfica d’un estat d’ànim i no pas com a representació de certs objectes”. Kandinsky, Rückblicke. Der Sturm, Berlín 1913 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ)
 22. 22. ALTRES CONSIDERACIONS : MODELS I INFLUÈNCIES En la consecució de la pintura abstracta Kandinsky va rebre una gran influència de la música. La capacitat de la música per transmetre, despertar o crear emocions mitjançant l’harmonia dels sons va fer que Kandinsky es convencés que allò important en la pintura no era el tema, sinó l’harmonia pictòrica dels seus dos elements bàsics: els colors i les línies. La seva obra ha pogut influenciar en tots aquells artistes que, d’una manera o d’una altra, han treballat en el camp no figuratiu. (Abstracció) 5.- ALTRES CONSIDERACIONS Tot i que probablement serà en l’expressionisme abstracte, amb l’obra de Pollock o amb la de Franz Kline, on més es farà palesa la seva influència..
 23. 23. VIDEOS PAU 2016 PAU 2016 PAU 2016 AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ

×