Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Partier og politikere i sosiale medier

17,993 views

Published on

For

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Partier og politikere i sosiale medier

 1. 1. Politikere og partieri sosiale medier (#PSoMe) Statsviter og valganalytiker Svein Tore MarthinsenHøyskolelektor på BI, Cecilie Staude
 2. 2. Hvem er Svein Tore ?11.02.2012 2
 3. 3. Demokrati• Konkurranse• Deltaker
 4. 4. Hvordan skaffer velgerne seg politisk info?• Tradisjonelle medier viktigst 1. TV 2. Aviser 3. Radio• Diskusjon med familie og venner• Valgkampmateriell og stands• Sosiale medier
 5. 5. Framtiden• Økt mediefragmentering• Sosiale medier viktigere• Mer samspill TraMe + SoMe
 6. 6. Bakgrunn for analyse• Ønske om mer kunnskap• Dele kunnskap• Kan demokratiet vitaliseres?
 7. 7. Kriterier og rammer• Dialog og verdi• Facebook, blogg og Twitter• Partiledere og stortingspartier
 8. 8. Dette fant vi• Alle er til stede• Enveiskommunikasjon• Snakker mest til sine egne• Lite deling
 9. 9. Partiledere• Statisk og upersonlig• Belærende• Lite kreditering• Lysbakken, Skei Grande og Stoltenberg foran• Hareide og Navarsete bakpå
 10. 10. Partier• Nettsiden viktigere enn Facebook, Twitter og blogg• Gode tanker, men lite plan og forankring• Ap og V foran Så SV, Frp og SV H og Sp bakpå
 11. 11. Tilbakemeldinger• H, SMK, Sp og V• Mediehenvendelser• Tegn til forandring blant politikere og partier
 12. 12. Lære av unge• Mer dialog• Diskuterer politikk på tvers• Rausere
 13. 13. Engasjement skaper deling• Generelt lite deling• Mer deling på Twitter enn Facebook og blogg• Å engasjere er nøkkel til deling
 14. 14. Viktigere i framtidens kommunikasjon• Forankring• Verdi• Unik• Dialog• Åpenhet
 15. 15. Samspillet tradisjonelle + sosiale medier• Endrede medievaner• TraMe  SoMe SoMe  TraMe• 22. juli 11.02.2012 17
 16. 16. Utfordringer• Direkte kommunikasjon• Muntlig skriftlighet• Offentlig vs privat• Hurtighet• Redaktøransvar
 17. 17. Gevinst• Deltakende og mer opplyste velgere• Bedre politikere, partier og politikk• Vitalisering av deltakerdemokratiet
 18. 18. Konklusjon• Famlende til stede• Endringsvilje• Forankring, verdi, dialog, unik, åpenhet• Vitaliserer demokratiet

×