Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial mobilisering

1,519 views

Published on

Foredrag for Stavanger Venstre og Unge Venstre

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosial mobilisering

 1. 1. Sosial mobilisering Høyskolelektor Cecilie Staude @ceciliestaudeValganalytiker Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Cecilie
 3. 3. Svein Tore
 4. 4. Demokrati• Konkurranse• Deltaker• Samtale
 5. 5. Venstre• Få kjernevelgere• Ikke sakseierskap• Mange liker Venstre• Gunstige velgerstrukturer
 6. 6. Valgutfordringer• Utvide kjernen• Få flere «likere» til å stemme V• Få «sofavelgere» til å stemmeMen også- mer deltakelse- bedre samtaler
 7. 7. Kommunikasjonsvaner i endring• Fra å motta til delta• Brukergenerert innhold• Deling av innhold• Brukermakt
 8. 8. Hvor viktige er sosiale medier politisk?• Tradisjonelle medier viktigst 1. TV 2. Aviser 3. Radio• Diskusjon med familie og venner• Valgkampmateriell og stands• Sosiale medier
 9. 9. Samspillet tradisjonelle + sosiale medier• Endrede medievaner• TraMe  SoMe SoMe  TraMe• 22. juli 12.03.2012 10
 10. 10. Sosiale medier• Kommunikasjonskanaler• Facebook størst - også Youtube, Blogg, Twitter osv.• Forstå generelle trekk og kanalenes egenart 12.03.2012 11
 11. 11. Oppgave 1: Finn tre stikkord• Særtrekk ved Facebook• Særtrekk ved Twitter• Særtrekk ved blogg
 12. 12. Facebook• Privat• Glansing• Bilder
 13. 13. Twitter• Løse nettverk• Spiss• Delekultur
 14. 14. Blogg• Tekst• Nisjer• Kommentarer
 15. 15. Politisk SoMe-kommunikasjon i dag• Enveis• Snakker mest til egne• Bruker SoMe til nettsidepromotering• Lite deling
 16. 16. Vi tror på• Personlighet• Forankring• Verdi• Dialog
 17. 17. Personlighet• Deg• Kanalunik• Innenfor dine grenser
 18. 18. Forankring• Identitet• Personlig• Parti
 19. 19. Verdi• Relevans• Tilgjengelig• Engasjement
 20. 20. Dialog• Invitere• Lytte• Delta
 21. 21. Oppgave 2: Finn tre stikkord/utfordringer• Knyttet til mer direkte kommunikasjon• Knyttet til partiperson vs privatperson• Knyttet til redaktøransvaret
 22. 22. Direkte kommunikasjon• Kritikk• Tolkning• Språk
 23. 23. Parti vs privat• Rolleblanding• Personlighet• Lojalitet
 24. 24. Redaktøransvar• Ytringsfrihet• Kritisk• Kulturskaping
 25. 25. Gevinst• Selvutvikling• Partiutvikling• Demokratiutvikling

×