Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kan Venstre mobilisere i sosiale medier?

4,756 views

Published on

Foredrag avholdt for Bergen Venstre 03.02.2012

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kan Venstre mobilisere i sosiale medier?

 1. 1. Kan Venstre mobilisere i sosiale medier? Høyskolelektor Cecilie Staude Valganalytiker Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Hvem er Svein Tore?
 3. 3. Hvem er Cecilie?
 4. 4. Kommunikasjonsvaner i endring
 5. 5. Venstre• Få kjernevelgere• Ikke sakseierskap• Mange liker Venstre• Gunstige velgerstrukturer
 6. 6. Små marginer• 3,9 i 01 og 09• 338 stemmer i Hordaland i 09• 1168 stemmer i Bergen i 11
 7. 7. Velgerutfordringer• Utvide kjernen• Få flere «likere» til å stemme V• Få «sofavelgere» til å stemme
 8. 8. Hvor viktige er sosiale medier politisk?• Tradisjonelle medier viktigst 1. TV 2. Aviser 3. Radio• Diskusjon med familie og venner• Valgkampmateriell og stands• Sosiale medier
 9. 9. Analyse• Kriterier: Dialog og verdi• Facebook, blogg og Twitter• Partiledere og partier
 10. 10. Dette fant vi• Alle er til stede• Nettside og Fb viktigere enn Twitter og blogg• Enveiskommunikasjon• Snakker mest til sine egne• Lite deling
 11. 11. Venstre• Langt framme• Gode på Twitter og blogg• Svakere på Facebook og nettside
 12. 12. Trine Skei Grande• Best av partilederne på Twitter• Mer å hente på Facebook og blogg• Snakker mest til folk i egne rekker• Kan by mer på seg selv
 13. 13. Hordaland og Bergen Venstre• Til stede på Facebook og nett• Lite på Twitter og blogg• Monotont
 14. 14. Trenger vi flere blogger?
 15. 15. Framtiden• Økt mediefragmentering• Sosiale medier viktigere• Mer samspill TraMe + SoMe
 16. 16. Lære av unge
 17. 17. Vi tror på• Forankring• Verdi• Dialog• Unik/personlig• Bruke tid
 18. 18. Forankring
 19. 19. Verdi
 20. 20. Dialog• Invitere• Lytte• Delta• Raus
 21. 21. Unik• Personlighet• Bidra med det du kan• Tilby noe spesielt
 22. 22. Bruke tid• Lære• Øve• Forbedre• Forstå kanalenes egenart
 23. 23. Utfordringer• Direkte vs indirekte kommunikasjon• Muntlig vs skriftlig• Offentlig vs privat• Hurtighet• Redaktøransvar
 24. 24. Gevinst• Venstre mer robust• Deltakerdemokratiet vitaliseres• Mer informerte og deltakende velgere• Bedre partier, politikere og politikk
 25. 25. Konklusjon• Liten kjerne, mange liker V• Venstre bra, men forbedringspotensial• Forankring, verdi, dialog, unik, bruke tid• Vitalisere demokratiet
 26. 26. Takk for ossSvein Tore Marthinsen:Tlf: 922 37 487Mail:svein_tore_marthinsen@yahoo.noTwitter: @stmarthinsenCecilie Staude:Tlf: 464 10 190Mail: cecilie.staude@bi.noTwitter: @ceciliestaude

×