Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon på Nedre Romerike

1,425 views

Published on

Foredrag avholdt for rådmenn og kommunesjefer på Nedre Romerike

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon på Nedre Romerike

 1. 1. Sosial kommunikasjon på Nedre RomerikeHøyskolelektor på BI Cecilie Staude Statsviter Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Demokrati• Konkurranse• Deltaker• Samtale
 3. 3. Fremskritt kritiseres
 4. 4. Internett – en flopp?
 5. 5. Samspillet tradisjonelle + sosiale medier• Endrede medievaner• TraMe  SoMe SoMe  TraMe• 22. juli Kilde: Institutt for samfunnsforskning. 30.03.2012 6
 6. 6. Sosiale medier• Kommunikasjonskanaler• Facebook størst - også Youtube, Blogg, Twitter osv.• Forstå generelle trekk og kanalenes egenart 30.03.2012 7 Kilde: Institutt for samfunnsforskning.
 7. 7. Kommunikasjonsvaner i endring• Fra motta til delta• Skapere, Delere og Kikkere• Bruker- og innbyggermakt
 8. 8. Hvordan bruker byråkrater sosiale medier?• Mangler forankring• Enveis• Ensidig
 9. 9. Nedre Romerike• 3 av 7 kommuner på Facebook 1 på Twitter• Sørum lengst framme• Tar generelt sosiale medier lite i bruk Stort potensial
 10. 10. Vi tror på• Personlig• Forankring• Verdi• Dialog
 11. 11. Personlig• Deg• Innenfor grenser• Unik
 12. 12. Betacom-undersøkelsen 2011, sosiale medier i kommunesektoren Forankring• Identitet• Personlig• Kommune”Våre undersøkelser viser at måten sosiale medier er tatt i bruk iforvaltningen er nokså tilfeldig og for en stor del avhengig av ildsjeler ogentusiaster. Det er foreløpig gjort lite for å forankre bruken av disse medienei virksomhetenes strategier og planverk! (Difi-rapporten 2012)
 13. 13. Verdi• Relevans• Tilgjengelig• Engasjement/brukerinvolvering
 14. 14. Dialog• Invitere• Lytte• Delta
 15. 15. Utfordringer• Offentlig vs privat• Lojalitet vs ytringsfrihet• Redaktøransvar• Saksbehandling• Språk
 16. 16. Gevinst• Selvutvikling• Kommuneutvikling• Demokratiutvikling
 17. 17. Takk for oss

×