Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiale medier-strategi for intro

746 views

Published on

This is a proposal for the social media strategy of Intro Church.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiale medier-strategi for intro

 1. 1. Sosiale medier-strategi for Intro «En kirke for de som ikke er så vant til å gå i kirken»
 2. 2. Hva er sosiale medier?Sosiale medier er medier, kanaler eller plattformer som vedhjelp av Internett eller web-basert teknologi, åpner forinteraksjon mellom to eller flere mennesker.– Wikipedia
 3. 3. Sosiale medier er …•  Brukerdrevne•  Transparente•  Involverende•  Inkluderende•  Ærlige
 4. 4. De er ikke …•  Kontrollerende•  Upersonlige•  Eksklusive•  Formelle•  Én-sidige
 5. 5. Samtale er enkelt.Hvorfor er sosiale medier så vanskelig?
 6. 6. Så mange kanaler.Så mange mennesker.Så mange samtaler.Så lite tid.
 7. 7. Hvorfor gjør sosiale medier Intro til en bedre kirke?•  Kirke handler om å koble mennesker med mennesker, og mennesker med Gud. Her er to-veis-kommunikasjon essensielt, og sosiale medier har revolusjonert hvordan vi kommuniserer med hverandre på individuelt nivå.•  Kirkebygg, musikk og media er verktøy for kirken for å leve ut sin hensikt. Det er sosiale medier også.
 8. 8. Hvorfor gjør sosiale medier Intro til en bedre kirke?•  Kirke handler pr definisjon om fellesskap og relasjoner. Det samme gjelder for sosiale medier. –  Vertikale og horisontale relasjoner –  Hvordan bygger vi relasjoner? –  Hvordan utvikler vi kontakt mellom mennesker og hvordan utvikler vi kontakten for at mennesker skal vokse og lykkes i livet?
 9. 9. Hvorfor sosiale medier?•  Communication•  Connecting•  Call to action
 10. 10. CommunicationSosiale medier hjelper kirken å kommunisere effektivt, mener ikke det eneste mediet vi bruker. Kirken kommuniserergjennom sine gudstjenester, eposter, telefoner, ansikt-til-ansikt samtaler, tv, radio etc. Sosiale medier er bare nok etverktøy, men har viktige fordeler.
 11. 11. Communication•  Enkelt og uanstrengt –  Krever få folk og ressurser•  Allestedsnærværende –  Tilgjengelig for alle•  Variert –  Mange ulike sosiale medier og innhold•  Viralt –  Innholdet kan spres utover, og nye mennesker i kirkens utvidede nettverk eksponeres og introduseres for kirken på en avslappet, ikke påtrengende måte og i trygge former
 12. 12. ConnectingSosiale medier skaper sterkere fellesskap og handler om åskape dialog. Diskusjonen om kirken foregår på sosialemedier uansett, spørsmålet er om kirken er klar til å delta idiskusjonen selv. Hva slags dialog og språk skal vi føre?
 13. 13. Connecting•  Bidra –  Kan våre medlemmer og andre til dialogen på en konstruktiv måte? –  Er andre i stand til å lede praten?•  Samhandling –  Hvordan gjør sosiale medier det mulig for kirken å styrkes av erfaringen, kunnskapen, ferdighetene og tilbakemeldingene fra sine venner og følgere?
 14. 14. Call to actionSosiale medier kan lede folk til handling og utfordrepassitivitet og apati. Hvordan utnytter vi mulighetene?
 15. 15. Call to action•  Gå –  Hvordan kan vi utfordre folk til å gå ut og tjene andre i sin verden?•  Gi –  Hvordan kan vi utfordre andre til å gi av sin tid eller å bidra økonomisk?•  Be –  Hvordan kan vi utfordre folk til et sterkere bønneliv?•  Mobilisere –  Kan vi be folk om å fortelle til sine venner og kjente?
 16. 16. Utfordringer•  Vi har ikke stor stab til å følge opp•  Vi er ikke eksperter•  Mye av informasjonen som må ut er saksorientert og praktisk
 17. 17. Målgrupper•  Folk som ikke er så vant til å gå i kirken –  Mennesker i kirkens utvidede nettverk som ikke er en del av kirken eller ikke kaller seg kristne•  Folk som ser på seg selv som en del av Intro –  Mennesker som definerer seg selv som en del av kirken, uansett nivå av engasjement
 18. 18. Innhold & tema•  Praktisk informasjon om hva som skjer i kirken•  Historier om folk som har fått forandrede liv•  Pekere til ressurser på nett, skapt av oss selv eller andre•  Multimedialt innhold, skapt av oss selv eller andre•  Fokus på dialog og varm, åpen og personlig kommunikasjon•  Språket skal være hverdagslig og avslappet, men ikke slurvete og umodent
 19. 19. Hvor skal vi finnes?
 20. 20. Strategisk valgte medier•  Twitter – dele livet•  Facebook – dele livet•  Streaming – dele opplevelser•  Blogg – dele hjertet
 21. 21. Intro på Twitter•  Twitter er en mikroblogg som gjør det mulig å sende ut tekstbaserte oppdateringer på opptil 140 tegn.•  Fordeler: Kjapt, enkelt, to-the-point, kjapp respons. Oppdateringer fra Facebook postes automatisk på Twitter.•  Utfordringer: Finne balansen mellom innhold og spam. Mange velger å av-følge.
 22. 22. Intro på Facebook•  Verdens største sosiale nettverk.•  Fordeler: Bra for merkeeksponering, relasjonsbygging, kommunikasjon og rekruttering. «Alle» er der. God mulighet til å nå venners venner. Støtter multimedialt innhold.•  Utfordringer: Formulere seg relevant for venners venner.
 23. 23. Intro på streaming•  Pr i dag gjør vi ikke streaming pga mangel på ressurser, men det er et langsiktig mål.•  Fordeler: Følge samlinger hjemmefra om man ikke har mulighet til å dra dit selv. Chatte og ha fellesskap med andre som ser samlinger via streaming.•  Utfordringer: Ressurser. Få folk til å prioritere å møte opp istedenfor å se hjemmefra.
 24. 24. Intro i blogger•  Pastoren deler hjertet fra sin blogg på http://introchurch.wordpress.com/•  Fordeler: Personlig, nært.•  Utfordringer: Utfordrende, og kan tiltrekke seg mye negative kommentarer. De med sterkest mening i mot roper høyest.
 25. 25. Hvordan skal vi oppføre oss?
 26. 26. Vi har to regler1.  Keep it real2.  Keep it simple
 27. 27. Keeping it real•  Kjennetegnet og løftet til sosiale medier er uformell kommunikasjon, akkurat som samtaler ansikt-til-ansikt.•  Sosiale medier er fundamentalt annerledes fra andre medier.•  Det er lov å fortelle om kommende arrangementer, men fortell mer!
 28. 28. Keeping it real•  Lær av hvordan man snakker til venner ansikt-til-ansikt. Lytt og responder, og del ting som er morsomt, hjertevarmende, utfordrende og inspirerende.•  Vær ekte og by på det beste. Kirken er mennesker som kobler med mennesker og mennesker som kobler med Gud. La det skinne gjennom i hvordan vi kommuniserer.
 29. 29. Keeping it simple•  Det finnes plenty av kristne nettverk og ”Facebook for Churches”. Vi trenger dem ikke.•  Vær der folk er. Intro finnes på blogger, Facebook, Twitter og Vimeo, men til daglig bruker vi kun Twitter og Facebook.
 30. 30. Keeping it simple•  Fokuser og spiss innsatsen på noen få nettverk.•  La det være lett å stille spørsmål via Twitter og Facebook – svar på henvendelser. Sosiale medier handler også om å gjøre det lett for folk å koble med kirken, ikke bare lett for kirken å koble med folk.
 31. 31. Konkrete mål
 32. 32. Mål for Intro Drammen•  Twitter: Fra 200 til 500 følgere innen 2013.•  Facebook: Fra 550 til 1000 likere innen 2013.•  Streaming: Oppstart ila 2013.
 33. 33. Mål for Intro Oslo•  Twitter: Fra 70 til 150 følgere innen 2013.•  Facebook: Fra 150 til 300 likere innen 2013.
 34. 34. Mål for Intro Sandnes•  Twitter: Fra 250 til 400 følgere innen 2013.•  Facebook: Fra 280 til 350 likere innen 2013.•  Streaming: Oppstart ila 2013.
 35. 35. Mål for Intro Stavanger•  Twitter: Ta i bruk Twitter ila 2012.•  Facebook: Fra 180 til 250 likere innen 2013.
 36. 36. Mål for Intro Egersund•  Twitter: Fra 30 til 75 følgere innen 2013.•  Facebook: Fra 160 til 250 likere innen 2013.

×