Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva nå, Aurskog-Høland?

Foredrag om kommunereform og sammenslåing mellom Aurskog-Høland og Rømskog

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hva nå, Aurskog-Høland?

 1. 1. Hva nå, Aurskog-Høland? Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. @stmarthinsen
 3. 3. 1837: Aurskog, Høland 1905: Setskog 1919: Blaker 1924: Søndre-Høland og Nordre Høland 1962: Blaker inn i Sørum 1966: Aurskog-Høland 2016: Aurskog-Høland+Rømskog?
 4. 4. Hva førte Aurskog-Høland til? Grensene brytes ned 10 374 innb. (3129+ 4261+ 2173+ 811) Nå: Over 15 000 Bjørkelangen senter: Stasjonsbygd til tettsted Vei. Skole. Rådhus.
 5. 5. Velferd Økte oppgaver
 6. 6. Demokrati Effektivitet
 7. 7. Tempoplan 2014: Invitasjon 2015-16: Prosess 1. juli. 2016 2017: Samlet prop 2018-20: Gjennomføring @stmarthinsen
 8. 8. 3 alternativer 1) Aurskog-Høland 2) Aurskog-Høland + Rømskog 3) Aurskog-Høland + Fet + Sørum
 9. 9. Ikke folkeavstemning
 10. 10. Kommunevedtak juni Stortingsvedtak 2017-18
 11. 11. Konsekvenser A-H+R 1145 km2 (962 + 183)
 12. 12. Grenser mindre viktige Rømskog grend i A-H Flere partilister
 13. 13. Bjørkelangen styrkes Bedre/dårligere tjenester?
 14. 14. Moderate endringer

×