Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon

Foredrag på Kundeservicedagen 7. des. 2016 på Felix konferansesenter

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon

 1. 1. Sosial kommunikasjon Confex 7. des. 2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Tre kundetyper
 3. 3. Lik dem!
 4. 4. Maktdeling
 5. 5. Lovgivende Dømmende Utøvende
 6. 6. Kollektiv samhandling
 7. 7. Opplevelser
 8. 8. Kundeservice
 9. 9. Kroppsspråk 55%
 10. 10. Stemme 38%
 11. 11. 7 %
 12. 12. Ordene 100 % Rom for misforståelser Øker presisjonskrav Velvilje viktigere
 13. 13. Kortere Muntlig
 14. 14. Skru av varsling Dedikerte økter Uløst oppgave Slett eller arkiver Svar innen ett døgn
 15. 15. God e-post Overskrift Relevant Godt språk Ett tema Personlig, dialogorientert, verdi
 16. 16. God kommunikasjon Personlig, samtale, verdi Åpen Raske, gode svar Ledig, konstruktiv tone Overraske positivt
 17. 17. Vær den kundebehandleren du vil møte

×