Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stortingsvalget 2017

Innledning på regionsamling i Maritimt forum

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stortingsvalget 2017

 1. 1. Stortingsvalget 2017 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Valgforskning Konfliktlinjer: 1) Geografi (sentrum – periferi) 2) Kultur (alkohol, språk, religion) 3) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V) 4) Miljø (vekst - vern) 5) Innvandring (restriktiv – liberal)
 4. 4. Partier Samordne interesser Politiske mål Lager program Rekruttering Valgkamp
 5. 5. Partier/politikeres mål Endre samfunnet Politisk gjennomslag
 6. 6. Vinne valg
 7. 7. Blokkutviklingen 2013-2016
 8. 8. Hvorfor borgerlig seier 2013? 8 år med Stoltenberg-regj (Ap+SV+Sp) Manglet ideer Mistet tillit Høyre økt troverdighet Borgerlig samling
 9. 9. Trendskifte 1 høst 2014
 10. 10. Trendskifte 2 høst 2015 Liberal  Restriktiv H + Frp sterke Ap i skvis
 11. 11. Trendskifte 3 høst 2016
 12. 12. Opinionsdrivere 1) Ytre faktorer 2) Indre faktorer
 13. 13. Styrer godt! Påvirker i riktig retning Feil kurs!
 14. 14. Regjeringsstrategi
 15. 15. Kampen om agendaen
 16. 16. Velferd, ledighet, regjering Skole, økonomi, regjering Innvandring, samferdsel Miljø Familie Distrikt/Kommunereform
 17. 17. Valgkampen vil handle om Regjering Velferd Miljø? Innvandring? Andre saker? X: Krise. Terror. ++
 18. 18. 4 valgkamptrender
 19. 19. 1) Kontinuerlig 2013-17
 20. 20. 2) Fragmentert
 21. 21. 3) Direkte
 22. 22. 4) Visuell
 23. 23. Konsekvens Mer krevende Flere muligheter Segmentering av budskap
 24. 24. 2017
 25. 25. Valgsystemet 1) Samsvar stemmegivning - mandater - Forholdstall 2) Styringsdyktig - Sperreterskel og sperregrense 3) Tilgodese utkantstrøk - Arealfaktor
 26. 26. 169 mandater 150 distriktsmandater 19 utjevningsmandater
 27. 27. 2013: Borgerlig 96-73
 28. 28. 43 % kvinner Snittalder 46 år 60 % gjenvalgte
 29. 29. Sperregrensedrama?
 30. 30. Vinner? Taper? Usikkert Ett mandat?
 31. 31. 70%

×