Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politisk kommunikasjon

Forelesning om makt, demokrati og politisk kommunikasjon for studenter i digital markedsføring ved Markedshøyskolen i Oslo

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Politisk kommunikasjon

 1. 1. Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon Svein Tore Marthinsen
 2. 2. 2 timer pr dag Unge: 4 timer https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/stabil-andel-tv-seere-flere- leser-nettaviser
 3. 3. Kikkere Delere Skapere
 4. 4. Lazarfeldt Tostegshypotesen
 5. 5. Opinionsledere viktige pol. infospredere Tostegshypotesen relevant Opinionsleder forsterker Face Face forsterker opinionsleder
 6. 6. https://morgenbladet.no/2015/08/mer-makt-til-opinionslederne
 7. 7. Makt Evne til å nå sine mål Evne til å nå sine mål mot andres vilje
 8. 8. Hva betyr nye medievaner for makten?
 9. 9. Digitale skiller Generasjoner Skoler Kjønn
 10. 10. Likeverd Deling Åpenhet
 11. 11. Lovgivende Dømmende Utøvende
 12. 12. Maktdeling Journalist Leser Bedrift  Kunde Politiker  Velger
 13. 13. Kollektiv samhandling
 14. 14. Demokrati
 15. 15. Folkestyre Kjennetegn - Frie valg, allmenn stemmerett, ytringsfrihet, rettssikkerhet
 16. 16. Konkurranse
 17. 17. Deltaker
 18. 18. Samtale
 19. 19. < Hvordan kan demokratiet styrkes? Hvilke utfordringer oppstår? - Hvordan håndtere dem?
 20. 20. Utfordringer Digital mobbing Ytringsfrihet vs lojalitet Personvern
 21. 21. Falske nyheter
 22. 22. Vær kildekritisk!
 23. 23. Hvordan snakke sammen på en god måte på nett? Tenke seg om før ytring Si i fra når andre går over streken Velvilje
 24. 24. Redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer Moderer!
 25. 25. Politisk kommunikasjon
 26. 26. Politikk Vid: Makt og styre Snever: Handlinger som fører til offentlig vedtak
 27. 27. Partier Samordne interesser Politiske mål Lager program Rekruttering Valgkamp
 28. 28. Partiers mål Endre samfunnet Politisk gjennomslag Middel: Vinne valg
 29. 29. Valgforskning Konfliktlinjer: 1) Geografi (sentrum – periferi) 2) Kultur (alkohol, språk, religion) 3) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V) 4) Miljø (vekst - vern) 5) Innvandring (restriktiv – liberal)
 30. 30. 2017
 31. 31. https://www.nrk.no/norge/vedum-taper-valgkampen-i- sosiale-medier-1.13671980
 32. 32. Hvorfor går fram? Relevant og klart budskap
 33. 33. Nasjonale vinder Indre entusiasme Høy lojalitet blant egne velgere Høy appell hos andre partiers velgere
 34. 34. Hvorfor sliter ? Mindre relevant og uklart budskap
 35. 35. Indre strid Lav lojalitet Liten appell hos andre partiers velgere
 36. 36. Hvordan vinne valg? Intern entusiasme Relevant budskap Velgerkunnskap Mobilisere  Innhold + Kommunikasjon
 37. 37. Interessenter Velgerne - Kjerne + Nysgjerrige - Unge + Mid + Eldre - Kvinner + Menn - By + Distrikt
 38. 38. Velgerkunnskap
 39. 39. Hva kan brukes til? Agendasetting Mobilisering Politikkutvikling Krise
 40. 40. Politiker  Velger
 41. 41. 5 valgkamptrender 1) Kontinuerlig
 42. 42. 2) Fragmentert
 43. 43. 3) Direkte
 44. 44. 4) Visuell
 45. 45. 5) Egne mediehus
 46. 46. Konsekvens Mer krevende Flere muligheter Segmentering av budskap
 47. 47. Analyse SoMe Upersonlig  Mer personlig Enveis  Mer toveis Snakke mest til egne Belærende Face viktig for alle. Blogg ned Insta og Snap opp Mer visuelt http://sosialkommunikasjon.no/partier-i-sosiale-medier-2-0/ http://sosialkommunikasjon.no/partiledere-i-sosiale-medier-2-0/
 48. 48. Oslo
 49. 49. Oppgave: Vinne Oslo-valget Velg parti Definer målgruppe Relevant budskap Kanalvalg Innhold
 50. 50. Påvirker demokrati og offentlig samtale Endrer maktforhold Forandrer politisk kommunikasjon
 51. 51. @stmarthinsen

×