SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Valgordningen
Svein Tore Marthinsen
@stmarthinsen
Demokrati
Hva er demokrati i dag?
Folkestyre
Kjennetegn
- Frie valg, allmenn stemmerett,
ytringsfrihet, rettssikkerhet
Valg
Prosess der velgerne velger
representanter til politiske verv
Valgordning
Regler for valgprosessen
Hvordan velgerne preferanser omdannes
til stemmer og representanter/mandater
Hovedprinsipper
1) Rettferdig fordeling
- Samsvar stemmer – mandater
- Proporsjonalitet
2) Styringseffektivitet
- Grad av fragmentering
3) Geografi
- valgdistrikter
- tilgodese utkant
Hovedtyper valgordninger
Indirekte vs Direkte
Flertallsvalg vs Forholdstallsvalg
Norsk valgordningshistorie
1814 – 1905: Indirekte flertallsvalg
Valgmenn
«Bondeparagraf»:1/3 by, 2/3 land
1884: Venstre og Høyre stiftet
 Indirekte systemet utspiller sin rolle
1885: Hemmelige valg innføres
1906 – 1918: Flertallsvalg i 2 omg.
Enmannskretser
Kvalifisert flertall
Favoriserte de store (V og H),
Ap underrepresentert
Allmenn stemmerett
1919-52: Forholdstallsvalg i
flermannskretser
Industrialisering + Allmenn stemmerett
 Aps potensial vokser
Forholdstall
dHondt
1953-88: Nye valgdistrikt og St Lagüe
St. Lagüe (1,4 første delingstall)
Valgdistrikt = Fylkene
P3
1989-2004: Åtte utjevningsmandater
Sperregrense 4 prosent
Åtte utjevningsmandater,
til folkerike valgdistrikt
2005 - 24: Dagens ordning
19 valgdistrikt
Arealfaktor (1,8 poeng pr kvm, 1 poeng pr
innbygger)
169 mandater: 150 distrikt + 19 utjevning
St Lague (1,4, 3, 5, 7 osv)
Sperregrense 4 prosent
Ikke personvalg
Balansere hensyn
Samsvar:
Forholdstall, utjevning
Styringseffektivt:
Delingstall 1,4, sperregrense
Geografi :
Valgdistrikt, arealfaktor (utkant)
Distriktfordeling
1,8 poeng pr kvm
1 poeng pr innbygger
Justeres annethvert valg
(2005, 2013, 2021 osv)
Fylke 1953 1973 1985 2005 2013 2021
Østfold 8 8
Akershus 7 +3 +2 16 +1 +2
Oslo 13 +2 17 +2 +1
Hedmark 8 8 -1
Oppland 7 8 -1 -1
Buskerud 7 9 -1
Vestfold 7 7
Telemark 6 6
Aust-A 4 4
Vest-A 5 6
Rogaland 10 13 +1
Hordaland* 15 15 +1
Sogn og F 5 5
Møre og R 10 9 -1
Sør-T 10 10
Nord-T 6 6 -1
Nordland 12 10 -1
Troms 6 7 -1
Finnmark 4 5
Antall innbyggere pr mandat 2017
(snitt 31 000)
1. Finnmark 15 000
2. Oppland, Sogn og F, Nord-T,
Nordland, Troms 22-27 000
3. Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust–A,
Vest-A, Møre og R, Sør-T 28 - 31 000
4. Østfold, Akershus, Vestfold, Oslo,
Hordaland, Rogaland 35-37 000
Uten arealfaktor
Østfold +1
Akershus +2
Oslo +2
Hedmark
Oppland -1
Buskerud
Vestfold +1
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland +1
Hordaland +1
Sogn og Fjordane -1
Møre og R
Sør-T
Nord-T -1
Nordland -1
Troms -1
Finnmark -3
Fra stemmer til mandater
St. Lagüe Oddetallsmetoden)
Antall stemmer i hvert distrikt deles på
1,4, 3, 5, 7 osv. (modifisert)
Buskerud valg 2017
Parti Stemmer Delingstall
1,4
Delingstall
3
Delingstall
5
Ap 43 143 30 816 (1) 14 381 (4) 8 628 (8)
H 41 011 29 294 (2) 13 670 (5) 8 202
Frp 26 419 18 871 (3) 8 806 (7)
Sp 16 446 11 747 (6)
SV 7 642 5 459
V 5 604 4 003
KrF 3 995 2 854
MDG 1 755 1 254
Rødt 1 302 930
Oppgave
1. Blir mandatfordelingen (Ap 3 H 2 Frp 2
Sp 1) i Buskerud annerledes med første
delingstall = 1?
2. Endres mandatrekkefølgen? (Ap
mandat nr 1, H mandat nr 2 osv)
Parti Stemmer Delingstall
1
Delingstall
3
Delingstall
5
Ap 43 143 43 143 (1) 14 381 (5) 8 628 (8)
H 41 011 41 011 (2) 13 670 (6) 8 202
Frp 26 419 26 419 (3) 8 806 (7)
Sp 16 446 16 446 (4)
SV 7 642 7 642
V 5 604 5 604
KrF 3 995 3 995
MDG 1 755 1 755
Rødt 1 302 1 302
Høyt første delingstall fordel store partier
 Styringseffektivitet
Lavt første delingstall fordel små partier
 Samsvar stemmer–mandater
Men: Utjevningsmandatene jevner ut
effekten
http://www.aardal.info/wp-content/uploads/2018/01/delingstall.pdf
Utjevningsmandater
1989-2004: 8 utjevningsmandater.
Ofte til folkerike distrikt
2005 - : 19 utjevningsmandater, ett pr
distrikt
Intensjon
Styrke samsvaret stemmer – mandater
 Bedre proporsjonalitet
Partier bør få utjevningsmandat der de
står sterkt
Utregning 1 : Hvor mange
utjevningsmandater skal hvert parti ha?
Utregning 2: I hvilke valgdistrikt skal
partienes utj.mandat fordeles?
Partienes reststemmetall (ubrukte stemmer) i
valgdistriktene dividert på gjennomsnittlige antall
stemmer bak distriktsmandatene i samme krets
Buskerud:
H 8202 : 19 000 = 0,43
SV 7642 : 1900= 0,40
Politikkens fetter Anton?
http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2017/10/utjevningsmandatene-12-7-borgerlig.html
Utjevningseffekt 2017
Parti % Stemmer % Mandater
m/utj
% Mandater
u/utj
Ap 27 29 33
H 25 27 28
Frp 15 16 18
Sp 10 11 12
SV 6 7 3
V 4 5 3
KrF 4 5 2
MDG 3 1 1
Rødt 2 1 1
Samsvar stemmer - mandater
Proporsjonalitet
Gallaghers indeks
Fallende disproporsjonalitet
0
1
2
3
4
5
6
7
1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
G
Fragmentering
Effektive partier
Økende fragmentering
0
1
2
3
4
5
6
7
1906
1912
1918
1924
1930
1936
1945
1953
1961
1969
1973
1977
1985
1989
1997
2001
2005
2009
2013
2017
Eff.partier
Antall stemmer pr mandat 2017
KrF 15 400
Sp 15 900
SV 16 000
V 16 000
H 16 300
Ap 16 300
Frp 16 500
Rødt 70 500
MDG 95 000
Gjenspeiles velgernes valg?
År Flest stemmer Flest mandater
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017
2025-: Morgendagens ordning
Valglovutalg
https://www.valglovutvalget.no/mandat/
Hvilket prinsipp bør prioriteres opp/ned?
Rettferdig fordeling
- Samsvar stemmegivning og mandater
- Proporsjonalitet
Styringseffektivitet
- Grad av fragmentering
Geografi
- valgdistrikter
- tilgodese utkant
Hva bør valglovutvalget foreslå?
Samsvar – delingstall, utjevningsm.
Styringseffektivitet – første delingstall,
sperregrense
Geografi – arealfaktor, valgdistrikt
Personvalg
Bedre samsvar
Senke delingstallet? 1,2? 1?
Senke sperregrensen? 3 prosent?
Fjerne/redusere arealfaktoren? 1,4?
Nye valgdistrikt?
Mer personvalg?
E-valg?
Konklusjon
Valgordningen rammer inn valg/demokrati
3 hovedprinsipper (samsvar, effektivitet, geo)
Valgordning påvirker valgutfall og
politisk landskap
Valgordning er gøy!

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Den politiske situasjonen
Den politiske situasjonenDen politiske situasjonen
Den politiske situasjonen
 
Stortingsvalget 2021
Stortingsvalget 2021 Stortingsvalget 2021
Stortingsvalget 2021
 
Lokalvalget 2019
Lokalvalget 2019Lokalvalget 2019
Lokalvalget 2019
 
MDG 2021-23 - muligheter og utfordringer
MDG 2021-23 - muligheter og utfordringerMDG 2021-23 - muligheter og utfordringer
MDG 2021-23 - muligheter og utfordringer
 
Oppstartsseminar valg 2011 innledning
Oppstartsseminar valg 2011   innledningOppstartsseminar valg 2011   innledning
Oppstartsseminar valg 2011 innledning
 
Hvem kommer til å vinne kommunevalget?
Hvem kommer til å vinne kommunevalget?Hvem kommer til å vinne kommunevalget?
Hvem kommer til å vinne kommunevalget?
 

More from Svein Tore Marthinsen

Hva nå, INP? - Problemer og muligheter
Hva nå, INP?  -  Problemer og muligheterHva nå, INP?  -  Problemer og muligheter
Hva nå, INP? - Problemer og muligheterSvein Tore Marthinsen
 
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarier
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarierStortingsvalget 2025 - muligheter og scenarier
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarierSvein Tore Marthinsen
 
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelserKonfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelserSvein Tore Marthinsen
 
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjonSosial demokratisering og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjonSvein Tore Marthinsen
 
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon Svein Tore Marthinsen
 

More from Svein Tore Marthinsen (20)

Hva nå, INP? - Problemer og muligheter
Hva nå, INP?  -  Problemer og muligheterHva nå, INP?  -  Problemer og muligheter
Hva nå, INP? - Problemer og muligheter
 
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarier
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarierStortingsvalget 2025 - muligheter og scenarier
Stortingsvalget 2025 - muligheter og scenarier
 
Lokalvalget 2023 og Viken V
Lokalvalget 2023 og Viken VLokalvalget 2023 og Viken V
Lokalvalget 2023 og Viken V
 
Derfor tapte Venstre valget 2019
Derfor tapte Venstre valget 2019Derfor tapte Venstre valget 2019
Derfor tapte Venstre valget 2019
 
Politisk kommunikasjon
Politisk kommunikasjonPolitisk kommunikasjon
Politisk kommunikasjon
 
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelserKonfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser
Konfliktlinjer, parlamentarisme og regjeringsdannelser
 
Stortingsvalgene 2013 og 2017
Stortingsvalgene 2013 og 2017Stortingsvalgene 2013 og 2017
Stortingsvalgene 2013 og 2017
 
Sosial demokratisering
Sosial demokratiseringSosial demokratisering
Sosial demokratisering
 
Sosial kommunikasjon 2.0
Sosial kommunikasjon 2.0 Sosial kommunikasjon 2.0
Sosial kommunikasjon 2.0
 
Kanalenes egenart
Kanalenes egenartKanalenes egenart
Kanalenes egenart
 
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjonSosial demokratisering og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon
 
Valgdeltakelse
ValgdeltakelseValgdeltakelse
Valgdeltakelse
 
Kanalenes egenart
Kanalenes egenart Kanalenes egenart
Kanalenes egenart
 
Kanalenes egenart
Kanalenes egenartKanalenes egenart
Kanalenes egenart
 
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon
Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon
 
Sosial kommunikasjon
Sosial kommunikasjonSosial kommunikasjon
Sosial kommunikasjon
 
Sosial kommunikasjon i Ørskog
Sosial kommunikasjon i Ørskog Sosial kommunikasjon i Ørskog
Sosial kommunikasjon i Ørskog
 
Sosial stortingskommunikasjon
Sosial stortingskommunikasjonSosial stortingskommunikasjon
Sosial stortingskommunikasjon
 
Sosial demokratisering
Sosial demokratiseringSosial demokratisering
Sosial demokratisering
 
Sosial demokratisering
Sosial demokratisering Sosial demokratisering
Sosial demokratisering
 

Valgordningen