Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon i Utlendingsnemnda

Seminar 30.august 2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon i Utlendingsnemnda

 1. 1. Sosial kommunikasjon i UNE? Oscarsborg 30.08.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. Rettssikkerhet
 4. 4. Representativt
 5. 5. Deltaker
 6. 6. Likeverd Deling Åpenhet
 7. 7. #Deling
 8. 8. Lovgivende Dømmende Utøvende
 9. 9. Maktdeling Bedrift  Kunde Journalist  Leser Politiker  Velger Kommune  Innbygger UNE  Bruker
 10. 10. Kollektiv samhandling
 11. 11. Åpenhet
 12. 12. Personlig
 13. 13. Samtale
 14. 14. 1) Invitere 2) Lytte 3) Delta
 15. 15. Verdi
 16. 16. Tilføre Bli tilført Gjensidig verdi
 17. 17. Forankring
 18. 18. Hvilke mål har du? Hvilke mål har UNE? Hvem skal UNE nå?
 19. 19. Hvordan kan hjelpe UNE ?
 20. 20. Egenart
 21. 21. UNEs egenart
 22. 22. Kontroversielt Kritikk - Tåle - Like ….men ikke alt
 23. 23. Redaktøransvar
 24. 24. Personvern
 25. 25. Kanalenes egenart
 26. 26. CV Profesjonelle nettverk Rekruttering
 27. 27. 200 000 bloggere 1,5 mill lesere Flest unge 11 % daglig 65% kvinner
 28. 28. Tekst Sakte Lenking Læring Nisjer
 29. 29. 2 mill profiler 4 mill brukere
 30. 30. Styrker/Kjennetegn Video Barn Emosjonelle Underholdning Nytte/læring
 31. 31. 2,6 mill
 32. 32. Styrker/kjennetegn En-til-en/Lukket 1-10 sekunder-> Umiddelbart Lav terskel «Nedpå» Historiefortelling/Story
 33. 33. «Torshovfan» Tone Tellevik Dahl
 34. 34. 2 mill
 35. 35. Styrker/kjennetegn Bilde # Filter Glansing Mote, natur, mat, interiør Inspirasjon Markedsføring
 36. 36. Brukerdialog
 37. 37. Brukervennlig Fungere like godt i alle format Prioriter det viktigste, nedprioriter annet
 38. 38. 3,7 mill
 39. 39. Styrker/Kjennetegn Alle Brukervennlig Mange funksjoner (status, chat, grupper, arr, side, stream osv) Privat/personlig Visuell
 40. 40. Forteller historie Enkelt budskap Personlig preg Overrasker Hva gjør bilder populære? Kilde: What makes an image popular: http//people.csail.mit.edu/khosla/papers/ f
 41. 41. UNE på Facebook? Nei En eller to avgrensede områder (brukerservice) Satse tungt (full brukerservice, nemdmedl., advokater, tolker, kunnskapsdeling, debatt, intern, krise, rekruttering)
 42. 42. Varianter Åpent døgnet rundt alle dager Spm i kommentarfelt hovedfeed (åpent) Spm i sidefeed. Brukere starter tråder (åpent) Spm i mld.felt (lukket – en-til-en) Begrense: Åpningstider Fjerne kommentarfelt Fjerne sidefeed Fjerne mld
 43. 43. Hvem svarer?
 44. 44. Visualisere innhold
 45. 45. Samspill nettside + Face
 46. 46. Kunnskapsdeling
 47. 47. Kanalstrategi Unikt innhold + Samspill
 48. 48. Andre målgrupper? Nemndmedl. Advokater Tolker

×