Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial helsekommunikasjon

Workshop om sosiale medier i helseforetakene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 26. april 2016

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial helsekommunikasjon

 1. 1. Sosial kommunikasjon Helse Møre og Romsdal 26.04.2016 Svein Tore Marthinsen @stmarthinsen
 2. 2. Demokrati
 3. 3. 1) Konkurranse
 4. 4. Direkte og fragmentert
 5. 5. 2) Deltaker
 6. 6. 3) Samtale
 7. 7. Kikkere Delere Skapere
 8. 8. #PersonalHMR
 9. 9. Maktdeling Politiker  Velger Bedrift  Kunde Lege  Sykepleier Pasient
 10. 10. Kollektiv samhandling
 11. 11. Hva kan du bidra med?
 12. 12. Likeverd Deling Åpenhet
 13. 13. Personlig
 14. 14. Samtale
 15. 15. Verdi
 16. 16. Tilføre Bli tilført Gjensidig verdi
 17. 17. Egenart
 18. 18. 3,6 mill
 19. 19. Folk flest Visuell + tekst Mange funksjoner (statuser, chat, gruppe, arr., side, stream osv) Privat/personlig form Intern komm, rekruttering, brukerdialog
 20. 20. 2,5 mill
 21. 21. Unge/mid Lav terskel Lite glansing Humor Visuell En-til-en Nå unge
 22. 22. 2 mill profiler 4 mill brukere
 23. 23. Video Barn + Menn Underholdn, emosjonelt Læring, nytte, rekruttering
 24. 24. 2 mill
 25. 25. Kvinner Visuell #-kultur Markedsføring Inspirasjon
 26. 26. 1,1 mill
 27. 27. Kort tekst Lære Nyheter, humor, meninger Politikere, journalister
 28. 28. 200 000 bloggere 1,5 mill lesere Flest unge 11 % daglig 65% kvinner
 29. 29. Tekst Sakte Lenking Læring
 30. 30. Profesjonell Rekruttering
 31. 31. Hvilke mål har vi? Hvem skal vi nå? Kan hjelpe? Hvordan?
 32. 32. Intern kommunikasjon
 33. 33. En-til-en Team Avdeling På tvers av avdelinger Hele foretaket På tvers av foretak Åpen internkommunikasjon
 34. 34. God e-post Overskrift Kort (kun ett tema?) Tydelig budskap Relevant (begrens mottakere) Positiv tone Bra språk Signatur
 35. 35. Faglig
 36. 36. Sosialt Fellesskap Støtte Samhandling Kunnskapsdeling
 37. 37. Side vs. Gruppe
 38. 38. Hva kan vi lære av hverandre?
 39. 39. Brukerdialog
 40. 40. Videoer
 41. 41. https://www.youtube.com/watch? v=9RtAsfpwuJ0
 42. 42. Pasient i sentrum
 43. 43. Rekruttering
 44. 44. https://www.facebook.com/helsemoreogromsdal/videos
 45. 45. Oppsøke folk der de er
 46. 46. Lage møteplasser
 47. 47. Kunnskap om søkere + potensielle
 48. 48. Refleksjoner Krav/spesifik  Ydmykhet/menneske Glede over søkers kompetanse Skryt mindre? Mer slik det er Miks tekst, bilde, video og kanaler Involver også andre enn tradisjonelle rekr.team Alle ansatte kan rekruttere Kule ideer? Mange kan bidra - fra pasientens ståsted - vis arbeid i praksis - arbeidsmiljø/kolleger/
 49. 49. Fra pasientens ståsted Vis arbeid i praksis Arbeidsmiljø/kollegaer

×