Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipino iv 4th qtr

1,352 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Filipino iv 4th qtr

  1. 1. SALVADOR ARANETA MEMORIAL INSTITUTE DEPARTAMENTO NG MABABANG PAARALAN TAONG PANURUAN 2012-2013 IKA-WALO NA BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO IV – MASAYAHIN Pangalan : ______________________________________ Marka: _________________ Antas: _________________________________________ Lagda ng Guro : __________ Petsa : _________________________________________ Lagda ng Magulang :_______ I. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang akda. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. ANG ALAMAT NG MAKAHIYA Ang mag-asawang Mang Dondong at Aling Iska ay mayaman at may kaisa-isang anak. Mahal na mahal nila ang labindalawang taong gulang na si Maria. Napakabait at masunuring bata si Maria. Sa kabila ng magandang katangiang ito ni maria, ang pagkamahiyain ay kaakibat ng kanyang katauhan. Ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao kung kaya't nagkukulong lamang siya sa kanyang silid para lamang makaiwas sa mga tao. Si Maria ay may taniman ng mga magagandang bulaklak. Ang kaniyang mga bulaklak ay sadyang napakagaganda kung kaya't ang mga ito ay kilalang-kilala sa kanilang bayan. Isang araw, ang kanilang bayan ay pinasok ng mga bandido. Pinapatay nila ang bawa't masalubong at kinukuha ang anumang mahahalagang bagay. Sa takot na mapahamak si Maria, itinago siya ni Mang Dondong at Aling Iska sa bunton ng mga halaman. Si Aling Iska ay nagtago sa loob ng kabahayan, samantalang si Mang Dondong ay nakahandang salubungin ang pagdating nga mga bandido. Nang walang anu-ano'y bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Si Mang Dondong ay walang nagawa nang pukpukin siya sa ulo ng mga bandido. Nagtangkang tumakas si Aling Iska nguni't tulad ni Mang Dondong, siya rin ay nahagip at nawalan ng malay-tao. Naghalughog ang mga bandido sa buong kabahayan. Matapos samsamin ang mga kayamanan ng mag-asawa ay hinanap nila si Maria nguni't sila ay bigong umalis. Hindi nila natagpuan si Maria. Nang matauhan ang mag-asawa, ang kanilang anak na si Maria ang agad nilang hinanap. Patakbo nilang tinungo ang halamanan. Laking lungkot ni Aling Iska ng hindi matagpuang ang anak. Nang walang anu-ano'y may sumundot sa paa ni Mang Dondong. Laking pagtataka niya nang makita ang isang uri ng halaman na mabilis na tumitikom ang mga dahon. "Anong uri ng halaman ito? Ngayon lang ako nakakita nito!" Ang may pagkamanghang sabi ni Mang Dondong. Tinitigang mabuti ng mag-asawa ang halaman, at doon nila napagtanto na ang halamang iyon ay dili-iba't si Maria. Ginawa siyang halaman ng Diyos upang mailigtas sa mga bandido. Magmula noon, ang halamang iyon ay inalagaang mabuti ng mag-asawa sa paniniwalang ito ang kanilang anak. Tinawag nila itong Makahiya, tulad ng isang katangian ni Maria. 1. Sino ang kaisa-isang anak nila Mang Dodong at Aling Iska? ___________________ 2. Anu-ano ang katangian ng kanilang anak? ________________________________ _______________________________________________________________________ 3. Ano ang kinuha ng mga bandido sa kanilang tahanan? ______________________ _______________________________________________________________________ 4. Ano ang ginawa ng Diyos para mailigtas siya sa mga bandido? ________________ _______________________________________________________________________ 5. Ano ang itinawag ng mag-asawa sa halamang tumubo sa kanilang bakuran? _______________________________________________________________________
  2. 2. II. Panuto: Tukuyin at isulat sa patlang ang mga detalyeng pupuno sa bawat pangungusap batay sa mga kwentong binasa. 6. Anong P _____________ ang bahagi ng pananalitang nagbibigay-turing sa isang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. 7. Anong P ____________________ ang uri ng pang-abay na nagsasabi ng paraan kung paano ginagawa ang kilos ng pandiwa. 8. Anong P ____________________ ang uri ng pang-abay na sumasagot sa tanong na kailan. 9. Anong P ____________________ ang uri ng pang-abay na sumasagot sa tanong na saan ginawa ang kilos ng pandiwa. 10. Sinong N ________________ ang may paniniwalang “The Filipino is worth dying for”. 11. Anong T ____________ ang isang uri ng akdang pampanitikan na gumagamit ng matatalinghagang salita at nagtataglay ng kariktan. 12. Anong T ________________ ang tumutukoy sa linya ng isang tula. 13. Anong S _________________ ang pinagsama-samang taludtod. 14. Anong P _________________ ang isang uri ng hayop na maaaring mabuhay sa tubig o sa lupa. Ang kinakain nila’y mga insekto. 15. Anong A _________________ ang isang aklat na nagsasaad ng mga impormasyon at pangyayari sa isang bansa sa loob ng isang taon. III. Panuto: Isulat ang kasingkahulugan at kasalungat ng bawat salita. Piliin ang tamang sagot sa kahon. 16. hinubog - _____________ 17. hurno - _____________ 18. isinilid - _____________ 19. maibsan - _____________ 20. busal - _____________ 21. lumilim - _____________ 22. bihag - _____________ 23. matamo - _____________ 24. biyaya - _____________ 25. iwasan - _____________ ipinasok sumilong madagdagan takip kinorte bilanggo makamit iwaksi pugon handog
  3. 3. III.A) Panuto: Ikahon ang salitang hindi katugma ng iba pang salita sa pangkat. 26. Hula Bula Tala Balat 27. Lunas Kati Malas Punas 28. Sundin Ayusin Natin Mabait 29. Buhay Salat Kulay Tulay 30. Awit Saglit Kahit Tamis B) Panuto: Magbigay ng dalawang salitang katugma ng bawat salitang nakalahad. 31. Bayan _______________________ _______________________ 32. Hiling _______________________ _______________________ 33. Gulay _______________________ _______________________ 34. Talino _______________________ _______________________ 35. Gabi _______________________ _______________________ IV. A) Panuto: Bilugan ang salitang ginamit bilang pang-abay. 36. Sila ay mabilis na tumakbo papuntang silid-aralan. 37. Maagang gumigising ang mga mag-aaral upang pumasok sa paaralan. 38. Mabilis na uunlad an gating bansa kung tayo ay may disiplina. 39. Mabubuti ang mga Pilipinong nakikiisa sa layunin ng bayan. 40. Magagalang silang sumasagot kapag kinakausap. B) Panuto: Ikahon ang pang-abay na pamanahon sa sumusunod na pangungusap. 41. Tuwing Sabado, nag-eensayo silang sumayaw at umawit. 42. Sa hapon nagpapahinga ang mag-anak. 43. Maagang nagsidating ang mga bisita. 44. Tuwing umaga kami nagdidilig ng mga pananim na halaman sa bakuran. 45. Ikaanim pa lang nang umaga nang magising ang buong pamilya Cruz. C) Panuto: Salungguhitan ang pang-abay na panlunan sa sumusunod na pangungusap. 46. Madalas na ang magagandang likhang-sining ay sa garahe lang nabubuo. 47. Sa bukid madalas namamasyal ang pamilya. 48. Sa kusina niluluto ang masasarap na meryenda na ibinebenta sa pabrika. 49. Sa paaralan sila nag-kakaroon ng matalik na kaibigan. 50. Tuwing Linggo nagpupunta ang mga tao sa simbahan upang manalangin.
  4. 4. V) Panuto: Piliin ang angkop na pangatnig sa bawat pangungusap. Bilugan ang tamang sagot. 51. Ang magaling na guro ( at, o ) mabubuting mag-aaral ay nagtutulungan para sa kabutihan ng paaralan. 52. Mabuting matutuhan mo ang mga gawaing bahay ( habang, kapag ) bata ka pa. 53. Huwag kang gagawa ng makasasama sa iyo ( ngunit, maging ) mabuting halimbawa ka sa mga kabataan. 54. Mag-aaral ka ba ( at, o ) maglalaro na lamang buong araw? 55. Makiisa tayong lahat ( habang, upang ) umunlad an gating bansa. 56. Nagpapabaya ang ilang tao ( kaya, kapag ) dumudumi an gating kapaligiran. 57. Makakamit mo ang iyong pangarap (habang, kung ) magsisipag ka sa iyong pagaaral. 58. Kumakanta si Nena ( kapag, habang ) nagsasampay ng mga damit na nilabhan. 59. Igalang mo ang iyong kapwa ( at, o ) mahalin ng walang pag-aalinlangan. 60. Ang mga Pilipino ay likas na mabuti ( kapag, ngunit ) mayroon din naming hindi. VI. Panuto: Punan ng wastong pang-angkop ang mga pangungusap. 61. mabuti _____ mamamayan 62. masisipag _____ mag-aaral 63. malusog ____ bata 64. tapat ____ pinuno 65. malalaki ____ manga 66. mahusay ____ kausap 67. malusog ____ pamilya 68. makukulay ____ palamuti 69. bansa ____ Pilipinas 70. nayo ____ maganda VII. Panuto: Isa-isahin ang hinihingi ng bawat bilang. A) Bahagi ng Liham 71. __________________________________ 74. __________________________________ 72. __________________________________ 75. __________________________________ 73. __________________________________ B) Mga uri ng Liham-Pangkaibigan 76. __________________________________ 79. __________________________________ 77. __________________________________ 80. __________________________________ 78. __________________________________ Pagpalain kayo ng Poong Maykapal T. SHAW

×