SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit

This is a compilation of quizes or Lagumang Pagsusulit in different subjects for Grade 2 K12

1 of 19
Download to read offline
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
i
lhoralight@hotmail.com
TALAAN NG MGA NILALAMAN
1st Summative Test in English .......................................................... 1
Unang Lagumang Pagsusulit sa Matematika .............................. 3
Ikalawang Lagumang Pagsusulit sa Matematika ....................... 6
1st Summative Test in Filipino .......................................................... 8
2nd Summative Test in Filipino ........................................................ 11
3rd Summative Test in Filipino ......................................................... 13
1st Summative Test in Araling Panlipunan ..................................... 14
Summative Test in Mother Tongue Based ...................................... 15
1st SUMMATIVE TEST IN
ENGLISH - GRADE TWO
4RTH QUARTER
S.Y. 2013 – 2014
NAME: ___________________ Grade/Section: _______________ DATE: ___________
I. Write put on, try on, take off on the blank to complete the sentence.
1. Children ____________ their clean uniforms.
2. Dane ____________ her dirty socks after coming from school.
3. Gina ____________ her mom’s blouse if it fits her.
4. Benjamin ____________ his dad’s shoes if it fits him, too.
5. We ____________ our hats and jackets during rainy days.
6. Lito ____________ your wet shirts, you may catch cold, mother said.
7. James said, I ____________ that new shoes if it fits me.
8. School children ____________ their school I.D. everyday.
9. Dianne ____________ your white socks, said mother.
10. We ____________ our hats during the flag ceremony.
II. Read the story carefully. Number the sentences below in the order they happened in
the story. Answer the question below. Circle the letter of the correct answer.
Mary loves to read story. One day she went to the library. She borrowed a book.
The story was about a beautiful princess. Then Mary went home. She showed the book
to her sister. Her sister said, It’s a nice book!
Mary borrowed a book.
She showed the book to her sister.
Marry went home.
Her sister said, It’s a nice book!
Mary went to the library.
1
16. Why did Mary go to the library? because _____________________________.
17. What did she borrowed in the library? Draw this ______________________.
18. When did she go to library? ___________________________.
19. Where did Mary go ro borrow books? __________________.
20. Who borrowed books in the library? ____________________.
III. Write the correct punctuation mark for each sentence.
21. Mary loves to read books ___
22. It’s a nice book. Oh, I like it ___
23. Why do you love to read this books ___
24. Where did you borrow the books ___
25. I love to read books about a beautiful princess ___
2
Unang LAGUMANG PAGSUSULIT
MATEMATIKA - GRADE TWO
4RTH QUARTER
S.Y. 2013 – 2014
PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________
I. Isulat ang tamang oras.
1. ________ 6. ________
2. ________ 7. ________
3. ________ 8. ________
4. ________ 9. ________
5. ________ 10. ________
3
II. Alamin kung ilang oras at minuto ang nakalipas sa dalawang orasan.
11. ________________
12. ________________
13. ________________
14. ________________
15. ________________
III. Isulat sa patlang ang tamang sagot.
16. Si Jean ay natulog ng ika 2:00 ng hapon. Gumising siya pagkalipas ng 30 minuto.
Anong oras nagising si Jean? ________________
17. Ang bibingka ay sinimulang lutuin ng ika 9:30 at naluto ito ng ika 9:50. Ilang
minuto bago naluto ang bibingka? ________________
18. Si Nena ay umalis ng bahay patungong paaralan ng ika 6:30 ng umaga. Nakarating
siya sa paaralan ng 6:45. Gaano siya katagal naglakad? ________________
19. Sinimulang sagutin ni Mark ang takdang aralin ng ika 7:00 ng gabi. Natapos niya
ito sa loob ng 45 minuto. Anong oras natapos ni Mark ang kanyang takdang aralin?
________________
08:2506:50
08:204:20
4

Recommended

K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdfSummative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdfvbbuton
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongueKate Castaños
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdfSummative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdf
Summative Test in Filipino 3rd Quarter Week 1-3.pdf
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
 
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Quiz makasaysayang mga pook
Quiz makasaysayang mga pookQuiz makasaysayang mga pook
Quiz makasaysayang mga pook
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 

Viewers also liked

K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)LiGhT ArOhL
 
Mga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMavict De Leon
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOLiGhT ArOhL
 

Viewers also liked (7)

K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1 – Q4)
 
Mga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang Magkasalungat
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
 
K TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LMK TO 12 ESP 2 LM
K TO 12 ESP 2 LM
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 

Similar to K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit

First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-testRard Lozano
 
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docxQUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docxDessaCletSantos
 
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docx
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docxSUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docx
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docxSephTorres1
 
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdf
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdfFilipino4 LAS Q4 Mod1.pdf
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdfREBECCAABEDES1
 
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptx
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptxQuarter 3 F2F Week 8 (1).pptx
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptxRegineVeloso2
 
Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1Zeny Domingo
 
Filipino iv 4th qtr
Filipino iv  4th qtrFilipino iv  4th qtr
Filipino iv 4th qtrShaw Cruz
 
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manual
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manualEdukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manual
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manualJane Basto
 
Mga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganMga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganJenita Guinoo
 
Basahon weekly mtb
Basahon weekly mtbBasahon weekly mtb
Basahon weekly mtbArneyo
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Gradingteacher_jennet
 

Similar to K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit (20)

First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-test
 
FILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptxFILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptx
 
WEEK 3.docx
WEEK 3.docxWEEK 3.docx
WEEK 3.docx
 
WEEK 2.docx
WEEK 2.docxWEEK 2.docx
WEEK 2.docx
 
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docxQUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
 
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docx
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docxSUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docx
SUMMATIVE-TEST-in-ESP-3-WEEK-1-8-TRUE - Copy.docx
 
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)Quarter 3-week-1-worksheet (1)
Quarter 3-week-1-worksheet (1)
 
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdf
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdfFilipino4 LAS Q4 Mod1.pdf
Filipino4 LAS Q4 Mod1.pdf
 
q4-week-7-8.pptx
q4-week-7-8.pptxq4-week-7-8.pptx
q4-week-7-8.pptx
 
Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2
 
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptx
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptxQuarter 3 F2F Week 8 (1).pptx
Quarter 3 F2F Week 8 (1).pptx
 
Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1
 
Filipino iv 4th qtr
Filipino iv  4th qtrFilipino iv  4th qtr
Filipino iv 4th qtr
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
 
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manual
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manualEdukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manual
Edukasyon sa pagpapakatao 3 Learning manual
 
Mga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng KatanunganMga Talaan ng Katanungan
Mga Talaan ng Katanungan
 
1st grading 2nd sum
1st grading 2nd sum1st grading 2nd sum
1st grading 2nd sum
 
Basahon weekly mtb
Basahon weekly mtbBasahon weekly mtb
Basahon weekly mtb
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (19)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQDISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQKyle Maverick
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxKarlDarwinFrondaPoli
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulatjeanettebagtoc1
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9ChristyRaola1
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxAnnahLupiaganFernand
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoJessQuiranteForten
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...ElsieMaeMurilloBalba
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4SamuelAgnote
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxAizaStamaria3
 

Recently uploaded (20)

DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQDISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
 
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docxLiham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
Liham pahintulot ng mga magulang para sa paglabas ng mga mag-aaral.docx
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
 

K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit

 • 2. i lhoralight@hotmail.com TALAAN NG MGA NILALAMAN 1st Summative Test in English .......................................................... 1 Unang Lagumang Pagsusulit sa Matematika .............................. 3 Ikalawang Lagumang Pagsusulit sa Matematika ....................... 6 1st Summative Test in Filipino .......................................................... 8 2nd Summative Test in Filipino ........................................................ 11 3rd Summative Test in Filipino ......................................................... 13 1st Summative Test in Araling Panlipunan ..................................... 14 Summative Test in Mother Tongue Based ...................................... 15
 • 3. 1st SUMMATIVE TEST IN ENGLISH - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 NAME: ___________________ Grade/Section: _______________ DATE: ___________ I. Write put on, try on, take off on the blank to complete the sentence. 1. Children ____________ their clean uniforms. 2. Dane ____________ her dirty socks after coming from school. 3. Gina ____________ her mom’s blouse if it fits her. 4. Benjamin ____________ his dad’s shoes if it fits him, too. 5. We ____________ our hats and jackets during rainy days. 6. Lito ____________ your wet shirts, you may catch cold, mother said. 7. James said, I ____________ that new shoes if it fits me. 8. School children ____________ their school I.D. everyday. 9. Dianne ____________ your white socks, said mother. 10. We ____________ our hats during the flag ceremony. II. Read the story carefully. Number the sentences below in the order they happened in the story. Answer the question below. Circle the letter of the correct answer. Mary loves to read story. One day she went to the library. She borrowed a book. The story was about a beautiful princess. Then Mary went home. She showed the book to her sister. Her sister said, It’s a nice book! Mary borrowed a book. She showed the book to her sister. Marry went home. Her sister said, It’s a nice book! Mary went to the library. 1
 • 4. 16. Why did Mary go to the library? because _____________________________. 17. What did she borrowed in the library? Draw this ______________________. 18. When did she go to library? ___________________________. 19. Where did Mary go ro borrow books? __________________. 20. Who borrowed books in the library? ____________________. III. Write the correct punctuation mark for each sentence. 21. Mary loves to read books ___ 22. It’s a nice book. Oh, I like it ___ 23. Why do you love to read this books ___ 24. Where did you borrow the books ___ 25. I love to read books about a beautiful princess ___ 2
 • 5. Unang LAGUMANG PAGSUSULIT MATEMATIKA - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Isulat ang tamang oras. 1. ________ 6. ________ 2. ________ 7. ________ 3. ________ 8. ________ 4. ________ 9. ________ 5. ________ 10. ________ 3
 • 6. II. Alamin kung ilang oras at minuto ang nakalipas sa dalawang orasan. 11. ________________ 12. ________________ 13. ________________ 14. ________________ 15. ________________ III. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 16. Si Jean ay natulog ng ika 2:00 ng hapon. Gumising siya pagkalipas ng 30 minuto. Anong oras nagising si Jean? ________________ 17. Ang bibingka ay sinimulang lutuin ng ika 9:30 at naluto ito ng ika 9:50. Ilang minuto bago naluto ang bibingka? ________________ 18. Si Nena ay umalis ng bahay patungong paaralan ng ika 6:30 ng umaga. Nakarating siya sa paaralan ng 6:45. Gaano siya katagal naglakad? ________________ 19. Sinimulang sagutin ni Mark ang takdang aralin ng ika 7:00 ng gabi. Natapos niya ito sa loob ng 45 minuto. Anong oras natapos ni Mark ang kanyang takdang aralin? ________________ 08:2506:50 08:204:20 4
 • 7. 20. Nagsimulang maglaba si Lola Noring ng ika 8:00 ng umaga. Natapos siya ng 11:25 ng umaga. Ilang oras at minuto natapos ni Lola Noring ang kanyang labahin? ________________ 21. Si Niña ay natulog ng ika 8:00 ng gabi. Nagising siya ng ika 6:00 ng umaga. Ilang oras nakatulog si Niña? ________________ 22. Nakauwi ng bahay mula paaralan si Rene ng ika 5:30 ng hapon. Ang kanyang kapatid ay nakauwi ng ika 7_30 ng gabi. Ilang oras ang pagitan ng pag-uwi ni Rene at ng kanyang kapatid? ________________ 23. Si Jiro ay nagpraktis ng basketbol ng ika 4:00 ng hapon. Natapos siya ng ika 8:30 ng gabi. Ilang oras nagpraktis ng basketbol si Jiro? ________________ 24. Ang pangkat nila Nora ang tagapaglinis ng silid-aralan ngayong araw na ito. Ika 6:15 ng sila ay nagsimulang maglinis. Natapos sila ng ika 6:55. Ilang minuto bago natapos ng pangkat ni Nora ang paglilinis ng silid-aralan? ________________ 25. Nanood ng TV si Thea ng ika 6:30 ng gabi. Pagkatapos ay kumain siya ng hapunan ng ika 8:00 ng gabi. Makalipas ang 45 minuto siya ay nagsimulang gumawa ng kanyang takdang aralin. Anong oras nagsimulang gumawa ng takdang aralin si Thea? ________________ 5
 • 8. IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT MATEMATIKA - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Pag-aralan ang kalendaryo at sagutin ang mga katanungan. 1. Ilang buwan mayroon sa loob ng isang taon? ______________ 2. Kung ang Araw ng mga Ina ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo, anong petsa natin ito ipagdiriwang ngayong taon na ito? _____________ 3. Anong buwan ang mayroong pinakakaunting araw? _____________ 4. Ilang Linggo mayroon ang buwan ng Setyembre? _____________ 5. Ilang buwan ang mayroong 31 araw sa loob ng isang taon? _____________ 6. Anong buwan ang mayroong 28 0 29? _____________ 7. Ano ang ikasampung buwan? _____________ 8. Ano ang huling buwan ng taon? _____________ 6
 • 9. 9. Ano ang susunod na buwan pagkatapos ng marso? _____________ 10. Anong buwan bago ang Hulyo? _____________ II. Hanapin sa kalendaryo ang araw na tinutukoy. ______________ 11. Abril 8 ______________ 12. Agosto 10 ______________ 13. Hulyo 28 ______________ 14. Marso 8 ______________ 15. Enero 5 III. Tukuyin kung anong buwan ipinagdiriwang ang mga sumusunod. 16. ______________ 17. ______________ 18. ______________ 19. ______________ 20. ______________ IV. Basahin ang mga sumusunod na talata at sagutin ang mga tanong. Si Liza ay nagsimulang magturo sa ikalawang baitang noong Hunyo, 2002. Pagkatapos ng 2 taon, siya ay inilipat sa ika-anim na baitang. Noong 2009, siya ay umalis sa pagtuturo upang pamunuan ang itinayong negosyo ng kanilang pamilya. 21. Anong buwan at taon nagsimulang magturo si Liza? __________________ 22. Ilang taon siyang nagturo sa ikalawang baitang? __________________ 23. Sa ikaanim na baitang, ilang taon siyang nagturo? __________________ 24. Anong taon siya umalis sa pagtuturo? __________________ 25. Kung pagsasamahin ang taon ng kanyang pagtuturo sa ikalawa at ikaanim na baitang, ilang taon siya nagturo bago siya umalis? __________________ 7
 • 10. SUMMATIVE TEST IN FILIPINO - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ A. Punan ng tamang pang-ukol ang patlang upang manuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Huwag tayong laging kumain ______ taba ng karne upang makaiwas sa sakit. 2. Inanod ______ tubig-baha ang aming mga kagamitan. 3. Pagtitipid ______ kuryente ay dapat nating ugaliin. 4. Sanayin din natin na kumain ______ mga sariwang gulay. 5. Ang magandang ugali ______ tao ay isang kayamanan. B. Lagyan ng (✓) ang mga pahayag na angkop sa larawan. ______ maputi at mabangong mga bulaklak ______ nalalantang mga bulaklak ______ panregalong bulaklak ______ nag-aaway-away na pamilya ______ madasaling pamilya ______ nagkakaisa at masayang pamilya ______ batang mahilig magbasa ______ tayo ng magbasa ______ Ang aklat ay imbakan ng kaalaman 8
 • 11. C. Basahin ang seleksyon sa loob ng isang minuto. Lagyan ng (✓) ang angkop na aral na dapat matutuhan sa binasa. Matalinong bata si Nelia, pero sa panlalamang sa kapwa niya ginagamit ang talinong taglay. Pinagalitan siya ng kanyang guro at magulang dahil sa hindi maganda niyang ginagawa. Sadyang matigas ang ulo ni Nelia. Hindi niya sinusunod ang mga payo sa kanya, kaya marami ang nagagalit sa kanya. Walang nagmamahal kay Nelia. Isang gabi, nanaginip siya na siya raw kay nakakulong sa isang nag- aapoy na lugar dahil sa kanyang masamang gawain. Nagising si Nelia at ipinangako niya sa sarili na magbabago na siya. ______ Maglinis palagi ng ating kapaligiran. ______ Gamitin sa tama ang katalinuhan. ______ Igalang ang mga magulang. ______ Magdasal sa tuwi-tuwina. ______ Laging makiisa sa paggawa ng mabuti. D. Ipaliwanag ang aral na natutuhan sa seleksyon gamit ang sariling pananalita. Gamitin ang “ Speech balloon”. 9
 • 12. E. Isulat ang = kung ang mga salitang magkatapat ay magkasingkahulugan at x kung magkasalungat. Gamiting gabay ang pangungusap sa panaklong. ______ 1. Masinop – burara ( Nagagalit si Nanay sa mga taong burara sa kanilang gamit. ) ______ 2. Masigla – malungkot ( Malungkot ang mag-anak sa pag-alis ng ina patungong ibang bansa.) ______ 3. Maganda – marikit ( Nais kong makakita ng bituing marikit. ) ______ 4. Mabuti – masama ( Ang masama ay kaaway ng kabutihan.) ______ 5. Mahal – iniibig ( Iniibig ng magulang ang mga anak. ) F. Tingnan at basahing mabuti ang sinulat ni Conie. Lagyan ng salungguhit ang mga salitang mali ang baybay at di wastong paggamit ng malaking letra. Iwasto ito at muling isulat sa sagutang papel. mawhal kung Teta bibeth, Komosta ka na Tita? Mabute namam kami dito sa Filipinas sa tulong ng dios. Sna nsa mabote kang kalagayan tita. Sana omuwe k na mula sa amerika. Namimis ka na naming. Gnamamahal, conie 10
 • 13. 2nd SUMMATIVE TEST IN FILIPINO - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Punan ng wastong pang-ukol na kay at kina ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap sa talata. Nagtungo kami _______ Aldrin. Naabutan namin siya na nagpapakain ng mga alagang manok sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay masaya niyang iniabot _______ Mang Pilo ang mga itlog ng manok. Natutuwa namang idinaan ito ni Mang Pilo _______ Aling Nene at Lora na abala sa pagbubuklod ng mga itlog ayon sa laki at liit nito para ibenta. Iniabot ko _______ Aldrin ang aming pasalubong na puto. Masaya niya itong kinain at ibinahagi rin niya ito _______ Mang Pilo, Aling Nene at Lora. May inihanda rin pala silang nilagang itlog at iyon ay pinagsaluhan namin. II. Isulat sa patlang ang letra ng impormasyon sa ibaba na sasagot sa mga sumusunod na tanong. _______ 1. Kailan ka ipinanganak? _______ 2. Sino – sino ang mga kapatid mo? _______ 3. Saan ka nag-aaral? _______ 4. maari bang sabihin mo ang iyong mga magulang? _______ 5. Ilang kayong magkakapatid? A. Tatlo kaming magkakapatid. B. Ang mga magulang ko ay sina Mario Nicolas at Viring Nicolas. C. Ako ay kasalukuyang nag-aaral sa San Mateo Elementary School. D. Ang mga kapatid ko ay sina King Cortes at Noriel Cortes. E. Ako ay ipinanganak noong ika-5 ng Nobyembre 2005. 11
 • 14. III. Basahin ang seleksyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita Cory. Siya ay asawa ng dating senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Siya ay isang babaeng uliran. Nakilala siya dahil sa naganap na EDSA Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa ay nagpakita na siya ay may sapat na kakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang “Ina ng Kalayaan” sa bansa. Siya ay ina ng ating kasalukuyang pangulo na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III. 1. Kilala si Pangulong Corazon C. Aquino sa tawag na ____________________________. 2. Si Tita Cory ay ina ng ating kasalukuyang Pangulo ng bansa na si________________. 3. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang EDSA Revolution noong ________________. 4. Nilabanan ni Tita Cory ang dating diktador na si _______________________________. 5. Si ____________________________ ay kilalang Ina ng Kalayaan. 6. Alin sa mga sumusunod ang angkop na paksa ng binasang seleksyon? ___________. A. Ang ina ng ating Pangulo B. Corazon C. Aquino, ulirang babae C. Ang Edsa Revolution 7. Alin sa mga sumusunod na salita ang ginamit bilang pangngalan sa seleksyon? A. paggawa B. kinilala C. diktador 8. Alin sa mga sumusunod na salita ang maaring mabuo mula sa salitang “kalayaan”? A. bayaan B. akala C. laya 9. “Ang pagmamahal ng ina ay walang katulad.” Alin sa pangungusap ang salitang pangngalan? A. ina B. katulad C. pagmamahal 10. Tukuyin ang pangungusap na nagsasalaysay. A. Kumulog, kumidlat at maya-maya ay umulan na nang malakas. B. Kumain ka na ba? C. Naku! Mahuhuli na naman tayo. 12
 • 15. 3rd SUMMATIVE TEST IN FILIPINO - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ A. Punan ng ayon kay o ayon sa ang mga sumusunod na pangungusap. 1. “Walang pasok bukas dahil may malakas na bagyo___________ PAG-ASA. 2. ___________ Titser Mina, ang mga batang mahilig kumain ng sakitin ay hindi sakitin. 3. ___________ Partor Nol, dapat tayong magdasal bago matulog at paggising sa umaga. 4. “Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay,” ___________ Padre Gomez. 5. ___________ mga siyentipiko, ating mararanasan ang “Global Warming” sa panahong ito. B. Bilugan ang payak na salita at guhitan ang tambalang-salita. tanaw balik-tanaw kupas mata masakit matamis kapit-tuko bughaw takip-silim C. Lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap. 16. Aray _____ Dumugo ang sugat ko. 17. Yehey _____ Dumating na si itay. 18. Ang Diyos ay dakila sa lahat _____ 19. Hugis parisukat ba ang mesa _____ 20. Sandali _____ Titingnan ko kung dumating na siya. D. Iwasto ang hindi tamang paggamit ng malalaking letra. malapit na naman ang bakasyon. pupunta kami sa bulacan. Matutuwa sina lolo inggo at lola marina. Pasasalubungan namin sila ng hamburger. Ibibili namin sila ng bagong damit. Pagkagaling namin sa bulacan ay babalik kami sa maynila at isasama naming sina lolo at lola. Ipapasyal namin sila sa luneta park ay manila ocean park. 13
 • 16. 1st SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Isulat ang TAMA o MALI sa patlang. __________ 1. Nagtutulungan ang mga kabataan sa paglilinis sa plasa. __________ 2. Madaling matapos ang mga gawain kung may pagkakaisa at pagtutulungan. __________ 3. Isinasara ko ang gripo pagkatapos kong gamitin. __________ 4. Pinupulot ko ang mga nakakalat na papel sa ilalim ng desk ko. __________ 5. Inihahagis ko ang mga kalat kahit hindi maipasok sa loob ng basurahan. __________ 6. Ang basura ang dahilan ng pagbaha sa komunidad. __________ 7. Ihahagis sa bintana ang basura, wala namang nakakakita. __________ 8. Pinamumugaran ng ahas ang mga lugar na maraming tambak ng basura. __________ 9. Hindi tayo nakakakuha ng sakit sa mga itinatapon nating basura sa kung saan-saan. __________ 10. Ang iba sa mga tao sa komunidad ay naglalaba sa ilog. II. Hanapin sa ibaba ang sagot sa mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. __________ 11. Siya ay isa sa tatlong paring martir na nag-alay ng buhay para sa bansa at ipinangalan sa ating paaralan. __________ 12. Ipinangalan sa tatlong paring martir. __________ 13. Namatay ang tatlong paring martir sa pamamagitan ng ______. __________ 14. Dito namatay ang tatlong paring martir. __________ 15. Siya ay tanyag na manlalaro ng billiard. 14
 • 17. __________ 16. Napatanyag sa larangan ng pag-awit at pag-arte. __________ 17. Napatanyag sa pagtugtog ng piano. _________ 18. Siya ay napatanyag sa pagtakbo. _________ 19. Siya ang pambansang bayani. __________ 20. Ito ay ang ating Pambansang Wika. Pamimilian: A. Filipino F. Efren “Bata” Reyes Jr. B. Dr. Jose Rizal G. Cecile Licad C. Padre Burgos H. Lydia de Vega D. Gomburza I. Leah Salonga E. Bagumbayan o Luneta J. garote 15
 • 18. SUMMATIVE TEST IN MOTHER TONGUE BASE - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Basahin ang bawat pangungusap. Ikahon ang mga salitang may kambal katinig o klaster. 1. Tsuper si Mang Bruno. 2. May mga troso sa plasa. 3. Ang dyanitor ay nagbabasa ng dyaryo. 4. Magkaibigan sina Charo at Sharon. 5. Nawawala ang tsinelas ni Flora. 6. Pinalitan ni Clara ng bagong alambre ang sampayan. 7. Pinahiram no Troy ang krayola kay Ana. 8. Maganda ang blusa ni Prinsesa Mikay. 9. Si Mang Brando ang gumagawa ng sirang gripo. 10. Sino sa klase ang walang pluma. II. Basahin ang mga salita. Isulat ang TAMA kung may wastong baybay at MALI kung ito ay di wasto. _______ 11. tatay _______ 16. bagay _______ 12. dilay _______ 17. sisiw _______ 13. kalabow _______ 18. aliw _______ 14. kahoy _______ 19. kasoy _______ 15. boghaw _______ 20. tulay III. Sagutin ng OO kung sang-ayon ka at HINDI kung ikaw ay di sang-ayon. _______ 21. Ang palayaw ba ay maikling pangalan ng isang tao? _______ 22. Nakakalakad ba ang isang lumpo? _______ 23. Ang manananggol ba ay isang abogado? _______ 24. Ang sipon ba ay isang malubhang sakit? _______ 25. Ang salitang itutustos ba ay kasingkahulugan ng ibibigay? 16
 • 19. IV. Isipin ang salitang angkop sa patlang. Isulat ang tamang baybay nito. 26. Si Apolinario Mabini ay _______________ “Utak ng Rebolusyon” at “Dakilang Lumpo”. 27. _______________ siya noong ika-13 ng Mayo, 1903. 28. _______________ ni Pule na pinaghirapan ng kanyang mga magulang ang perang ginagastos niya sa pag-aaral. 29. Kailangan na mapagkasya niya ang perang kanyang _______________ ng kanyang mga magulang. V. Isulat ang angkop na salitang diptonggo. 30. Kulay asul - _______________ 31. Tanglaw sa dilim - _______________ 32. Malakas na salita - _______________ 33. Sumusikat at lumulubog - _______________ 34. Maliit na manok - _______________ VI. Sumulat ng isang Liham Pasasalamat sa iyong Ninong at Ninang noong nakaraang pasko sa regalong natanggap mo. (5 points) 17