SlideShare a Scribd company logo

K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit

This is my daughter's compilation of 2nd periodical exams for grade 1

K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit

1 of 28
Download to read offline
K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit
SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD 
MANILA 
IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA 
MATHEMATICS I 
PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ 
Panuto: Pagsamahin ang dalawang pangkat. Ano ang mabubuo? Bilugan 
ang titik ng tamang sagot. 
1. at ay __________ 
A. C. 
B. D. 
2. at ay __________ 
A. C. 
B. D. 
1
3. at ay __________ 
A. C. 
B. D. 
Ilan ang matitira? Iguhit sa kahon. 
4. 
5. 
6. 
2
Ano ang pamilang na pangungusap / number sentence? Bilugan ang 
titik ng tamang sagot. 
7. at ay 
A. 3 + 2 = 4 C. 5 + 2 = 3 
B. 3 + 2 = 5 D. 2 + 3 + 6 
8. 
A. 10 + 10 = 20 C. 10 + 11 = 21 
B. 20 – 10 = 10 D. 20 – 11 = 9 
Pagdugtungin ng guhit ang pamilang na pangungusap na addition sa 
Hanay A at kabaliktarang pamilang na pangungusap na subtraction sa 
Hanay B. 
A. B. 
9. 4 + 8 = 12 9 - 4 = 5 
10. 7 + 9 = 16 16 - 9 = 7 
11. 4 + 6 = 10 12 - 8 = 4 
10 - 6 = 4 
3
Isulat sa patlang ang tamang sagot sa bawat tanong. 
(Babasahin ng guro.) 
12. Kapag pinagsama ang 15 at 3, ang sagot ay ______. 
13. Ang 19 bawasan ng 13 ay ______. 
14. Sa number sentence na 7 – 5 = 2, ang minuend ay ______. 
15. Sa number sentence na 12 + 8 = 20, tinatawag na sum ang ______. 
16. Ang number sentence para sa ay ______. 
17. Alin ang difference sa 9 – 2 = 7? ______ 
Piliin ang tamang sagot. Bilugan ito. 
18. Ang sagot sa 14 + 3 at ______. A. 15 B. 18 C. 17 
19. Ang addends sa 19 + 2 = 21 ay ______. 
A. 19 at 2 B. 2 at 21 C. 19 at 21 
20. 35 bawasan ng 3 ay ______. A. 33 B. 32 C. 38 
Isulat sa kahon ang tamang sagot. 
21. 9 + 7 = 22. 12 + 6 = 23. 45 + 5 = 
24. 36 25. 72 26. 80 27. 69 
+ 23 + 18 + 19 + 29 
4
28. 19 29. 35 30. 46 31. 72 
- 17 - 12 - 19 - 36 
Unawain at sagutin ang mga tanong. (Babasahin ng guro.) Bilugan ang 
titik ng tamang sagot. 
May 25 ibon sa puno. Lumipad papalayo ang 13. 
Ilan ang naiwang ibon sa puno? 
32. Nasaan ang mga ibon? 
A. sa ilog B. Sa puno C. Sa pugad D. Sa ibaba 
33. Ilang ibon ang naroon? 
A. 23 B. 35 C. 42 D. 25 
34. Ilang ibon ang lumipad? 
A. 13 B. 15 C. 20 D. 12 
35. Ilan ang naiwang ibon? 
A. 16 B. 12 C. 22 D. 38 
36. Anong proseso ang ginawa mo? A. addition B. subtraction 
5

Recommended

K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

More Related Content

What's hot

K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Gradingteacher_jennet
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) ReviewerK to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) ReviewerLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
 
Periodical Test English 1
Periodical Test English 1Periodical Test English 1
Periodical Test English 1JHenApinado
 
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Ryan Paul Nayba
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Gradingteacher_jennet
 
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) ReviewerK to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) Reviewer
K to 12 Grade 3 ENGLISH READING NAT (National Achievement Test) Reviewer
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
 
Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2
 
Periodical Test English 1
Periodical Test English 1Periodical Test English 1
Periodical Test English 1
 
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
 
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 

Similar to K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit

Similar to K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit (20)

First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-test
 
MTB-3-EXAM.docx
MTB-3-EXAM.docxMTB-3-EXAM.docx
MTB-3-EXAM.docx
 
PT_MATH 3_Q1.docx
PT_MATH 3_Q1.docxPT_MATH 3_Q1.docx
PT_MATH 3_Q1.docx
 
Third summative test (2nd quarter)
Third summative test (2nd quarter)Third summative test (2nd quarter)
Third summative test (2nd quarter)
 
3rd periodical msep v
3rd periodical msep v3rd periodical msep v
3rd periodical msep v
 
WEEK 3.docx
WEEK 3.docxWEEK 3.docx
WEEK 3.docx
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
 
Pt mapeh 1 q4
Pt mapeh 1 q4Pt mapeh 1 q4
Pt mapeh 1 q4
 
DLL-MATH-Q2-W1.docx
DLL-MATH-Q2-W1.docxDLL-MATH-Q2-W1.docx
DLL-MATH-Q2-W1.docx
 
ADM MATH Q1W1.pptx
ADM MATH Q1W1.pptxADM MATH Q1W1.pptx
ADM MATH Q1W1.pptx
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptxWEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
WEEK-7-MATH-day-1-5.pptx
 
WEEK 2.docx
WEEK 2.docxWEEK 2.docx
WEEK 2.docx
 
Math gr. 1 l ms (q1)
Math gr. 1 l ms (q1)Math gr. 1 l ms (q1)
Math gr. 1 l ms (q1)
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 
28236307 diagnostic-test-sa-filipino
28236307 diagnostic-test-sa-filipino28236307 diagnostic-test-sa-filipino
28236307 diagnostic-test-sa-filipino
 
yza.pptx
yza.pptxyza.pptx
yza.pptx
 
MTB2_ST2_Q2 (1).docx
MTB2_ST2_Q2 (1).docxMTB2_ST2_Q2 (1).docx
MTB2_ST2_Q2 (1).docx
 
Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2
 
Summative 1 quarter1 set1 GRADE1
Summative 1 quarter1 set1 GRADE1 Summative 1 quarter1 set1 GRADE1
Summative 1 quarter1 set1 GRADE1
 

More from LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 

More from LiGhT ArOhL (20)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
 

Recently uploaded

Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxayeshajane1
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxAlnessarIsmaelDamsan
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxAkemiAkane
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Fridaynicagargarita1
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxCRISTINAMAEAREVADO1
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 

Recently uploaded (20)

FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptxANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
ANG PAGLAGO NG MGA BAYAN.pptx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptxnang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
nang-minsang-naligaw-si-adrian.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptxinbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
inbound8895371131286770dfhdhfghdd63.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptxARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
ARALIN-3-UGNAYAN-NG-KITA-PAGKONSUMO-AT-PAG-IIMPOK.pptx
 
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up FridayGrade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
7-10 pt. 2 FIL 1.pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptxG8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx
 
Mtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptxMtb3 M2 .pptx
Mtb3 M2 .pptx
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
q3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptxq3 week 2 esp 10.pptx
q3 week 2 esp 10.pptx
 

K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit

 • 2. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ Panuto: Pagsamahin ang dalawang pangkat. Ano ang mabubuo? Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. at ay __________ A. C. B. D. 2. at ay __________ A. C. B. D. 1
 • 3. 3. at ay __________ A. C. B. D. Ilan ang matitira? Iguhit sa kahon. 4. 5. 6. 2
 • 4. Ano ang pamilang na pangungusap / number sentence? Bilugan ang titik ng tamang sagot. 7. at ay A. 3 + 2 = 4 C. 5 + 2 = 3 B. 3 + 2 = 5 D. 2 + 3 + 6 8. A. 10 + 10 = 20 C. 10 + 11 = 21 B. 20 – 10 = 10 D. 20 – 11 = 9 Pagdugtungin ng guhit ang pamilang na pangungusap na addition sa Hanay A at kabaliktarang pamilang na pangungusap na subtraction sa Hanay B. A. B. 9. 4 + 8 = 12 9 - 4 = 5 10. 7 + 9 = 16 16 - 9 = 7 11. 4 + 6 = 10 12 - 8 = 4 10 - 6 = 4 3
 • 5. Isulat sa patlang ang tamang sagot sa bawat tanong. (Babasahin ng guro.) 12. Kapag pinagsama ang 15 at 3, ang sagot ay ______. 13. Ang 19 bawasan ng 13 ay ______. 14. Sa number sentence na 7 – 5 = 2, ang minuend ay ______. 15. Sa number sentence na 12 + 8 = 20, tinatawag na sum ang ______. 16. Ang number sentence para sa ay ______. 17. Alin ang difference sa 9 – 2 = 7? ______ Piliin ang tamang sagot. Bilugan ito. 18. Ang sagot sa 14 + 3 at ______. A. 15 B. 18 C. 17 19. Ang addends sa 19 + 2 = 21 ay ______. A. 19 at 2 B. 2 at 21 C. 19 at 21 20. 35 bawasan ng 3 ay ______. A. 33 B. 32 C. 38 Isulat sa kahon ang tamang sagot. 21. 9 + 7 = 22. 12 + 6 = 23. 45 + 5 = 24. 36 25. 72 26. 80 27. 69 + 23 + 18 + 19 + 29 4
 • 6. 28. 19 29. 35 30. 46 31. 72 - 17 - 12 - 19 - 36 Unawain at sagutin ang mga tanong. (Babasahin ng guro.) Bilugan ang titik ng tamang sagot. May 25 ibon sa puno. Lumipad papalayo ang 13. Ilan ang naiwang ibon sa puno? 32. Nasaan ang mga ibon? A. sa ilog B. Sa puno C. Sa pugad D. Sa ibaba 33. Ilang ibon ang naroon? A. 23 B. 35 C. 42 D. 25 34. Ilang ibon ang lumipad? A. 13 B. 15 C. 20 D. 12 35. Ilan ang naiwang ibon? A. 16 B. 12 C. 22 D. 38 36. Anong proseso ang ginawa mo? A. addition B. subtraction 5
 • 7. Kaarawan ni Nena. Binigyan siya ni nanay ng 14 na pulang laso. Binigyan din siya ni ate ng 18 dilaw na laso. Ilan lahat ang lasong natanggap ni Nena? 37. Sino ang may kaarawan? Isulat ang pangalan ng bata. ____________ 38. Sino – sino ang nagbigay ng regalo? A. nanay at lola C. nanay at ate B. nanay at tatay D. nanay lang 39. Ano at ilan ang galing kay nanay? A. 10 pulang laso C. 14 na dilaw na laso B. 14 na pulang laso D. 18 pulang laso 40. Ano at ilan ang galing kay ate? A. 12 dilaw na laso C. 14 na dilaw na laso B. 18 na pulang laso D. 18 dilaw na laso 41. Ilan lahat ang lasong natanggap ni Nena? A. 30 laso B. 32 laso C. 28 laso D. 35 laso 6
 • 8. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang. ₱15.00 ₱10.00 ₱2 fs5.00 ₱40.00 ₱24.00 ₱18.00 ₱4.00 ₱26.00 42 – 43. Bumili ka ng tinapa sa halagang ₱6.00. Kung ₱10.00 ang pera mo, magkano ang sukli mo? __________ 44 – 45. Magkano ang halaga ng pera mo kapag mayroon kang dalawang ₱10.00 at 4 na tig pipiso? __________ 46 – 47. Binigyan ka ng ninong mo ng ₱90.00. Ibinili mo ng laruan ang ₱50.00. Magkanong natira sayo? __________ 48 – 49. Ang baon ni Ben ay ₱10.00. Ang baon ni Roy ay ₱15.00. magkano lahat ang pera nilang dalawa? __________ 50. May ₱18.00 si kuya. Binigyan siya ni tatay ng ₱8.00 pa. Magkano lahat ang pera niya? __________ 7
 • 9. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ Sundin ang panuto at bilugan ang tamang sagot. Ano ang nasa larawan?  Babasahin ng guro ang mga salita. 1. lobo bola yoyo 2. mesa mumo tasa 3. lima sampu walo 4. paso baso piso Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng pangangalaga ng kagamitan at ekis (✗) kung hindi. ______ 5. Pagbasag ng plorera. ______ 6. Paglilinis sa kusina. 8
 • 10. ______ 7. Pagpupunas sa mga pigurin. ______ 8. Pagtalon sa ibabaw ng kama. ______ 9. Pagliligpit ng mga laruan. ______ 10. Paghagis ng baso pagkatapos gamitin. Tingnan ang bawat larawan. Sabihin kung nasaan ang bagay na tinutukoy. Gumuhit ng star sa tapat ng tamang sagot. (loob o labas) Loob Labas 11. Ang bola ay nasa ______ ______ 12. Ang lapis ay nasa ______ ______ 13. Ang ibon ay nasa ______ ______ Magkatugma ba ang dalawang salita? Isulat ang O kung oo at H kung hindi. 14. walis - ipis ______ 15. buko - kuba ______ 16. susi - pisi ______ 17. haragan - halaman _____ 9
 • 11. Tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong. Iguhit ang inyong sagot. 18. Ano ang nasa harap ng puno? __________ 19. Ano ang nasa likod ng ibon? ____________ 20. Ang __________ ay nasa harap ng ibon. 21. Ang __________ ay nasa kanan ng bag. 22. Ang __________ ay nasa likod ng isda. 23. Nasa gitna ng tuta at isda ang __________. 10
 • 12. 24. Nasa ibabaw ng libro ang __________. 25. Nasa ilalim ng mesa ang __________. Pagkabitin ng guhit ang mga larawang magkatugma ang pangalan. (26-29) Isulat ang T kung ang unang titik ng salita para sa larawan ay tama at M kung mali. 30. /s/ ______ 33. /l/ ______ 32. /d/ ______ 34. /p/ ______ 32. /k/ ______ 35. /z/ ______ 11
 • 13. Saang lugar sa paaralan makikita ang mga sumusunod? (Babasahin ng guro) 36. palikuran klinika guidance office 37. silid-aralan kantina klinika Saang lugar sa loob ng tahanan makikita ang: 38. sala silid-tulugan kusina 39. sala silid-tulugan kusina Saang lugar sa pamayanan makikita ang: 40. simbahan parke palengke 41. simbahan parke palengke Sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. Emang Engkantada B. Pol Putol C. Paz Waldas D. Pat Kalat 12
 • 14. ______ 42. Sa kuwentong “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan, sino ang mahilig magsira ng mga halaman? ______ 43. Sino ang laging aksaya ng ilaw at tubig? ______ 44. Sino ang nagpabago sa mga haragan? ______ 45. Sino ang napunta sa tambak ng basura? Ano ang huling tunog ng nakalarawan? Isulat sa patlang. 45. ______ 48. ______ 46. ______ 49. ______ 47. ______ 50. ______ 13
 • 15. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE BASED I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ Isulat ang tamang unang letra / titik ng nasa larawan. 1. ______ 6. ______ 2. ______ 7. ______ 3. ______ 8. ______ 4. ______ 9. ______ 5. ______ 10. ______ Alin ang salitang angkop sa kahon? Ikahon ito. 11. babae kabibi ibaba 14
 • 16. 12. bumasa bumaba binago 13. palaka payong papaya 14. abaka totoo timba Lagyan ng tsek (✓) ang larawang may unang tunog na nasa unahan. 15. /k/ 16. /l/ 17. /d/ Isulat ang nawawalang titik / pantig upang mabuo ang salita para sa larawan. 18. ___usa 19. bu___ 20. ___uta 21. ____ka 15
 • 17. 22. ___oyo 23. ____so 24. ___uso 25. gu____ Pag-ugnayin sa pamamagitan ng guhit ang dalawang salitang magkasalungat ng kahulugan. (Babasahin ng guro.) 26. manipis malinis 27. mataas makinis 28. matamlay makapal 29. magaspang malayo 30. marumi masigla mababa Isulat ang tamang salitang mabubuo. 31. m-e-s-a _____________ 32. m-a-n-i-k-a _____________ 33. p-u-g-a-d _____________ 34. a-k-l-a-t _____________ 16
 • 18. Ekisan ang pantig o salitang katulad ng nasa labas. 35. aw kaw kay aw 36. pis pis sip pas 37. walo wala lawa walo 38. am an aw am Aling larawan ang may naiibang unang titik/letra? Ikahon ito. 39. 40. 41. 42. 17
 • 19. Bilugan ang naiibang pantig/salita. 43. man man mat 44. apat atap apat 45. buo buo ubo 46. pag gad gad Isulat ang katumbas na maliit na titik. 47. R ______ 48. J ______ 49. H ______ 50. Z ______ 18
 • 20. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Lagyan ng tsek (✓) kung kasapi ng pamilya at ekis (✗) kung hindi. ______ 1. tatay ______ 4. kalaro ______ 2. nanay ______ 5. lola ______ 3. kaklase ______ 6. tiyo II. Sino ang dapat gumawa ng mga sumusunod na gawain? Ikahon ang tamang sagot. 7. magluto nanay lola tatay 8. magkumpuni ng nanay tatay ate sirang silya 9. mag-alaga ng bunsong tiyo ate kuya kapatid 10. magbunot ng sahig kuya ate bunso 19
 • 21. III. Ano-ano ang mga gawaing pampamilya? Salungguhitan ito. (11-16) paglalaro pagpasok sa paaralan pamamasyal pagdarasal paghuhugas ng plato kaarawan ni bunso pagsisimba pagligo pagdiriwang ng kapaskuhan IV. Iguhit ang ☆ sa patlang ng alituntuning dapat sundin. ______ 17. Kumain ng masustansiyang pagkain. ______ 18. Ubusin ang pagkaing inihanda. ______ 19. Hayaang nakakalat ang mga laruan. ______ 20. Matulog ng maaga sa gabi. ______ 21. Iwanang hindi nakaligpit ang hinigaan. ______ 22. Magsabi ng “po” at “opo”. ______ 23. Huwag umuwi kaagad pagkatapos ng klase. ______ 24. Gawin muna ang takdang-aralin bago matulog. ______ 25. Iwanang nakabukas ang gripo. 20
 • 22. V. Tama ba nag ugaling ipinakikita sa bawat sitwasyon? Iguhit ang ✿ kung tama at ❤ kung mali. (2 pts) ______ 26. Kailangan mo ng sampung piso para sa proyekto ninyo. Humingi ka ng P20.00 kay nanay. ______ 27. Sinabi ng nanay at tatay na tipirin mo ang baon mo. Bumili ka lamang ng masustansiyang pagkain. ______ 28. Nakita mo na bumili ng bagong TV ang kapitbahay ninyo. Umiyak ka dahil hindi bumili ang nanay mo. ______ 29. Sinabihan kayo ng guro na iguhit ang kasapi ng inyong pamilya. Hindi mo isinama ang iyong ate dahil nag-away kayo. ______ 30. Nasira mo ang “computer” ng iyong kuya. Humingi ka ng paumanhin sa kanya. 21
 • 23. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Isulat ang tsek (✓) kung nagpapakita ng masayang pamilya, ekis (✗) kung hindi. ______ 1. Nagkukuwentuhan sina tatay at kuya. ______ 2. Nag-aaway sina ate at kuya. ______ 3. Sabay-sabay kumain ang magulang at mga anak. ______ 4. Namamasyal sa parke ang buong pamilya. ______ 5. Nagsusuntukan ang magkapatid na Lito at Rino. II. Unawain ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. ______ 6. Binilhan ka ng laruan. Ano ang gagawin mo? A. Sisirain mo. B. Iingatan mo. ______ 7. Nalulungkot si lola. Ano ang dapat mong gawin. A. Aaliwin mo. B. Pagtatawanan mo. 22
 • 24. ______ 8. Nais mong makipaglaro sa kapitbahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpapaalam ka. B. Pupunta na lang. ______ 9. Nakita mong nagkukuwentuhan sina tatay at nanay. Ano ang mararamdaman mo? A. Malulungkot B. Matutuwa ______ 10. Naglalaro sina kuya at kaibigan niya. Ayaw ka nilang isali. Ano ang mararamdaman mo? A. Malulungkot B. Matutuwa III. Isulat ang bituin ☆ kung tama at buwan ☾ kung mali. ______ 11. Kaarawan ni nanay. Binati siya ni Nena. ______ 12. Nabasag ni Dan ang plorera. Hindi siya humingi ng paumanhin. ______ 13. Tinulungan ni Buboy si tatay sa pagtatanim sa bakuran. ______ 14. Nakita ni Cita na mabigat ang dala ni nanay. Nagtago siya. ______ 15. May sakit si lolo. Sinubuan siya ni Dani. ______ 16. Labis ang sukli ng tindera sa iyo. Itinago mo ito. ______ 17. Tatawid ng kalsada si Aling Cora. Inalalayan siya ni Moy. ______ 18. Nagmimisa ang pari. Nag-iingay ang mga bata. ______ 19. Nakita mo ang pulubi. Pinagtawanan mo ito. ______ 20. Walang baon ang iyong katabi. Binigyan mo siya ng pagkain. IV. Gumuhit ng ☆☆ kung wasto ang gawain at ☆ kung hindi wasto. 21. Isinauli mo ang hiniram mong lapis. ______ 23
 • 25. 22. Ibinalik mo sa tindera ang labis na sukli. ______ 23. Hindi ka nag-“po” kay nanay. ______ 24. Humingi ka ng pahintulot kay nanay sa pakikipaglaro sa kaklase. ______ 25. Nagmano ka kina tiyo at tiya. ______ 26. Itinulak mo ang matanda sa LRT. ______ 27. Inaway mo ang iyong kalaro. ______ 28. Pinaupo mo ang matandang nakatayo sa bus. ______ 29. Nagsabi ka ng “sorry” sa nasaktang katabi. ______ 30. Sinabi mo ang totoong halaga ng iyong binili. ______ V. Dapat bang gawin mo ito? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot. Oo Hindi 31. Magsalita habang nagsasalita ang guro. ______ ______ 32. Sigawan sina lolo at lola. ______ ______ 33. Tumulong kina ate at kuya. ______ ______ 34. Sundin ang alituntunin sa tahanan. ______ ______ 35. Magalit kapag di-nabilhan ng laruan. ______ ______ 36. Mag-ingay sa oras ng paggawa sa paaralan. ______ ______ 37. Igalang ang kasambahay. ______ ______ 38. Makipag-usap ng pasigaw. ______ ______ 39. Lumakad nang marahan kung may natutulog. ______ ______ 40. Mandaya kapag nakikipaglaro. ______ ______ 24
 • 26. SANGAY NG MGA PAARALANG PANGLUNGSOD MANILA IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA HEALTH I PANGALAN: _________________BAITANG: _______ PETSA: __________ I. Kailan dapat maghugas ng kamay? Lagyan ng tsek (✓) ang tamang sagot. 1. Kapag galing sa palikuran. ______ 2. Bago kumain. ______ 3. Pagkatapos maglaro. ______ 4. Pagkatapos magsulat. ______ 5. Pagkatapos magtanim ng halaman. ______ II. Kailan dapat maghugas ng mga paa? Lagyan ng ekis (✗) ang tamang sagot. 6. Kapag ito ay marumi. ______ 7. Kapag ito ay malinis. ______ 8. Bago matulog. ______ 9. Bago magsuot ng medyas. ______ 10. Pagkatapos magtampisaw sa baha. ______ 25
 • 27. III. Kailan dapat magpalit ng damit? Gumuhit ng ✿ sa tamang sagot. 11. Pagkatapos maligo. ______ 12. Kapag malinis ang damit. ______ 13. Kapag marumi ang damit. ______ 14. Bago matulog sa gabi. ______ 15. Kapag kakain. ______ IV. Isulat ang T kung tama at M kung mali. 16. Maglaro maghapon. ______ 17. Matulog sa tamang oras. ______ 18. Kumain ng lampas sa oras. ______ 19. Magbihis kung kinakailangan. ______ 20. Kumain nang marumi ang mga kamay. ______ 21. Maghugas ng mga paa kapag marumi ito. ______ 22. Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay. ______ 23. Hayaang basa ang mga paa kapag nagsusuot ng medyas. ______ 24. Tumayo nang tuwid. ______ 26
 • 28. 25. Umupo ng kuba ang katawan. ______ 26. Takpan ang bibig kapag bumabahing. ______ 27. Huwag maghugas ng mga paa kapag lumusong sa baha. ______ 28. Magsuot ng wastong kasuotan kung magsisimba. ______ 29. Maglaro nang nakasuot ng “gown”. ______ 30. Magsuot ng pangsimba kung makikipaglaro. ______ 27