Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130111wrtrendse learninghuutrecht-130121112901-phpapp02

175 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130111wrtrendse learninghuutrecht-130121112901-phpapp02

 1. 1. E-learning Trends Wilfred Rubens #HUEDUCATIE Ga vast naar socrative.com Student Login Room: 217463
 2. 2. Wie van u?
 3. 3. Laptop/tablet/smartphone met internettoegang bij u? Wie van u?
 4. 4. Laptop/tablet/smartphone met internettoegang bij u? Twittert er? Wil #HUEDUCATIE modereren? Wie van u?
 5. 5. Laptop/tablet/smartphone met internettoegang bij u? Twittert er? Wil #HUEDUCATIE modereren? Ga vast naar socrative.com Student Login Room: 217463 Wie van u?
 6. 6. Laptop/tablet/smartphone met internettoegang bij u? Twittert er? Wil #HUEDUCATIE modereren? Ga vast naar socrative.com Student Login Room: 217463 Vertel ik ondertussen over mijzelf Wie van u?
 7. 7. Programma Inleidende opmerkingen over trends, hypes en technologie Mijn ervaringen Zeven trends
 8. 8. Source: NYU Wagner Technologisering samenleving
 9. 9. http://thebitchywaiter.blogspot.com/ “The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys.” - Sir William Preece, Chief Engineer, British Post Office, 1878. SteveWheeler,Universityof Impact technologie vaak onderschat
 10. 10. De impact van technologie op het onderwijs wordt vaak... Overschat (A) of onderschat (B)? socrative.com Student Login Room: 217463
 11. 11. Foto: KaiChan Vong Onderwijs is in de loop der jaren veranderd, maar ook als gevolg van technologie? Foto: © Sergej Khackimullin #5197314
 12. 12. Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs, opleiden en leren
 13. 13. Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs, opleiden en leren We shape our tools and thereafter our tools shape us. Marshall McLuhan (1964)
 14. 14. Bron: natuur.ariena.com Trend vs Hype
 15. 15. Bron: natuur.ariena.com Trend vs Hype Tool vs Trend
 16. 16. Mijn ervaringen met e- learning
 17. 17. 1997 Module Foothill College E-mail Boek en artikelen Opdrachten BVEnet
 18. 18. Waarom positief? De eerste keer... Wereldwijd verbonden Motiverende docente
 19. 19. 2001 Diverse onderdelen KPMG Consulting Zelfstudie, verplicht Toets voorkennis Afsluitende toets
 20. 20. Waarom negatief? Verwachtingen niet waar gemaakt Niet betekenisvol Eenzaam leren
 21. 21. En nu... RSS, Twitter, weblog, YouTube, TED, OpenU masterclasses, Pocket...
 22. 22. Vragen? Vragen via twitter? #HUEDUCATIE (‘gewoon’ mag ook)
 23. 23. 1. Mobiele en draadloze technologie
 24. 24. Flexibliliteit, afwisseling
 25. 25. Bron: http://www.rossdawsonblog.com/Web2_Framework.pdf 2. Sociale media: verzamelnaam, interactie, laagdrempelig (webbased, goedkoop), samenwerking, open user generated content. Van consumeren naar produceren
 26. 26. Enkele kenmerken van sociale media m.b.t. leren Gepersonaliseerd Student is “in control” Student produceert Leren samen met anderen Laagdrempelig, eenvoudig En leren buiten de ‘school’
 27. 27. Foto: David Hopkins
 28. 28. Foto: David Hopkins • Bring your own technology • Persoonlijke leeromgevingen (waarvan ELO’s vaak deel van uitmaken)
 29. 29. Kansen Motiverend (ICT van lerenden gebruiken) Keuzevrijheid (wanneer wel/niet, welke ICT) Actief en samenwerkend leren faciliteren
 30. 30. Ik gebruik sociale media tijdens mijn onderwijsbijeenkomsten Eens Niet eens
 31. 31. Voorbeelden Samen aan werkstukken werken via Google Docs Verslag bezoek Anne Frank Museum via weblog of video (YouTube) Brainstormen via LINO
 32. 32. Vragen? Vragen via twitter? #HUEDUCATIE (‘gewoon’ mag ook)
 33. 33. 3. Personalisering eSchool News, 10/4/07 Leertrajecten afgestemd op individu, die invloed heeft op vormgeving leerproces, rekening houdend met datgene wat deelnemer al kan en kent. Leren geen individueel, maar een sociaal proces. Interactie en communicatie met anderen essentieel. Rubens, W. (2007)
 34. 34. Adaptieve technologie
 35. 35. Adaptief leersysteem
 36. 36. Adaptief leersysteem Omgaan met individuele verschillen in bekwaamheden Herkennen patronen bij gebruiker (niveau, tempo, leervoorkeur) Past zich aan niveau en tempo leerlingen aan Geef feedback op resultaten Wijzigt functionaliteit en inhoud op basis van resultaten
 37. 37. 4. Verrijkte media en ‘immersive’ media
 38. 38. Toegankelijker geworden door: - Breedband - Publicatieplatforms zoals YouTube - Gebruikersvriendelijke camera’s Online video en leren
 39. 39. Toegankelijker geworden door: - Breedband - Publicatieplatforms zoals YouTube - Gebruikersvriendelijke camera’s Online video en leren
 40. 40. Instructies geven, demonstreren, hoorcolleges
 41. 41. Co-creatie Interview Documentaire maken (bijv. van stageplaats) Clip Lipdub Storytelling
 42. 42. OpenU masterclasses
 43. 43. Vragen? Vragen via twitter? #HUEDUCATIE (‘gewoon’ mag ook)
 44. 44. Foto:Valley Library (Oregon State University
 45. 45. Foto:Valley Library (Oregon State University 5. Flipped classroom
 46. 46. Het concept van de flipped classroom biedt kansen voor onze opleidingen Eens Niet eens
 47. 47. 6. Massive Open Online Courses Businessmodel: je verdient aan aanvullende services Verschillende didactische concepten
 48. 48. 7. Social learning Van en aan elkaar leren, leren via sociale interactie Met behulp van sociale media Meer dan gebruik sociale media voor leren Verantwoordelijkheid en controle bij de lerende zelf Vaak in netwerken
 49. 49. Tendens Krachtigere, eenvoudiger technologie Rijkere leeromgevingen Toegenomen flexibiliteit Meer mogelijkheden voor zelfgeorganiseerd leren Onderwijsinstelling geen monopoliepositie op leren
 50. 50. Vragen? Vragen via twitter? #HUEDUCATIE (‘gewoon’ mag ook)
 51. 51. wilfred.rubens@ou.nl wilfred@wilfredrubens.com @wrubens http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

×