Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

institut goethe

622 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

institut goethe

 1. 1. PROPOSTA DE PROJECTE “INSTITUT GOETHE SEMIPRESENCIAL” <ul><ul><li>Jorge Terol Domènech </li></ul></ul>
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Anàlisi </li><ul><li>Aspectes referents a l'anàlisi
 3. 3. Anàlisi PEST
 4. 4. Anàlisi DAFO </li></ul><li>Disseny </li><ul><li>Aspectes referents al disseny
 5. 5. Diagrama de Gannt </li></ul><li>Desenvolupament </li><ul><li>Aspectes referents al desenvolupament </li></ul><li>Avaluació </li><ul><li>Aspectes referents a l'avaluació </li></ul></ul>
 6. 6. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>Per què del projecte </li><ul><li>Actualitzar l'oferta formativa i cultural
 7. 7. Usar eficaçment les noves tecnologies
 8. 8. No quedar-se enrere amb respecte de la competència </li></ul><li>A qui va dirigit </li><ul><li>Majoritàriament a persones entre 18 i 35 anys </li></ul><li>Competències a treballar </li><ul><li>Aprendre a aprendre i autonomia
 9. 9. Digital </li></ul></ul>
 10. 10. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>Participants del projecte </li><ul><li>Professorat
 11. 11. Dissenyador tecnopedagògic (a contractar)
 12. 12. Programador web (a contractar)
 13. 13. Coordinadora projecte (Hanna)
 14. 14. Alumnes (testers del projecte) </li></ul></ul>
 15. 15. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>Pressupost </li><ul><li>Programador web: 25.000€
 16. 16. Dissenyador tecnopedagògic: 30.000€
 17. 17. Hostalatge i domini web Moodle: 80€/any
 18. 18. Total projecte €/any: 55.080€
 19. 19. (Opcional) Aula d'informàtica: +18.000€ </li></ul><li>Temps previst projecte </li><ul><li>10 mesos </li></ul></ul>
 20. 20. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>Anàlisi PEST </li><ul><li>Aspectes Polític-legals
 21. 21. Aspectes Econòmics
 22. 22. Aspectes Socio-culturals
 23. 23. Aspectes Tecnològics </li></ul></ul>
 24. 24. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>DAFO </li></ul>
 25. 25. ANÀLISI PROJECTE <ul><li>DAFO GRÀFIC </li></ul>
 26. 26. DISSENY PROJECTE <ul><li>Objectius </li><ul><li>La promoció del coneixement de la llengua alemanya a l’estranger, en aquest cas Barcelona
 27. 27. La cooperació internacional en el camp de la cultura a partir del propi Institut.
 28. 28. Oferir una imatge completa d'Alemanya a través d'informació sobre la vida cultural, social i política del país
 29. 29. Arribar amb les noves tecnologies i partir de, inicialment, un aprenentatge semipresencial, aconseguir l'aprenentatge de l'alumnat amb una metodologia actualitzada constantment.
 30. 30. Motivar als docents de l'Institut Goethe per a que usen les TIC a les seues classes </li></ul></ul>
 31. 31. DISSENY PROJECTE <ul><li>Objectius </li><ul><li>Millorar les pràctiques docents amb l'ús de les TIC per als que ja feien ús d'elles, consensuar el seu ús i estandaritzar tots els formats, presentacions, mòduls...
 32. 32. Arribar a l'alumnat de mode més motivacional a partir de les noves tecnologies i eines. </li></ul><li>Entorn Moodle </li><ul><li>Fòrums, activitats, tasques, qüestionaris, teoria, calendari...
 33. 33. Activitats </li><ul><li>Col.laboratives i individuals
 34. 34. Síncrones I asíncrones </li></ul></ul></ul>
 35. 35. DISSENY PROJECTE <ul><li>Estandarització de continguts </li><ul><li>Possible estructuració dels cursos a Moodle </li></ul></ul>
 36. 36. DISSENY PROJECTE <ul><li>Planificació del treball: Diagrama de Gannt </li></ul>
 37. 37. DISSENY PROJECTE <ul><li>Planificació del treball: Diagrama de Gannt </li></ul>
 38. 38. DISSENY PROJECTE <ul><li>Planificació del treball: Diagrama de Gannt </li></ul>
 39. 39. DESENVOLUPAMENT <ul><li>Constant actualització de continguts trimestralment una vegada acabat el projecte
 40. 40. Coordinació entre membres del projecte amb la coordinadora, Hanna
 41. 41. Servei tècnic durant el curs per a alumnes i professors
 42. 42. Creació i manteniment d'un domini a Internet per a hostalatjar Moodle </li></ul>
 43. 43. AVALUACIÓ <ul><li>Retroalimentació </li><ul><li>A través d'enquestes a professorat i alumnat
 44. 44. A través de l'ús de la plataforma per part dels alumnes experimentats a l'Institut Goethe </li></ul><li>A partir de l'adquisició i ampliació de competències per part dels alumnes </li><ul><li>Aprendre a aprendre
 45. 45. Digital
 46. 46. Lingüística </li></ul></ul>
 47. 47. <ul>Ara mans a l'obra. Gràcies a tots per la vostra atenció </ul>

×