PRESENTACIÓ DUET 1

1,144 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,144
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRESENTACIÓ DUET 1

 1. 1.
 2. 2. PRESENTACIÓDUET 1<br />El projecte DUET té com a objectiu introduir les TIC a la URV. El grup DUET 1 està format per professionals de la formació presencial, que utilitzen les TIC per a la docència en un entorn universitari com a suport a les nostres sessions presencials.<br />Presentem un informe per introduir les TIC com a suport de les sessions presencials a la universitat, centrant-nos especialment en la seves possibilitats amb exemples pràctics.<br />El grup DUET 1 el formem: David Abarca , María Guillermina Albarracín, Rubén Amaya, Josep Arderiu, Marta Baquedano, Eva Bertolín, Jordi Castellví, Cristina Ceide, Albert Correa i Consol Fernández.<br />
 3. 3. INTRODUCCIÓ DE LES TIC EN ELS PROCESSOS EDUCATIUS PRESENCIALS<br />L’ús de les TIC té moltes potencialitats i gran repercussió en els processos d’ensenyament-aprenentatge, que en un model formatiu que integri TIC com a suport de les classes presencials poden aportar:<br /><ul><li>Beneficis: flexibilitat i individualització de l’ensenyament-aprenentatge, eliminació de barreres espacio-temporals, desenvolupament d’un aprenentatge significatiu, foment de la comunicació i la interacció, creació de comunitats d’aprenentatge...
 4. 4. Perjudicis: homogeneïtat, manca de competències i habilitats TIC en els docents, manca d’uns estàndards per verificar la qualitat de l’ensenyament...
 5. 5. Reptes: incorporar unes bases tecnopedagògiques i metodològiques adequades.</li></li></ul><li>ENSENYAMENT PRESENCIAL AMB SUPORT TIC<br />Canvi en l’enfocament de les classes i la metodologia tradicional, ja que amb el suport de les TIC, l’ensenyament es pot centrar més en l’aprenentatge i l’alumnat.<br /><ul><li>Canvi en el rol de docents i alumnat: el docent pot actuar com a guia i facilitador delprocés d’aprenentatge i l’alumnat pot realitzar majors esforços cognitius i pot ser l’encarregat de gestionar el seu propi procés d’aprenentatge i d’autoavaluar-se.
 6. 6. Elements d'innovació: canvis en la distribució i ubicació de les aules,incorporació de diferents mitjans d’informació i comunicació (ordinador personal, PDI, Projector LCD, etc.), els quals fomenten una major interacció entre l'alumnat, el professorat i els continguts objecte d’aprenentatge. </li></li></ul><li>CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA<br />Descripció del context<br />Proposta per desenvolupar en el context de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, sota la direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació. <br />Objectius educatius<br />L’objectiu fonamental d’aquest projecte és la motivació, formació i l’assessorament dels professors de la URV per a què puguin utilitzar aquestes eines per al desenvolupament habitual de la seva tasca docent i per a crear, progressivament, un entorn formatiu tecnològic amb un clar contingut formatiu.<br />
 7. 7. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA<br />Pluja d’idees inicials:<br /><ul><li>Es pretén implicar a tota la comunitat universitària.
 8. 8. Finançament públic.
 9. 9. El campus es crea des d’una perspectiva pedagògica.
 10. 10. Organitzar sobre 3 eixos:
 11. 11. infraestructura tecnològica
 12. 12. formació dels professors per a assegurar una incorporació TIC amb qualitat
 13. 13. estructures de la mateixa universitat per fer front als reptes que suposa el projecte
 14. 14. Creació d’un primer un prototip o prova pilot.</li></li></ul><li>DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA<br />Model tecnopedagògic<br />La proposta de DUET1 es fonamenta en el model instruccional ADDIE, i per aquest motiu l’informe incorpora els següents passos: Anàlisi, Disseny, Desenvolupament, Implementació i Avaluació. <br />
 15. 15. DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA<br />Disseny pedagògic<br />La proposta de DUET1 en tant que docents pioners a fer servir les TIC com a suport de les classes presencials implica fer una “transició no traumàtica” des de models presencials d’ensenyament cap a models basats en entorns virtuals, la qual cosa comporta una redefinició del rol del professor, del rol de l’estudiant, del disseny dels materials didàctics i sobre tot de la interacció entre ells possibilitada per l’ús de les TIC.<br />Competències a desenvolupar<br /><ul><li>Domini efectiu de les TIC i coneixement de les funcionalitats dels entorns virtuals.
 16. 16. Capacitat de treball i aprenentatge col·laboratiu.
 17. 17. Augmentar la gestió del propi aprenentatge fins esdevenir autònom.</li></li></ul><li>DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA<br />Metodologia<br />Es proposa el model constructivista, en què l’aprenentatge s’entén com un procés dinàmic centrat en l’alumne que construeix el seu significat gràcies a la interacció entre iguals i amb els docents mitjançant l’ús de l’entorn virtual i en especial de les eines col·laboratives síncrones i asíncrones que aquest integra: debat, fòrum, wikis, correu, xat, videoconferència, enllaços a blocs,... <br />
 18. 18. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE<br />Planificació<br />El consens (administració, facultats i estudiants) en aquesta fase de planificació i desenvolupament de polítiques internes es fonamental per l’èxit. <br />Per adaptar les antigues estructures universitàries per que el nou campus virtual funcioni. <br />Pressupostar acuradament per utilitzar els recursos més eficientment<br />Procurar formació tècnica pre-implementació. És important un consens entre aquells qui utilitzaran el campus. <br />Trobarem resistència al canvi, per això cal un grup que lideri i faciliti aquest canvi, i ajudi a adoptar l nova cultura de l’organització.<br />Es molt important per el projecte que la prova pilot sigui un èxit en tots els aspectes. <br />
 19. 19. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE<br />Formació del personal i suport<br />El docent no és només qui té el coneixement sobre un tema determinat sinó que a més a més ha de saber com comunicar-lo eficientment, i per això necessita tenir el coneixement tecnològic adequat.<br />Tot això fa que la formació i el suport als docents per l’ús eficient del campus virtual sigui indispensable. <br />Formació i suport als estudiants<br />També és necessari un servei de suport per col·laborar amb els estudiants que troben problemes tècnics.<br />
 20. 20. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE<br />Comunicació i interacció<br />Las TIC ofereixen diverses eines de comunicació i interacció (fòrums, xat i correu electrònic, entre d’altres) claus pel procés d’ensenyament-aprenentatge, que permetran als docents aprendre a crear i utilitzar espais virtuals (pàgines web, blogs...) <br />per comunicar les seves idees i reflexions, organitzadors<br />cognitius (mapes conceptuals, xarxes semàntiques...)<br />per sistematitzar i analitzar la informació, i les diverses<br />eines de comunicació i interacció (fòrums, xat, correus...)<br />per intervenir activament en el desenvolupament de les<br />sessions d’aprenentatge.<br />
 21. 21. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE<br />Serveis al estudiants<br />El campus virtual ha de donar als estudiants els mateixos servies que trobaria si assistís al campus presencial. Els serveis de biblioteca, administració, finances, tutoria, etc, han de ser accessibles des del campus virtual, igual que altres serveis complementaris, de caràcter més social, grups d’estudi o estudiants mentors, que funcionen de manera excel·lent per estudiants de <br />primer curs o desplaçats <br />haurien també de tenir el <br />seu lloc.<br />
 22. 22. AVALUACIÓ DEL PROJECTE<br />L’avaluació ens mostrarà de forma clara quins han estat els encerts del projecte i els aspectes que s’hauran de millorar i rectificar.<br />Aquesta avaluació es basarà en una anàlisi de dades que ens servirà per detectar punts del projecte no han funcionat com s’esperaven i s’hauran de modificar:<br />Enquestes<br />Dades d’accés i navegació al campus<br />Comparativa entre el rendiment acadèmic d’alumnes que tenen un percentatge elevat d’assignatures amb continguts TIC i aquells que reben l’ensenyament acadèmic tradicional... <br />
 23. 23. AVALUACIÓ DEL PROJECTE<br />També caldrà tenir molt en compte la valoració que en fa el professorat que hagi incorporat les TIC en el procés educatiu com a suport i complement de les sessions presencials. Per fer-ho es faran servir eines com: <br />Enquestes<br />Reunions de l’equip de professors<br />Fòrums virtuals ... <br />
 24. 24. AVALUACIÓ DEL PROJECTE<br />Les TIC faciliten enormement una seria de tasques en el procés d’ensenyament i aprenentatge, i evidentment també en l’avaluació, com ara:<br />el lliurament de pràctiques i activitats avaluables<br />la retroacció d’aquestes activitats<br />la comunicació bidireccional i grupal<br />l’execució d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació online<br />l’enregistrament i la consulta de qualificacions actuals i de l’històric de qualificacions<br />les consultes individualitzades, tant “de matèria” com de “tutoria”<br />la utilització de recursos aliens d’avaluació online<br />
 25. 25. PROJECCIÓ DE FUTUR DEL PROJECTE<br />No hi ha dubte que la projecció de futur d’aquest projecte és enorme. I no ho és només perquè es pugui preveure una implantació paulatina i progressiva, sinó especialment perquè el desenvolupament de les TIC promet noves tecnologies que probablement permetran assolir nous reptes i resoldre més problemes en els propers anys.<br />Segurament, el previsible èxit del projecte i la visualització dels avantatges que suposen les TIC a les aules farà que cada cop hi hagi més docents entusiastes i innovadors en el seu ús i aniran sorgint noves fórmules i estratègies a partir de les múltiples experiències.<br />És important fer un seguiment proper sobre com es van implementant les TIC a l’ensenyament presencial per aprofitar les experiències i compartir els seus beneficis.<br />
 26. 26. POSSIBILITATS TIC<br />El grup DUET 1 us volem presentar algunes propostes que analitzen les possibilitats de les TIC com a suport a la presencialitat, il·lustrades amb alguns exemples pràctics per mostrar els avantatges d'incorporar les TIC a les classes presencials. <br />A continuació us exposarem en forma de taula algunes de les principals eines que ens ofereixen les TIC per combinar-les amb les classes presencials. Estan organitzades tenint en compte el grau de virtualitat que requereixen i il·lustrades amb casos pràctics.<br />Aplicacions no interactives o que no requereixen connexió a la xarxa<br />Aplicacions que requereixen connexió a la xarxa<br />Aplicacions que requereixen connexió a la xarxa i possibiliten la construcció col·laborativa de coneixement<br />
 27. 27. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – CANÓ LCD<br />Els canons LCD o vídeoprojectors són aparells que reben una senyal de vídeo i la projecten a una pantalla amb un sistema de lents que permet veure imatges fixes o en moviment. <br />En el grau de Comunicació Audiovisual fem servir el canó en diferents assignatures, però especialment en Teoria i Anàlisi Cinematogràfica i Televisiva, ja que ens permet veure fragments de pel·lícules i programes de televisió en un format molt semblant a l’original.<br />
 28. 28. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – IMATGES<br />Són moltes les imatges que podem fer servir en les nostres classes per il·lustrar allò que estem explicant, però els mapes mentals o mindmaps. Els mapes mentals són diagrames que es fan servir per a representar les paraules, idees, tasques, o d’altres conceptes relacionat i disposats al voltant d’una idea central. Es fan servir per la generació, visualització, estructura, i classificació de les idees, per<br />ajudar-nos en l’estudi, organització, resolució de problemes i presa de decisions.<br />Hi ha diferents programes de software que ens faciliten la creació de mapes mentals: IHMCCmapTools, OpenOfficeDraw , FreeMind , VUE, GLIFFY, Inspiration o Mindmanager .<br />
 29. 29. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – VÍDEO<br />Es pot fer servir el youtube al Màster universitari en Avaluació i Mesura de la Conductaper exemplificar i proposar com a casos a analitzar imatges i vídeos a les sessions presencials la conducta de les persones, segur que recordeu imatges d’agressions xenòfobes al metro, o les imatges d’actes vandàlics a les manifestacions, o esdeveniments esportius.<br />Però també es poden descarregar els vídeos i fer-los servir sense connexió, o fer servir d’altres vídeos que serveixin per il·lustrar el que estem ensenyant.<br />També s’han fet servir per recomanar als alumnes que vegin a casa conferències i vídeos que complementen el que s’ha fet a classe.<br />
 30. 30. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – ÀUDIO<br />Els Podcast (la transmissió utilitzant el iPod) va sorgir inicialment només en àudio però ara també en vídeo. El contingut pot ser una classe presencial, un article,un programa, un clip de vídeo, etc En classes de llengua les utilitzem per reforçat contingut auditiu. Es poden veure o escoltar des de la pàgina web on estan penjat i descarregar-se al aparell per veure's més tard, sense necessitat de cobertura .  <br />
 31. 31. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – PRESENTACIONS<br />Les presentacions de diapositives són molt útils per la presentació d’informació i materials a les nostres classes, ja que recullen gran quantitat d’informació que podem organitzar com vulguem, i faciliten l’aprenentatge significatiu i per descobriment, permetent que l’alumne analitzi, reflexioni i pugui construir el seu propi coneixement.<br />Aquestes presentacions també es poden compartir online, amb aplicacions com slideshare o authorstream, i després inserir-les en pàgines web, blogs, etc. Això ens permetria visualitzar presentacions que ocupen molta memòria, sense haver de descarregar-les.<br />
 32. 32. APLICACIONS NO INTERACTIVES O QUE NO REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – PISSARRA INTERACTIVA<br />A l’assignatura de Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual, del grau de Periodisme, s’utilitza la pissarra digital.<br />El docent introdueix els diferents tipus de realització de programes televisius, i dona suport a les seves explicacions orals mitjançant la utilització de fragments de programes televisius des del web de youtube o des dels webs de canals de televisió. D’aquesta manera el docent pot apuntar amb exemples les característiques més destacables de cada tipus de programa.<br />
 33. 33. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – NAVEGACIÓ WEB<br />La navegació web és un dels usos més bàsics dels recursos de la web 2.0, però no per això s’ha de pensar que no sigui efectiva o que no pugui satisfer les necessitats formatives dels alumnes.<br />Penseu en la possibilitat de desenvolupar el web de la vostra assignatura, matèria o aula, en aquest web podeu posar enllaços a continguts d’Internet que complementin les vostres explicacions a classe. També podeu penjar informació rellevant, exercicis d’autoavaluació, els apunts segons vagi evolucionant la classe, mapes conceptuals, etc.<br />
 34. 34. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – VIDEOCONFERÈNCIA<br />Per apropar als alumnes intervencions d’experts geogràficament distants, garantint la interacció, hem fet servir les videoconferències amb èxit al màster universitari en migracions i mediació social , en els quals els alumnes van poder estar en contacte amb persones expertes en mediació social dels Estats Units.<br />
 35. 35. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – CORREU ELECTRÒNIC<br />El correu electrònic l’hem fet servir els membres de DUET 1, perquè ens permet rebre els treballs dels alumnes en format digital (estalviant paper) i és una de les maneres de tenir contacte personalitzat amb l’alumnat, comentar com va evolucionant i comunicar-li les correccions dels treballs que va presentat.<br />Fem servir l’adreça de correu que us proporciona la URV i recordeu que serà molt important determinar amb l’alumnat l’ús que se’n farà (ex. lliurament de treballs / seguiment alumne), per evitar usos no adequats.<br />
 36. 36. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA – BLOGS<br />Un blog (weblog o bitàcora) és més que un lloc web creat per un o més autors on aquests van situant la informació que els sembla (opinions, informacions, textos, fotos, clips de vídeo i(o d’àudio, comentaris ...) i que van actualitzant de forma periòdica. Els visitants poden afegir comentaris i el així el blog va creixent. <br />És un recurs que dóna increïbles oportunitats educatives i comunicatives, i a més és una eina de molt fàcil accés i gratuïta, amb serveis oferts per múltiples servidors, com ara www.blogger.com .<br />Per exemple, els estudiants poden crear el seu propi blog on poden anar penjant les diverses fases de la realització del seu treball, mentre els companys poden veure i compartir el procés i aportar-hi idees o crítiques. <br />
 37. 37. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA - SINDICACIÓ<br />En l’educació universitària, la sindicació o RSS és una eina molt senzilla i dinàmica per no experts, que permet la creació de comunitats, la subscripció a notícies i novetats de cada especialitat, publicacions i treballs científics, millorant la connectivitat entre investigadors. Com a recursos informatius ajuden a la creació d’entorns d’aprenentatge fent més senzill el seu desenvolupament.<br />La sindicació possibilita comunicar informació d’un tema concret i crear comunitats específiques, per intercanviar materials i recursos. Com per exemple en el màster d’Intel·ligència artificial, que es desenvolupa interdisciplinàriament amb altres universitats, fem servir la sindicació per compartir la informació sobre la investigació i publicacions que desenvolupen els estudiants amb les seves tesis de treball.<br />
 38. 38. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT – DOCUMENTS EN LÍNEA<br />Una bona manera de treballar col·laborativament és a partir de GoogleDocs. Aquesta eina vinculada al correu de Google (Gmail) és un gran instrument que permet el treball en xarxa dels alumnes i compartir continguts i redactar treballs tant de manera síncrona com asíncrona. L’alumne ha de compartir amb els seus companys el document generat per tal que tots puguin treballar-hi i amb el professor perquè pugui realitzar la correcció.<br />
 39. 39. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT – WIKIS<br />La wiki és un lloc web de treball col·laboratiu per excel·lència, permet treballar varis usuaris en el mateix document i al mateix temps. Tenen una estructura prou intuïtiva que facilita la navegació per el document, per tant, es poden utilitzar directament per publicar el material com a pàgina web.<br />Permeten veure com s’ha construït el document, cada modificació feta queda guardada i es pot restaurar o revisar en qualsevol moment, amb l’autonomia que això ens aporta.<br />Per posar un exemple citaríem el wikispace, una eina que respecta la idea original de registrar tots els seus moviments per a possibles revisions/restauracions. <br />
 40. 40. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT – XARXES SOCIALS<br />Una xarxa social és una estructura social on es creen relacions entre els membres d’una comunitat. Són formes d’interacció col·lectiva, on les persones intercanvien informació sobre idees, gustos i preferències mitjançant textos, imatges i vídeos. El principal objectiu de les xarxes socials és facilitar l'addició dels seus membres i així constituir-se com a agent social. <br />Un exemple de l'ús de xarxes socials a l'àmbit educatiu és donar difusió a linkedin per als últims cursos de la llicenciatura de Dret, per tal d'afavorir el networking entre els alumnes que estan a punt d'entrar al món laboral com a advocats.<br />
 41. 41. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT – ENTORNS VIRTUALS<br />Semblants a les xarxes socials es tracten d’entorns molt visuals, d’estructura semblant als jocs multijugador massius de rol en línia, on qualsevol persona hi pot participar creant el seu personatge.<br />En aquest entorn virtual les interaccions entre els participants cobren molta importància, ja que aquestes plataformes permeten el desenvolupament i la interacció social en un entorn no real.<br />A l'enginyeria tècnica de telecomunicacions es va posar en marxa un programa d’utilització de second life per afavorir la interrelació entre els alumnes dels diferents cursos.<br />
 42. 42. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT - MARCADORSSOCIALS<br />Els marcadors socials són una eina que ens permet guardar, classificar i compartir enllaços amb altres usuaris. És una alternativa als cercadors d’informació a Internet, i ens ajuda a crear una xarxa d’usuaris per recopilar informació fent servir la intel·ligència col·lectiva, classificant-la amb etiquetes per organitzar els enllaços en carpetes i subcarpetes<br />En l’assignatura Destreses Comunicatives: Reading and Writing del grau d’anglès de la URV fem servir el delicious per que tots els estudiants tinguin accés als marcadors destacats pel professorat i per altres companys, ja que tothom té accés com a usuari per poder consultar els marcadors existents, editar-los i afegir-ne nous.<br />
 43. 43. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT - SISTEMES DE GESTIÓ DE CONTINGUTS D’APRENENTATGE<br />A la URV fem servir un entorn virtual d’aprenentatge basat en la plataforma MOODLE com a complement de les sessions presencials. Amb aquest entorn es pretén canviar l’enfocament de les classes i la metodologia que es feia, per amb el suport de les TIC, centrar-nos més en l’aprenentatge que realitza l'alumnat, ja que s’aprofiten les potencialitat que aquestes ofereixen per a millorar els processos educatius. <br />MOODLE és senzill de gestionar i configurar amb una formació inicial bàsica. Es poden trobar assistents per a la majoria de tasques, ajudes contextuals, icones autoexplicatives i la distribució de tasques administratives en seccions especials del programa. <br />
 44. 44. APLICACIONS QUE REQUEREIXEN CONNEXIÓ A LA XARXA I POSSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓ COL·LABORATIVA DE CONEIXEMENT - SISTEMES DE GESTIÓ DE CONTINGUTS D’APRENENTATGE<br />En els cursos dissenyats amb MOODLE podem trobar tot un seguit de funcionalitats, activitats i recursos, que es poden adaptar a diferents<br />estils d’aprenentatge:<br />Comunicatives: <br />Eines de comunicació asíncrones (fòrums, missatges personals, intercanvi d’arxius) <br />Eines de col·laboració (fòrums, wikis, glossaris) <br />Facilitadores de l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses. <br />D’organització i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies, informes d’activitat o taules de qualificacions.<br />
 45. 45. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />Com a complement dels exemples aportats, seria útil planificar una dinàmica de grup (online) per als professors menys experimentats, amb caràcter previ a la implementació dels exemples pràctics esmenats en les seves pròpies classes. Així doncs, a més de veure les iniciatives que ja s’estan fent des del "DUET 1", amb aquesta dinàmica de grupse’ls demanaria que intentessin imaginar-se i/o desenvolupar possibles aplicacions en base als coneixements que ja tenen en l'ús de les tecnologies (en la seva vida diària).<br />
 46. 46. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />Com a complement dels exemples aportats, seria útil planificar una dinàmica de grup (online) per als professors menys experimentats, amb caràcter previ a la implementació dels exemples pràctics esmenats en les seves pròpies classes. Així doncs, a més de veure les iniciatives que ja s’estan fent des del "DUET 1", amb aquesta dinàmica de grupse’ls demanaria que intentessin imaginar-se i/o desenvolupar possibles aplicacions en base als coneixements que ja tenen en l'ús de les tecnologies (en la seva vida diària).<br />Què és el GRUP NOMINAL?<br />Tècnica de grup que vol identificar problemes o necessitats d’un col·lectiu.<br />Procés estructurat d’intercanvi d’informació.<br />Es pot utilitzar en diferents etapes d’un procés de planificació d’una acció futura: per exemple per definir criteris per començar a treballar, donar prioritat a uns problemes per davant d’altres, generar solucions, avaluar resultats...<br />
 47. 47. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />OBJECTIUS DEL TALLER:<br />Valorar els seus coneixements previs.<br />Fer-los perdre la por a aplicar el que ja saben i traspassar-ho al seu camp professional, on ja són experts formadors, i acompanyar-los en el pas al rol de docent virtual.<br />Compartir experiències prèvies que tenen com a usuaris.<br />Fer-los partícips del procés d’adaptació a l’aprenentatge amb TIC.<br />Detectar problemes o necessitats que tenen ara com a docents virtuals.<br />Que ells mateixos poguessin fer propostes d’aplicació i de millora de la seva pròpia activitat docent amb TIC, per començar el seu procés de transició.<br />
 48. 48. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />ETAPA 1 - PREPARATÒRIA<br />Formulació d’una pregunta de debat. Exemples:<br />En què t’ajuden les TIC en el teu dia a dia? Cita tres exemples d’avantatges<br />Quins són els principals problemes que trobes en la teva tasca diària? En què creus que et poden ajudar les TIC com a docent? Cita tres exemples d’avantatges. Quins són els TRES principals inconvenients o impediments que trobes per implementar les TIC a la teva aula? <br />Selecció dels participants (no més de 15-20). Espai de debat online (sessió WEBEX o aula síncrona), que permet veure i sentir el formador, que els participants parlin per torns o demanin torn de paraula, i tots escriguin en un fòrum. Document compartit síncron (GoogleDocs). <br />
 49. 49. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ DE TREBALL<br />Redacció de les idees en silenci, individualment.<br />Enunciat de les idees per veu, a l’aula Webex, o al fòrum de la mateixa aula. <br />Període de discussió<br />Votació sobre la importància dels ítems<br /> A partir d’aquí podrem començar a treballar amb casos més concrets i buscar solucions localitzades...i el més important, els haurem començat a fer partícips del seu propi procés de canvi, del docent presencial al docent virtual.<br />
 50. 50. ANNEX: TÈCNICA DEL GRUP NOMINAL<br />AVANTATGES D’AQUESTA TÈCNICA:<br />Permet motivar, desenvolupar equips sota la seva responsabilitat, unint voluntats i esforços.<br />Desenvolupa una visió de futur, genera compromís i genera sentiment d’equip.<br />Redefineix els sistemes de treball d’equips per millorar els processos. Cohesiona l’equip.<br />Comunica els canvis i gestiona les resistències naturals, per aconseguir el compromís de l’equip de professors.<br />Impulsa la implementació de sistemes que fomentin la eficiència, la innovació i la creativitat.<br />Clarifica els objectius de cada persona i els responsabilitza d’aconseguir-los<br />Exigeix el compliment dels compromisos adquirits.<br />Reconeix els mèrits de les persones en la seva tasca diària.<br />
 51. 51. ANNEX - RECOMANACIONS FINALS<br />Com en qualsevol procés formatiu, la planificació, la coherència, el sentit comú i la reflexió són imprescindibles per aconseguir l’èxit. Així doncs, en algunes situacions, cal aplicar amb més cura aquestes eines, per tal d’assegurar-nos de que el resultat final serà satisfactori.<br />COMPTE! Quan hem de fer servir l’e-learning amb molta cura, i si la situació ho desaconsella, haurem de buscar una altra alternativa a l’e-learning en aquests casos...<br />Quan la part més important de la capacitació per a crear coneixement o experiències és la interrelació entre formador i alumnes o entre tot el grup<br />Quan els alumnes tinguin un rebuig a l’ús d’ordinadors o en tinguin un coneixement molt bàsic (no és el cas que ens ocupa).<br />Quan s’ha de fer una formació “d’emergència” i no es poden treballar els materials ni els continguts.<br />Quan els aprenentatges són fonamentalment pràctics o vivencials.<br />

×