Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio 42learn

375 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacio 42learn

 1. 2. Abj'atz' Enlace Quiché <ul><li>Missió de la ONG. </li></ul><ul><li>Potenciar la capacitat humana dels pobles indígenes amb aplicacions innovadores de les TIC en llengües maies </li></ul>
 2. 3. El projecte <ul><li>Formació on-line i semipresèncial de formadors: </li></ul><ul><ul><li>Capacitació en l'ús de la Plataforma Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorament tecnopedagògic </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny i creació del campus Enlace Quiché </li></ul></ul>
 3. 4. Equip humà 42 learn Director del projecte (J. Josa) Serveis al client . (R. Freixes ) Disseny formatiu . (M. Garcia) Serveis Financers . (F. Luque) Professorat, dissenyadors tecnopedagògics, tècnics i dissenyadors gràfics.
 4. 5. Objectius projecte <ul><li>Atendre les necessitats que presenta la ONG Ajb'atz' Enlace Quiché. </li></ul><ul><li>Promoure l'educació i disminuir l'absentisme i el fracàs escolar a la zona del Quiché. </li></ul><ul><li>Ampliar els recursos tecnològics a la ONG. </li></ul><ul><li>Ajudar la comunitat Maia Quiché en el seu desenvolupament integral des de la multiculturalitat. </li></ul>
 5. 6. La proposta <ul><li>Plataforma Moodle per a coordinadors i administradors de cursos. </li></ul><ul><li>Plataforma Moodle per a formadors. </li></ul><ul><li>Disseny tecnopedagògic en entorns rics en tecnologies de la informació. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de Moodle per a tècnics </li></ul><ul><li>Curs intensiu semipresencial </li></ul>
 6. 7. Avaluació <ul><li>La formació ofertada per 42learn es basa en: </li></ul><ul><ul><ul><li>Treball individual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoavaluacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participació en debats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resolució de casos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projecte final </li></ul></ul></ul>
 7. 8. Metodologia <ul><li>Proposem una acció combinada en: </li></ul><ul><ul><li>Informació documental de nivell bàsic ( PDF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació visual de nivell bàsic ( en vídeo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió en material audiovisual ( vídeos il·lustratius) </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny d'activitats d'aprenentatge col·laboratiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Habilitació d'espais de discussió i consulta </li></ul></ul>
 8. 9. Projecte Formatiu
 9. 10. Oferta 42learn <ul><li>L'oferta formativa de 42learn inclou per un període de 2 anys : </li></ul><ul><ul><li>Assessorament on-line personalitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptació de la plataforma Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport tècnic on-line </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació dels formadors i tècnics d'Abj'atz' Enlace Quiche </li></ul></ul><ul><ul><li>Finançament concertat amb entitat bancària </li></ul></ul><ul><li>L'estància a Barcelona es finançarà amb un cicle de conferències que els membres de l'ONG realitzaran per donar a conèixer l'ONG a Catalunya. </li></ul><ul><li>El cost total del projecte serà de : 19797 € / any </li></ul>

×