Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forelesning HiT oktober 2008

1,315 views

Published on

Forelesning ved Høgskolen i Telemark - allmennlærerutdanningen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forelesning HiT oktober 2008

 1. 1. Web 2.0 og digitale læringsressurser <ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla </li></ul><ul><li>http://www.jao.typepad.com </li></ul>
 2. 2. `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><li>Internett kan brukes – men ikke til alt! </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>
 4. 4. Den nye teknologien
 5. 5. Ny teknologi vs alder… ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 10 20 30 40 50
 6. 6. ” Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.” -Marc Prensky Er du enig?
 7. 7. A Vision of Students Today
 8. 8. A Portal to Media Literacy
 9. 9. Refleksjon <ul><li>Hva var nytt for deg i disse videoene? </li></ul><ul><li>På hvilken måte vil dette påvirke deg som elev og lærer? </li></ul><ul><li>Er denne undervisningssituasjonen representativ for dere? </li></ul><ul><li>Hvis det er slik – på hvilken måte vil det påvirke oss inn mot elevens læring? </li></ul><ul><li>Hvordan kan vi nå elevene der de er? </li></ul><ul><li>Hva trenger dagens elever av kompetanse for å fungere i et samfunn i endring? </li></ul>
 10. 10. Unge vil alltid forandre seg Det er opp til oss lærere å gjøre noe bedre mer smartere Og det krever mye arbeid.
 11. 11. For mange av oss lærere der ute sier:
 12. 12. “ Vel, jeg har delt ut disse samme arbeidsoppgavene i tredve år, og hvis de var gode nok for dem, så er de vel gode nok for disse elevene også
 13. 13. Selv om tidene har endret seg
 14. 14. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier
 15. 15. Det er mer enn det dobbelte av den tid han bruker årlig på skolen
 16. 16. Skolen er ikke den eneste læringsarenaen Informasjon er over alt
 17. 17. Hva om vi ….
 18. 18. … utfordret våre elever til å finne denne informasjonen og omdanne den til kunnskap?
 19. 19. Hva om vi tok med oss disse digitale mediene inn i klasserommene?
 20. 20. Hva om vi kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på?
 21. 21. Hva om vi fant spennende måter å engasjere våre elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som de bruker allerede ?
 22. 22. Ville ikke det høres fornuftig ut?
 23. 23. Undersøkelser viser at 57 prosent av de unge har produsert videoer og tekst og delt de online.
 24. 24. De bruker allerede denne teknologien
 25. 25. Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
 26. 28. Sara på NRK Super <ul><li>http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2008/05/sara-p-nrk-supe.html#comments </li></ul><ul><li>http://nrksuper.no/superstore/sara/ </li></ul>
 27. 29. Nye læringsformer? … fra INFORMASJON… … til KONVERSASJON! … til READ and WRITE! … fra ” READ ONLY”…
 28. 30. The Machine is Us/ing Us
 29. 31. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>
 30. 33. An Anthropological introduction to You Tube
 31. 34. Refleksjon <ul><li>Hva bruker du You Tube til? </li></ul><ul><li>Hva kan du bruke You Tube til i undervisningssammenheng? </li></ul>
 32. 35. Noen praktiske eksempler <ul><li>You Tube som publiseringverktøy </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=N5wNo5LFmNY </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=5kFr2NggaRM </li></ul></ul><ul><li>You Tube som kilde </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=fcjPkPIwsog </li></ul></ul>
 33. 36. Lunsjpause <ul><li>Bruk lunsjpausen sammen med basisgruppen og diskuter følgende: </li></ul><ul><ul><li>På hvilken måte vil den nye teknologien påvirke oss som lærere? </li></ul></ul><ul><ul><li>Må vi endre måten vi underviser elevene på? </li></ul></ul>
 34. 37. RSS <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>
 35. 38. Informasjonsnavet
 36. 39. Blogg <ul><li>Hvorfor blogge? </li></ul><ul><li>Hva kan vi bruke blogg til i elevens læring? </li></ul>
 37. 40. Web2.0 endrer sosiale relasjoner
 38. 41. Del og du får tifold tilbake!
 39. 42. Bruk av Wiki <ul><li>Noen gode eksempler </li></ul><ul><ul><li>http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://mediaoginformasjon.wikispaces.com/0+Medie-+og+informasjonskunnskap2 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.openskulebok.no/index.php/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>http://wiki.fetskolene.no/index.php/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>http://skolewiki.no/wiki/Hovedside </li></ul></ul><ul><ul><li>Se ellers </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurs i bruk av wikispaces m.m. </li></ul></ul>
 40. 43. Sosiale bokmerker
 41. 44. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>
 42. 46. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>
 43. 47. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>
 44. 48. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>
 45. 49. Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.gov / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.net / </li></ul><ul><li>http://www.whitehouse.org / </li></ul>
 46. 50. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>
 47. 51. Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagogisk problem: å utvikle en kritisk sans til all denne informasjonen. Mangel på kritisk sans er en større fare enn den fristelsen til fusk som nettet kan lokke med…..” </li></ul><ul><li>Kommenter denne påstanden. </li></ul><ul><li>Parsamtale </li></ul>
 48. 52. Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer deres bruk av kildekritikk </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende </li></ul><ul><li>Elevene søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og mindre for å skape mening </li></ul><ul><li>Elevenes holdning og motivasjon påvirker hva de får ut av informasjonssøkingen </li></ul>
 49. 53. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>
 50. 54. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>
 51. 55. Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Egen blogg </li></ul><ul><li>Mine del.icio.us </li></ul>
 52. 56. Oppsummering <ul><li>” Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å kunne føre kildekritiske resonnement omkring arbeidet på Internett. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer.” ( Anders Eklöf ) </li></ul>
 53. 57. Andre spennende verktøy <ul><li>Tankekartverktøy – Mindomo – svensk </li></ul><ul><li>Kontorpakke – Zoho </li></ul><ul><li>Bilder – Flickr </li></ul><ul><ul><li>Søk etter frigitte bilder – Yohophoto </li></ul></ul><ul><li>TeacherTube </li></ul><ul><ul><li>Fra power point til video </li></ul></ul><ul><li>Wikiverktøy </li></ul><ul><ul><li>Wetpaint </li></ul></ul><ul><ul><li>PBWiki </li></ul></ul><ul><ul><li>WikiSpaces </li></ul></ul><ul><li>Tidslinjer </li></ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/Ingwii/Norsk_sprakhistorie_1800_tallet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.dipity.com/Ingwii/Norsk_sprakhistorie_pa_1900_tallet </li></ul></ul></ul>
 54. 58. Enda flere nyttige verktøy <ul><li>Blinkx – søk etter videoklipp – TV </li></ul><ul><li>Citeulike – dele akademiske artikler </li></ul><ul><li>JingProject – lage video av det du gjør på skjermen </li></ul><ul><li>Fotoflexer – fotoredigering i nettleseren </li></ul><ul><li>Videotoolbox – oversikt over videoverktøy på nettet </li></ul><ul><li>Spresent – presentasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Scribd – publiser online </li></ul><ul><li>Zoho – erstatter Microsofts kontorprogrammer </li></ul><ul><li>Viddler – laste ned video og legge inn kommentarer i tidslinjen </li></ul><ul><li>JayCut – rediger filmene dine på nettet </li></ul><ul><li>Panoramia – vis fram bildene i Google Maps </li></ul><ul><li>Diigo – et fantastisk verktøy for å legge inn egne kommentarer på nettsider m.m. </li></ul>
 55. 60. Internett kan brukes – men ikke til alt! <ul><li>Hvordan lære de unge personvern og opphavsrett? </li></ul><ul><li>Hva gjør vi med fusk? </li></ul><ul><li>Nyttig ressurs: http://www.dubestemmer.no/ </li></ul>
 56. 61. Nettsamfunnsvaner i Norge <ul><li>30 % av Norges befolkning, eller 1 million bruker et nettsamfunn daglig eller flere ganger i uken (Brandtzæg & Heim, Mars 2007) </li></ul><ul><li>… ..og dette var før Fjesbok- boomen… </li></ul>
 57. 62. Hva er utfordringen? <ul><li>Vedvarenhet/Lagring </li></ul><ul><li>Søkbarhet </li></ul><ul><li>Reproduserbarhet </li></ul><ul><li>Usynlige tilskuere </li></ul><ul><li>(kilde danah boyd, 2007) </li></ul>
 58. 64. Jeg bruker deiligst.no mindre enn før (…) det er mange ekle/pervo gutter der, som er uhyggelige, og det er mange som spør etter msn, og hvis man gir msn til de, så er det eneste de spør om er om man har cam (jente 16 år) deiligst og penest osv.. koster masse penger og dritt (gutt, 17) Deiligst.no, et pengesluker nettsamfunn.. Tragisk (gutt 17)
 59. 65. Men, hvordan kan unge legge seg ut på denne måten?
 60. 66. Hva foregår på gutterommet?
 61. 67. Du bestemmer hva andre skal vite!
 62. 68. Fort gjort….
 63. 69. Så hva gjør vi? <ul><li>Ta med oss elevenes mediekultur inn i skolestua som pedagogisk redskap – la elevene bli publisenter? </li></ul><ul><ul><li>Bruke blogg </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage digitale historier med bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage podkaster </li></ul></ul><ul><ul><li>Lage video og publisere på YouTube </li></ul></ul>
 64. 70. Hvordan unngå opphavsrettsproblemer? <ul><li>Bruke frigitte bilder </li></ul><ul><ul><li>http://yotophoto.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.flickr.com/creativecommons </li></ul></ul><ul><li>Bruke podkastfri musikk </li></ul><ul><ul><li>http://www.uhort.no/Podsafe_Music </li></ul></ul><ul><li>Bruke opphavsrettslige videoer </li></ul><ul><ul><li>http://filmarkivet.dimag.no/ </li></ul></ul><ul><li>Se etter Creative Commons-lisenser </li></ul><ul><ul><li>http://search.creativecommons.org/ </li></ul></ul>
 65. 71. Internett og fusk
 66. 72. Hvorfor gjør de det? <ul><li>” Jeg er en vanlig ambisiøs jente som akkurat har fått tilbake mitt skolearbeide med karakteren Ikke godkjent. Hvorfor? Jo, fordi jeg har skrevet mitt arbeide fra en artikkel på Internett. Grunnen til at jeg gjorde dette er at man har et forbannet stort press på seg i dagens videregående skole slik at det er umulig å ikke falle for fristelsen å skrive av noe ferdigskrevet for å ikke dø av alle leksene. Jeg som vet at jeg er en meget god elev i vanlig forstand, fusket.” </li></ul>
 67. 73. Hva kan vi gjøre? <ul><li>Informere om opphavsrett </li></ul><ul><li>La elevene få innflytelse over emne </li></ul><ul><li>La elevene utforme disposisjon m.m. sammen med andre </li></ul><ul><li>Lærer/elev-respons i skriveprosessen </li></ul><ul><li>Publiser digitalt </li></ul><ul><li>Lær elevene kildehenvisninger </li></ul>
 68. 74. Konklusjon <ul><li>La elevene bli produsenter i stedet for konsumenter </li></ul><ul><li>Ta elevenes mediehverdag inn i skolestua </li></ul><ul><li>Bruk web 2.0 </li></ul>
 69. 75. Takk for meg

×