Digitalt innfødte: mytetesting

441 views

Published on

Er barn/unge/elever digitalt innfødte? Eller må begrepet forkastes? Praktisk mytetest.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitalt innfødte: mytetesting

 1. 1. Digitalt innfødte -mytetesting...samt litt om digital kompetanse,multitasking, læring i det 21. århundreog lærerens rolle i teknologirikeomgivelserved Jørund Høie Skaug/@jhskaug
 2. 2. Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants (2001) Barn og unge kjenner ingen verden uten internett og digitale medier. De prosesserer informasjon raskere enn oss «digitale innvandrere», og foretrekker multitasking, bilder fremfor tekst, hypertekst framfor bøker. Kilde: http://bit.ly/XY3GBgSenter  for  IKT  i  utdanningen h2p://www.genisroca.com/2007/08/05/marc-­‐ prensky-­‐y-­‐los-­‐naDvos-­‐digitales/
 3. 3. Et begrep med storpåvirkningskraft
 4. 4. Medietilsynet: norske barn erkompetente mediebrukere Åtte av ti 13-16 åringer har endret personverninnstillinger på Facebook. Tre av fire 9-16 åringer bruker sosiale medier ukentlig Kilde: Barn og medier 2012 (Medietilsynet) http://www.medietilsynet.no/no/Aktuelt/ Nyheter/120919-Mediekonferansen/
 5. 5. EU Kids Online: norske barn tarstørre risker enn andre på internett Norske barn er på europatoppen i å oppsøke nettsider som oppfordrer til hat mot folkegrupper, anoreksi, selvskading og selvmord. Kilde: EU Kids Online, data fra 25.000 barn samt foreldre i 25 land http://www.aftenbladet.no/nyheter/mobbing/Norske-barn-sluker-nettsider-om- selvskading-og-selvmord-3051461.html
 6. 6. Monitor - skolens digitale tilstand Spørreskjema til 500 skoler  Fra 2010 også med kvalitative intervjuer og fokusgrupper: 7. trinn, 9. trinn, VG2, lærere og skoleledereSenter  for  IKT  i  utdanningen Last  ned  Monitor  2010  og  2011  her:  http://iktsenteret.no/prosjekter/
 7. 7. Holdninger til IKT hos elever, Monitor 2011: teknologiambivalensHvor  enig  /  uenig  er  du  i  disse   7.  trinn 9.  trinn Vg2påstandene?Datamaskinen  er  ny<g  for  å  lære   94  % 92  % 93  %skolefag.Bruk  av  datamaskin  gjør  det  enklere   89  % 87  % 85  %å  lære  skolefag.Datamaskinen  forstyrrer  meg  på   12  % 18  % 45  %skolen.
 8. 8. Så hva skal man egentlig tro - oghvem skal man tro på?• Forskning har alltid en agenda.• Digital kompetanse og mediebruk er en sammensatt og kompleks materie.• Men: det står et visst begrep i veien for viktige diskusjoner, veivalg og verdivalg når vi snakker om læring.• Min påstand: «Digitalt innfødte» har blitt en mytologi som må underlegges en mytetest!
 9. 9. Digitalt innfødte som mytologi http://snl.no/Mytologier
 10. 10. What digital natives want from theirlibrary pt. 1 http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs
 11. 11. Blir barn og unge automatiskdigitalt innfødte?«Er det noe Kunnskapsdepartementet ikke trenger å bekymre segover, så er det datakompetansen. Den er god og utvikler segkontinuerlig i alle sosiale lag av befolkningen»- Leder i Klassekampen, 14. mars 2012 http://www.klassekampen.no/60019/ article/item/null
 12. 12. Digitalt innfødte som mytologi «Ungdom som går ut av skolen er nesten alle suverene brukere av ikt. Det er ikke fordi de har lært det på skolen, men fordi it gjennomsyrer alle samfunnslag på en lang rekke områder. For barn og ungdom har spill og mobiltelefoner hatt en opplærende effekt som skolen aldri kunne ha målt seg med».
 13. 13. What digital natives want from theirlibrary pt. 2
 14. 14. Task switching (multitasking) - dedigitalt innfødtes naturtilstand? Test  i  Schrødingers   ka1,  NRK:   Å1endeklassinger  er   gode  :l  å  mul:taske,   men  lærer  mindre  når   de  gjør  det.   http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8371676
 15. 15. Kritikk fra forskerhold mot begrepet «digitalt innfødte»Noen eksempler: • De som bruker mest digital teknologi befinner seg i aldersgruppen 35-44 year (Bayne and Ross, 2007). • Young Canadians in a Wired World (2012) Studien viser at eldre og mer erfarne lærere eksperimenterer oftere enn yngre kolleger med IKT for læringsformål
 16. 16. Flere studier påpeker at...​... vi overvurderer hva elever kan (Kanters, 2009, jfr. ʻ4 in Balanceʼ).​.... mange elever klarer ikke å bruke Internett som læringsressurs på en produktive måte (OECD, 2010; Walraven, 2011).​... selv om elever mestrer bruk av IKT, så betyr ikke det at elevene er i stand til å bruk IKT for å lære eller til å bruke IKT på en ansvarlig, kritisk og kreativ måte (Selwyn).
 17. 17. Hva med dagens studenter? h2p:// arnek.wordpress.com/ 2012/01/22/studenter-­‐i-­‐ dag/Senter  for  IKT  i  utdanningen
 18. 18. Går vi mot digitale skiller og en ny underklasse i befolkningen?• EU Kids Online: foreldre i familier med lav sosio- økonomisk status er sjelden klar over at barna har problemer på nettet.• Forskerne frykter at dette kan skape en «digital underklasse», med barn som ikke får den nødvendige oppfølgingen hjemmefra.• Urealistiske forventninger til brukerne om stadige oppdateringer, grenseløs tilgjengelighet og høy brukeraktivitet skaper økende klasseskiller på nett. - Petter Bae Brandtzæg, SINTEF. Aktuell doktorgrad i medievitenskap: Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach
 19. 19. Fem brukertypologier for sosiale medier (Petter Bae Brandtzæg, SINTEF)1) Sosialiseringsbrukere (34 prosent) - primært sosialinteraksjon med venner og familie.2) Lurkere (29 prosent) - primært kikking og bidrar sjeldentmed eget innhold.3) Sporadiske brukere (23 prosent) - bruker svært sjeldent,kun nå og da.4) Diskusjonsbrukere (9 prosent) - primært debatt ogdiskusjon.5) Avanserte brukere (5 prosent) - bruker svært mye og tilmasse forskjellig, og bidrar med innhold. Basert  på  representa+vt  utvalg  av  befolkningen,  Norstat  2010
 20. 20. For å oppsummere• Begrepet digitalt innfødte har gått ut på dato, men hjemsøker oss som mytologi.• Unges digitale kompetanse er ofte snever, og i stor grad knyttet til IKT-bruk på fritiden.• «Digitalt innfødte»-begrepet bidrar til å tilsløre viktige diskusjoner om kildebruk, klasse, nettvett, tilgang til IKT, ulike brukergrupper, multitasking/task switching osv.
 21. 21. Men, det finnes da digitaltinnfødte?! • Mange barn og unge er ekstremt dyktige til ulike digitale gjøremål. Men da handler det som oftest om konsum, ikke læring. • Det vi trenger er ikke mindre IKT-bruk i skolen, men bedre. • Elevers fritidskompetanse kan være relevant - men det krever en skole som vet å bruke den.
 22. 22. «Barn og unge er digitalt innfødte» h2p://www.edutopia.org/ikid-­‐digital-­‐learner-­‐ technology-­‐2008 h2p://chanda-­‐green.blogspot.com/2012/03/Senter  for  IKT  i  utdanningen digital-­‐naDve-­‐or-­‐digital-­‐immigrant.html
 23. 23. Paradoksal kildebruk​- Studier fra flere land (Norge, England, Canada ogUSA) viser at elever stoler mer på forlagenesnettsider sammenlignet med Wikipedia ognettaviser.​- Likevel bruker elever oftere Wikipedia ognettaviser enn kilder de har større tillit til.​- Operasjonalisering av begrepet digital kompetanse iMonitor 2011 - viktig del: «å tilegne seg og behandledigital informasjon».
 24. 24. ​Når brukte dine elever sist enn annen søkemotor enn Google?​ h;p://duckduckgo.com/ h2p://aslak.idg.no/2012/10/ ekkokammeret-­‐google/

×