Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0? </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.co...
Den nye teknologien PLU september 2009 2
Dagens meny <ul><li>Strategier for utvikling av elevenes informasjonskompetanse </li></ul><ul><li>Hvordan utvikle elevenes...
PLU september 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere område...
Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkj...
Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stil...
Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer ...
PLU september 2009 Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul...
Web2.0 endrer sosiale relasjoner PLU september 2009
 
RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La ...
Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 9...
Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul>...
Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>...
Nyheter <ul><li>Hvordan gå fra punktbelysning til strukturbelysning? </li></ul><ul><li>Nyhetssøk </li></ul><ul><ul><li>Kva...
Offentlig informasjon <ul><li>Statistisk Sentralbyrå </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Stortinget </li></ul...
Søkemotorer <ul><li>90 % av oss bruker søkemotoren Google til å søke etter informasjon på nettet </li></ul><ul><li>Søkemot...
Kildekritikk PLU september 2009 20
Hvorfor kildekritikk? <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Intern...
Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og ...
Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagog...
Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></u...
Samtale 2 <ul><li>Hvordan i all verden skal den enkelte elevene foran sin PC kunne lære seg å skille mellom informasjon og...
Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer dere...
Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul>...
Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet...
Oppgavenes utforming <ul><li>Målet med oppgavene bør være å få eleven til å kommunisere noe med sin tekst, sitt arbeide -...
Skolens kultur <ul><li>Internett som fenomen er forankret i elevenes fritid og elever og lærere har liten grad integrert d...
Samhandling mellom lærer og elev <ul><li>Elevene overfører i liten grad sin kildekritiske kompetanse til eget arbeide </li...
Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i stør...
Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther Ki...
En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut,...
Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å...
Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver ...
Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan...
Når ble dette skrevet? <ul><li>” Hvor mye du enn forsøker, henger du etter i utviklingen. Det er et stadig økende press fo...
Informasjonsnavet PLU september 2009
Praktisk oppgave <ul><li>Gå inn på følgende nettsted: </li></ul><ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/Forsiden </li></...
Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><...
Takk for meg PLU september 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informasjonskompetanse

1,078 views

Published on

Foredrag og verksted ved PLU 23. september 2009.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Informasjonskompetanse

 1. 1. <ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0? </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/Forsiden </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>PLU september 2009
 2. 2. Den nye teknologien PLU september 2009 2
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Strategier for utvikling av elevenes informasjonskompetanse </li></ul><ul><li>Hvordan utvikle elevenes kildekritiske sans og informasjonskompetanse? </li></ul><ul><ul><li>Praktiske eksempler og oppgaver </li></ul></ul><ul><li>Hvordan sette opp et eget informasjonsnav ved bruk av Netvibes? </li></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>PLU september 2009
 4. 4. PLU september 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 5. 5. Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap. Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap. </li></ul><ul><li>Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger? </li></ul><ul><li>Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis? </li></ul><ul><li>Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.” </li></ul><ul><li>(Säljö, 2000, s 242) </li></ul>PLU september 2009
 6. 6. Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkjenne et behov for informasjon </li></ul><ul><li>Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på informasjonen </li></ul><ul><li>Velge ut og organisere informasjonen </li></ul><ul><li>Bruke informasjonen effektivt </li></ul><ul><li>Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring </li></ul>PLU september 2009 ” Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet.” (Thomas Hylland Eriksen)
 7. 7. Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. </li></ul><ul><li>De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. </li></ul><ul><li>” Ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim. </li></ul><ul><li>Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. </li></ul>PLU september 2009
 8. 8. Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 70 milliarder gigabytes </li></ul><ul><li>Det tilsvarer mer enn den totale samlingen av bøker i Library of Congress </li></ul><ul><li>Det produseres informasjon som tilsvarer en bokstabel som er 18 m høy pr.sekund </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 12 000 gigabytes pr. person pr. år </li></ul><ul><li>99.9 % av dette er digitalt </li></ul><ul><li>Se mer om dette på: http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s&feature=channel </li></ul>PLU september 2009
 9. 9. PLU september 2009 Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
 10. 10. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>PLU september 2009
 11. 11. Web2.0 endrer sosiale relasjoner PLU september 2009
 12. 13. RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>PLU september 2009
 13. 14. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>PLU september 2009
 14. 15. Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotor </li></ul></ul>PLU september 2009
 15. 16. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>PLU september 2009
 16. 17. Nyheter <ul><li>Hvordan gå fra punktbelysning til strukturbelysning? </li></ul><ul><li>Nyhetssøk </li></ul><ul><ul><li>Kvasir </li></ul></ul><ul><ul><li>Google News </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo News </li></ul></ul><ul><ul><li>Abyz News Links </li></ul></ul><ul><ul><li>News Archive Search </li></ul></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Punktbelysning </li></ul><ul><li>Strukturbelysning </li></ul>PLU september 2009
 17. 18. Offentlig informasjon <ul><li>Statistisk Sentralbyrå </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Stortinget </li></ul><ul><li>Regjeringen </li></ul><ul><li>Biblioteksvar </li></ul>PLU september 2009
 18. 19. Søkemotorer <ul><li>90 % av oss bruker søkemotoren Google til å søke etter informasjon på nettet </li></ul><ul><li>Søkemotorene har klare svakheter: </li></ul><ul><ul><li>De dekker bare 5 – 10 prosent av det som kalles den synlige delen av nettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene greier ikke å følge med på nettets eksplosive vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene kan ikke finne alle sider på nettet </li></ul></ul><ul><li>Spesielle søkemotorer </li></ul><ul><li>Det finnes en mengde spesielle søkemotorer. Her er noen gode til bruk i f.eks.samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>Scirus for å finne informasjon innen vitenskapelig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>AllExperts </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogsearch for å finne informasjon i blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Searchenginecolossus for å finne nasjonale søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Beaucoup er en portal med spesielle søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Indo til å beregne bredde- og lengdegrad samt avstanden mellom to steder </li></ul></ul>PLU september 2009
 19. 20. Kildekritikk PLU september 2009 20
 20. 21. Hvorfor kildekritikk? <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul>PLU september 2009 21
 21. 22. Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. </li></ul></ul><ul><li>Engelsk: </li></ul><ul><ul><li>Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder </li></ul></ul><ul><li>Naturfag: </li></ul><ul><ul><li>Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget </li></ul></ul><ul><li>Kunst og håndverk: </li></ul><ul><ul><li>holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett . </li></ul></ul>PLU september 2009 22
 22. 23. Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagogisk problem: å utvikle en kritisk sans til all denne informasjonen. Mangel på kritisk sans er en større fare enn den fristelsen til fusk som nettet kan lokke med…..” </li></ul><ul><li>Kommenter denne påstanden. </li></ul><ul><li>Parsamtale </li></ul>PLU september 2009 23
 23. 24. Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></ul><ul><li>Vi er usikre på hvordan vi skal utøve kildekritikk på Internett </li></ul><ul><li>Vi vet lite om hvilke strategier elevene bruker når de utøver kildekritikk </li></ul><ul><li>Spørsmål: </li></ul><ul><li>stemmer det med dine erfaringer? </li></ul>PLU september 2009 24
 24. 25. Samtale 2 <ul><li>Hvordan i all verden skal den enkelte elevene foran sin PC kunne lære seg å skille mellom informasjon og desinformasjon? </li></ul><ul><li>Parvis samtale </li></ul>PLU september 2009 25
 25. 26. Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer deres bruk av kildekritikk </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende </li></ul><ul><li>Elevene søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og mindre for å skape mening </li></ul><ul><li>Elevenes holdning og motivasjon påvirker hva de får ut av informasjonssøkingen </li></ul>PLU september 2009 26
 26. 27. Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul><ul><li>Oppgavene s utforming </li></ul><ul><li>Elevenes forkunnskaper </li></ul><ul><li>Skolens kultur </li></ul><ul><li>Elevenes innstilling og motivasjon </li></ul><ul><li>Samhandlingen mellom lærer og elev </li></ul><ul><li>Artefaktene/ teknologien </li></ul>PLU september 2009 27
 27. 28. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>PLU september 2009 28
 28. 29. Oppgavenes utforming <ul><li>Målet med oppgavene bør være å få eleven til å kommunisere noe med sin tekst, sitt arbeide - da blir kildekritikk viktig for eleven </li></ul><ul><ul><li>Fra konsument til produsent </li></ul></ul><ul><li>Læreren må løse elevens oppgaver og skape seg et overblikk over hvilke problemer som eleven kan møte – for på den måten kunne veilede </li></ul>PLU september 2009 29
 29. 30. Skolens kultur <ul><li>Internett som fenomen er forankret i elevenes fritid og elever og lærere har liten grad integrert det nye verktøyet i skolen </li></ul><ul><li>Skolen er fremdeles knyttet til læreboka og læreren som kilde – noe som i liten grad krever kildekritisk kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Dette påvirker også de oppgaver vi gir - faktaorientert </li></ul></ul><ul><li>Fare for at elevene forholder seg til Internett på lik linje med læreboka </li></ul><ul><ul><li>Først fakta – diskutere – analysere </li></ul></ul><ul><li>Vi loser elevene inn på trygge sider som Store Norske Leksikon etc. </li></ul><ul><ul><li>Gir falsk trygghet og avstår fra nettets mange stemmer </li></ul></ul>PLU september 2009 30
 30. 31. Samhandling mellom lærer og elev <ul><li>Elevene overfører i liten grad sin kildekritiske kompetanse til eget arbeide </li></ul><ul><li>Lærerens kildekritiske kompetanse blir meget viktig i veiledningen av elevene under arbeidets gang </li></ul><ul><li>Viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp underveis </li></ul><ul><li>Også viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp i etterarbeidet og vurderingen – tilbakemeldingen til eleven </li></ul>PLU september 2009 31
 31. 32. Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i større grad </li></ul></ul><ul><li>Kildekritikk er ikke en engangshappening – men noe som må gå igjennom som en rød tråd i alle fag </li></ul><ul><li>Øvelser bør knyttes til emnene som taes opp </li></ul><ul><ul><li>Undervisningskonteksten </li></ul></ul>PLU september 2009 32
 32. 33. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/ http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>PLU september 2009
 33. 34. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>PLU september 2009
 34. 35. Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å KUNNE FØRE KILDEKRITISKE RESONNEMENT OMKRING ARBEIDET PÅ INTERNETT. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer. Søkekompetanse er også viktig for at lærerne skal kunne styre elevene bort fra nettet som kilde der det finnes bedre alternativ. ” </li></ul><ul><li>(Eklöf, 2003 s.34) </li></ul>PLU september 2009
 35. 36. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>PLU september 2009
 36. 37. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>PLU september 2009
 37. 38. Når ble dette skrevet? <ul><li>” Hvor mye du enn forsøker, henger du etter i utviklingen. Det er et stadig økende press for å henge med på tempoet.. man mister fotfestet. Vitenskapen gjør nye oppfinnelser i en fart som gjør at man håpløst famler etter i blinde…. Alt går på høygir. Mennesket klarer ikke mye mer.” </li></ul><ul><li>” The Atlantic Journal 16.mai1833” </li></ul>PLU september 2009 38
 38. 39. Informasjonsnavet PLU september 2009
 39. 40. Praktisk oppgave <ul><li>Gå inn på følgende nettsted: </li></ul><ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/Forsiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Etabler et informasjonsnav ved hjelp av web 2.0-verktøyet Netvibes </li></ul></ul><ul><li>Hvis tid: </li></ul><ul><ul><li>Les hva gjør vi med kildekritikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kildekritikkoppgave 9 og 10 </li></ul></ul>PLU september 2009 12
 40. 41. Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><li>Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><li>Bearbeidingsfasen </li></ul><ul><li>Presentasjonsfasen </li></ul><ul><ul><li>Ulike web 2.0 - verktøy </li></ul></ul>PLU september 2009
 41. 42. Takk for meg PLU september 2009

×