Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2 0 - foredrag KOVS

665 views

Published on

Foredrag ved KOVS 6. april 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2 0 - foredrag KOVS

 1. 1. Alle snakker om web 2.0- hva og hvordan? KOVS april 2010 http://www.slideshare.net/jaoverla http://jao.typepad.com http://www.twitter.com/jaoverla 1 Jan-Arve Overland
 2. 2. Dagens meny <ul><li>Skolens utfordringer </li></ul><ul><li>Hva er web 2.0? </li></ul><ul><li>Hvordan kan web 2.0 brukes i skolestua? </li></ul><ul><ul><li>Praktiske eksempler </li></ul></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>KOVS april 2010
 3. 3. Den nye teknologien KOVS april 2010 3
 4. 4. KOVS april 2010 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 5. 5. Ny teknologi vs alder… KOVS april 2010 ” Interessant!” Alder ” Selvsagt!” ” Uforståelig…” 5 10 20 30 40 50
 6. 6. 6 KOVS april 2010
 7. 7. KOVS april 2010
 8. 8. En test DIGITAL KOMPETANSE <ul><li>Hvem har egen mp3-spiller / iPod / iPhone? </li></ul><ul><li>Hvem har lastet ned musikk fra nettet? </li></ul><ul><li>Hvem har kjøpt musikk på nettet? </li></ul><ul><li>Hvem leser blogger regelmessig? </li></ul><ul><li>Hvem har egen blogg? </li></ul><ul><li>Hvem er medlem av Facebook? </li></ul><ul><li>Hvem spiller online rollespill? Wow el lign. </li></ul><ul><li>Hvem bruker wiki? </li></ul><ul><li>Hvem bruker del.icio.us eller lignende? </li></ul><ul><li>Hvem brukes Netvibes eller lignende? </li></ul><ul><li>Hvem er medlem av delogbruk? </li></ul><ul><li>Hvem bruker Twitter? </li></ul>8 KOVS april 2010
 9. 9. Forskjeller innfødte og immigranter <ul><li>Digital innfødte elever </li></ul><ul><li>Digital immigrant lærere </li></ul><ul><li>Foretrekker kontrollert tilgang til utvalgte ressurser </li></ul><ul><li>En oppgave i gangen, lineært arbeid </li></ul><ul><li>Tekst før bilde, lyd og video </li></ul><ul><li>Leter etter lineær tekst </li></ul><ul><li>Lærer ”just in case” (eksamen) </li></ul><ul><li>Belønning seinere ... </li></ul><ul><li>Foretrekker pensum og standardiserte tester </li></ul><ul><li>Foretrekker info raskt tilgj. fra mange kilder </li></ul><ul><li>Parallell prosessering og multiple aktiviteter </li></ul><ul><li>Bilder, lyd og video før tekst </li></ul><ul><li>Leter etter det klikkbare </li></ul><ul><li>Lærer ”just in time” </li></ul><ul><li>Øyeblikkelig belønning </li></ul><ul><li>Læring må være relevant, nyttig nå og morsomt </li></ul>Kilde: IBM KOVS april 2010
 10. 10. KOVS april 2010
 11. 11. 2 post ulater <ul><li>Flere lærere og mer penger løser ikke nødvendigvis skolens grunnleggende utfordringer </li></ul><ul><li>Å stenge elevene ute fra de sosiale nettverkstjenestene løser heller ikke skolens utfordringer </li></ul><ul><li>Men hva skal vi da gjøre? </li></ul>KOVS april 2010
 12. 12. ” Dagens elever er ikke lengre de som vårt utdanningssystem er konstruert for.” -Marc Prensky KOVS april 2010
 13. 13. Unge vil alltid forandre seg Det er opp til oss lærere å gjøre noe KOVS april 2010 bedre mer smartere Og det krever mye arbeid.
 14. 14. For mange av oss lærere der ute sier: KOVS april 2010
 15. 15. “ Vel, jeg har delt ut disse samme arbeidsoppgavene i tredve år, og hvis de var gode nok for dem, så er de vel gode nok for disse elevene også KOVS april 2010
 16. 16. KOVS april 2010 Selv om tidene har endret seg
 17. 17. En ungdom i dag bruker mellom 8 og 10 timer daglig på ulike medier KOVS april 2010
 18. 18. Det er mer enn det dobbelte av den tid han bruker årlig på skolen KOVS april 2010
 19. 19. Skolen er ikke den eneste læringsarenaen KOVS april 2010 Informasjon er over alt
 20. 20. Hva om vi …. KOVS april 2010
 21. 21. … utfordret våre elever til å finne denne informasjonen og omdanne den til kunnskap? KOVS april 2010
 22. 22. Hva om vi tok med oss disse digitale mediene inn i klasserommene? KOVS april 2010
 23. 23. Hva om vi kastet disse arbeidsarkene og tenkte ut nye måter å undervise på? KOVS april 2010
 24. 24. Hva om vi fant spennende måter å engasjere våre elever ved å ta i bruk de digitale verktøyene som de bruker allerede ? KOVS april 2010
 25. 25. Ville ikke det høres fornuftig ut? KOVS april 2010
 26. 26. Undersøkelser viser at 57 prosent av de unge har produsert videoer og tekst og delt de online. KOVS april 2010
 27. 27. De bruker allerede denne teknologien KOVS april 2010
 28. 28. Nå er det tid for at du skal få se hvordan denne teknologien kan brukes SMART! KOVS april 2010
 29. 29. KOVS april 2010 Vi elever er der uansett! Men hvor er vi lærere? 29
 30. 30. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>KOVS april 2010 30
 31. 31. Web2.0 endrer sosiale relasjoner KOVS april 2010 31
 32. 32. KOVS april 2010 32
 33. 33. 2/3 Av internettbefolkningen bruker sosiale medier Nielsen: Global Faces & Networked Places, 2009 KOVS april 2010
 34. 34. 2 247 160 KOVS april 2010
 35. 35. Facebook - eksempler <ul><li>1 FOA Kovs i engelsk </li></ul><ul><li>Åpen dag ved Hønefoss </li></ul><ul><li>Biblioteket ved Sandvika vgs. </li></ul><ul><li>Konferansen ”Dei gode døma” </li></ul>KOVS april 2010 35
 36. 36. Wiki - eksempler <ul><li>KK2 ved Kovs </li></ul><ul><li>MIK 1 ved kovs </li></ul><ul><li>Fagwiki i engelsk ved Sandvika vgs </li></ul><ul><li>Medieavis for MIK 1 ved Kovs </li></ul>KOVS april 2010 36
 37. 37. Blogger - eksempler <ul><li>Klasseblogg MIK 2 ved Kovs </li></ul><ul><li>Blogger ved Sandvika vgs. </li></ul><ul><li>Klasseblogg MIK 2 ved Sogndal vgs. </li></ul>KOVS april 2010 37
 38. 38. Twitter - eksempler <ul><li>JaOs twitter </li></ul><ul><li>TweetDeck </li></ul>KOVS april 2010 38
 39. 39. «Saken er at nå, ca tre timer senere, så er det opprettet blogger, grupper og egne tags der både Warner og jeg latterliggjøres. (...) Ja, dette er et kraftig medium, og forteller meg på en svært tydelig måte at man skal være forsiktig med hva man sier i det offentlige rom.» Beklagelse fra den ansatte i Warner Music Norge KOVS april 2010
 40. 40. Etherpad - eksempler <ul><li>Konferansen ”dei gode døma” </li></ul><ul><li>Samskriving før heldagsprøve – MIK 2 kovs </li></ul><ul><li>Etherpad - kloner </li></ul>KOVS april 2010 40
 41. 41. Hvordan ta vare på informasjonen 1? <ul><li>Scrapbook </li></ul><ul><li>Diigo </li></ul><ul><li>Zotero </li></ul><ul><li>Google docs </li></ul><ul><li>Etherpad </li></ul><ul><li>Netvibes </li></ul><ul><li>Tweetdeck </li></ul>KOVS april 2010 41
 42. 42. Hvordan ta vare på informasjonen 2? <ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>Annet: </li></ul><ul><ul><li>Kildehenvisninger’ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NoodleBibExpress </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BibMe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CitationMachine </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De beste søketips </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NoodleTools </li></ul></ul></ul>KOVS april 2010 42
 43. 43. KOVS april 2010 43
 44. 44. Takk for meg! KOVS april 2010 44

×