Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse? </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla  http://www....
Den nye teknologien Rælingen vgs August 2009
Dagens meny <ul><li>Hvilket læringsmiljø? </li></ul><ul><li>Informasjonskompetanse og forskning </li></ul><ul><li>Forslag ...
Rælingen vgs August 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
Rælingen vgs August 2009 Hvilket læringsmiljø har vi? Kilde: Østerud og Strømme Læring generelt Læring med digitale verkt...
Refleksjon 1 <ul><li>Individuelt – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Hvilket læringsmiljø mener du skolen som helhet befinn...
Læringsstrategier Rælingen vgs August 2009 Læringsstrategier Generelle eksempler fra digitale ressurser Kontrollstrategie...
Refleksjon 2 <ul><li>Individuelt – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Hvilke læringsstrategier mener du skolen som helhet br...
Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere område...
Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkj...
Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stil...
Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer ...
RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La ...
Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 9...
Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul>...
Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>...
Nyheter <ul><li>Hvordan gå fra punktbelysning til strukturbelysning? </li></ul><ul><li>Nyhetssøk </li></ul><ul><ul><li>Kva...
Offentlig informasjon <ul><li>Statistisk Sentralbyrå </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Stortinget </li></ul...
Søkemotorer <ul><li>90 % av oss bruker søkemotoren Google til å søke etter informasjon på nettet </li></ul><ul><li>Søkemot...
Informasjonsnavet Rælingen vgs August 2009
Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å...
Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther Ki...
En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut,...
Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver ...
Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan...
Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><...
Takk for meg Rælingen vgs August 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informasjonskompetanse

631 views

Published on

Foredrag på Rælingen vgs. 14. august 2009.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informasjonskompetanse

 1. 1. <ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse? </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 2. 2. Den nye teknologien Rælingen vgs August 2009
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Hvilket læringsmiljø? </li></ul><ul><li>Informasjonskompetanse og forskning </li></ul><ul><li>Forslag til informasjonsstrategi </li></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkestrategi </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsnav </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netvibes </li></ul></ul></ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 4. 4. Rælingen vgs August 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 5. 5. Rælingen vgs August 2009 Hvilket læringsmiljø har vi? Kilde: Østerud og Strømme Læring generelt Læring med digitale verktøy ” Det tradisjonelle læringsmiljø” <ul><li>kunnskapsoverføring fra lærer til elev ved hjelp av instruksjon </li></ul><ul><li>stikkord: lytte og se, drill, øvelser, huske, kognitive og tekniske ferdigheter </li></ul><ul><li>bruk av dataprogrammer og Internett til å lese, se og lytte </li></ul><ul><li>følge instruksjoner i spill-lignende applikasjoner som legger opp til læring vha. ”stimulus-respons” </li></ul>” Det konstruktivistiske læringsmiljø” <ul><li>Verktøyet vektlegger betydningen av elevens egen innsats for å konstruere kunnskap. Eleven må selv, ofte i samspill med andre, aktivt relatere ny kunnskap til hva vedkommende kan fra før </li></ul><ul><li>Verktøy som støtter individuell konstruksjon av kunnskap ved at eleven produserer </li></ul><ul><ul><li>lyd, bilde, animasjon og film </li></ul></ul><ul><ul><li>samle og vurdere data, tolking og presentasjon av statistikk, matematikk, simuleringer og forsøk </li></ul></ul><ul><ul><li>bruk av måleutstyr og digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og etterarbeid av praktisk arbeid </li></ul></ul>Læringsmiljøet som læringsfellesskap <ul><li>Elevene konstruerer kunnskap og deler den med andre. Informasjon omformes gjennom refleksjon i et fellesskap. Kunnskapen forankrer elevene i det samfunnet de lever i. </li></ul><ul><li>nettbaserte diskusjonsfora </li></ul><ul><li>kritisk og konstruktiv tilbakemelding på nettsteder </li></ul><ul><li>felles besvarelser, samskrevne dokumenter og tilbakemelding på oppgaver </li></ul><ul><li>publisering i nettbaserte fora og oppslagsverk, inkludert blogger og wikier. </li></ul>
 6. 6. Refleksjon 1 <ul><li>Individuelt – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Hvilket læringsmiljø mener du skolen som helhet befinner seg i? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilket læringsmiljø befinner du deg i? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilket læringsmiljø mener du skolen bør ha? </li></ul></ul><ul><li>Parvis – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Del dine refleksjoner med en annen </li></ul></ul>Rælingen vgs August 2009
 7. 7. Læringsstrategier Rælingen vgs August 2009 Læringsstrategier Generelle eksempler fra digitale ressurser Kontrollstrategier Dra – og – slipp – aktiviteter, ”trykk på rett knapp” eller flervalgsoppgaver som oftest med umiddelbar respons. Disse kan hentes fra ulike læremiddelprodusenter eller lages av læreren selv, blant annet i skolens LMS Huske/puggestrategier Utdyping, bearbeiding Lage innlegg (i f. eks. blogger og wikier). Skrive argumenter som kan utvikles over tid før de ”innleveres”. Oppdagende læring Sette data inn i formler eller simuleringsprogrammer og tolke/vurdere resultatet. Planlegge og gjennomføre forsøk for eksempel i naturfag Samarbeidsstrategier Samarbeide med medelev(er) om å løse oppgaver. Elevene kan sitte sammen eller på ulike datamaskiner for å utveksle informasjon og løsningsforslag Konkurransestrategier Quiz med poenggiving der man konkurrer enten med seg selv eller andre.
 8. 8. Refleksjon 2 <ul><li>Individuelt – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Hvilke læringsstrategier mener du skolen som helhet bruker mest? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke læringsstrategier bruker du mest? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke læringsstrategier er best egnet til hva? </li></ul></ul><ul><li>Parvis – 3 minutter </li></ul><ul><ul><li>Del dine refleksjoner med en annen </li></ul></ul>Rælingen vgs August 2009
 9. 9. Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap. Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap. </li></ul><ul><li>Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger? </li></ul><ul><li>Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis? </li></ul><ul><li>Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.” </li></ul><ul><li>(Säljö, 2000, s 242) </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 10. 10. Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkjenne et behov for informasjon </li></ul><ul><li>Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på informasjonen </li></ul><ul><li>Velge ut og organisere informasjonen </li></ul><ul><li>Bruke informasjonen effektivt </li></ul><ul><li>Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring </li></ul>Rælingen vgs August 2009 ” Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet.” (Thomas Hylland Eriksen)
 11. 11. Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. </li></ul><ul><li>De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. </li></ul><ul><li>” Ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim. </li></ul><ul><li>Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 12. 12. Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 70 milliarder gigabytes </li></ul><ul><li>Det tilsvarer mer enn den totale samlingen av bøker i Library of Congress </li></ul><ul><li>Det produseres informasjon som tilsvarer en bokstabel som er 18 m høy pr.sekund </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 12 000 gigabytes pr. person pr. år </li></ul><ul><li>99.9 % av dette er digitalt </li></ul><ul><li>Se mer om dette på: http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s&feature=channel </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 13. 13. RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>Rælingen vgs August 2009
 14. 14. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 15. 15. Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotor </li></ul></ul><ul><li>Tema: valg </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 16. 16. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 17. 17. Nyheter <ul><li>Hvordan gå fra punktbelysning til strukturbelysning? </li></ul><ul><li>Nyhetssøk </li></ul><ul><ul><li>Kvasir </li></ul></ul><ul><ul><li>Google News </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo News </li></ul></ul><ul><ul><li>Abyz News Links </li></ul></ul><ul><ul><li>News Archive Search </li></ul></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Punktbelysning </li></ul><ul><li>Strukturbelysning </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 18. 18. Offentlig informasjon <ul><li>Statistisk Sentralbyrå </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Stortinget </li></ul><ul><li>Regjeringen </li></ul><ul><li>Biblioteksvar </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 19. 19. Søkemotorer <ul><li>90 % av oss bruker søkemotoren Google til å søke etter informasjon på nettet </li></ul><ul><li>Søkemotorene har klare svakheter: </li></ul><ul><ul><li>De dekker bare 5 – 10 prosent av det som kalles den synlige delen av nettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene greier ikke å følge med på nettets eksplosive vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene kan ikke finne alle sider på nettet </li></ul></ul><ul><li>Spesielle søkemotorer </li></ul><ul><li>Det finnes en mengde spesielle søkemotorer. Her er noen gode til bruk i f.eks.samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>Scirus for å finne informasjon innen vitenskapelig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>AllExperts </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogsearch for å finne informasjon i blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Searchenginecolossus for å finne nasjonale søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Beaucoup er en portal med spesielle søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Indo til å beregne bredde- og lengdegrad samt avstanden mellom to steder </li></ul></ul>Rælingen vgs August 2009
 20. 20. Informasjonsnavet Rælingen vgs August 2009
 21. 21. Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å KUNNE FØRE KILDEKRITISKE RESONNEMENT OMKRING ARBEIDET PÅ INTERNETT. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer. Søkekompetanse er også viktig for at lærerne skal kunne styre elevene bort fra nettet som kilde der det finnes bedre alternativ. ” </li></ul><ul><li>(Eklöf, 2003 s.34) </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 22. 22. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/ http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 23. 23. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 24. 24. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 25. 25. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>Rælingen vgs August 2009
 26. 26. Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><li>Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><li>Bearbeidingsfasen </li></ul><ul><li>Presentasjonsfasen </li></ul><ul><ul><li>Ulike web 2.0 - verktøy </li></ul></ul>Rælingen vgs August 2009
 27. 27. Takk for meg Rælingen vgs August 2009

×