Informasjonskompetanse og web 2.0

673 views

Published on

Arbeidsseminar i Trysil 10. og 11. september 2009

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informasjonskompetanse og web 2.0

 1. 1. <ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0? </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>Trysil september 2009
 2. 2. Den nye teknologien Trysil september 2009
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Informasjonskompetanse og forskning </li></ul><ul><li>Forslag til informasjonsstrategi </li></ul><ul><ul><li>Praktisk oppgave </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkestrategi </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsnav </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netvibes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>Trysil september 2009
 4. 4. Trysil september 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 5. 5. Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap. Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap. </li></ul><ul><li>Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger? </li></ul><ul><li>Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis? </li></ul><ul><li>Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.” </li></ul><ul><li>(Säljö, 2000, s 242) </li></ul>Trysil september 2009
 6. 6. Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkjenne et behov for informasjon </li></ul><ul><li>Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på informasjonen </li></ul><ul><li>Velge ut og organisere informasjonen </li></ul><ul><li>Bruke informasjonen effektivt </li></ul><ul><li>Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring </li></ul>Trysil september 2009 ” Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet.” (Thomas Hylland Eriksen)
 7. 7. Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. </li></ul><ul><li>De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. </li></ul><ul><li>” Ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim. </li></ul><ul><li>Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. </li></ul>Trysil september 2009
 8. 8. RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>Trysil september 2009
 9. 9. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>Trysil september 2009
 10. 10. Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotor </li></ul></ul>Trysil september 2009
 11. 11. Informasjonsnavet Trysil september 2009
 12. 12. Praktisk oppgave <ul><li>Gå inn på følgende nettsted: </li></ul><ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/ </li></ul></ul><ul><li>Lær deg hva RSS er </li></ul><ul><li>Les hvilken søkestrategi vi skal velge </li></ul><ul><li>Etabler et informasjonsnav ved hjelp av web 2.0-verktøyet Netvibes </li></ul><ul><li>Hvis tid: </li></ul><ul><ul><li>Les hva gjør vi med kildekritikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kildekritikkoppgave 9 og 10 </li></ul></ul>Trysil september 2009 12
 13. 13. Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å KUNNE FØRE KILDEKRITISKE RESONNEMENT OMKRING ARBEIDET PÅ INTERNETT. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer. Søkekompetanse er også viktig for at lærerne skal kunne styre elevene bort fra nettet som kilde der det finnes bedre alternativ. ” </li></ul><ul><li>(Eklöf, 2003 s.34) </li></ul>Trysil september 2009
 14. 14. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/ http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>Trysil september 2009
 15. 15. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>Trysil september 2009
 16. 16. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>Trysil september 2009
 17. 17. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>Trysil september 2009
 18. 18. Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><li>Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><li>Bearbeidingsfasen </li></ul><ul><li>Presentasjonsfasen </li></ul><ul><ul><li>Ulike web 2.0 - verktøy </li></ul></ul>Trysil september 2009
 19. 19. Takk for meg Trysil september 2009

×