Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informasjonskompetanse og web 2.0

579 views

Published on

Foredrag Rognan oktober 2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informasjonskompetanse og web 2.0

 1. 1. <ul><li>Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0?? </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com http://jaokurs.wikispaces.com </li></ul>Rognan oktober 2009
 2. 2. Den nye teknologien Rælingen vgs August 2008
 3. 3. Dagens meny <ul><li>Hvordan står det til med elevene våre? </li></ul><ul><li>Hva kan vi gjøre? </li></ul><ul><li>Forslag til informasjonsstrategi </li></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkestrategi </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjonsnav </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netvibes </li></ul></ul></ul><ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>Rognan oktober 2009
 4. 4. Rognan oktober 2009 `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 5. 5. Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig , noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om hvordan en kommer fra informasjon til kunnskap . Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap. </li></ul><ul><li>Hvordan velger, vurderer og organiserer en informasjon for å gjøre den relevant i ulike sammenhenger? </li></ul><ul><li>Hvordan skaper en sammenheng mellom informasjonsbiter slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis? </li></ul><ul><li>Utviklingen kommer til å stille enda større krav til overblikk, strukturering og begripelig kunnskap , og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. Ferdigheter som å kunne sammenfatte, kondensere og kritisk vurdere kommer til å bli stadig viktigere i et informasjonssamfunn.” </li></ul><ul><li>(Säljö, 2000, s 242) </li></ul>Rognan oktober 2009
 6. 6. Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkjenne et behov for informasjon </li></ul><ul><li>Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på informasjonen </li></ul><ul><li>Velge ut og organisere informasjonen </li></ul><ul><li>Bruke informasjonen effektivt </li></ul><ul><li>Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring </li></ul>Rognan oktober 2009 ” Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet.” (Thomas Hylland Eriksen)
 7. 7. Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 70 milliarder gigabytes </li></ul><ul><li>Det tilsvarer mer enn den totale samlingen av bøker i Library of Congress </li></ul><ul><li>Det produseres informasjon som tilsvarer en bokstabel som er 18 m høy pr.sekund </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 12 000 gigabytes pr. person pr. år </li></ul><ul><li>99.9 % av dette er digitalt </li></ul><ul><li>Se mer om dette på: http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s&feature=channel </li></ul>Rognan oktober 2009
 8. 8. Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. </li></ul><ul><li>De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. </li></ul><ul><li>” Ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim. </li></ul><ul><li>Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. </li></ul>Rognan oktober 2009
 9. 9. Rælingen vgs August 2008 Elevene er der uansett! Men hvor er vi?
 10. 10. Hva kjennetegner ”sosiale teknologier”? <ul><li>Brukergenerert innhold </li></ul><ul><li>Remiksing/gjenbruk </li></ul><ul><li>Kommentarfunksjon </li></ul><ul><li>Tagging/nøkkelord </li></ul><ul><li>Sosiale funksjoner/nettverk </li></ul><ul><li>Enkel deling </li></ul><ul><li>RSS </li></ul>Rælingen vgs August 2008
 11. 11. Rælingen vgs August 2008
 12. 12. Web2.0 endrer sosiale relasjoner Rælingen vgs August 2008
 13. 13. RSS = Rimelig Smart Skoleredskap <ul><li>Hva er RSS? </li></ul><ul><li>Hva kan dette brukes til? </li></ul><ul><ul><li>La informasjonen komme til deg i stedet for at du må komme til informasjonen </li></ul></ul>Rognan oktober 2009
 14. 14. Hvorfor Google? <ul><li>” Jeg lurer på hva som egentlig er bra med en søkemaskin på Internett som kommer tilbake med 324 909 188 treff på søkeordet mitt - ! Det er som å si : 'Gode nyheter! Vi har lokalisert tingen du leter etter. Den befinner seg på jorden !” </li></ul>Rognan oktober 2009
 15. 15. Søkemotorer <ul><li>90 % av oss bruker søkemotoren Google til å søke etter informasjon på nettet </li></ul><ul><li>Søkemotorene har klare svakheter: </li></ul><ul><ul><li>De dekker bare 5 – 10 prosent av det som kalles den synlige delen av nettet </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene greier ikke å følge med på nettets eksplosive vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotorene kan ikke finne alle sider på nettet </li></ul></ul><ul><li>Spesielle søkemotorer </li></ul><ul><li>Det finnes en mengde spesielle søkemotorer. Her er noen gode til bruk i f.eks.samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>Scirus for å finne informasjon innen vitenskapelig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>AllExperts </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogsearch for å finne informasjon i blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Searchenginecolossus for å finne nasjonale søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Beaucoup er en portal med spesielle søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Indo til å beregne bredde- og lengdegrad samt avstanden mellom to steder </li></ul></ul>Rognan oktober 2009
 16. 16. Forslag til en søkestrategi <ul><li>Fra kvalitet til mindre kvalitet </li></ul><ul><ul><li>Leksika </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Søkemotor </li></ul></ul><ul><li>Tema: valg </li></ul>Rognan oktober 2009
 17. 17. Hva med nettleksika? <ul><li>Store Norske Leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Answers.com </li></ul><ul><li>Hvem kan vi stole på? </li></ul>Rognan oktober 2009
 18. 18. Nyheter <ul><li>Hvordan gå fra punktbelysning til strukturbelysning? </li></ul><ul><li>Nyhetssøk </li></ul><ul><ul><li>Kvasir </li></ul></ul><ul><ul><li>Google News </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo News </li></ul></ul><ul><ul><li>Abyz News Links </li></ul></ul><ul><ul><li>News Archive Search </li></ul></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Punktbelysning </li></ul><ul><li>Strukturbelysning </li></ul>Rognan oktober 2009
 19. 19. Offentlig informasjon <ul><li>Statistisk Sentralbyrå </li></ul><ul><li>Forskning.no </li></ul><ul><li>Stortinget </li></ul><ul><li>Regjeringen </li></ul><ul><li>Biblioteksvar </li></ul>Rognan oktober 2009
 20. 20. Informasjonsnavet Rognan oktober 2009
 21. 21. Kildekritikk <ul><li>” KUNNSKAP OM NETTET, NETTETS STRUKTUR, SØKEMOTORER OG SØKETEKNIKK ER EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR Å KUNNE FØRE KILDEKRITISKE RESONNEMENT OMKRING ARBEIDET PÅ INTERNETT. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer. Søkekompetanse er også viktig for at lærerne skal kunne styre elevene bort fra nettet som kilde der det finnes bedre alternativ. ” </li></ul><ul><li>(Eklöf, 2003 s.34) </li></ul>Rognan oktober 2009
 22. 22. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/ http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>Rognan oktober 2009
 23. 23. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>Rognan oktober 2009
 24. 24. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>Rognan oktober 2009
 25. 25. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>Rognan oktober 2009
 26. 26. Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><li>Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><li>Bearbeidingsfasen </li></ul><ul><li>Presentasjonsfasen </li></ul><ul><ul><li>Ulike web 2.0 - verktøy </li></ul></ul>Rognan oktober 2009
 27. 27. Takk for meg Rognan oktober 2009

×