Kildekritikk KOVS 2010

1,000 views

Published on

Foredrag på Kongsberg vgs. om kildekritikk

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kildekritikk KOVS 2010

 1. 1. <ul><li>Hvordan styrke elevenes kildekritikkkompetanse? </li></ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/Forsiden </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jaoverla http://www.jao.typepad.com </li></ul>KOVS 10.03.2010
 2. 2. Dagens meny <ul><li>Hvordan utvikle elevenes kildekritiske sans og informasjonskompetanse? </li></ul><ul><ul><li>Praktiske eksempler og oppgaver </li></ul></ul><ul><li>Aktuelle spørsmål </li></ul><ul><li>En konklusjon </li></ul>KOVS 10.03.2010
 3. 3. Hva menes med informasjonskompetanse? <ul><li>Informasjonskompetanse innebærer blant annet å kunne: </li></ul><ul><li>Erkjenne et behov for informasjon </li></ul><ul><li>Identifisere og finne fram til passende informasjonsressurser </li></ul><ul><li>Evaluere kvaliteten på informasjonen </li></ul><ul><li>Velge ut og organisere informasjonen </li></ul><ul><li>Bruke informasjonen effektivt </li></ul><ul><li>Innser at informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring </li></ul>KOVS 10.03.2010 ” Jeg liker Internett, men overskudd av informasjon fører til fragmentering og svekker evnen til å tenke selv. Uten intelligente filtre til å sile bort uvesentlig informasjon, drukner vi i datahavet.” (Thomas Hylland Eriksen)
 4. 4. Informasjonskompetanse og forskning <ul><li>” Når informasjon blir uoversiktlig, noe som gjelder innen stadig flere områder, dukker også det interessante spørsmålet om HVORDAN EN KOMMER FRA INFORMASJON TIL KUNNSKAP. Mens læring i tidligere tider (og kanskje har dette vært tilfelle i en viss utstrekning fram til våre dager) i vesentlig grad innebar memorering av informasjon, blir det sentrale spørsmålet i stedet hvordan en omformer informasjon til noe vi kan kalle kunnskap. </li></ul><ul><li>HVORDAN VELGER, VURDERER OG ORGANISERER EN INFORMASJON FOR Å GJØRE DEN RELEVANT I ULIKE SAMMENHENGER? </li></ul><ul><li>HVORDAN SKAPER EN SAMMENHENG MELLOM INFORMASJONSBITER slik at det som blir resultatet er anvendbart og produktivt i en sosial praksis? </li></ul><ul><li>UTVIKLINGEN KOMMER TIL Å STILLE ENDA STØRRE KRAV TIL OVERBLIKK, STRUKTURERING OG BEGRIPELIG KUNNSKAP, og på veiledning fra personer med erfaring fra spesifikke virksomheter. FERDIGHETER SOM Å KUNNE SAMMENFATTE, KONDENSERE OG KRITISK VURDERE KOMMER TIL Å BLI STADIG VIKTIGERE I ET INFORMASJONSSAMFUNN.” </li></ul><ul><li>(Säljö, 2000, s 242) </li></ul>KOVS 10.03.2010
 5. 5. Hva sier forskningen oss? <ul><li>Stort gap mellom den kompetansen elevene i videregående skole har og de kravene som stilles på universitetsstudiene. </li></ul><ul><li>De unge har problemer med å definere sine informasjonsbehov og de har heller ingen søkestrategi. </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende, de søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og i mindre grad for å skape mening. </li></ul><ul><li>” Ekornoppførsel”. Elevene samler informasjon, søkingen er tilfeldig og mye av det de finner er lite relevant. Det blir klipp og lim. </li></ul><ul><li>Når skoleelever søker etter informasjon, bruker de først og fremst Google. </li></ul>KOVS 10.03.2010
 6. 6. Noen fakta om informasjonsflommen <ul><li>I år produserer vi 70 exabytes med informasjon: </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 70 milliarder gigabytes </li></ul><ul><li>Det tilsvarer mer enn den totale samlingen av bøker i Library of Congress </li></ul><ul><li>Det produseres informasjon som tilsvarer en bokstabel som er 18 m høy pr.sekund </li></ul><ul><li>Det tilsvarer 12 000 gigabytes pr. person pr. år </li></ul><ul><li>99.9 % av dette er digitalt </li></ul><ul><li>Se mer om dette på: http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s&feature=channel </li></ul>KOVS 10.03.2010
 7. 7. Kildekritikk KOVS 10.03.2010 20
 8. 8. Hvorfor kildekritikk? <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul>KOVS 10.03.2010 21
 9. 9. Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. </li></ul></ul><ul><li>Engelsk: </li></ul><ul><ul><li>Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder </li></ul></ul><ul><li>Naturfag: </li></ul><ul><ul><li>Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget </li></ul></ul><ul><li>Kunst og håndverk: </li></ul><ul><ul><li>holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett . </li></ul></ul>KOVS 10.03.2010 22
 10. 10. Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagogisk problem: å utvikle en kritisk sans til all denne informasjonen. Mangel på kritisk sans er en større fare enn den fristelsen til fusk som nettet kan lokke med…..” </li></ul><ul><li>Kommenter denne påstanden. </li></ul><ul><li>Parsamtale </li></ul>KOVS 10.03.2010 23
 11. 11. Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></ul><ul><li>Vi er usikre på hvordan vi skal utøve kildekritikk på Internett </li></ul><ul><li>Vi vet lite om hvilke strategier elevene bruker når de utøver kildekritikk </li></ul><ul><li>Spørsmål: </li></ul><ul><li>stemmer det med dine erfaringer? </li></ul>KOVS 10.03.2010 24
 12. 12. Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul><ul><li>Oppgavene s utforming </li></ul><ul><li>Elevenes forkunnskaper </li></ul><ul><li>Skolens kultur </li></ul><ul><li>Elevenes innstilling og motivasjon </li></ul><ul><li>Samhandlingen mellom lærer og elev </li></ul><ul><li>Artefaktene/ teknologien </li></ul>KOVS 10.03.2010 27
 13. 13. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>KOVS 10.03.2010 28
 14. 14. Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i større grad </li></ul></ul><ul><li>Kildekritikk er ikke en engangshappening – men noe som må gå igjennom som en rød tråd i alle fag </li></ul><ul><li>Øvelser bør knyttes til emnene som taes opp </li></ul><ul><ul><li>Undervisningskonteksten </li></ul></ul>KOVS 10.03.2010 32
 15. 15. Hva gjør vi med kildekritikk? <ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: http://www.martinlutherking.org/ http://www.thekingcenter.org/ </li></ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul>KOVS 10.03.2010
 16. 16. En elev skriver <ul><li>Jeg blir fysisks sjuk! Når jeg først begynte å lese på siden, som så både vellagd og ordentlig ut, fikk jeg totalt sjokk. Dette er en side laget av rasister. Her toner de ned og vrir på Martin Luther King jrs. budskap og fremstiller han som voldsmann, kommunist og en mann som har til hensikt å ta den hvite rase. Jeg er sjokkert over hvordan det går an at en side som dette kan ligge ute på nettet til alles påsyn. Det som er mest skremmende er at informasjonen, artiklene og utsagnene virker så sanne og profesjonelle. Viss jeg ikke hadde visst så mye om Martin Luther King og hans filosofi ville jeg kanskje ha trudd på dette, og det skremmer meg noe voldsomt! Det er sider og holdninger som jeg finner her som virkelig gir meg en vekker på at vi må kjempe for en bedre og likestilt verden, og følge opp Martin Luther King Jr. tankegang og filosofi! </li></ul>KOVS 10.03.2010
 17. 17. Den Store Reisen <ul><li>De er to norske ungdommer. Det siste året har de bodd hvert sitt sted - nå gir de seg ut på hver sin reise. Om seks uker vil de møtes. </li></ul><ul><li>Men HVOR? </li></ul><ul><li>Og HVA har de tenkt å gjøre på stedene de besøker underveis? </li></ul><ul><li>Dette er oppgavene i dette spillet: </li></ul><ul><li>Følg Tine og Torvald fra uke til uke. Hvor reiser de? Hva foretar de seg på de stedene de kommer til? Finn svarene ved hjelp av Internett. </li></ul>KOVS 10.03.2010
 18. 18. Søkeoppgave <ul><li>Å gi elevene ulike søkeoppgaver i ulike fag styrker elevenes søkeferdigheter </li></ul><ul><li>Det kan gjøres som en konkurranse i klassen, på utdannings-programmet eller på skolen </li></ul>KOVS 10.03.2010
 19. 19. Når ble dette skrevet? <ul><li>” Hvor mye du enn forsøker, henger du etter i utviklingen. Det er et stadig økende press for å henge med på tempoet.. man mister fotfestet. Vitenskapen gjør nye oppfinnelser i en fart som gjør at man håpløst famler etter i blinde…. Alt går på høygir. Mennesket klarer ikke mye mer.” </li></ul><ul><li>” The Atlantic Journal 16.mai 1833” </li></ul>KOVS 10.03.2010 38
 20. 20. Praktisk oppgave <ul><li>Gå inn på følgende nettsted: </li></ul><ul><ul><li>http://jaokurs.wikispaces.com/Forsiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Les hva gjør vi med kildekritikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjør noen av Kildekritikkoppgavene </li></ul></ul>KOVS 10.03.2010 12
 21. 21. Nyttige verktøy <ul><li>Idefasen </li></ul><ul><ul><li>Mindomo </li></ul></ul><ul><li>Innsamlingsfasen </li></ul><ul><ul><li>Diigo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotero </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><ul><li>Scrapbook </li></ul></ul><ul><li>Bearbeidingsfasen </li></ul><ul><li>Presentasjonsfasen </li></ul><ul><ul><li>Ulike web 2.0 - verktøy </li></ul></ul>KOVS 10.03.2010
 22. 22. Takk for meg KOVS 10.03.2010

×